Istoria Bisericii – perioada de după marea schismă (1054-1453) (cronologie)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Cronologie a Istoriei Bisericii
Perioade Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie) (Articol rezumativ)
Perioade Perioada Noului Testament | Perioada apostolică (33-100) | Perioada pre-niceeană (100-325) | Perioada niceeană (325-451) | Perioada bizantină (451-843) | Perioda bizantină târzie (843-1054) | Perioada de după marea schismă (1054-1453) | Istoria Bisericii – perioada post-imperială (1453-1821) | Perioada modernă (1821-1917) | Perioada comunistă (1917-1991) | Perioda post-comunistă (1991-prezent) |
(Articole principale)

Istoria Bisericii este o parte importantă a credinţei creştine ortodoxe. Creştinii ortodocşi se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit şi propovăduit adevărul lui Iisus Hristos lumii, cu aceia care au ajutat la formularea şi exprimarea formulelor şi cultului de credinţă, şi cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuşi tot timpul dinamică, Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe.

Acest articol face parte din seria
Introducere în
Creștinismul Ortodox
Sfânta Tradiție
Sfânta Scriptură
Simbolul credinței
Sinoade ecumenice
Sfinții Părinți
Sfânta Liturghie
Drept canonic
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viața Bisericii
Editează această cutie


După Marea Schismă (1055-1453)

