Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
LinkFA-star.png
Această pagină este considerată a fi una de calitate de către utilizatorii acestui proiect, adică unul dintre cele mai bune articole ale proiectului.
Dacă aveți ceva de obiectat inițiați o discuție.
Cronologie a Istoriei Bisericii
Perioade Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie) (Articol rezumativ)
Perioade Perioada Noului Testament | Perioada apostolică (33-100) | Perioada pre-niceeană (100-325) | Perioada niceeană (325-451) | Perioada bizantină (451-843) | Perioda bizantină târzie (843-1054) | Perioada de după marea schismă (1054-1453) | Istoria Bisericii – perioada post-imperială (1453-1821) | Perioada modernă (1821-1917) | Perioada comunistă (1917-1991) | Perioda post-comunistă (1991-prezent) |
(Articole principale)

Istoria Bisericii este o parte importantă a credinței creștine ortodoxe. Creștinii ortodocși se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit și propovăduit adevărul lui Iisus Hristos lumii, cu aceia care au ajutat la formularea și exprimarea formulelor și cultului de credință, și cu aceia care au continuat să urmeze neschimbată, dar totuși tot timpul dinamică, Sfânta Tradiție a Bisericii Ortodoxe.

Acest articol face parte din seria
Introducere în
Creștinismul Ortodox
Sfânta Tradiție
Sfânta Scriptură
Simbolul credinței
Sinoade ecumenice
Sfinții Părinți
Sfânta Liturghie
Drept canonic
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viața Bisericii
Editează această cutie


Perioada Noului Testament

 • cca. 6–7 î.Hr. Sfinții 14.000 de prunci uciși de Irod în Betleem.
 • cca. 6–7 î.Hr. Hristos se naște în Betleem (unii istorici consideră că Hristos nu s-a născut în Anul 0, după calendarul actual; în Noul Testament stă scris că Hristos s-a născut la scurt timp înainte de perioada în care Irod a poruncit uciderea pruncilor, Irod murind în anul 6 î.Hr.)
 • cca. 25–26 d.Hr. Moare Dreptul Iosif, logodnicul Maicii Domnului (conform Sfântului Epifanie al Ciprului, el a adormit înainte ca Hristos să-Și înceapă propovăduirea).
 • cca. 27 Botezul lui Hristos în Iordan.
 • cca. 28 I se taie capul Sfântului Ioan Botezătorul.
 • cca. 30 Răstignirea, Moartea, Învierea și Înălțarea la Cer a Domnului Iisus Hristos. Numărul total al creștinilor: 120 (din cei cunoscuți).
 • cca. 30 Primul martir pentru Hristos, Sfântul Arhidiacon Ștefan, omorât cu pietre.
 • 30 Convertirea Sfântului Pavel pe drumul spre Damasc.

Perioada apostolică (33–100)

 • 33 Duhul Sfânt se pogoară în ziua Cincizecimii, peste apostolii lui Iisus Hristos cu putere de sus.
 • 34 Sfântul Petru fondează Biserica Antiohiei.
 • 35 În Antiohia este folosită pentru prima dată denumirea de creștin.
 • 37 Sfântul Iosif din Arimateea călătorește în Insulele Britanice și ajunge la Glastonbury.
 • 49 Sinodul apostolic de la Ierusalim hotărăște că păgânii nu trebuie să treacă la iudaism ca să poată deveni creștini.
 • 50 Sfântul Apostol Matei termină de scris Evanghelia în limba aramaică.
 • 62 Martiriul Sfântului Apostolul Iacov cel Drept, fratele Domnului și episcop al Ierusalimului. Răstignirea Sfântului Apostol Andrei.
 • 63 Sf. Aristobul este hirotonit ca primul episcop al Britaniei.
 • 64–67 Persecutarea creștinilor sub împăratul Nero.
 • 64 Martiriul Sfântului Pavel la Roma.
 • 67 Martiriul Sfântului Petru la Roma; Sfântul Apostol Linus este ales primul episcop al Romei.
 • 68 Împăratul Nero se sinucide.
 • 69 Sfântul Ignatie Teoforul este hirotonit episcop în Antiohia.
 • 70 Sfântul Apostol Marcu scrie Evanghelia sa; templul din Ierusalim este dărâmat de romani; creștinii sunt expulzați din sinagogi; Johanan Ben Zacchai fondează un colegiu în Jamnia care devine sediul Sanhedrinului (Sinedriul) și centrul religios al iudaismului în perioada 70–135 d.Hr., permițând astfel apariția iudaismului rabinic.
 • 71 Sfântul Apostol Marcu duce creștinismul în Egipt.
 • 75 Iudeea, Galileea și Samaria sunt redenumite Palestina de către romani.
 • 80 Sfântul Apostol Luca scrie Evanghelia sa; istoricul evreu (fost general) Flavius Josephus scrie Anticele.
 • cca. 80–90 Este scrisă Didahia, cunoscută și ca Învățătura celor Doisprezece Apostoli.
 • 85 Sfântul Apostol Luca scrie cartea despre Faptele Apostolilor.
 • 90 Sinodul din Jamnia (Javneh) marchează ruptura finală și separarea dintre comunitățile evreiești și cele creștine, inclusiv prin respingerea de către evrei a folosirii folosirii traducerii în greaca populară (greaca koine, a Septuagintei) a Vechiului Testament și utilizarea acesteia în cultul iudaic (deși era utilizată pe scară largă în vremea aceea în comunitățile iudaice elenizate din diaspora).
 • 95 Sfântul Apostol Ioan scrie Apocalipsa.
 • 96–98 Persecutarea creștinilor sub împăratul Domițian.
 • 96 Sfântul Apostol Ioan scrie Evanghelia sa, pentru completarea și clarificarea teologică suplimentară a Evangheliilor sinoptice.
 • 100 Adormirea Sfântului Apostol Ioan Evanghelistul.

Perioada pre-niceeană (100–325)

Perioada niceeană (325–451)

 • 325 Primul Sinod Ecumenic, ținut la Niceea, condamnă arianismul, fixează Pascalia și emite prima versiune a Crezului de la Niceea.
 • 326 Descoperirea Sfintei Cruci de către Sfânta Împărăteasă Elena.
 • 326 Regele Miraeus al Georgiei devine creștin.
 • 328 Atanasie cel Mare devine episcop al Alexandriei (328–373).
 • 329 Sf. Atanasie îl hirotonește pe Sfântul Frumentie (Avva Selama) în taina Preoției și îl trimite să evanghelizeze Etiopia.
 • 330 Constantinopolul este fondat pentru a fi capitala creștină a Imperiului Roman, Noua Romă; Ammun și Macarie cel Mare fondează mănăstiri în deșertul egiptean.
 • 333 Sf. Constantin cel Mare îl mandatează pe Eusebiu, episcop de Cezareea și istoric al bisericii, să pregătească 50 de copii ale Bibliei pentru bisericile din noua capitală.
 • 335 Adormirea Sfântului Silvestru, papă al Romei.
 • 336–338 Sfântul Atanasie cel Mare merge în exil în Treves, transmițându-le europenilor regulile monastice ale sfântului Pahomie cel Mare, trezind interesul pentru monahism în Europa.
 • 337 Moartea Sfântului Împărat Constantin, cel Întocmai cu Apostolii.
 • 339–346 A doua perioadă de exil a Sfântului Atanasie.
 • 340 Convertirea lui Ulfila la Arianism și începerea evanghelizării goților după această doctrină eretică. Sinodul de la Roma, în timpul Papei Iuliu, unde Sfinții Atanasie și Marcellus sunt declarați nevinovați, rămânând în comuniune cu Bisericile occidentale. Are loc Sinodul de la Gangra.
 • 341 Are loc Sinodul din Antiohia. Împăratul Constans interzice sacrificiile păgâne și ritualurile magice, sub pedeapsa cu moartea. Martiriul Sfântul Mucenic Azat Eunucul și al celor 1000 de Mucenici ai Persiei.
 • 345 Trece la Domnul Sfântul Nicolae, făcătorul de minuni, arhiepiscop al Myrei, în Lycia (Turcia de azi).
 • 347 Are loc Sinodul din Sardica.
 • 348 Adormirea Sfântului Pahomie cel Mare; adormirea sfântului Spiridon al Trimitundei.
 • 350 Sfântul Ninian înființează biserica Candida Casa în Whithorn în Galloway, Scoția, începând eforturile misionare printre picți.
 • 351 Apariția Semnului Cinstitei Cruci deasupra Ierusalimului.
 • 355 Adormirea Sfintei Nina, cea Întocmai cu Apostolii, Luminătoarea Georgiei.
 • 356 Adormirea Sfântului Antonie cel Mare.
 • 357 Sinodul de la Sirmium, momentul de apogeu al arianismului, emite documentul cunoscut ca Blasfemia de la Sirmium.
 • 358 Sfântul Vasile cel Mare fondează mănăstirea Annesos în Pont, modelul monahismului răsăritean.
 • 359 Au loc Sinodul de la Seleucia (în răsărit) și Sinodul de la Rimini (în apus).
 • 360 Sfântul Martin de Tours fondează prima mănăstire din Franța la Liguge; împăratul Constantin al II-lea inaugurează prima biserică Aghia Sophia din Constantinopol care, împreună cu biserica „Sfânta Irina”, aveau să fie principalele biserici din Imperiul Bizantin.
 • 361–363 Iulian Apostatul devine împărat roman.
 • 362 Sinodul din Alexandria. Schisma antiohiană (362–414). Martiriul Sfintei Mucenițe Ia a Persiei și al celor 9,000 de Mucenici din cei împreună cu ea (362–364).
 • 363 Împăratul Iovian restabilește creștinismul ca religie oficială a Imperiului, declarându-și preferința pentru perspectiva Ortodoxă și îngăduindu-i Sfântului Atanasie să se întoarcă pe scaunul episcopal al Alexandriei.
 • 364 Are loc Sinodul din Laodiceea.
 • 365–66 Scurt exil și reîntoarcerea definitivă a Sfântului Atanasie pe scaunul episcopal al Alexandriei
 • 367 Sfântul Atanasie al Alexandriei scrie Scrisoarea pascală, precizând pentru prima dată canonul Noului Testament al Sfintei Scripturi, care include 27 de Cărți; adormirea Sfântului Ilarie de Poitiers, unul din conducătorii luptei împotriva arianismului în Occident.
 • 373 Adormirea Sfântului Atanasie cel Mare; adormirea Sfântului Cuvios Efrem Sirul (373–379).
 • 374 Alegerea lui Ambrozie ca episcop de Milano.
 • 375 Sfântul Vasile cel Mare scrie Despre Duhul Sfânt, confirmând dumnezeirea Duhului Sfânt.
 • 378 Meletie se întoarce pe scaunul său episcopal din Antiohia. Împăratul Valens este înfrânt de vizigoți în Bătălia de la Adrianopole, ceea ce slăbește definitiv granițele nordice ale imperiului.
 • 376 Vizigoții se convertesc la creștinismul arian.
 • 379 Se mută la Domnul Sfântul Vasile cel Mare, Arhiepiscop al Cezareei Capadociei. Împăratul Grațian, prin rescriptul imperial (scrisoarea) Ordinariorum Sententias, extinde puterile episcopului Romei, acordându-i autoritate asupra episcopilor din jurisdicția sa.
 • 380 Creștinismul este declarat credința oficială a Imperiului Roman de Sfântul Împărat Teodosie cel Mare, care se alătură lui Grațian într-un edict în care declară că supușii lor trebuie să mărturisească toți credința ortodoxă. Are loc Sinodul de la Saragosa care condamnă priscilianismul. Martiriul Sfinților Mucenici Iacov preotul, Azadanes și Avdichie diaconii, din Persia.
 • 381 Al Doilea Sinod Ecumenic ținut la Constantinopol, condamnă ereziile macedonianism/pneumatomahilorul și apolinarianistă, declarând dumnezeirea Duhului Sfânt, confirmând precedentul Sinod Ecumenic și completând Crezul Niceo-Constantinopolitan. Are loc Sinodul din Aquileia, unde Sfântul Ambrozie, episcop de Mediolanum și Sinodul celor 32 de episcopi din Occident îi depun pe episcopii arieni, inclusiv pe Palladie de Ratiaria.
 • 382 Sf. Siriciu, Papă al Romei (384–399) este primul episcop care poartă titlul de Pontifex Maximus (după abandonarea lui de către împăratul roman Grațian), precum și primul episcop al Romei care a folosit apelativul de Papă, autor a două decrete cu privire la celibatul clerului.
 • 385 Adormirea Sf.Grigorie al Nissei.
 • 386 Mănăstirea Panaghia Soumela este fondată la Trapezunt (Trebizonda), pe malul asiatic al Mării Negre, după ce icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului din Soumela, despre care se crede că a fost pictată de Sfântul Apostol Luca a apărut pe Muntele Melas. Mutarea la Domnul a Sfântului Chiril, arhiepiscopul Ierusalimului. Teodosie cel Mare începe reconstrucția la ceea ce este azi Basilica Sf. Pavel din afara zidurilor cetății (San Paolo fuori le Mura), una din principalele patru basilici străvechi ale Romei.
 • 387 Fericitul Augustin este botezat, în ziua de Paști, de Sfântul Ambrozie al Milanului.
 • 391 Mutarea la Domnul a Sfântului Grigorie Teologul, Arhiepiscop al Constantinopolului.
 • 391–92 Toate templele necreștine din Imperiu sunt închise, împăratul Teodosie cel Mare pune capăt, prin decret Misterelor din Eleusis, determinând sfârșitul jerfelor păgâne (atâtea câte se mai practicau) în Roma și Alexandria; este interzis și cultul zeilor domestici, odată cu întregul păgânism. Unele teorii afirmă că distrugerea marii Biblioteci din Alexandria și a Serapeumului ar data tot din această perioadă.
 • 392 Adormirea Sfântului Macarie cel Mare Egipteanul, unul din cei mai influenți Părinți ai Deșertului.
 • 393 Are loc Sinodul de la Hippona care face public canonul biblic. Împăratul Teodosie interzice Jocurile Olimpice, considerându-le festivaluri păgâne nepotrivite cu morala creștină.
 • 394 Sfântul Epifanie de Salamina scrie împotriva învățăturilor lui Origen, pe care le consideră eretice. Are loc Sinodul din Constantinopol. Are loc sinodul donatist de la Bagai, în Africa, care reunește 310 episcopi donatiști.
 • 395 Fericitul Augustin devine episcop de Hippona, în Africa. Așezarea Cinstitului Brâu al Maicii Domnului în Biserica Maicii Domnului din Halkoprateia, Constantinopol (395–408).
 • 395 După moartea împăratului Teodosie cel Mare, Imperiul este reîmpărțit în două – o parte de răsărit și una de apus; jumătatea răsăriteană, condusă de Arcadie, își avea capitala la Constantinopol, iar cea occidentală, cu capitala la Roma, era condusă de Onorie, fratele lui Arcadie.
 • 397 La Sinodul din Cartagina este stabilit în mod clar canonul biblic. Adormirea Sfântului Martin de Tours. Adormirea Sfântului Ambrozie al Milanului, unul din marii capi ai creștinătății occidentale a acelor timpuri.
 • 398 Sfântul Ioan Gură de Aur devine Arhiepiscop de Constantinopol.
 • cca.398 Sfinții 10.000 de Părinți uciși în Deșertul și Peșterile Schitului (din Pustia Sketis) de Necredinciosul Patriarh Teofil al Alexandriei.
 • 399 Sfântul Anastasie I, Papă al Romei, împreună cu alți episcopi, condamnă învățăturile lui Origen.
 • 401 Fericitul Augustin de Hipona scrie Confesiunile. Papa Inochentie I al Romei îl susține pe Sfântul Ioan Gură de Aur și condamnă pelagianismul.
 • 402 Împăratul Onorie mută capitala Imperiului de Apus de la Milano la Ravenna; Sfântul Porfirie, episcop de Gaza (395–420), cunoscut pentru faptul că adusese la creștinism orașul păgân Gaza obține emiterea unui decret imperial care poruncește închiderea templelor păgâne de aici.
 • 403 Răpirea Sfântului Patrick în Irlanda pentru a servi ca sclav; Victricius, Episcop de Rouen și misionar, vizitează Britania cu scopul de a aduce pacea în mijlocul clerului insulei, care se găsea în mijlocul unei dispute. Sinodul de la Stejar, un sinod provincial alcătuit în primul rând din episcopi sirieni și egipteni ostili Sfântului Ioan Gură de Aur, Arhiepiscop al Constantinopolului, îl depun din treaptă și îl trimit în exil.
 • 404 Martiriul Sfântului Telemah, care a dus la interzicerea luptelor de gladiatori de către împăratul creștin Onorie.
 • 405 Traducerea Sfintei Scripturi în limba latină cunoscută ca Vulgata de către Fericitul Ieronim. Maririul Sfântului Moise Arapul.
 • 406 O forță barbară combinată, alcătuită din Suevi, Alani, Vandali și Burgunzi ajunge în Galia Centrală, blocând contactul dintre Roma și Britania.
 • 407 Moartea Sfântului Ioan Gură de Aur în exil.
 • 410 Căderea Romei sub vizigoți, sub Alaric I; fuga Sfântului Patrick înapoi în Britania. Împăratul Onorie al Romei le transmite britanicilor să-și rezolve singuri problemele, retrăgând trupele romane. Honoratus fondează o mănăstire pe insula Lerins.
 • 410 Are loc Sinodul din Seleucia, unde comunitățile creștine din Mesopotamia din cadrul Bisericii asiriene (Biserica nestoriană) se declară independente de Antiohia și de episcopii „occidentali”, formând astfel arhidioceza independentă din Seleucia-Ctesifon, al cărei episcop și-a luat titlul de Catolicos.
 • 411 Pelagius este condamnat la un sinod în Cartagina. Rabbula devine episcop de Edessa (411-435), fiind cunoscut pentru faptul că se opunea părerilor lui Teodor de Mopsuestia, precum și lui Nestorie; însă succesorul său, Ibas, responsabil cu Academia din Edessa, care avea tendințe nestoriene, a restabilit nestorianismul ca poziție oficială a eparhiei (vezi 489).
 • 412 Sfântul Chiril îi succede unchiului său Teofil I ca Papă și Patriarh al Alexandriei; împăratul Onorie al Apusului dă un edict prin care scoate în afara legii donatismul; Lazăr, episcop de Aix-en-Provence și Irod, episcop de Arles sunt îndepărtați din scaun, sub acuzația de maniheism.
 • 413 Martiriul Sfântului Marcelin al Cartaginei.
 • 414 Rezolvarea schismei antiohiene.
 • 415 Pelagius este reabilitat la un sinod în Ierusalim și într-un sinod în Diospolis (sau Lida); Sfântul Ioan Casian fondează o mănăstire la Marsilia.
 • 416 Sinoade din Cartagina și Milevis îl condamnă pe Pelagius și îl conving pe Papa Inochentie I al Romei să îl excomunice.
 • 418 Un sinod din Cartagina anatemizează Pelagianismul prin aprobarea antropologiei augustiniene; fondarea Regatului vizigot (arian), după ce împăratul Onorie le atribuie aliaților săi vizigoți o bucată de pământ în Gallia Aquitania, pentru a se stabili acolo.
 • 425 Sinedriul este dizolvat de către Imperiul Roman.
 • 426 Fericitul Augustin scrie Cetatea lui Dumnezeu.
 • 428 Nestorie devine patriarh al Constantinopolului. Mutarea Moaștelor Drepților Nicodim, Gamaliel și a fiului său Habib de la Ierusalim la Constantinopol.
 • 429 Papa Celestin I îi trimite pe episcopii Gherman de Auxerre și Lup de Troyes în Britania și pe Sfântul Palladie în Irlanda ca episcopi misionari și pentru combaterea ereziei pelagiene; în timp ce se afla în Britania, Gherman, un fost ofițer de carieră, după ce și-a botezat trupele, le-a condus la victoria „Alleluia” de la granița cu galii împotriva armatei picților și saxonilor. Adormirea Sfântului Cuvios Sisoe cel Mare.
 • cca. 430 Adormirea Sfântului Nil din Sinai.
 • 430 Petru Ivirul pune bazele unei mănăstiri georgiene lângă Betleem.
 • 431 Al Treilea Sinod Ecumenic, ținut în Efes, condamnă Nestorianismul și Pelagianismul, confirmând folosirea numelui de Născătoare de Dumnezeu (Theotokos) referitor la Fecioara Maria; de asemenea, Sinodul acordă autocefalie Bisericii Ciprului;
 • 432 Întoarcerea Sfântului Patrick în Irlanda pentru începerea muncii misionare.
 • 433 Liturghierul păcii (Formulary of Peace) completează lucrările celui de-Sinodului din Efes, împăcându-i pe Chiril al Alexandriei cu Ioan al Antiohiei.
 • 435 Adormirea Sf. Cuv. Ioan Casian. Adormirea Sfântului Acachie, episcop de Melitene. Ereticul Nestorie este trimis în exil într-o oază din Sahara, prin decret imperial.
 • 438 Este publicat Codex Theodosianus, o colecție de edicte de drept roman ale împăraților creștini, pornind de la anul 312.
 • 439 Cartagina cade în mâinile Vandalilor.
 • 444 Adormirea Sfântului Chiril al Alexandriei. Sfântul Leon cel Mare, papă al Romei, pune capăt vicariatului galican, afirmându-și autoritatea asupra Galiei.
 • 445 Fondarea mănăstirii din Armagh, în nordul Irlandei. Răspunzând apelului Papei Leon I, împăratul roman al Apusului, Valentinian al III-lea, emite, pe 6 iunie 445, un decret prin care recunoaște primatul episcopului Romei.
 • 447 Pe 25 septembrie are loc un cutremur de pământ din Constantinopol, când un băiat a fost ridicat la Cer și a auzit îngerii cântând Trisaghionul.
 • 449 Are loc Sinodul tâlhăresc de la Efes, prezidat de Dioscor din Alexandria, cu ordin de la împărat de a-l reabilita pe Eutihie.
 • 450 Primele mănăstiri înființate în Țara Galilor; Anglo-Saxonii invadează Britania (Adventus Saxonum). Moartea lui Petru Hrisologul, Arhiepiscop de Ravenna (433–450), faimos pentru predicile sale elocvente.

