Arhiepiscop

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Cler
Antiochian local synod.jpg
Ordinele mari
EpiscopPreotDiacon
Ordinele mici
SubdiaconCiteț
CantorAcolit
Ordine dispărute
HorepiscopExorcist
Paznicul ușiiDiaconiță
Titluri episcopale
PatriarhCatolicos
ArhiepiscopMitropolit
VicarTitular
Titluri preoțești
ProtopopParoh
ProtosinghelSachelar
IconomIconom stavrofor
Titluri diaconale
Arhidiacon
ProtodiaconIerodiacon
Titluri monahale
Arhimandrit
StarețEgumenEconom
Adiacente
HirotonieAxios
Veșminte
Formule de adresare
Distincții bisericești
ExarhVicar
Editați această casetă


Arhiepiscopul este episcopul unui scaun episcopal considerat de către Biserică fiind important, în principal pentru două motive:

 • vechimea acestui scaun episcopal (cum ar fi: Ierusalim, Antiohia, Roma, Alexandria, Constantinopol etc.),
 • pentru o poziție de prestigiu a acestui scaun episcopal, poziție câștigată în timp în istoria Bisericii: apărarea dreptei credințe, găzduirea unui sinod important etc.

Un episcop este proclamat arhiepiscop (și o episcopie este ridicată la rangul de arhiepiscopie) de Sfântul Sinod, și instalat de o delegație a Sfântului Sinod în cadrul unei liturghii festive, fără vreo hirotonie sau hirotesie specială (nimic nu se mai poate adăuga harului episcopatului, cea mai înaltă treaptă a preoției).

Distincții

Din punct de vedere sacramental, episcopul, arhiepiscopul, mitropolitul și patriarhul sunt toți egali, căci toți sunt episcopi prin hirotonie și suverani în eparhiile care le sunt încredințate. Aceasta înseamnă în mod concret că, de pildă, patriarhul nu poate interveni direct în treburile interne ale eparhiei unui episcop eparhiot (ci doar poate să facă apel la Sfântul Sinod pentru cercetare).

Toți ierarhii/arhiereii sunt episcopi ai unei cetăți anume, ai unui scaun episcopal concret (ex.: N., episcop de Huși), iar unii dintre ei sunt arhiepiscopi (pentru prestigiul scaunului respectiv, și nu al lor propriu - ex.: N., arhiepiscop de Alba-Iulia), iar episcopia/eparhia lor desemnează teritoriul.

Unii dintre arhiepiscopi sunt mitropoliți, sau patriarhi. Acestea sunt funcțiuni administrative, de organizare a Bisericii și, iarăși, nu semnifică un drept de intervenție în celelalte "unități administrative" (eparhii) ale mitropoliei, respectiv patriarhiei.

Exemple

1. Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române este:

 • episcop prin hirotonie (ca toți ceilalți episcopi);
 • arhiepiscop de București (adică, cu alte cuvinte: episcop cu prestigiul și titlul de arhiepiscop al scaunului episcopal București);
 • mitropolit al Munteniei și Dobrogei (responsabilitate administrativă a provinciei Munteniei, constituită în Mitropolia Munteniei și Dobrogei; mitropolitul este președintele sinodului mitropolitan);
 • patriarh al BOR (adică; primat, înainte-stătător sau întâi-stătător, președinte al Sfântului Sinod al BOR).

2. Mitropolitul Moldovei este:

 • episcop prin hirotonie (ca toți ceilalți episcopi);
 • arhiepiscop de Iași (adică, cu alte cuvinte: episcop cu prestigiul și titlul de arhiepiscop al scaunului episcopal Iași);
 • mitropolit al Moldovei (președinte al sinodului mitropolitan al Mitropoliei Moldovei).

3. Arhiepiscopul Alba-Iuliei (sau: de Alba-Iulia) este:

 • episcop prin hirotonie (ca toți ceilalți episcopi);
 • arhiepiscop de Alba-Iulia (scaun episcopal ridicat în anul 1998 la rangul de arhiepiscopie pentru importanța lui în istoria bisericească a românilor).

A se vedea și