 • 1059 Greșelile teologice ale lui Berengar din Tours sunt condamnate la Roma; începe să fie folosit termenul de transsubstanţiere pentru a desemna modul în care are loc preschimbarea pâinii și vinului în Sfânta Euharistie, Trupul și Sângele Domnului. Termenul este atribuit lui Petru Damian.
 • 1066 Normanzii invadează Anglia sub steagul Papei de la Roma, îl înfrâng pe Regele Harold al Angliei în Bătălia de la Hastings; începe reformarea bisericii şi a societăţii de acolo pentru alinierea lor la eclesiologia şi politica continentale.
 • 1071 Turcii Selgiucizi cuceresc Ierusalimul şi îi înfrâng pe bizantini în Bătălia de la Manzikert; începe islamizarea Asiei Mici.
 • 1071 Prinţii normanzi conduşi de Robert Guiscard capturează Bari, ultima posesiune bizantină din Italia, punând capăt la mai mult de cinci secole de guvernare bizantină în sud.
 • ca.1071-1176 Este scris poemul epic bizantin Digenes Akritas, compus în secolele IX-X, inspirat de starea de război aproape continuă cu arabii în Asia Mică şi care prezintă o descriere cuprinzătoare a vieţii intense de la frontieră a Akriţilor, grănicerii Imperiului Bizantin.
 • 1073 Hildebrand devine Papa Grigore al VII-lea şi începe reformele Gregoriene (celibatul clerului, primatul papal faţă de imperiu, dreptul papei de a-i destitui pe împăraţi).
 • 1074 Adormirea Sfântului Teodosie, Stareţul Mănăstirii Peşterilor Kievului şi fondatorul monahismului cenobitic (de obște) în Rusia.
 • 1075 Este emis Dictatus Papae document care afirmă supremaţia papală.
 • 1087 Mutarea moaştelor Sfântului Nicolae, Făcătorul de Minuni din Myra (Asia Mică) la Bari (Italia de Sud).
 • 1088 Înfiinţarea Mănăstirii Sfântului Apostol Ioan Teologul în Patmos.
 • 1095 Porneşte Prima Cruciadă.
 • 1096 Evreii sunt persecutaţi de către cruciaţi.
 • 1098 Anselm din Canterbury îşi finalizează lucrarea Cur Deus homo, care marchează o divergenţă radicală între teologia occidentală a ispăşirii şi cea răsăriteană.
 • 1098 Cruciaţii capturează Antiohia.
 • 1099 Cruciaţii capturează Ierusalimul şi fondează Regatul Latin al Ierusalimului împreună cu alte state state cruciate cunoscute sub numele de Pământurile de Dincolo de Mare.
 • 1108 Adormirea Sfântului Nichita al Peşterior Kievului, episcop de Novgorod.
 • 1119 Este fondat ordinul Cavalerilor Templieri.
 • ca.1131-45 Papa copt al Alexandriei Gabriel al II-lea propune acceptarea limbii arabe ca limbă liturgică (pe lângă coptă), prin traducerea în arabă a Liturghiei.
 • 1144 Bernard din Clairvaux convoacă o A doua Cruciadă pentru salvarea Regatului latin al Ierusalimului aflat sub asediu; Regele Ludovic al VII-lea al Franţei şi Conrad al III-lea al Germaniei "îşi iau crucea" şi se alătură cruciaţilor, dar sunt înfrânţi de musulmani; musulmanii capturează cetatea creştină Edessa.
 • 1147 Este fondată Moscova de către Prinţul Yuri Dolgoruki, un conducător din nordul răsăritean al Rusiei, care construieşte prima fortăreaţă, Kremlinul, pe malul râului Moscova.
 • 1149 Pornind de la lucrarea de construcţie începută de împăratul bizantin Constantin al IX-lea în 1048, cruciaţii încep să renoveze Biserica Sfântului Mormânt în stil romanic, adăugându-i o clopotniţă.
 • 1164 Aflarea moaştelor Sfântului Leontie (+1073), Episcop şi Făcător de Minuni din Rostov.
 • 1170 Miracolul icoanei Maicii Domnului "a Semnului" din Novgorod, care plânge; invazia Anglo-Normandă în Irlanda: Dublin este capturat de normanzii latini.
 • 1177 Regele Latin al Ierusalimului, Baudouin, împreună cu cavalerii săi şi cu templierii, înfrâng armata musulmană a lui Saladin în Bătălia de la Montgisard.
 • 1179 Adormirea călugăriţei Benedictine Hildegard von Bingen (1098-1179), stareţă, mistică medievală şi enciclopedistă.