Perioada bizantină (451–843)

 • 451 Al Patrulea Sinod Ecumenic, întrunit la Calcedon, condamnă eutihianismul și monofizitismul, afirmând că Hristos are două naturi (a se vedea minunea Sfintei Eufimia din Calcedon, 11 noiembrie); în cele din urmă, aceasta a dus la o schismă, Biserica din Alexandria fiind împărțită în mai multe facțiuni: a calcedonienilor (ortodocșii de azi) și ale necalcedonienilor (orientalii ortodocși de azi); o ruptură similară apare și în Biserica Antiohiei în același timp; Biserica Ierusalimului este recunoscută ca patriarhie de Sinodul de la Calcedon.
 • 451 Are loc Bătălia de pe Câmpiile Catalaunice, ultima operațiune militară de amploare a Imperiului Roman de Apus: forțele aliate, conduse de generalul roman Aetius („ultimul roman”) îl înfrâng pe Atila (cel supranumit „Biciul lui Dumnezeu”) și oștile sale de huni, punând capăt campaniei lui Atila în Galia, ceea ce a permis civilizației occidentale să își continue înflorirea.
 • 452 Proterios al Alexandriei (înlocuitorul lui Dioscorus), convoacă un sinod în Alexandria pentru a-i împăca pe calcedonieni și ne-calcedonieni; a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul.
 • 452 Atila, regele hunilor, invadează nordul Italiei, dar este convins să se retragă din Ravenna de către Papa Leon I; conform legendei populare, Sfinții Apostoli Petru și Pavel i-au apărut într-o viziune regelui hunilor și l-au convins să plece; Veneția este fondată de fugari din armata lui Atila.
 • 455 Vandalii conduși de Gaiseric pradă Roma. Anglii și saxonii, triburi germanice, cuceresc Britania și pun bazele mai multor regate independente, între care Northumbria, Mercia, Anglia de Est, Essex, Sussex, Wessex și Kent.
 • 457 Victoriu al Aquitaniei calculează și alcătuiește noi tabele pentru stabilirea datei Paștilor.
 • 459 Moartea Sfântului Simeon Stâlpnicul.
 • 461 Moartea Sfântului Leon I, „cel Mare”, Papă al Romei; învățătura sa despre Hristos a fost recunoscută de către toți ortodocșii la Sinodul de la Calcedon.
 • 463 Din acest an, prima zi a noului an al Indictionului, după calendarul bizantin, se mută pe 1 septembrie; aceasta este până astăzi ziua începutului anului bisericesc.
 • 466 Biserica Antiohiei îl ridică pe episcopul de Mtskheta la rangul de Catholicos de Kartli, astfel Biserica Georgiei își dobândește autocefalia.
 • 473 Moartea Sfântului Eftimie cel Mare.
 • 475 Împăratul Basiliskos emite o scrisoare circulară (Enkyklikon) către episcopii din Imperiul său, susținând hristologia monofizită.
 • 476 Căderea Imperiului Roman de Apus, când Romulus Augustulus, ultimul împărat din Apus, este detronat de căpetenia germanică Odoacru; într-un climat politic instabil, Biserica Romei își dezvoltă treptat o structură centralizată, concentrând atât autoritatea religioasă cât și cea seculară în oficiul papal, al episcopului Romei.
 • 477 Timotei Aelurus din Alexandria, îi trimite în exil pe episcopii calcedonieni din Egipt; Sfinții 362 de Mucenici din Africa, uciși de arieni.
 • 482 Împăratul bizantin Zenon I emite edictul numit Henotikon (sau Actul de Unire), într-o încercare de a-i reconcilia pe ortodocși cu monofiziții.
 • 484 Schisma acachiană: Papa Felix al III-lea îi excomunică pe Petru Mongus, patriarh al Alexandriei și pe Acachie, patriarh al Constantinopolului, provocând o schismă între creștinismul răsăritean și cel apusean care a durat 35 de ani (până în anul 519).
 • 484 Fondarea Mănăstirii Sfântul Sava în pustia Iudeei; Sinodul din Beth Papat, în Persia declară nestorianismul ca poziție teologică oficială a Bisericii Asiriene a Răsăritului, cu centrul în Edessa.
 • 488 Moartea lui Petru Piuarul, patriarh necalcedonian al Antiohiei.
 • 489 Împăratul Zenon I închide academia nestoriană din Edessa, care apoi este transferată, sub auspiciile persanilor sasanieni, la Nisibe.
 • 490 Sfânta Brighida fondează mănăstirea din Kildare, în Irlanda.
 • 494 Papa Gelasius I definește coordonatele relației dintre Biserică și stat în scrisoarea sa Duo sunt, trimisă împăratului Anastasie; în timpul schismei acachiene el afirmă primatul Romei peste toată Biserica, stabilind calea pentru pretențiile ulterioare ale papilor privind supremația papală.
 • 496 Papa Gelasius I stabilește ziua de 14 februarie ca Ziua Sfântului Mc. Valentin, interzicând festivalul roman pre-creștin al Lupercaliilor (30 iulie) în Biserica Ortodoxă Răsăriteană.
 • cca. 500 Sfântul Dionisie Areopagitul scrie Teologia Mistică.
 • 502 Începutul Razboaielor Bizantino-Sasanide, care durează până în 562.
 • 512 Moartea Sfintei Genoveva a Parisului.
 • 518 Sever, Patriarh al Antiohiei (512-518) numit de împăratul Anastasie, este destituit de împăratul Justin I pentru monofizitismul său.
 • 519 Are loc împăcarea dintre Bisericile Răsăriteană și Apuseană și ia sfârșit schisma acachiană.
 • 521 Se naște sfânta Columba din Iona.
 • 527 Dionisie Exiguul, lucrând la Calendarul Gregorian, calculează greșit data nașterii Mântuitorului.
 • cca. 528 Moartea lui Procopie din Gaza, sofist și retor creștin, unul din cei mai importanți reprezentanți ai celebrei școli de retorică din Gaza.
 • 529 Universitatea păgână din Atena este închisă și înlocuită cu Universitatea creștină din Constantinopol; Sfântul Benedict al Nursiei fondează mănăstirea din Monte Cassino și pune bazele monahismului apusean; Sinodul din Orange condamnă pelagianismul; Biserica Nașterii Domnului este arsă în timpul revoltei samarinenilor din 529; moartea Sfântului Teodosie cel Mare Chinoviarhul, fondatorul vieții monahale de obște (cenobitic).
 • 529 Corpus Juris Civilis (Codul de Drept Civil) al lui Iustinian I este emis în perioada 529–534; era o colecție de opere fundamentale ale jurisprudenței romane, în patru volume: Codex Justinianus, Digesta (sau Pandectele), Institutiones și Novellae, în scopul revigorării legii romane; în final acesta avea să devină temelia tuturor legilor civile, de asemenea influențând și dreptul canonic.
 • 532 Iustinian I ordonă construirea unei noi catedrale: era începutul construirii catedralei Aghia Sophia (532–537).
 • 533 Mercurie este ales Papă al Romei, sub numele de Ioan al II-lea, fiind primul papă care își schimba numele după alegere.
 • 533 Fondarea eparhiei Seleuciei, în Africa Centrală, de către împăratul Iustinian.
 • 534 Este publicată ediția finală a lucrării Codex Justinianus (Codul lui Iustinian), incluzând numeroase dispoziții care fixează statutul creștinismului ortodox ca religie de stat a Imperiului.
 • 534 Imperiul roman distruge regatul arian al vandalilor; Malta devine provincie bizantină (534–870).
 • 536 Patriarhul Mina al Constantinopolului (536–552) convoacă un sinod în mai – iunie 536 unde Sever este anatemizat; sentința este ratificată de împăratul Iustinian I.
 • 537 Se termină construcția Aghiei Sophia în Constantinopol, în timpul împăratului Iustinian cel Mare.
 • 539 Ravenna devine exarhat al Imperiului Bizantin (539–751).
 • 541 Iacov Baradeus, episcop de Edessa, organizează Biserica iacobită (necalcedoniană) în vestul Siriei, care apoi se extinde în Armenia și Egipt.
 • 543 Doctrina apocatastazei este condamnată de Sinodul din Constantinopol.
 • 544 Iacov Baradeus îl hirotonește pe Serghie din Tella ca episcop de Antiohia, provocând schisma de durată dintre Biserica Siriacă necalcedoniană și Biserica Ortodoxă; fondarea mănăstirii din Clonmacnoise, în Irlanda de către Sf. Ciaran.
 • 545 Sinodul din Brefi se ține la Llandewi Brefi, în Țara Galilor pentru condamnarea ereziei pelagiene.
 • 546 Sfânta Columba fondează mănăstirea din Derry în Irlanda.
 • 553 Al cincilea Sinod Ecumenic are loc la Constantinopol, în încercarea de a-i împăca pe calcedonieni cu ne-calcedonienii; Cele Trei Capitole ale lui Teodor din Mopsuestia, Teodoret al Cirului, și Ibas din Edessa sunt condamnate pentru nestorianism; mai este condamnat și Origen, împreună cu scrierile sale.
 • 553 Episcopii de Aquileia, Milano, Veneția și din peninsula Istria, din Italia refuză să condamne cele Trei Capitole, provocând o schismă în Occident în acea zonă. Regatul Ostrogot este cucerit de bizantini în urma Bătăliei de la Mons Lactarius iar peninsula italiană este, pentru scurt timp, reintegrată în imperiu.
 • 556 Sfânta Columba fondează mănăstirea din Durrow, în Irlanda.
 • 563 Re-sfințirea catedralei Aghia Sophia din Constantinopol, după reconstruirea cupolei; Sfânta Columba ajunge la Iona și înființează acolo o mănăstirea, începându-și misiunea printre picți.
 • 564 Moartea Sfântului Petroc.
 • 569 Ruptura finală dintre calcedonieni și ne-calcedonieni în Egipt; Sfântul David conduce Sinodul din Victoria pentru reafirmarea decretelor anti-pelagiene de la Brefi.
 • 570 Moartea Sfântului Gildas; Nașterea lui Mohamed, fondatorul Islamului.
 • 580 Monte Cassino este prădat de lombarzi; refugierea monahilor de acolo la Roma; slavii încep să migreze către Balcani și Grecia.
 • 587 Regele vizigot Reccared abandonează arianismul în favoarea Ortodoxiei.
 • 589 La Sinodul din Toledo în Spania, formula Filioque este adăugată la Crezul Niceo-Constantinopolitan în încercarea de a combate arianismul.
 • 590 Un misionarul irlandez, Sfântul Columban, fondează mănăstiri în Franța (la Luxeuil, în Burgundia).
 • 593 Anastasie Sinaitul este reinstalat ca patriarh ortodox al [[Biserica Ortodoxă a Antiohiei|Antiohiei].
 • 596 Sfântul Grigorie Dialogul îl trimite pe Sfântul Augustin împreună cu alți patruzeci de călugări în sudul Britaniei pentru a-i converti pe păgâni.
 • cca. 600 Scara dumnezeiescului urcuș este scrisă de Sfântul Ioan Scărarul; Sfântul Grigorie Dialogul inspiră apariția cântării gregoriene prin intermediul reformelor sale liturgice.
 • 601 Augustin din Canterbury îl convertește pe Sfântul Rege Ethelbert din Kent și înființează scaunul episcopal din Canterbury.
 • 602 Are loc ultima serie de războaie dintre Imperiul Bizantin și Imperiul sasanid (602–627); Sfântul Augustin din Canterbury se întâlnește cu episcopii galezi, declarând că aceștia acționaseră contrar învățăturilor Bisericii, întrucât nu sărbătoreau Paștile stabilită de Biserica Romei și nu respectau prescripțiile pentru administrarea Botezului în rit roman; în plus, el insistă ca aceștia să ajute la convertirea saxonilor și să considere Canterbury ca fiind centrul lor spiritual.
 • 604 Mellitus devine primul episcop de Londra și fondează prima Catedrala Sfântul Pavel.
 • 605 Moartea lui Augustin, primul episcop de Canterbury, înmormântat în Abația Sfântul Augustin, Canterbury.
 • 609 Pantheonul din Roma este transformat în biserică, cu hramul Fecioara Maria împreună cu toți sfinții (Santa Maria dei Martiri).
 • 610 Împăratul Heraclie schimbă limba oficială a imperiului din latină în greacă, care era deja lingua franca majorității populației.
 • 612 Buretele Sfânt și Sfânta Lance sunt aduse din Palestina la Constantinopol.
 • 614 Perșii, sub conducerea lui Chosroes al II-lea, cuceresc și jefuiesc Ierusalimul; Biserica Sfântului Mormânt este deteriorată într-un incendiu, Sfânta Cruce este capturată și peste 65 000 de creștini din Ierusalim sunt masacrați.
 • 615 Moartea Sfântului Columban în Italia.
 • 617 Armata persană cucerește Calcedonul, după un lung asediu.
 • 618 Moartea Sfântului Kevin, Stareț din Glendalough, Irlanda.
 • 620 Slavii atacă Tesalonicul.
 • 622 Începe anul întâi al calendarului islamic, în timpul căruia are loc hegira: Mohamed și discipolii săi fug de la Mecca la Medina.
 • 626 Este scris Imnul Acatist către Maica Domnului, după eliberarea Constantinopolului de sub asediul a 80 000 de avari și slavi și al flotei persane.
 • 627 Sfântul Papă Grigorie Dialogul îl trimite pe Paulin să fondeze dieceza de York și să-l convertească pe Regele Edwin al Northumbriei.
 • 627 Împăratul Heraclie îi înfrânge definitiv pe perșii sasanizi în Bătălia de la Ninive, încercuindu-le capitala, Ctesiphon, recuperând Sfânta Cruce, și sfărâmând puterea dinastiei sasanide.
 • 630 A doua Înălțare a Sfinte Cruci: Împăratul Heraclie intră în Ierusalim în ziua de 21 martie, aducând Crucea Domnului Iisus Hristos cu mare solemnitate în Biserica Învierii împreună cu patriarhul Zaharia (609–633).