 • 1180 Ultima acceptare formală şi canonică a latinilor la Împărtășanie la un altar ortodox din Antiohia.
 • 1187 Saladin recucereşte Ierusalimul după ce înfrânge armata cruciată în Bătălia de la Hattin, şi înapoiază Bisericii Ortodoxe de aici Locurile Sfinte creştine.
 • 1189 A Treia Cruciadă condusă de Regele Richard Inimă de Leu al Angliei, de Regele Filip Augustus al II-lea al Franţei şi de către Împăratul Frederic Barbarossa al Imperiului Romano-German.
 • ca.1189 Ca replică la cucerirea Ierusalimului de către musulmani în 1187, Împăratul Etiopian Gebre Mesqel Lalibela (1189-1229) ordonă construirea unui oraş sfânt sculptat în piatră, numindu-l Noul Ierusalim; construiește astfel aici douăsprezece biserici monolitice tăiate în piatră în Lalibela, unul dintre cele mai sfinte oraşe etiopiene, al doilea după Axum, şi centru de pelerinaje.
 • 1191 Ciprul este cucerit de la bizantini de către regele englez Richard I "Inimă de Leu."
 • 1198 Ciprul este vândut de englezi cruciaţilor franci.
 • 1204 Cruciaţii celei de a IV-a cruciade cuceresc Constantinopolul, ruinând oraşul şi furând multe Sfinte Moaşte şi alte odoare; în general se consideră că acest act a pecetluit Marea Schismă.
 • ca.1204-61 Călugării din Mănăstirea Iviron din Muntele Athos sunt martirizaţi de către latini în 13 mai.
 • 1211 Cruciaţii veneţieni cuceresc Creta bizantină şi o păstrează până la capturarea ei de către turcii otomani în 1669.
 • 1212 Cruciada copiilor, condusă de copilul de 12 ani Ştefan din Cloyes pleacă din Franţa către Ţara Sfântă.
 • 1213 Adormirea Fericitei Tamara, Regina Georgiei.
 • 1217-21 A V-a Cruciadă.
 • 1228 A VI-a Cruciadă duce la un tratat pe zece ani începând cu 1229 între Sfântul Împărat Roman Frederic al II-lea şi sultanul Egiptului; Ierusalimul este cedat francilor împreună cu un coridor îngust către mare, la fel ca şi Nazaretul, Sidonul, Jaffa şi Betleemul.
 • 1235 Adormirea Sfântului Sava al Serbiei.
 • 1237 Hoarda de Aur mongolă începe cucerirea Rusiei.
 • 1240 Mongolii cuceresc Kievul; Prinţul Alexandru Nevski înfrânge armata suedeză în Bătălia de pe Neva.
 • 1242 Forţele din Novgorod, aflate sub conducerea lui Alexandru Nevski îi înfrâng pe Cavalerii Teutoni în Bătălia de pe Lacul Peipus, o înfrângere hotărâtoare a cruciaţilor catolici.
 • 1244 Ierusalimul este cucerit şi devastat de către mercenarii khwarezmiani (turcii oghuzi) aflaţi sub conducerea lui Salih Ayyub conducătorul dinastiei Ayyubide a Egiptului, declanşând astfel cea de-a VII-a cruciadă.
 • 1247 Ayyubizii cuceresc Ierusalimul, alungându-i pe turcii khwarezmian.
 • 1248-54 A VII-a Cruciadă.
 • 1258 Mihail al VIII-lea Paleologul pune mâna pe tronul Imperiului Niceean, fondând astfel ultima dinastie romană (bizantină), şi începe recucerirea peninsulei greceşti de la latini.
 • 1259 Principatul din Aheea este înfrânt de bizantini în Bătălia din Pelagonia, marcând începutul recuceririi bizantine a Greciei.
 • 1261 Sfârşitul ocupației latine a Constantinopolului şi reînscăunarea patriarhilor ortodocşi.
 • 1261 Împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul stabileşte capitala noului Despotat de Moreea la Mistra, unde începe o adevărată renaştere bizantină.
 • 1268 Mamelucii egipteni cuceresc Antiohia.
 • 1270 Ludovic al IX-lea, Regele Franţei lansează A VIII-a Cruciadă.
 • 1271-72 A IX-a Cruciadă]] condusă de Prințul Edward al Angliei către Accra, este considerată ultima cruciadă medievală în Ţara Sfântă.
 • 1274 Se ţine Sinodul de la Lyon care proclamă unirea dintre Răsăritul ortodox şi Apusul romano-catolic, dar care este respins de majoritatea ortodocşilor.
 • 1275 Este ales Ioan al XI-lea Bekkos, patriarh pro-unionist al Constantinopolului în locul lui patriarhului Iosif I Galesiotes, care se opunea Sinodului din Lyon; sunt martirizaţi cei 26 de mucenici din Mănăstirea Zografu din Muntele Athos de către latini.
 • ca. 1280 Este alcătuită compilația de texte Kebra Nagast ("Cartea Gloriei Regilor"), păstrătoare a sentimentelor religioase şi naţionale ale etiopienilor.
 • 1281 Papa Martin al IV-lea autorizează o cruciadă împotriva de curând reînfiinţatului imperiu bizantin din Constantinopol, excomunicându-l pe împăratul Mihail al VIII-lea Paleologul şi pe greci și denunță unirea din 1274; sunt trimise expediţii franceze şi veneţiene asupra Constantinopolului dar acestea sunt obligate să facă cale întoarsă în anul următor.
 • 1291 Căderea Accrei; sfârşitul cruciadelor în Ţara Sfântă.
 • 1302 Bula papală Unam Sanctam emisă de Papa Bonifaciu al VIII-lea proclamă supremaţia papală.
 • 1326 Moscova devine capitala Mitropoliei Ortodoxe Ruse, prin mutarea scaunului mitropolitan de la Kiev la Vladimir şi apoi la Moscova de către Mitropolitul Petru.
 • 1309 Insula Rhodos cade în mâinile Cavalerilor Ioaniți care își stabilesc sediul aici, redenumindu-se Cavalerii de Rhodos (1309-1522).
 • 1336 Meteora din Grecia devine centru al monahismului ortodox de acolo.
 • 1338 Sfântul Grigorie Palama (1296-1359) scrie Triadele în apărarea Sfinților Isihaști, apărând astfel practica ortodoxă a isihasmului şi lucrarea Rugăciunii lui Iisus.
 • 1341-47 Război civil bizantin între Ioan al VI-lea Cantacuzinul (1347–54) şi Ioan al V-lea Paleologul (1341–91).
 • 1341-51 Trei sesiuni ale celui de Al V-lea Sinod din Constantinopol confirmă teologia isihastă a Sfântului Grigorie Palama şi condamnă filozofia raţionalistă a lui Varlaam din Calabria.
 • 1344 Adormirea lui Amda Syon, Împăratul Etiopiei.
 • 1349 Prinţul Ştefan Duşan al Serbiei îşi ia titlul de Ţar (Caesar).
 • 1353 Adormirea Sfinţilor Serhie şi Gherman, Stareţi şi Făcători de Minuni de la Valaam.
 • 1354 Prima stabilire a turcilor otomani în Europa, la Gallipoli.
 • 1359 Adormirea Sfântului Grigorie Palama.
 • 1360 Adormirea Sfântului Ioan Cucuzel, imnograful Marii Lavre de la Muntele Athos, maistor (maestru de muzică), teoretician şi compozitor, care codifică a doua formă importantă a cântării bizantine, cunoscută sub numele de calofonică, fiind foarte melodioasă, prelungă, înfrumuseţată şi plină de măreție.
 • 1365 Cruciaţii conduşi de Petru I al Ciprului ocupă Alexandria (Egipt).
 • 1378 Adormirea Sfântului Alexie, Mitropolit de Kiev, Făcător de Minuni.
 • 1379 Urmează Marea Schismă Apuseană: există simultan până la trei papi ai Romei.
 • ca.1380 Reformatorul bisericii engleze, John Wyclif scrie că doar în Răsărit s-a păstrat credinţa adevărată, "printre greci."
 • 1382-95 Prima Biblie în limba engleză este tradusă de John Wyclif.
 • 1383 Sfântul Ştefan din Perm, misionar printre zirieni, este hirotonit episcop; apariţia Icoanei Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu din Tikhvin.
 • 1389 Sârbii sunt înfrânţi de turcii otomani conduşi de Sultanul Murad I în bătălia de la Kosovo Polje; adormirea Marelui Mucenic Lazăr, prinţ al Serbiei.
 • 1391-98 Turcii otomani asediază Constantinopolul pentru prima dată, fără succes.
 • 1410 Iconograful Andrei Rubliov pictează cea mai faimoasă icoană a sa, în care sunt reprezentați cei trei îngeri care le-au apărut lui Avraam şi Sarrei, îngerii fiind consideraţi întruchiparea Sfintei Treimi.
 • 1414-18 Sinodul din Constanz al Bisericii Romano-Catolice: a reprezentat apogeul mişcării care promova autoritatea sinoadelor ca fiind superioară autorității papilor, dar în cele din urmă supremația papală a fost reafirmată.
 • 1417 Sfârşitul Marii Schisme Apusene prin Sinodul de la Constanz.
 • 1422 [[w:Asediul Constantinopolului (1422)|Al II-lea asediu otoman nereuşit] al Constantinopolului.