 • 635 Fondarea mănăstirii din Lindisfarne de către Sfântul Aidan, un călugăr din Iona; Cynegils, rege de Wessex, se convertește la creștinism.
 • 636 Cucerirea Ierusalimului de arabii musulmani după hotărâtoarea Bătălie de la Yarmouk.
 • 638 Arabii le permit evreilor să se întoarcă în Ierusalim.
 • 640 Cucerirea Siriei de către musulmani; Bătălia de la Heliopolis, din Egipt dintre armatele arabilor musulmani și Bizanț deschid calea cuceririi musulmane a Exarhatului bizantin al Africii.
 • 641 Cucerirea Alexandriei de către arabii musulmani.
 • 642 Musulmanii cuceresc Egiptul. Arabii invadează Nubia creștină pentru prima dată.
 • 646 Alexandria este recapturată de arabii musulmani după ce o încercare a Bizanțului de a recupera Egiptul eșuează, punând capăt la aproape zece secole de civilizație greco-romană în Egipt.
 • 648 Papa Teodor I îl excomunică pe Patriarhul Pavel al II-lea al Constantinopolului.
 • 649 Arabii invadează Ciprul.
 • 650 Înfrângerea finală a arianismului prin convertirea lombarzilor la creștinismul ortodox.
 • 651 Sfârșitul Imperiului Persan: ultimul șah al Persiei, Yezdegherd al III-lea, din dinastia sasanidă, este ucis la Merv.
 • 653 Papa Martin I este arestat din porunca împăratului bizantin Constans II.
 • 654 Arabii invadează insula Rhodos.
 • 655 Mucenicia Sfântului Martin Mărturisitorul, Papă al Romei.
 • 657 Înființarea Abației Whitby în Yorkshire, Anglia.
 • 662 Moartea Sfântului Maxim Mărturisitorul.
 • 663 Împăratul Constans al II-lea este ultimul împărat răsăritean care pune piciorul în Roma. El declară că orașul Ravenna nu intră în jurisdicția Papei de la Roma, întrucât scaunul acestei cetăți era cetatea de reședință a exarhului, reprezentantul său direct.
 • 664 Sinodul din Whitby, în nordul Angliei, armonizează practicile liturgice celtice cu cele romane din Anglia; Wilfrid, monah originar din insula Iona (arhipelagul Hebridelor), este numit Arhiepiscop de York.
 • 668 Sfântul Teodor din Tars este numit Arhiepiscop de Canterbury.
 • 669–78 Primul asediu arab al Constantinopolului; la bătălia de la Syllaeum, în anul 677, flota arabă este distrusă de bizantini cu ajutorul Focului Grecesc, punând capăt amenințării arabe iminente în Europa răsăriteană.
 • 670 Este compus Imnul lui Caedmon de către Sfântul Caedmon din Whitby.
 • 680–681 Al Șaselea Sinod Ecumenic, ținut la Constantinopol, condamnă monotelismul și stabilește ca învățătură a Ortodoxiei hristologia Sfântului Maxim Mărturisitorul, conform căreia Hristos are atât o fire naturală (umană), cât și o fire dumnezeiască; Patriarhul Serghie al Constantinopolului și Papa Onorie al Romei sunt amândoi în mod explicit anatemizațipentru sprijinul acordat ereziei monotelite.
 • 680 Este fondat Primul Țarat Bulgar (680–1018 î.H.), după succesul unui război cu bizantinii, urmat de tratatul semnat de împăratul bizantin Constantin al IV-lea Pogonat.
 • 682 Fondarea mănăstirii din Jarrow, Anglia.
 • 685 Primii monahi se stabilesc la Muntele Athos; adormirea Cuviosului Anastasie, egumen al Muntelui Sinai.
 • 685 Ioan Maron, (care își luase numele după cel al Sfântului eremit sirian Maron Sirianul), este ales ca prim patriarh a ceea ce astăzi se numește Biserica Catolică Maronită, care îmbrățișase monotelismul, respingând învățăturile Sinodului al V-lea Ecumenic, separându-se de Biserica Ortodoxă.
 • 687 Distrugerea Abației Whitby de o incursiune a danezilor; adormirea Sfântului Cuthbert de Lindisfarne.
 • 688 Împăratul Iustinian al II-lea și Califul al-Malik semnează un tratat care stabilește neutralitatea Ciprului.
 • 692 Sinodul Quinisext (cunoscut și sub numele de Sinodul Cinci–Șase sau Sinodul Trulan), ținut la Constantinopol, emite o serie de canoane care sunt considerate ca venind în completarea activității Sinoadelor al V-lea și al VI-lea Ecumenice, și declară Biserica Ierusalimului patriarhie.
 • 694 Armata împăratului bizantin Iustinian al II-lea este înfrântă de maroniți, care ulterior devin complet independenți.
 • 697 Sinodul de la Birr, în care nordul Irlandei acceptă Pascalia romană; la acest sinod, Adamnan promulgă Cáin Adomáin („Legea nevinovaților”).
 • 698 Musulmanii cuceresc Cartagina de la Imperiul Bizantin; la Sinodul din Aquileia, episcopii eparhiei de Aquileia decid să pună capăt Schismei provocate de Controversa celor Trei Capitole și revin la comuniunea cu Roma (vezi 553) — această lungă perioadă de independență a contribuit la dezvoltarea autonomă a Patriarhiei de Veneția] din linia Patriarhilor de Aquileia.
 • cca. 700 Adormirea Sfântului Isaac Sirul, episcop de Ninive, scriitor de opere ascetice.
 • 705 Începutul unei lungi perioade de războaie între Asia Mică între cetatea Trapezunt (Trebizonda) și arabi.
 • 706 Utilizarea limbii grecești ca limbă administrativă în Egipt este abolită, iar edictele guvernamentale sunt redactate în arabă începând cu 706; limba vorbită rămâne copta până în secolul al X-lea, când araba o înlocuiește, iar copta rămâne doar limbă liturgică.
 • 707 Bizantinii pierd Insulele Baleare în favoarea maurilor; moartea lui Ioan Maron, primul patriarh maronit.
 • 710 Papa Constantin face ultima vizită a unui papă la Constantinopol (până în 1967).
 • 711 Invazia musulmanilor ummayazi în Spania.
 • 712 Adormirea Sfântului Andrei, arhiepiscopul Cretei (712–726).
 • cca. 715 Evangheliile din Lindisfarne, realizate în Northumbria (în nordul Angliei).
 • 715 Marea Moschee din Damasc este construită peste Catedrala Sfântului Ioan Botezătorul; moscheea Al-Aqsa este construită deasupra locului unde se afla Biserica Sfânta Maria a lui Iustinian; regele picților, Nechtan invită clerul din Northumbria să propovăduiască picților creștinismul.
 • 716 Mănăstirea din insula Iona se aliniază tipicului liturgic roman.
 • 716 Prima călătorie misionară a Sfântului Bonifaciu în Frigia.
 • 717 Regele picților, Nechtan, îi exilează pe monahii din insula Iona.
 • 717–18 Al II-lea asediu arab al Constantinopolului.
 • 719 Biserica din Nubia se transferă de sub autoritatea Bisericii Ortodoxe de limbă greacă sub autoritatea Bisericii Copte, conform unei însemnări din cronica Patriarhului Ortodox grec al Alexandriei, Eutihie (932–940).
 • 723 Sfântul Bonifaciu doboară Stejarul lui Thor de lângă Fritzlar, moment decisiv în creștinarea triburilor germanice de nord.
 • 726 Împăratul Iconoclast Leon Isaurul începe campania împotriva icoanelor.
 • 731 Venerabilul Beda termină Istoria bisericească a poporului englez.
 • 732 Invazia musulmană a Europei este oprită de franci în Bătălia de la Tours.
 • 733 Împăratul bizantin Leon al III-lea Isaurul retrage Balcanii, Sicilia și Calabria de sub jurisdicția Papei ca răspuns la sprijinul acordat de Grigore al III-lea unei revolte din Italia împotriva iconoclasmului; ruptura dintre papalitate și imperiu este aproape completă.
 • 734 Egbert devine episcop de York, apoi fondează o bibliotecă și orașul devine un centru universitar renumit.
 • 735 Moartea Venerabilului Beda; Scaunul de York devine arhiepiscopie.
 • 739 Împăratul Leon al III-lea (717-41) își publică lucrarea Ecloga, cod de legi destinat să introducă principiile creștine în legislație; Bătălia din Akroinon unde forțele bizantine înfrâng o armată umayyadă care invadase Asia Mică; moartea Sfântului Willibrord (658–739), Arhiepiscop de Utrecht și Luminătorul Țărilor de Jos.
 • 740 Khazarii, o națiune din stepele Mării Negre, cu toate că nu erau etnici iudaici, se convertesc voluntar la iudaism.
 • 742 După o vacanță a tronului patriarhal care durase patruzeci de ani, Ștefan al IV-lea devine patriarh ortodox al Antiohiei, la sugestia califului ummayad Hisham ibn Abd al-Malik.
 • 746 Forțele bizantine recuceresc Ciprul de la arabi.
 • 749 Moartea Sfântului Ioan Damaschin.
 • 750 Donația lui Constantin este acceptată ca document valabil și este folosită de Papa Ştefan al II-lea pentru a justifica pretenţiile teritoriale şi jurisdicţionale ale episcopului Romei.
 • 751 Regele lombard Aistulf cucerește Ravenna și regiunea Romagna, punând astfel capăt Exarhatului bizantin de Ravenna.
 • 752 Adormirea Sfântului Zaharia, Papă al Romei, grec de origine, ultimul sfânt ortodox din scaunul Romei; s-a opus iconoclasmului, a împodobit bisericile cu icoane și a contribuit mult la propovăduirea creștinismului și în favoarea păcii în toată Europa Occidentală.
 • 754 Are loc la Constantinopol un sinod iconoclast, sub autoritatea împăratului Constantin al V-lea Copronimul, care condamnă icoanele şi se autodeclară al VII-lea Sinod Ecumenic; Constantin începe desfiinţarea mănăstirilor.
 • 754 Moartea Sfântului Bonifaciu, apostolul Germaniei.
 • 756 Are loc Donația lui Pepin, prin care unele teritorii, inclusiv Ravenna, sunt cedate Papei, formând astfel baza pentru constituirea viitoarelor State Papale.
 • 768 Biserica Țării Galilor adoptă Pascalia ortodoxă, după învățătura lui Elbodug.
 • 769 Papa Ștefan al III-lea ține un sinod la care se schimbă procedura de alegere a Papei, stabilind totodată cinstirea icoanelor.
 • 772 Carol cel Mare își începe campaniile împotriva Frizilor și Saxonilor; Saxonia e cucerită și convertită la creștinism.
 • 781 Regele Carol cel Mare al francilor îl numeşte pe călugărul şi învăţătorul Alcuin din York la conducerea şcolii de la palatul său din Aachen (Aix-la-Chapelle).
 • 786 Beatus din Liébana, un călugăr spaniol, publică un Comentariu la Apocalipsă.
 • 787 Al Şaptelea Sinod Ecumenic are loc la Niceea; condamnă iconoclasmul şi stabilește cinstirea icoanelor: declară că adorarea (latreia) Îi este datorată doar lui Dumnezeu, iar cinstirea (doulia) acordată icoanelor trece la prototipul acestora; în Anglia au loc două Sinoade bisericești, unul în nord, la Pincanhale, celălalt în sud, la Chelsea, unde este reafirmată credința primelor șase Sinoade Ecumenice (cel de-al șaptelea nefiind încă recunoscut) și este creată o a treia arhiepiscopie, după Canterbury și York, și anume la Lichfield.
 • 793 Abaţia din Lindisfarne este prădată, începutul atacurilor vikingilor în Anglia.
 • 794 Carol cel Mare convoacă un sinod la Frankfurt-in-Main, la care participă clerici din Britania și trimiși ai Papei Adrian. Acest sinod marchează începuturile înstrăinării creștinismului franc de Predania apostolică și patristică a Ortodoxiei: hotărârile celui de-al șaptelea Sinod Ecumenic sunt respinse (în principal datorită traducerii latinești greșite), iar articolul Filioque este introdus în Simbolul credinței.
 • 796 Învățatul Alcuin din York este numit stareţ al mănăstirii Saint-Martin din Tours de către regele Carol cel Mare al francilor.
 • 800 Carol cel Mare este încoronat ca Sfânt Împărat Roman de către Papa Leon al III-lea al Romei în ziua de Crăciun; Cartea Kell este realizată în Irlanda.
 • 800 Ambasadorii califului Harun al-Rashid predau cheile Bisericii Sfântului Mormânt regelui franc Carol cel Mare, acceptând astfel să-i acorde un anumit control asupra administrării intereselor creştinilor în Ierusalim.
 • 803 Sinodul de la Clovesho abolește arhiepiscopia de Lichfield, restabilind sistemul celor două arhiepiscopii și mitropolii de la Canterbury și York, acceptat până în 1787.
 • 814 Bulgarii asediază Constantinopolul; izbucnește un conflict între împăratul Leon al V-lea și patriarhul Nichifor pe tema iconoclasmului: împăratul îl depune pe patriarh, iar acesta la rândul său îl excomunică pe împărat.
 • 824 Insula Creta cade în mâinile arabilor insurgenţi care fug de emirul Al-Hakam I, înfiinţând un emirat pe insulă până la recucerirea bizantină din 960.
 • 826 Sfântul Ansgar ajunge în Danemarca şi își începe propovâduirea; Regele Harald Klak al Danemarcei se converteşte la creştinism.
 • ca. 829-842 Icoana Maicii Domnului "Portăriţa" (Portaitissa) apare în Muntele Athos, aproape de Mănăstirea Iviron.
 • 836 Moartea Sfântului Teodor Studitul.
 • 838 Califul Al-Mu'tasim cucerește și distruge Ammoria, cetate din Anatolia.
 • ca.839 Primul Război ruso-bizantin, când rușii atacă Propontida (probabil vizând Constantinopolul), după care se întorc spre răsărit, jefuind Paflagonia.
 • 843 Triumful Ortodoxiei începe să se ţină în prima Duminică a Postului Paştelui, spre pomenirea restabilirii cultului icoanelor din biserici.

Perioada bizantină târzie (843-1453)

 • 845 Cei 42 de Mucenici din Ammoria în Frigia, luaţi ca ostatici din Ammoria în Samarra (în Iraq) şi executaţi acolo.
 • 846 Raid musulman asupra Romei.
 • 850 A Treia Aflare a Măritului Cap al Prea Slăvitului Proroc, Înaintemergătorul şi Botezătorul Ioan.
 • 852 Sfântul Ansgar fondează bisericile din Hedeby şi Ribe în Danemarca.
 • 858 Sfântul Fotie cel Mare devine patriarh de Constantinopol.
 • 860 Al Doilea Război Ruso-Bizantin, un raid naval şi primul asediu rus al Constantinopolului.
 • ca.860 Se presupune că în această perioadă a avut loc Creştinarea Hanatului Rus, dar se pare că era uitată pe vremea Botezului Kievului în vremea lui Vladimir în 980.
 • 861 Sfinţii Chiril şi Metodie pleacă din Constantinopol pentru a-i converti pe slavi; un sinod prezidat de legaţii papali, ţinut la Constantinopol, îl confirmă pe Sfântul Fotie cel Mare ca patriarh.
 • 862 Ratislav al Moraviei se converteşte la creştinism.
 • 863 Prima traducere a Bibliei şi a textelor liturgice în slavonă de către Sfinţii Chiril şi Metodie.
 • 863 Veneţienii fură Moaștele Sfântului Apostol Marcu din Alexandria (Egipt).
 • 864 Hanul Boris al Bulgariei este botezat.
 • 865 Este convertită Bulgaria aflată sub Hanul Boris I la creştinismul ortodox.
 • 866 Vikingii pradă şi capturează York-ul, oraș din Anglia.
 • 867 Sinod ţinut în Constantinopol, prezidat de SfântulFotie, care îl anatemizează pe Papa Nicolae I al Romei pentru atacurile sale împotriva lucrării misionarilor greci în Bulgaria şi folosirea ereticului Filioque; Papa Nicolae moare înainte de a auzi de excomunicare; Vasile Macedoneanul îl asasinează pe Împăratul Mihail al III-lea şi uzurpă tronul imperial, reinstaurându-l pe Ignatie ca patriarh de Constantinopol.
 • 867 Adormirea sfintei Casiana Imnografa, poetă şi imnografă greco-bizantină, cea care a compus Imnul Casianei, care este cântat în Săptămâna Mare, în Sfânta și Marea Miercuri.
 • 869-870 Se ţine Sinodul tâlhăresc din 869-870, care îl destituie pe Sfântul Fotie cel Mare din scaunul Constantinopolului şi îl aduce pe rivalul său, Ignatie şi se autointitulează "Sinodul VIII Ecumenic."
 • 870 Convertirea sârbilor.
 • 874 Mutarea moaştelor Sfântului Nichifor Mărturisitorul, înmormântat în Biserica Sfinţilor Apostoli, Constantinopol.
 • 877 Adormirea Sfântului Ignatie I al Constantinopolului, care îl indică pe Sfântul Fotie ca succesor.
 • 877 Arabii musulmani cuceresc toată Sicilia de la bizantini şi îşi stabilesc capitala la Palermo.
 • 878 Regele Alfred cel Mare din Wessex îi înfrânge pe vikingi; Tratatul de la Wedmore împarte Anglia între anglo-saxoni şi danezi ([w:Jurisdicţia Daneză|Jurisdicţia Daneză]]).
 • 879-880 Sinodul VIII Ecumenic ţinut în Constantinopol, îl confirmă pe Sfântul Fotie cel Mare ca patriarh de Constantinopol, anatemizează adaosurile la Crezul niceo-constantinopolitan şi declară că prerogativele şi jurisdicţia Papei de la Roma şi patriarhului Constantinopolului sunt egale; sinodul este acceptat cu greu de Papa Ioan al VIII-lea al Romei.
 • 883 Musulmanii incendiază mănăstirea Monte Cassino.
 • 885 Muntele Athos îşi câştigă autonomia politică.
 • 885 Adormirea Sfântului Metodie, apostolul slavilor.
 • 886 The Alfabetul Glagolitic, (cunoscut în prezent ca slavon), conceput de Sfinţii misionari Chiril şi Metodie în 862-63, este adoptat în Imperiul Bulgar, şi în consecinţă se răspândeşte în Croaţia, Serbia, Boemia, Polonia Mică şi în principatele ruse; folosirea sa în Moravia Mare a fost interzisă de Papă în 885 în favoarea celui latin;
 • 899 Adormirea Sfântului Rege Alfred cel Mare al Wessexului și a toată Anglia.
 • 902 Taormina, ultima fortăreţă bizantină din Sicilia, este capturată de arabii Aghlabizi.
 • 904 Tesalonicul este pustiit şi jefuit de piraţii sarazini conduşi de Leon din Tripoli, un pirat grec servind intereselor sarazinilor.
 • 907 Al Treilea Război Ruso-Bizantin, un atac naval al Constantinopolului (sau Ţarigrad în slavonă) condus de Prinţul vareg Oleg din Novgorod, se încheie prin negocieri de pace.
 • 911 Sfântul Acoperământ al Sfintei Fecioare: Maica Domnului îi apare Sfântului Andrei cel Nebun pentru Hristos ca ocrotind Constantinopolul de invazia slavilor.
 • 911 Trimişii ruşi vizitează Constantinopolul pentru ratificarea unui tratat semnat de Oleg, Marele Prinţ al Ruşilor.
 • 912 Normanzii devin creştini; Nicolae I Misticul devine Patriarh de Constantinopol (901-907, 912-925).
 • 927 Este recunoscută autocefalia Bisericii Bulgariei de către Patriarhia de Constantinopol.
 • 931 Abatele Odo de Cluny reformează bisericile din Aquitania, nordul Franţei şi Italia, pornind mişcarea de reformă cluniacensă în interiorul ordinului Benedictin, care avea ca prioritate restabilirea vieţii monahale de tip tradiţional, încurajarea artei şi a ajutorării săracilor; la apogeul ei (cca. 950–c.1130), a fost una dintre cele mai mari forţe religioase din vestul Europei.
 • 933 Adormirea Sfântului Trifon, patriarh al Constantinopolului.
 • 935 Martiriul Fericitului Venceslas, prinţul cehilor.
 • 941 Al Patrulea Război Ruso-Bizantin, o campanie instigată de khazari, care doreau să se răzbune pe bizantini după persecuţiile îndurate de evrei dub Împăratul Romanos I Lecapenos; se sfârşeşte cu victoria bizantinilor asupra ruşilor.
 • 944 Oraşul Edessa este recucerit de armata bizantină; este recuperată Icoana Nefăcută de Mână Omenească.
 • 945 Sfântul Dunstan devine abate de Glastonbury.
 • 948 Sfântul Împărat Roman Otto I cel Mare fondează eparhiile misionare din Brandenburg, Havelburg, Ribe, Aarhus şi Schleswig.
 • ca. 950 Este fondată Mănăstirea Cuviosului Luca lângă Stiris, în Grecia.
 • 957 Sfânta împărăteasă Olga este botezată în Constantinopol.
 • 960 Împăratul Nichifor al II-lea Fokas recucereşte Creta pentru bizantini; Sfântul Dunstan devine Arhiepiscop de Canterbury; el reformează mănăstirile din eparhia sa în sensul aplicării cu strictețe a Regulilor Sfântului Benedict: sărăcia, castitatea şi ascultarea.
 • 962 Danemarca devine o naţiune creştină prin botezul Regelui Harald Blaatand ("Dinte Albastru"); se formează Sfântul Imperiu Roman, prin Încoronarea lui Otto I cel Mare ca Sfânt Împărat Roman de către Papa Ioan al XII-lea; Diploma Ottonianum este semnată de Papa Ioan al XII-lea şi Otto, care confirmă astfel precedenta Donaţie a lui Pepin, acordă Papei controlul Statelor Papale, regularizează alegerile papale şi clarifică relaţia dintre Papi şi Sfinţii Împăraţi Romano-Germani.
 • 963 Sf. Atanasie Atonitul înfiinţează prima mănăstire mare pe Muntele Athos, Marea Lavră.
 • 965 Împăratul Nichifor al II-lea Fokas recucereşte definitiv Ciprul; Sviatoslav al Kievului distruge puterea imperiului khazar prin capturarea fortăreţelor khazare din Sarkel şi Tamatarkha de către ruşi, urmate de capitala Atil (circa 967).
 • 968 Este fondată Mănăstirea Rila; Sviatoslav din Kiev îi înfrânge pe bulgari în Bătălia de la Silistra, grăbind prăbuşirea Primului Imperiu Bulgar care, împreună cu Khazaria, au fost cele două mari puteri ale Europei Răsăritene.
 • 968-71 Al Cincilea Război Ruso-Bizantin, care se încheie cu victoria bizantinilor asupra coaliţiei formate din ruşi, pecenegi, maghiari şi bulgari în Bătălia de la Arcadiopolis şi înfrângerea lui Sviatoslav al Kievului de către Ioan I Tzimiskes.
 • 969 Adormirea Sfintei Olga, Împărăteasa Rusiei, cea Întocmai-cu-Apostolii, considerată, împreună cu nepotul ei, Sfântul Vladimir de Kiev, creştinătorii Rusiei; Împăratul Nichifor al II-lea Fokas cucereşte Antiohia şi Alepul de la arabi.
 • 972 Împăratul Ioan I Tzimiskes (969-976) acordă primele privilegii (Typikon) pentru Muntele Athos.
 • 973 Moravia este inclusă în Eparhia de Praga, trecând astfel triburile slave din Apus sub jurisdicţia bisericii germane.
 • 975 Împăratul Ioan I Tzimiskes cucereşte Emesa, Baalbek, Damascul, Tiberiada, Nazaret, Cezareea, Sidonul, Beirutul, Byblos şi Tripolis într-o campanie siriană, dar eşuează în cucerirea Ierusalimului.
 • 978 Adormirea Regelui Edward Martirul.
 • 980 Descoperirea cântării "Axion Estin" (imnul “Cuvine-se cu adevărat”), prin apariţia Sfântului Arhanghel Gavriil unui monah din Muntele Athos (pomenirea acestei apariții se face 11 iunie); icoana însăşi, în faţa căreia imnul a fost cântat pentru prima dată se numeşte "icoana Axion Estin" şi este păstrată în sanctuarul Bisericii Protaton de la Sfântul Munte.
 • 983 Mucenicia lui Teodor Varegul și a fiului său Ioan Kieveanul.
 • 987 Al Şaselea Război Ruso-Bizantin, în urma căruia Vladimir I al Kievului cel Mare trimite trupe în Imperiul Bizantin pentru a-l ajuta pe Împăratul Vasile al II-lea să înfrângă o revoltă internă; el se converteşte la creştinismul ortodox şi îşi converteşte şi supuşii la noua credinţă.
 • 988 Botezul Ruşilor începe cu convertirea Sfântului Vladimir al Kievului, care este botezat la Chersones, locul de naştere al Bisericilor Ortodoxe rusă şi ucraineană; Vladimir se căsătoreşte cu Ana, sora împăratului bizantin Vasile al II-lea.
 • 992 Adormirea Sfântului Mihail, primul Mitropolit al Kievului.
 • 995 Sfântul Olaf al Norvegiei proclamă Norvegia regat creştin; moaştele Sfântului Cuthbert sunt mutate, împreună cu obştea, la Durham.
 • 1000 Creştinarea Groenlandei şi Islandei.
 • 1008 Convertirea Suediei.
 • 1009 Patriarhul Serghie al II-lea al Constantinopolului scoate numele Papei Serghie al IV-lea al Romei din dipticele Bisericii din Constantinopol, pentru că papa îi scrisese patriarhului o scrisoare care conţinea în Crez adaosul Filioque.
 • 1009 Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim este distrusă de "nebunul" Fatimid, califul Al-Hakim bi-Amr Allah, Fondator al sectei Druzilor.
 • 1012 Adormirea Ieromonahului Alfegiu, Arhiepiscop de Canterbury.
 • 1013 Evreii sunt izgoniţi din califatul de Córdoba.
 • 1014 Adaosul Filioque este folosit pentru prima dată la Roma de către Papa Benedict al VIII-lea, la încoronarea lui Henric al II-lea ca Sfânt Împărat Roman.
 • 1015 Adormirea Sfântului Vladimir al Kievului.
 • 1017 Regele danez Canute se converteşte la creştinism.
 • 1022 Adormirea Sfântului Simeon Noul Teolog.
 • 1024 Al Şaptelea Război Ruso-Bizantin, încheiat cu o victorie navală a bizantinilor.
 • 1027 Protectoratul franc asupra intereselor creştine din Ierusalim este înlocuit de protectoratul bizantin, care începe reconstrucţia Bisericii Sfântului Mormânt.
 • 1036 Împăratul Mihail al IV-lea al Bizanţului încheie un armistiţiu cu Califul Egiptului pentru a-i permite reconstruirea Bisericii Sfântului Mormânt de către constructorii bizantini; Garda Varegă a împăratului bizantin (vikingi/ruşi răsăriteni) este trimisă să asigure protecţia pelerinilor.
 • 1045-50 Este construită Catedrala Sfânta Sofia din Novgorod, cea mai veche biserică ortodoxă din Rusia, construită într-un stil arhitectural mult mai auster decât cel bizantin, reminiscenţă a stilului romanic.
 • 1043 Al optulea şi ultimul Război Rus-Bizantin, un raid naval nereuşit asupra Constantinopolului; Edward Mărturisitorul este încoronat Rege al Angliei în Catedrala Winchester.
 • 1048 Resfinţirea Bisericii Sfântului Mormânt.
 • 1051 Este fondată Mănăstirea Peşterilor din Kiev.
 • 1052 Edward Mărturisitorul fondează Abaţia Westminster, lângă Londra.
 • 1053 Adormirea Sfântului Lazăr Făcătorul-de-Minuni din Muntele Galesius, lângă Efes.