1423-24 Sinodul de la Siena din Biserica Romano-Catolică a fost momentul manifestării celei mai pregnante a sinodalismului, accentuând capacitatea de a conduce a episcopilor adunaţi în sinod, dar poziția sinodalistă exprimată cu această ocazie a fost ulterior catalogată de către papi ca erezie.

Note

 • Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informaţiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acurateţe.
 • Împărţirea istoriei Bisericii în epoci separate aşa cum este făcută aici este puţin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curentelor majore ale istoriei.
 • Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria Bisericii Ortodoxe, cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menţionate datorită importanţei lor în istorie pentru Ortodoxie.

A se vedea şi

Lucrări publicate

Următoarele lucrări (în limba engleză) oferă o privire de ansamblu asupra istoriei Bisericii:

Din perspectivă ortodoxă

Din perspectivă heterodoxă

 • Boer, Harry R. Scurtă istorie a Bisericii Primare. (ISBN 0802813399)
 • Cairns, Earle E. Creştinismul de.a lungul secolelor: O istorie a Bisericii Creştine. (ISBN 0310208122)
 • Chadwick, Henry. Biserica Primară. (ISBN 0140231994)
 • Collins, Michael, ed.; Price, Matthew Arlen. Povestea Creştinismului: Sărbătoarea celor 2000 de ani de credinţă. (ISBN 0789446057)
 • Eusebius Pamphilus; Cruse, C.F. (translator). Istoria bisericească a lui Eusebius. (ISBN 1565633717)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 1: De la începuturi la Sinodul de la Calcedon. (ISBN 0687171822)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 2: De la Augustin la epoca Reformei. (ISBN 0687171830)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 3: De la Reforma Protestantă până în secolul XX. (ISBN 0687171849)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 1: De la Biserica Primară până la Reformă. (ISBN 0060633158)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 2: De la Reformă până în zilele noastre. (ISBN 0060633166)
 • Hall, Stuart G. Doctrină şi practică în Biserica Primară. (ISBN 0802806295)
 • Hastings, Adrian, ed. O istorie mondială a Creştinismului. (ISBN 0802848753)
 • Hussey, J. M. Biserica Ortodoxă în Imperiul Bizantin: Istoria de la Oxford a Bisericii Creştine. (ISBN 0198264569)
 • Jones, Timothy P. Istoria creştină pe înţelesul tuturor. (ISBN 1890947105)
 • Noll, Mark A. Momente cruciale: Momente decisive în istoria creştinismului. (ISBN 080106211X)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 1: Emergenţa tradiţiei catolice (100-600). (ISBN 0226653714)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 2: Esenţa creştinătăţii răsăritene (600-1700). (ISBN 0226653730)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 3: Dezvoltarea teologiei medievale (600-1300). (ISBN 0226653749)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 4: Reformarea bisericii şi dogma (1300-1700). (ISBN 0226653773)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 5: Doctrina creştină şi cultura modernă (începând cu 1700). (ISBN 0226653803)
 • Schaff, Philip. Istoria Bisericii Creştine. (ISBN 156563196X)
 • Wace, Henry; Piercy, William C., ed. Dicţionar de biografie creştină: Literatura la sfârşitul secolului al VI-lea. Cu o descriere a principalelor secte şi erezii. (ISBN 1565630572)
 • Walton, Robert C. Cronologie şi linii directoare ale istoriei Bisericii. (ISBN 0310362814)

Notă: Pentru titlurile cărților am oferit aici traducerea lor în limba română, deși toate edițiile la care se face referire sunt în limba engleză.

Sursa

Legături externe

 • en: Istoria creştinismului ortodox (QuickTime movies)
  • Partea I: Începuturi – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creştinismului de către Apostoli, Evangheliile şi instituirea Tainelor
  • Partea a II-a: Bizanţul – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie şi icoane. În timpul aceleiaşi perioade, totuşi, este descrisă separarea dintre est şi vest care duce la o ruptură în creştere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinţei, politicii şi culturii
  • Partea a III-a: Un tezaur ascuns – Biserica devine singura instituţie percepută de greci ca păstrătoarea identităţii lor naţionale de-a lungul a 400 de ani de ocupaţie turcă. La sfârşitul secolului 19, se naşte o comunitate ortodoxă mondială şi Biserica îşi măreşte influenţa asupra unor aspecte sociale majore şi filantropice