 • 1054 Cardinalul Humbert îl excomunică pe Mihail Cerularie, Patriarh al Constantinopolului, un punct de cotitură pe drumul către Marea Schismă dintre Răsărit şi Apus.
 • 1059 Greșelile teologice ale lui Berengar din Tours sunt condamnate la Roma; începe să fie folosit termenul de transsubstanţiere pentru a desemna modul în care are loc preschimbarea pâinii și vinului în Sfânta Euharistie, Trupul și Sângele Domnului. Termenul este atribuit lui Petru Damian.
 • 1066 Normanzii invadează Anglia sub steagul Papei de la Roma, îl înfrâng pe Regele Harold al Angliei în Bătălia de la Hastings; începe reformarea bisericii şi a societăţii de acolo pentru alinierea lor la eclesiologia şi politica continentale.
 • 1071 Turcii Selgiucizi cuceresc Ierusalimul şi îi înfrâng pe bizantini în Bătălia de la Manzikert; începe islamizarea Asiei Mici.
 • 1071 Prinţii normanzi conduşi de Robert Guiscard capturează Bari, ultima posesiune bizantină din Italia, punând capăt la mai mult de cinci secole de guvernare bizantină în sud.
 • ca.1071-1176 Este scris poemul epic bizantin Digenes Akritas, compus în secolele IX-X, inspirat de starea de război aproape continuă cu arabii în Asia Mică şi care prezintă o descriere cuprinzătoare a vieţii intense de la frontieră a Akriţilor, grănicerii Imperiului Bizantin.
 • 1073 Hildebrand devine Papa Grigore al VII-lea şi începe reformele Gregoriene (celibatul clerului, primatul papal faţă de imperiu, dreptul papei de a-i destitui pe împăraţi).
 • 1074 Adormirea Sfântului Teodosie, Stareţul Mănăstirii Peşterilor Kievului şi fondatorul monahismului cenobitic (de obște) în Rusia.
 • 1075 Este emis Dictatus Papae document care afirmă supremaţia papală.
 • 1087 Mutarea moaştelor Sfântului Nicolae, Făcătorul de Minuni din Myra (Asia Mică) la Bari (Italia de Sud).
 • 1088 Înfiinţarea Mănăstirii Sfântului Apostol Ioan Teologul în Patmos.
 • 1095 Porneşte Prima Cruciadă.
 • 1096 Evreii sunt persecutaţi de către cruciaţi.
 • 1098 Anselm din Canterbury îşi finalizează lucrarea Cur Deus homo, care marchează o divergenţă radicală între teologia occidentală a ispăşirii şi cea răsăriteană.
 • 1098 Cruciaţii capturează Antiohia.
 • 1099 Cruciaţii capturează Ierusalimul şi fondează Regatul Latin al Ierusalimului împreună cu alte state state cruciate cunoscute sub numele de Pământurile de Dincolo de Mare.
 • 1108 Adormirea Sfântului Nichita al Peşterior Kievului, episcop de Novgorod.
 • 1119 Este fondat ordinul Cavalerilor Templieri.
 • ca.1131-45 Papa copt al Alexandriei Gabriel al II-lea propune acceptarea limbii arabe ca limbă liturgică (pe lângă coptă), prin traducerea în arabă a Liturghiei.
 • 1144 Bernard din Clairvaux convoacă o A doua Cruciadă pentru salvarea Regatului latin al Ierusalimului aflat sub asediu; Regele Ludovic al VII-lea al Franţei şi Conrad al III-lea al Germaniei "îşi iau crucea" şi se alătură cruciaţilor, dar sunt înfrânţi de musulmani; musulmanii capturează cetatea creştină Edessa.
 • 1147 Este fondată Moscova de către Prinţul Yuri Dolgoruki, un conducător din nordul răsăritean al Rusiei, care construieşte prima fortăreaţă, Kremlinul, pe malul râului Moscova.
 • 1149 Pornind de la lucrarea de construcţie începută de împăratul bizantin Constantin al IX-lea în 1048, cruciaţii încep să renoveze Biserica Sfântului Mormânt în stil romanic, adăugându-i o clopotniţă.
 • 1164 Aflarea moaştelor Sfântului Leontie (+1073), Episcop şi Făcător de Minuni din Rostov.
 • 1170 Miracolul icoanei Maicii Domnului "a Semnului" din Novgorod, care plânge; invazia Anglo-Normandă în Irlanda: Dublin este capturat de normanzii latini.
 • 1177 Regele Latin al Ierusalimului, Baudouin, împreună cu cavalerii săi şi cu templierii, înfrâng armata musulmană a lui Saladin în Bătălia de la Montgisard.
 • 1179 Adormirea călugăriţei Benedictine Hildegard von Bingen (1098-1179), stareţă, mistică medievală şi enciclopedistă.
 • 1180 Ultima acceptare formală şi canonică a latinilor la Împărtășanie la un altar ortodox din Antiohia.
 • 1187 Saladin recucereşte Ierusalimul după ce înfrânge armata cruciată în Bătălia de la Hattin, şi înapoiază Bisericii Ortodoxe de aici Locurile Sfinte creştine.
 • 1189 A Treia Cruciadă condusă de Regele Richard Inimă de Leu al Angliei, de Regele Filip Augustus al II-lea al Franţei şi de către Împăratul Frederic Barbarossa al Imperiului Romano-German.
 • ca.1189 Ca replică la cucerirea Ierusalimului de către musulmani în 1187, Împăratul Etiopian Gebre Mesqel Lalibela (1189-1229) ordonă construirea unui oraş sfânt sculptat în piatră, numinduu-l Noul Ierusalim; construiește astfel aici douăsprezece biserici monolitice tăiate în piatră în Lalibela, unul dintre cele mai sfinte oraşe etiopiene, al doilea după Axum, şi centru de pelerinaje.
 • 1191 Ciprul este cucerit de la bizantini de către regele englez Richard I "Inimă de Leu."
 • 1198 Ciprul este vândut de englezi cruciaţilor franci.
 • 1204 Cruciaţii celei de a IV-a cruciade cuceresc Constantinopolul, ruinând oraşul şi furând multe Sfinte Moaşte şi alte odoare; în general se consideră că acest act a pecetluit Marea Schismă.
 • ca.1204-61 Călugării din Mănăstirea Iviron din Muntele Athos sunt martirizaţi de către latini în 13 mai.
 • 1211 Cruciaţii veneţieni cuceresc Creta bizantină şi o păstrează până la capturarea ei de către turcii otomani în 1669.
 • 1212 Cruciada copiilor, condusă de copilul de 12 ani Ştefan din Cloyes pleacă din Franţa către Ţara Sfântă.
 • 1213 Adormirea Fericitei Tamara, Regina Georgiei.
 • 1217-21 A V-a Cruciadă.
 • 1228 A VI-a Cruciadă duce la un tratat pe zece ani începând cu 1229 între Sfântul Împărat Roman Frederic al II-lea şi sultanul Egiptului; Ierusalimul este cedat francilor împreună cu un coridor îngust către mare, la fel ca şi Nazaretul, Sidonul, Jaffa şi Betleemul.
 • 1235 Adormirea Sfântului Sava al Serbiei.
 • 1237 Hoarda de Aur mongolă începe cucerirea Rusiei.
 • 1240 Mongolii cuceresc Kievul; Prinţul Alexandru Nevski înfrânge armata suedeză în Bătălia de pe Neva.
 • 1242 Forţele din Novgorod, aflate sub conducerea lui Alexandru Nevski îi înfrâng pe Cavalerii Teutoni în Bătălia de pe Lacul Peipus, o înfrângere hotărâtoare a cruciaţilor catolici.
 • 1244 Ierusalimul este cucerit şi devastat de către mercenarii khwarezmiani (turcii oghuzi) aflaţi sub conducerea lui Salih Ayyub conducătorul dinastiei Ayyubide a Egiptului, declanşând astfel cea de-a VII-a cruciadă.
 • 1247 Ayyubizii cuceresc Ierusalimul, alungându-i pe turcii khwarezmian.
 • 1248-54 A VII-a Cruciadă.
 • 1258 Mihail al VIII-lea Paleologul pune mâna pe tronul Imperiului Niceean, fondând astfel ultima dinastie romană (bizantină), şi începe recucerirea peninsulei greceşti de la latini.
 • 1259 Principatul din Aheea este înfrânt de bizantini în Bătălia din Pelagonia, marcând începutul recuceririi bizantine a Greciei.
 • 1261 Sfârşitul ocupației latine a Constantinopolului şi reînscăunarea patriarhilor ortodocşi.
 • 1261 Împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul stabileşte capitala noului Despotat de Moreea la Mistra, unde începe o adevărată renaştere bizantină.
 • 1268 Mamelucii egipteni cuceresc Antiohia.
 • 1270 Ludovic al IX-lea, Regele Franţei lansează A VIII-a Cruciadă.
 • 1271-72 A IX-a Cruciadă]] condusă de Prințul Edward al Angliei către Accra, este considerată ultima cruciadă medievală în Ţara Sfântă.
 • 1274 Se ţine Sinodul de la Lyon care proclamă unirea dintre Răsăritul ortodox şi Apusul romano-catolic, dar care este respins de majoritatea ortodocşilor.
 • 1275 Este ales Ioan al XI-lea Bekkos, patriarh pro-unionist al Constantinopolului în locul lui patriarhului Iosif I Galesiotes, care se opunea Sinodului din Lyon; sunt martirizaţi cei 26 de mucenici din Mănăstirea Zografu din Muntele Athos de către latini.
 • ca. 1280 Este alcătuită compilația de texte Kebra Nagast ("Cartea Gloriei Regilor"), păstrătoare a sentimentelor religioase şi naţionale ale etiopienilor.
 • 1281 Papa Martin al IV-lea autorizează o cruciadă împotriva de curând reînfiinţatului imperiu bizantin din Constantinopol, excomunicându-l pe împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul şi pe greci și denunță unirea din 1274; sunt trimise expediţii franceze şi veneţiene asupra Constantinopolului dar acestea sunt obligate să facă cale întoarsă în anul următor.
 • 1291 Căderea Accrei; sfârşitul cruciadelor în Ţara Sfântă.
 • 1302 Bula papală Unam Sanctam emisă de Papa Bonifaciu al VIII-lea proclamă supremaţia papală.
 • 1326 Moscova devine capitala Mitropoliei Ortodoxe Ruse, prin mutarea scaunului mitropolitan de la Kiev la Vladimir şi apoi la Moscova de către Mitropolitul Petru.
 • 1309 Insula Rhodos cade în mâinile Cavalerilor Ioaniți care își stabilesc sediul aici, redenumindu-se Cavalerii de Rhodos (1309-1522).
 • 1336 Meteora din Grecia devine centru al monahismului ortodox de acolo.
 • 1338 Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) scrie Triadele în apărarea Sfinților Isihaști, apărând astfel practica ortodoxă a isihasmului şi lucrarea Rugăciunii lui Iisus.
 • 1341-47 Război civil bizantin între Ioan al VI-lea Cantacuzinul (1347–54) şi Ioan al V-lea Paleologul (1341–91).
 • 1341-51 Trei sesiuni ale celui de Al V-lea Sinod din Constantinopol confirmă teologia isihastă a Sfântului Grigorie Palama şi condamnă filozofia raţionalistă a lui Varlaam din Calabria.
 • 1344 Adormirea lui Amda Syon, Împăratul Etiopiei.
 • 1349 Prinţul Ştefan Duşan al Serbiei îşi ia titlul de Ţar (Caesar).
 • 1353 Adormirea Sfinţilor Serhie şi Gherman, Stareţi şi Făcători de Minuni de la Valaam.
 • 1354 Prima stabilire a turcilor otomani în Europa, la Gallipoli.
 • 1359 Adormirea Sfântului Grigorie Palama.
 • 1360 Adormirea Sfântului Ioan Cucuzel, imnograful Marii Lavre de la Muntele Athos, maistor (maestru de muzică), teoretician şi compozitor, care codifică a doua formă importantă a cântării bizantine, cunoscută sub numele de calofonică, fiind foarte melodioasă, prelungă, înfrumuseţată şi plină de măreție.
 • 1365 Cruciaţii conduşi de Petru I al Ciprului ocupă Alexandria (Egipt).
 • 1378 Adormirea Sfântului Alexie, Mitropolit de Kiev, Făcător de Minuni.
 • 1379 Urmează Marea Schismă Apuseană: există simultan până la trei papi ai Romei.
 • ca.1380 Reformatorul bisericii engleze, John Wyclif scrie că doar în Răsărit s-a păstrat credinţa adevărată, "printre greci."
 • 1382-95 Prima Biblie în limba engleză este tradusă de John Wyclif.
 • 1383 Sfântul Ştefan din Perm, misionar printre zirieni, este hirotonit episcop; apariţia Icoanei Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu din Tikhvin.
 • 1389 Sârbii sunt înfrânţi de turcii otomani conduşi de Sultanul Murad I în bătălia de la Kosovo Polje; adormirea Marelui Mucenic Lazăr, prinţ al Serbiei.
 • 1391-98 Turcii otomani asediază Constantinopolul pentru prima dată, fără succes.
 • 1410 Iconograful Andrei Rubliov pictează cea mai faimoasă icoană a sa, în care sunt reprezentați cei trei îngeri care le-au apărut lui Avraam şi Sarrei, îngerii fiind consideraţi întruchiparea Sfintei Treimi.
 • 1414-18 Sinodul din Constanz al Bisericii Romano-Catolice: a reprezentat apogeul mişcării care promova autoritatea sinoadelor ca fiind superioară autorității papilor, dar în cele din urmă supremația papală a fost reafirmată.
 • 1417 Sfârşitul Marii Schisme Apusene prin Sinodul de la Constanz.
 • 1422 [[w:Asediul Constantinopolului (1422)|Al II-lea asediu otoman nereuşit] al Constantinopolului.

1423-24 Sinodul de la Siena din Biserica Romano-Catolică a fost momentul manifestării celei mai pregnante a sinodalismului, accentuând capacitatea de a conduce a episcopilor adunaţi în sinod, dar poziția sinodalistă exprimată cu această ocazie a fost ulterior catalogată de către papi ca erezie.

Perioada post-imperială (1453-1821)

 • 1455 Gutenberg tipăreşte prima Biblie.
 • 1461 Adormirea Sfântului Iona, Mitropolit de Moscova; comemorarea Apariţiei Stâlpului cu Cămaşa Domnului sub el la Mtskheta în Georgia, la 1 octombrie.
 • 1462 După ce mănăstirea bizantină a Sfântului Arhanghel Mihail este distrusă de turcii otomani şi toţi monahii sunt măcelăriţi, este realizată Icoana Făcătoare de Minuni a Sfântului Arhanghel Mihail din Mantamados; singurul supraviețuitor (care reușește să scape printr-o minune a slăvitului Arhanghel) este cel care alcătuiește icoana, în relief, cu argilă amestecată cu sângele fraţilor săi măcelăriţi.
 • 1480 Instituirea Inchiziţiei spaniole; întâmpinarea Icoanei Prea Sfintei Fecioare din Vladimir în memoria salvării Moscovei de invazia hanului Ahmed, din 23 iunie.
 • 1492 Mişcări milenariste în Moscova datorate sfârşitului calendarului bisericii.
 • 1497 Este martirizat Macarie, Mitropolit de Kiev, de către invadatorii tătari.
 • 1503 Controversa dintre Posesioniști şi Anti-Posesioniști.
 • 1517 Maxim Grecul este invitat în Rusia pentru traducerea cărţilor de cult greceşti şi pentru corectarea celor ruseşti; Martin Luther afişează cele Nouăzeci şi cinci de teze pe uşa catedralei din Wittenberg, declanşând Reforma Protestantă; Otomanii cuceresc Ierusalimul, Antiohia şi Alexandria.
 • 1522 Martin Luther traduce Noul Testament în germană iar principiul Sola Scriptura devine principiul de bază al Reformei Protestante.
 • 1526 Anti-Posesioniştii îl critică pe Ţarul Vasile al III-lea din cauza divorţului său şi sunt trecuţi în ilegalitate.
 • 1534 Regele Henric al VIII-lea se autoproclamă Conducătorul suprem al Bisericii din Anglia.
 • 1536 Jean Calvin publică Principiile Religiei Creştine.
 • 1536-41 Desfinţarea Mănăstirilor în Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda, în timpul căreia peste 800 de locaşuri religioase sunt desfiinţate, în timpul Reformei Engleze.
 • 1540 Moartea Împăratului Lebna Dengel din Etiopia; fondarea ordinului iezuit.
 • 1541 Forţa expediţionară portugheză ajunge în Etiopia.
 • 1542 Etiopienii şi portughezii îl înfrâng pe Ahmad ibn Ibrahim Gran din Adal, oprind ameninţarea adală asupra Etiopiei.
 • 1545-63 Biserica Romano-Catolică ţine Sinodul de la Trento (tridentin) pentru a răspunde Reformei Protestante.
 • 1551 Sinodul celor O Sută de Capitole în Rusia.
 • 1552 Adormirea Sfântului Vasile cel Binecuvântat, Nebun pentru Hristos.
 • 1555 Începe misiunea Arhiepiscopului Gurian în Kazan (până în 1564).
 • 1564 Iezuiţii ajung în Polonia.
 • 1569 Martirizarea Sfântului Filip, Mitropolit de Moscova de către Ivan al IV-lea cel Groaznic.
 • 1575 Constantinopolul acordă autonomie Bisericii Sinaiului.
 • 1581 Este tipărită Biblia Ostrozhsky de către Prinţul Kurbsky şi Ivan Fedorov.
 • 1582 Instituirea Calendarului Gregorian de către Papa Grigore al XIII-lea.
 • 1583 Este emis Sigillionul din 1583 împotriva Calendarului Papei Grigore al XIII-lea al Romei de către un sinod adunat în Constantinopol.
 • 1589 Este recunoscută autocefalia Bisericii Rusiei, iar Întâistătătorul primeşte titlul de patriarh.
 • 1596 Unirea de la Brest-Litovsk, prin care câteva milioane de creştini ortodocşi ucraineni şi bieloruşi, care trăiau sub guvernare poloneză, părăsesc Ortodoxia şi recunosc autoritatea Papei de la Roma, fără să-şi abandoneze liturghia bizantină şi obiceiurile, luând fiinţă astfel biserica Unită.
 • 1604 Adormirea Slăvitei Iuliana din Lazarevo.
 • 1607 Moartea Sfântului Iov, primul patriarh al Moscovei.
 • 1609-10 Este tipărită Biblia la două rânduri (D-R), prima Biblie completă Romano-Catolică în limba engleză, tradusă după versiunea latină, Vulgata.
 • 1611 Este tipărită Versiunea King James Autorizată a Bibliei (KJV-AV), care include şi toate Cărţile deuterocanonice/apocrife (îndepărtate oficial de către Arhiepiscopul de Canterbury în 1885).
 • 1612 Adormirea lui Ermoghen, Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii; este realizată Icoana Maicii Domnului din Kazan, comemorând eliberarea de sub polonezi în 22 octombrie.
 • 1627 Papa Chiril Loukaris al Alexandriei îi prezintă Regelui Carol I al Angliei faimosul Codex Alexandrinus spre "păstrare".
 • 1633 Împăratul etiopian Fasilides îi exilează pe iezuiţi şi pe alţi misionari Romano-Catolici din Etiopia.
 • 1642 Sinodul de la Iaşi revizuieşte Mărturisirea de credință a lui Petru Movilă, pentru îndepărtarea pasajelor de strictă inspirație catolică şi pentru confirmarea canonicităţii unor cărţi deuterocanonice.
 • 1646 La Uniunea de la Uzhorod, 63 de preoți ortodocși din Carpați, care țineau atunci de Regatul Ungariei, se alătură Bisericii Catolice în termeni similari celor prevăzuți prin Uniunea de la Brest din 1596.
 • 1647 În Tunisia sunt construite biserici ortodoxe.
 • 1649 Martirizarea Sfântului Atanasie, Stareţ din Brest, de către latini.
 • 1652 Patriarhul Ioanichie al Alexandriei înfiinţează o şcoală şi un spital în Vechiul Cairo.
 • 1652-1658 Patriarhul Nikon al Moscovei revizuieşte cărţile liturgice pentru a le aduce în conformitate cu obiceiurile liturgice greceşti, ceea ce duce la excomunicarea dizidenţilor, care vor fi cunoscuţi ca Rascolnicii sau Vechii credincioși.
 • 1654 Este realizată icoana Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu a Frăţiei Kievene
 • 1656 Mănăstirea Noul Ierusalim, cunoscută şi sub numele de Mănăstirea Voskresensky, este fondată de Patriarhul Nikon la Istra, lângă Moscova, cu intenţia de a reprezenta Ierusalimul Ceresc.
 • 1672 Sinodul de la Ierusalim este convocat de Patriarhul Dositei Notara: este demontată articol cu articol Mărturisirea de credință de inspirație calvină a lui Chiril Loukaris, și este definită poziția doctrinară ortodoxă față de cele romano-catolică şi protestante şi defineşte canonul biblic ortodox; hotărârile sinodului sunt ulterior semnate de toţi cei cinci patriarhi (inclusiv Rusia); ediţia din 1911 a Encyclopædia Britannica numeşte Sinodul din Ierusalim "cea mai importantă mărturisire de credinţă a Bisericii Ortodoxe din ultimii 1000 de ani."
 • 1675 Este realizată Icoana Născătoarei de Dumnezeu din Poceaev, care comemorează apariţia Ei miraculoasă la Poceaev, când Maica Domnului a salvat mănăstirea de asaltul tătarilor şi turcilor; este sărbătorită în 23 iulie.
 • 1685 Ortodoxia ajunge în Beijing, China prin intermediul Bisericii Rusiei.
 • 1688 Este realizată Icoana Maicii Domnului Bucuria celor Năpăstuiţi (24 octombrie).
 • 1715 Mitropolitul Arsenie din Tebaida este trimis în Anglia de către Papa Samuel al Alexandriei pentru a negocia cu episcopii anglicani Ne-jurători.
 • 1721 Ţarul Petru I al Rusiei înlocuieşte instituția patriarhatului cu aceea a unui Sfânt Sinod conducător.
 • 1724 Schisma melkită, prin care mulţi credincioşi ai Bisericii din Antiohia devin Uniţi.
 • 1731 Adormirea Sfântului Inochentie, primul episcop de Irkuţk.
 • 1756 Este emis Sigillionul din 1756 împotriva Noului Calendar de către Patriarhul Ecumenic de Constantinopol Chiril al V-lea.
 • 1760 Este fondată în Rusia Mănăstirea Sfânta Treime-Sfântul Serafim (Diveevo).
 • 1767 O comunitate de greci ortodocşi se stabileşte în New Smyrna, Florida; Imperiul Otoman împarte Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim între comunitățile religioase care pretindeau administrarea ei.
 • 1768 Evreii sunt masacraţi în timpul răscoalelor din Polonia ocupată de ruşi.
 • 1774 Rusia şi Imperiul Otoman semnează Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, aducând pentru prima dată Rusia în Mediterana ca protector recunoscut al creştinilor ortodocşi.
 • 1779 Adormirea Sfântului Cosma Etolos.
 • 1782 Prima ediţie a Filocaliei; autonomia Bisericii Sinaiului este confirmată de Constantinopol.
 • 1794 Mai mulți misionari, printre care se află şi Sfântul Gherman din Alaska, ajung în Insula Kodiak, ducând ortodoxia în Alaska rusă; adormirea Sfântului Paisie Velicicovski din Moldova şi Muntele Athos.
 • 1796 Sfântu; Nicodim Aghioritul publică “Războiul Nevăzut” la Veneţia, revizuind cele două lucrări “Lupta Spirituală” (ed. din 1599) şi “Drumul spre Rai” (1600), ale preotului veneţian Lorenzo Scupoli, din care îndepărtează latinismele şi dă o expresie deplină a doctrinei patristice a rugăciunii curate.
 • 1800 Este tipărită şi publicată în Atena lucrarea Cârma Bisericii Ortodoxe (Pidalionul).
 • 1803 Adormirea Sfintei Xenia din Petersburg, Nebună pentru Hristos.
 • 1809-10 Rotonda şi exteriorul ediculei din Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim sunt reconstruite în stil baroc otoman după un incendiu.
 • 1811 Autocefalia Bisericii Georgiei este revocată de Imperiul rus după anexarea Georgiei, înglobând-o în Biserica Rusiei.
 • 1814 Sfinții Noii Mucenici Eftimie, Ignatie, şi Acachie (1816) din Muntele Athos.

Perioada modernă (1821-1917)

Perioada comunismului (1917-1991)

 • 1917 Armatele britanice capturează Ierusalimul de la Imperiul Otoman; autocefalia Bisericii Georgiei este restaurată de facto din cauza haosului politic din Rusia; Revoluţia bolşevică aruncă Biserica Rusiei în haos, iar misiunea ortodoxă rusă din America este aproape paralizată.
 • 1917-40 Începe persecutarea creştinilor în Uniunea Sovietică prin arestarea a 130,000 de preoţi ortodocşi, din care 95,000 sunt condamnaţi la moarte şi executaţi.
 • 1918 Nicolae Romanov, Ţarul Rusiei este asasinat împreună cu soţia sa, împărăteasa Alexandra şi copiii lor; Sfințitul Mucenic Vladimir, Mitropolit de Kiev, este primul episcop torturat şi măcelărit de comunişti în timpul revoluţiei ruse.
 • 1919-1922 Războiul Greco-Turc; un milion de refugiaţi pleacă în Grecia adăugându-se altor jumătate de milion sosiţi anterior; Genocidul grecilor pontici duce la dispariția populaţiei creştină din Trebizonda (Trapezunt).
 • 1920 Adormirea Sfântului Nectarie din Eghina.
 • 1921 Patriarhia Ecumenică renunţă la orice pretenţii de jurisdicţie în orice parte a Africii iar titulatura Patriarhului de Alexandria va fi, începând de atunci, cea de Papă şi Patriarh al Alexandriei şi Întregii Africi; este înfiinţată Arhiepiscopia Greacă din America.
 • 1922 Biserica Albaniei îşi declară autocefalia faţă de Patriarhia Ecumenică; se formează Biserica Ortodoxă Rusă din afara Rusiei; începe Mandatul britanic din Palestina; Vladimir Ilici Lenin proclamă înfiinţarea Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (URSS); Mănăstirea Soloveţ este transformată, prin decret al lui Lenin, în "Tabăra cu Destinaţie Specială Solovki", una din primele tabere de muncă forţată a Gulagului unde opt mitropoliţi, douăzeci de arhiepiscopi şi patruzeci şi şapte de episcopi ai Bisericii Ortodoxe au murit, împreună cu zeci de mii de laici.
 • 1923 Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei obţine autonomia faţă de Patriarhia Ecumenică.
 • 1924 Patriarhia Ecumenică recunoaşte autocefalia Bisericii Poloniei; Episcopul Daniel William Alexander convoacă o adunare în Kimberley, Africa de Sud, care decide să se separe de Biserica Africană (o denominaţiune protestantă) şi să se afilieze "Bisericii Africane Ortodoxe" din New York aflată sub păstorirea lui George McGuire.
 • 1925 Biserica Ortodoxă Română devine patriarhie; primii africani din Africa sub-Sahariană sunt botezaţi de Părintele Nikodemos Sarikas; Adormirea Patriarhului Tihon al Rusiei.
 • 1927 Daniel William Alexander merge din Africa de Sud în America pentru a fi hirotonit episcop al Bisericii Ortodoxe Africane; se înfiinţează Arhiepiscopia ortodoxă de Johannesburg.
 • 1928 Este fondată Asociaţia Sfântul Alban şi Sfântul Serghie pentru rugăciune şi acţiuni în vederea unităţii creştinilor.
 • 1931 Exarhatul Patriarhal pentru Parohiile Ortodoxe de Tradiţie Rusă din Europa Vestică este primit în Patriarhia Ecumenică, fiind sub conducerea lui Evloghie (Georgievsky) din Paris; URSS interzice importul sau vânzarea de Biblii; Înţelegerea de la Bonn stabileşte comuniunea deplină între Biserica Angliei şi Bisericile Vechi Catolice semnatare ale Uniunii de la Utrecht (din 1889 Federaţia Bisericilor Vechi Catolice).
 • 1932 Daniel William Alexander călătoreşte în Uganda pentru a-l întâlni pe Reuben Spartas, înfiinţând şi acolo Biserica Ortodoxă Africană.
 • 1933 Biserica Ortodoxă a Greciei interzice francmasoneria.
 • 1934 Daniel William Alexander călătorește în Kenya, înfiinţând şi acolo Biserica Ortodoxă Africană păstorită apoi de Arthur Gathuna; clericii care se opun regimului nazist din Germania suportă raidurile poliţiei secrete.
 • 1935 Este publicată la Gottingen, Germania ediţia critică a Septuagintei publicată de Alfred Rahlfs la Septuaginta-Unternehmens (Institut).
 • 1935-40 Forţele italiene ocupă Etiopia şi încep persecutarea Bisericii Etiopiene.
 • 1936-37 Numeroşi clerici ortodocşi ruşi mor în timpul Marii Epurări persecuții din timpul lui Stalin.
 • 1937 Patriarhia Ecumenică recunoaşte autocefalia Bisericii din Albania.
 • 1938 Sunt fondate Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Vladimir (Crestwood, New York) şi Seminarul Teologic Ortodox Sfântul Tihon (South Canaan, Pennsylvania); adormirea Sfântului Siluan Atonitul.
 • 1939 Galiția este divizată, odată cu împărţirea Poloniei între Imperiul German şi Uniunea Sovietică, aproximativ de-a lungul liniei Curzon, astfel încât Galiția Vestică intră în componenţa Imperiului German iar Galiția estică în componenţa Ucrainei Sovietice.
 • 1941-45 Ustașii croați ucid 500,000 de sârbi ortodocşi exilează alţi 250,000 şi forţează alţi 250,000 să se convertească la catolicism.
 • 1943 Biserica Ortodoxă Rusă recunoaşte autocefalia Bisericii Georgiei; prima constituire a Bisericii Ortodoxe Africane în estul Africii semnată de Reuben Spartas şi Arthur Gathuna; Stalin se întâlneşte cu ierarhi ai Biserii Ortodoxe Ruse pentru înfiinţarea unei "uniuni patriotice" şi acordă Bisericii unele concesii, inclusiv ţinerea unui sinod şi alegerea lui Serghie I ca Patriarh al Moscovei.
 • 1945 Este recunoscută autocefalia Bisericii Bulgariei; este descoperită o bibliotecă de texte creştine primare la Nag Hammadi în Egipt; Uniunea Sovietică anexează Cehoslovacia; Biserica Ortodoxă Rusă pretinde jurisdicţia asupra Bisericii din Cehoslovacia.
 • 1946 Reuben Spartas din Biserica Ortodoxă Africană vizitează Alexandria; Sfântul Sinod al Bisericii din Alexandria recunoaşte oficial şi acceptă existenţa Bisericii Ortodoxe Greceşti Africane în Kenya şi Uganda; statul sovietic stabilește organizarea la Lvov, în Ucraina a unui sinod al Bisericii Ortodoxe care să dizolve oficial Uniunea de la Brest-Litovsk şi să integreze Biserica Greco-Catolică Ucraineană (UGCC) în Biserica Ortodoxă Rusă, iar autorităţile sovietice arestează şi deportează în Siberia pe cei care rezistă.
 • 1947 Sunt descoperite Manuscrisele de la Marea Moartă lângă Qumran, în Palestina; moartea Sfântului Alexei Kabaliuk, care a jucat un rol major în renaşterea Ortodoxiei în Transcarpatia la începutul secolului XX.
 • 1948 Înfiinţarea statului Israel şi sfârşitul mandatului Britanic în Palestina; Biserica Ortodoxă a Rusiei reacordă autocefalia Bisericii Poloniei (după ce o revocase, ca o consecinţă a celui de Al doilea Război Mondial)
 • 1948 Se ţine Sinodul de la Moscova cu ocazia aniversării a 500 de ani de autocefalie a Bisericii Rusiei faţă de Patriarhia Ecumenică; reprezentanţii Bisericilor ortodoxe locale resping orice participare la Consiliul Mondial al Bisericilor, recent înfiinţat.
 • 1949 Autorităţile sovietice revocă Uniunea de la Uzhhorod din 1646, înfiinţând Eparhia Ortodoxă de Mukachiv-Uzhhorod, sub autoritatea Patriarhiei Moscovei.
 • 1950 Papa Pius al XII-lea proclamă ca dogmă a Bisericii Romano-Catolice Imaculata Concepţie a Sfintei Fecioare Maria ca dogmă.
 • 1951 Biserica Ortodoxă Rusă acordă autocefalia Bisericii Ortodoxe a Cehiei şi Slovaciei; se aniversează 1500 de ani de existență a Patriarhiei Ierusalimului.
 • 1952 Mănăstirea Nouă din Panaghia Soumela este construită în satul Kastania, în Macedonia, Grecia, adăposteşte icoana făcătoare de minuni din Panagia Soumela, şi devine astfel un centru de pelerinaj.
 • 1957 Biserica Ortodoxă Rusă acordă autonomia Bisericii Ortodoxe a Chinei.
 • 1958 Înfiinţarea Vicariatului de rit Apusean ca parte a Arhiepiscopiei Antiohiene a Americii de Nord ca urmare a primirii multor parohii de Ritul ortodox occidental la ortodoxie.
 • 1959 Anastasios Yannoulatos înfiinţează agenţie de misiune interortodoxă Porefthentes pentru a renaşte activitatea misionară a bisericii; Este acordată autocefalia Bisericii Etiopiei prin încoronarea lui Abune Baslios ca primul Patriarh al Etiopiei de către coptul Papa Chiril al VI-lea al Alexandriei.
 • 1962-1965 Se ţine la Roma Conciliul Vatican II, care iniţiază reforme teologice şi liturgice majore în Biserica Romano Catolică, inclusiv restricţii în oficierea Messei Tridentine în limba latină şi introducerea Novus Ordo.
 • 1961Adormirea Sfântului Luca al Crimeei; sfinţirea primei biserici ortodoxe în Uganda; prima conferinţă Pan-Ortodoxă în insula Rhodos.
 • 1963 A 1900-aniversare a martiriului Sfântului Apostol Marcu; a doua conferinţă Pan-Ortodoxă în Rhodos; A 1000-a aniversare a fondării Muntelui Athos.
 • 1964 Întâlnirea dintre Papa Paul al VI-lea al Romei şi Patriarhul Ecumenic Atenagora, la Ierusalim; a treia conferinţă Pan-Ortodoxă în Rhodos; instituirea sărbătorii Soborului Sfinților din Rostov, prin rezoluţia Patriarhului Alexei I şi a Sfântului Sinod al Bisericii Rusiei.
 • 1965 Papa Paul al VI-lea al Romei şi Patriarhul Ecumenic Atenagora ridică reciproc anatemele din 1054.
 • 1967 Biserica din Macedonia îşi declară autocefalia, separându-se astfel de Biserica Ortodoxă Sârbă (încă nerecunoscută).
 • 1968 Vizita reprezentanţilor Vaticanului la Patriarhia Alexandriei; a patra conferinţă Pan-Ortodoxă are loc la Chambesy, în Elveţia.
 • 1968-71 Apariţiile Fecioarei Maria, de mai multe ori, timp de trei ani, deasupra Bisericii Ortodoxe Copte a Sfintei Maria din Zeitun, Cairo, recunoscute ca autentice de către Biserica Coptă Ortodoxă a Alexandriei şi de către alte biserici.
 • 1970 Biserica Ortodoxă din America se împacă cu Biserica Rusiei, iar aceasta îi acordă autocefalia; controlul Bisericii Japoniei este redat Moscovei, care îi acordă autonomia; canonizarea Sfântului Gherman din Alaska, în cadrul a două ceremonii diferite, de către ROCOR şi OCA; Arhiepiscopul Macarie al Ciprului botează 10,000 de aspiranţi în Biserica Ortodoxă din Kenya.
 • 1971 Autorităţile turce închid Seminarul din Halki, şcoala patriarhală de teologie ortodoxă greacă din Insula Heybeliada, lângă Istanbul.
 • 1974 A 1600-a aniversare a adormirii Sfântului Atanasie cel Mare.
 • 1975 Divizarea Bisericii antiohiene din America de Nord este evitată prin unirea celor două arhiepiscopii antiohiene într-una singură, realizată de Mitropolitul Filip de New York şi de Arhiepiscopul Mihail de Toledo.
 • 1976 Prima conferinţă presinodală Pan-Ortodoxă se ţine la Centrul Ortodox al Patriarhiei Ecumenice din Chambesy, Elveţia.
 • 1977 Este publicatăBiblia Hebraica Stuttgartensia.
 • 1979 Papa Ioan Paul al II-lea vizitează Patriarhia Ecumenică; Arhimandritul Filomenos, custodele mănăstirii greceşti a Fântânii lui Iacob din Samaria (Nablus, West Bank), este torturat şi executat în ziua de 29 noiembrie de către fanatici israelieni care profanează biserica.
 • 1979 Este înfiinţată Comisia Comună a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică pentru dialog teologic de către Papa Ioan Paul al II-lea şi Patriarhul Ecumenic Dimitrie I.
 • 1980 Prima întâlnire în Patmos şi Rhodos a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică pentru dialog teologic.
 • 1981 Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte pentru prima dată în Espoo, Finlanda.
 • 1982 A doua întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică, în urma căreia este publicat la Munchen primul document oficial, Taina Bisericii şi a Sfintei Împărtăşanii în lumina Tainei Sfintei Treimi; a doua conferinţă presinodală Pan-Ortodoxă are loc în Chambesy, Elveția.
 • 1984 A treia întâlnire a Comisiei Comună a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică se ţine în Chania, Creta.
 • 1985 Este fondat Centrul de Misiune Creştin Ortodoxă (SUA) (OCMC), în cadrul Centrului Misionar Arhiepiscopal Grec din Statele Unite; se reuneşte pentru a treia oară în Allentown, SUA şi emite declaraţiaRevelaţia Divină.
 • 1986 A treia conferinţă presinodală Pan-Ortodoxă se ţine la Chambesy, Elveţia.
 • 1987 A patra întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică în urma căreia este publicat în Bari, Italia documentul oficial, Credinţă, Taine şi Unitatea Bisericii; Vizita Patriarhului Ecumenic Dimitrie la Vatican.
 • 1987 Un grup format din 12 parohii ale Bisericii Ortodoxe Evanghelice, iniţial înfiinţată de liderii mişcării Cruciada Studenţilor pentru Hristos, Peter Gillquist şi Jon Braun, sunt primiţii în Arhiepiscopia Antiohiană, devenind astfel Misiunea Ortodoxă Evanghelică Antiohiană (AEOM); Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a patra oară în Creta şi emite declaraţia Scriptură şi Tradiţie.
 • 1988 Aniversarea mileniului de ortodoxie în Rusia; a cincea întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică, la Valamo, Finlanda, publică documentul comun Taina Ordinii în structura tainică a Bisericii.
 • 1989 Patriarhia Ecumenică recunoaşte autocefalia Bisericii din Georgia; Părintele Efraim începe să fondeze în America mănăstiri în stilul athonit; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a cincea oară în Bad Segeberg , emite declaraţia "Canonul şi Inspirarea Sfintei Scripturi "; canonizarea Sfântului lui Tihon al Moscovei în Rusia; este legalizată Biserica Greco-Catolică Ucraineană (UGCC) și încep conflictele asupra proprietăților între greco-catolici și ortodocși.
 • 1990 A şasea întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică are loc la Freising, Germania; se ţine prima slujbă religioasă ortodoxă în octombrie în Catedrala Sfântului Vasile după şaptezeci de ani.

Perioada post-comunistă (1991-prezent)

 • 1991 Colapsul Uniunii Sovietice, sfârşitul Războiului Rece; reprezentanţi ai Bisericilor Ortodoxe Răsăritene şi Orientale se întâlnesc la Chambesy, Elveţia pentru a discuta relaţia lor cu Consiliul Mondial al Bisericilor; Biserica Catolică de Rit Bizantin Ruteană din Transcarpatia este restaurată ca entitate separată de Biserica Greco-Catolică Ucraineană (UGCC) cu sediul în Galiția, fiind formată din aproape 23 % din parohiile din Transcarpatia (ortodocşii de aici formează cca. 60% din numărul lor total).
 • 1992 Începe războiul civil din fosta Iugoslavie; soborul întâistătătorilor bisericilor din Constantinopol; Patriarhul Diodor I al Ierusalimului prezintă lista mărturisirilor de credință ortodoxe ale Patriarhiei Ierusalimului, care este inclusă în procesele verbale ale adunării liderilor ortodocşi din Fanar din Duminica Ortodoxiei.
 • 1993 A şaptea întâlnire a Comisiei Comune a Bisericilor Ortodoxă şi Romano-Catolică, în Balamand, Liban, emite documentul intitulat Uniatismul: metoda unirii din trecut şi viitorul. În căutarea comuniunii depline; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a şaptea oară în Sandbjerg şi emite declaraţia "Sinoadele Ecumenice".
 • 1993 Biserica Ortodoxă a Ciprului condamnă francmasoneria ca religie incompatibilă cu creştinismul; este publicat Studiul Biblic Ortodox: Noul Testament şi Psalmii; Biserica Tewahedo din Eritreea devine autocefală; Noii mucenici Ieromonahul Vasile (Rosliakov), Călugărul Ferapont (Puşkarev), şi Călugărul Trofim (Tatarinov) din pustia Optinei sunt martirizaţi în cadrul unui ritual satanist.
 • 1994 Se ţine Adunarea din Ligonier în Pennsylvania Vestică în Satul Antiohian la care participă majoritatea ierarhilor ortodocşi din America de Nord şi care votează renunţarea la numirea creştinilor ortodocşi din America cu apelativul "diaspora."
 • 1995 Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I vizitează Vaticanul; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a opta oară în Limassol, Cipru şi emite declaraţia "Înţelegerea mântuirii în lumina Sinoadelor Ecumenice"; Papa Ioan Paul al II-lea emite enciclica Orientale Lumen, care încurajează reunirea Răsăritului cu Apusul.
 • 1996 Arhiepiscopia Ortodoxă Greacă a Americii de Nord şi de Sud este reorganizată de Patriarhia Ecumenică, care împarte administrarea celor două continente în patru părţi, cele patru noi jurisdicţii fiind Arhiepiscopia Americii, Mitropolia de Toronto (Canada), Mitropolia Mexicului (America Centrală) şi Mitropolia de Buenos Aires (America de Sud).
 • 1997 Vizita în SUA a Patriarhului Ecumenic Bartolomeu; înfiinţarea eparhiilor de Bukoba, Madagascar, Ghana şi Nigeria; Legea privind libertatea conştiinţei şi a asociaţiilor religioase din Rusia conferă creştinismului ortodox statutul de religie naţională predominantă.
 • 1998 Patriarhia Ecumenică, nerecunoscând Rusiei dreptul de a emite un tomos de autocefalie în 1951, emite propriul tomos pentru Biserica Ortodoxă a Cehiei şi Slovaciei; în mai se ţine Întrunirea de la Tesalonic la care participă delegaţi ai diferitor Biserici Ortodoxe, pentru a discuta participarea ortodoxă la mişcarea ecumenică ( în special la Consiliul Mondial al Bisericilor); descoperirea moaştelor Sfântului Ambrozie din Optina; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întrunește pentru a noua oară în Sigtuna şi emite declaraţia "Mântuirea: milă, justificare şi conlucrare ".
 • 1999 Numeroase construcţii ortodoxe sârbeşti din Kosovo şi Metohia sunt profanate și distruse, în timpul prezenţei trupelor NATO; Federaţia Luterană Mondială şi Biserica Romano-Catolică semnează Declaraţia Comună despre Doctrina Justificării.
 • 2000 Comisia Comună Teologică Ortodoxă-Romano-Catolică se întâlneşte a noua oară în Baltimore unde discută texte despre Implicaţiile ecleziastice şi canonice ale uniatismului, dar este suspendată; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a zecea oară la Damasc şi emite declaraţia "Lumea şi Tainele în viaţa Bisericii"; Biserica Ortodoxă Rusă anunţă canonizarea Ţarului Nicolae al II-lea şi a membrilor familiei sale executaţi în 1918; în ciuda unei opoziţii foarte puternice din partea Bisericii Greciei şi a majorităţii publicului, guvernul Greciei dispune îndepărtarea afilierii religioase de pe cărţile de identitate.
 • 2001 Papa Ioan Paul al II-lea cere iertare Bisericii Ortodoxe pentru răul provocat prin cruciada a IV-a; ortodocşii greci şi ortodocşii copţi ai Patriarhiilor din Alexandria cad de acord să îşi recunoască reciproc Tainele Botezului și Căsătoriei.
 • 2002 Patriarhul Ecumenic Bartolomeu şi Papa Ioan Paul al II-lea semnează amândoi Declaraţia de la Veneţia asupra Eticii Mediului Înconjurător; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a 11-a oară în Oslo şi emite declaraţia "Tainele ca mijloace de mântuire".
 • 2003 Arhiepiscopia Creştină Ortodoxă Antiohiană a Americii de Nord primeşte dreptul de "auto-guvernare" (similar dar nu identic cu autonomia) de la Biserica Ortodoxă a Antiohiei.
 • 2004 Papa Ioan Paul al II-lea decide restituirea moaştelor Sfinţilor Ioan Gură de Aur şi Grigorie Teologul către Biserica Ortodoxă a Constantinopolului; Patriarhul Ecumenic sfinţeşte o biserică în Havana, Cuba; sfinţirea primei biserici ortodoxe în Antarctica de către Biserica Ortodoxă Rusă; Icoana Maicii Domnului din Tikhvin, Făcătoare de Minuni este restituită Mănăstirii Adormirii Maicii Domnului din Tikhvin, după ce stătuse timp de şaizeci de ani în Statele Unite; Sfântul Sinod al Bisericii Constantinopolului îi canonizează pe Părintele Alexie Medvedkov (1867-1934), Părintele Dimitri Klepinin (1904-1944), pe Maica Maria Skobtsova (1891-1945), George (Yuri) Skobtsov (1921-1944) şi Elie Fondaminski (1880-1942), personalităţi ale istoriei spirituale a emigraţiei ruse din Franţa; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a 12-a oară la Durău (România) şi emite declaraţia "Botezul și Mirungerea ca Taine ale intrării în Biserică".
 • 2005 Controversă majoră în Ucraina: Biserica Greco-Catolică Unită (UGCC), cu baza în Ucraina de Vest, îşi mută centrul administrativ de la Lvov la Kiev pe 21 august. Se construieşte o catedrală greco-catolică de mari dimensiuni (sponsorizată de soția Președintelui Ucrainei de atunci, Kateryna Iuscenko-Chumacenko), în parte datorită planurilor UGCC de înfiinţare a unei patriarhii ucrainene. Toate aceste demersuri sunt criticate nu numai de către Biserica Ortodoxă a Ucrainei, ci de întreaga comunitate ortodoxă răsăriteană.
 • 2006 Publicarea primei cărţi de rugăciuni ortodoxe în rusă şi în chineză; Papa Benedict al XVI-lea renunţă la titlul de Patriarh al Occidentului; se înfiinţează o parohie ortodoxă rusă în Pyongyang, Coreea de Nord; Comisia Comună Teologică Ortodoxă-Romano-Catolică se întâlneşte a noua oară la Belgrad, în Serbia; Papa Benedict al XVI-lea vizitează Patriarhia Ecumenică, ceea ce provoacă criticile călugărilor din Muntele Athos; Arhiepiscopul Hristodulos al Atenei vizitează Vaticanul; Comisia Comună Luterană-Ortodoxă se întâlneşte a 13-a oară la Bratislava (Slovacia) şi emite declaraţia "Sfânta Împărtăşanie în viaţa Bisericii ".
 • 2007 Reluarea deplinei comuniuni între Patriarhia Moscovei şi ROCOR; a 1600-a celebrare a adormirii Sfântului Ioan Gură de Aur; Vaticanul abrogă oficial doctrina Limbului (ca loc intermediar între rai și iad în care s-ar afla pruncii adormiți nebotezați); numărul credincioşilor ortodocşi din Italia ajunge la aproape un milion ca rezultat al migraţiei intense din România şi Ucraina; un sinod format din 50 de episcopi ai Bisericii Ortodoxe Ucrainene-Patriarhia Moscovei (UOC-MP) declară în decembrie la Kiev că UOC-MP este “o parte istorică şi autonomă a Bisericii Ortodoxe a Rusiei.”
 • 2007 a zecea întâlnire a Comisiei Comune Ortodoxă-Romano-Catolică se ţine în Ravenna, Italia, condusă de co-preşedinţii Cardinalul Walter Kasper şi Mitropolitul Ioannis Zizioulas de Pergam, care cade de acord asupra unui document format din 46 de articole care furnizează un ghid de parcurs ecleziastic al discuţiilor de unire; comisia cade de acord că Roma ocupă "primul loc" în ordinea canonică a scaunelor episcopale ale Bisericii Primare, dar nu se ajunge la un acord asupra interpretării dovezilor istorice din acele timpuri privind prerogativele episcopului de Roma ca "protos"; delegaţia Patriarhiei Moscovei se retrage de la lucrări din cauza prezenţei delegaţilor Bisericii Estoniei, în ciuda unui compromis oferit de Patriarhia Ecumenică. Adormirea Patriarhului României Teoctist și alegerea Mitropolitului Moldovei, Daniel pe scaunul patriarhal.
 • 2008 Adormirea Arhiepiscopului Hristodoulos al Greciei și alegerea noului întâistătător al Bisericii Greciei, Prea-Fericitul Ieronim, Mitropolit de Teba și Livadia.

Note

 • Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informaţiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acurateţe.
 • Împărţirea istoriei Bisericii în epoci separate aşa cum este făcută aici este puţin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curentelor majore ale istoriei.
 • Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria Bisericii Ortodoxe, cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menţionate datorită importanţei lor în istorie pentru Ortodoxie.

A se vedea şi

Lucrări publicate

Următoarele lucrări (în limba engleză) oferă o privire de ansamblu asupra istoriei Bisericii:

Din perspectivă ortodoxă

Din perspectivă heterodoxă

 • Boer, Harry R. Scurtă istorie a Bisericii Primare. (ISBN 0802813399)
 • Cairns, Earle E. Creştinismul de.a lungul secolelor: O istorie a Bisericii Creştine. (ISBN 0310208122)
 • Chadwick, Henry. Biserica Primară. (ISBN 0140231994)
 • Collins, Michael, ed.; Price, Matthew Arlen. Povestea Creştinismului: Sărbătoarea celor 2000 de ani de credinţă. (ISBN 0789446057)
 • Eusebius Pamphilus; Cruse, C.F. (translator). Istoria bisericească a lui Eusebius. (ISBN 1565633717)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 1: De la începuturi la Sinodul de la Calcedon. (ISBN 0687171822)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 2: De la Augustin la epoca Reformei. (ISBN 0687171830)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 3: De la Reforma Protestantă până în secolul XX. (ISBN 0687171849)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 1: De la Biserica Primară până la Reformă. (ISBN 0060633158)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 2: De la Reformă până în zilele noastre. (ISBN 0060633166)
 • Hall, Stuart G. Doctrină şi practică în Biserica Primară. (ISBN 0802806295)
 • Hastings, Adrian, ed. O istorie mondială a Creştinismului. (ISBN 0802848753)
 • Hussey, J. M. Biserica Ortodoxă în Imperiul Bizantin: Istoria de la Oxford a Bisericii Creştine. (ISBN 0198264569)
 • Jones, Timothy P. Istoria creştină pe înţelesul tuturor. (ISBN 1890947105)
 • Noll, Mark A. Momente cruciale: Momente decisive în istoria creştinismului. (ISBN 080106211X)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 1: Emergenţa tradiţiei catolice (100-600). (ISBN 0226653714)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 2: Esenţa creştinătăţii răsăritene (600-1700). (ISBN 0226653730)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 3: Dezvoltarea teologiei medievale (600-1300). (ISBN 0226653749)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 4: Reformarea bisericii şi dogma (1300-1700). (ISBN 0226653773)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 5: Doctrina creştină şi cultura modernă (începând cu 1700). (ISBN 0226653803)
 • Schaff, Philip. Istoria Bisericii Creştine. (ISBN 156563196X)
 • Wace, Henry; Piercy, William C., ed. Dicţionar de biografie creştină: Literatura la sfârşitul secolului al VI-lea. Cu o descriere a principalelor secte şi erezii. (ISBN 1565630572)
 • Walton, Robert C. Cronologie şi linii directoare ale istoriei Bisericii. (ISBN 0310362814)

Notă: Pentru titlurile cărților am oferit aici traducerea lor în limba română, deși toate edițiile la care se face referire sunt în limba engleză.

Sursa

Legături externe

 • en: Istoria creştinismului ortodox (QuickTime movies)
  • Partea I: Începuturi – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creştinismului de către Apostoli, Evangheliile şi instituirea Tainelor
  • Partea a II-a: Bizanţul – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie şi icoane. În timpul aceleiaşi perioade, totuşi, este descrisă separarea dintre est şi vest care duce la o ruptură în creştere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinţei, politicii şi culturii
  • Partea a III-a: Un tezaur ascuns – Biserica devine singura instituţie percepută de greci ca păstrătoarea identităţii lor naţionale de-a lungul a 400 de ani de ocupaţie turcă. La sfârşitul secolului 19, se naşte o comunitate ortodoxă mondială şi Biserica îşi măreşte influenţa asupra unor aspecte sociale majore şi filantropice