Moaște

De la OrthodoxWiki
(Redirecționat de la Moaşte)
Salt la: navigare, căutare
Moaşte în faţa unui epitaf

Moaştele (sl. mošti) sunt rămăşiţe, oseminte - adesea mumificate, plăcute la vedere şi având un miros plăcut - ale unui sfânt sau ale unei persoane cu viaţă sfântă. Prin extensie, se aplică şi la resturi de îmbrăcăminte, veşminte sau alte obiecte persoanei sfinte (de exemplu: Brâul Maicii Domnului).

Sinonimie

În limba veche şi folosea şi sinonimul "odor / odoare", iar sinonimul neologistic este "relicvă / relicve".

Teologie

Moaştele sunt semnul lucrării harului Duhului Sfânt în lume, şi ele sunt făcătoare de minuni pentru cei care se închină cu credinţă lui Dumnezeu, a cărui lucrare se manifestă în sfintele moaşte.

Prin moaşte se proslăveşte Dumnezeu, iar credincioşii se folosesc de minunile harului revărsat spre ele, căci trupurile lor sunt Biserică a Duhului Sfânt (I Cor. 3,16-17; 6,19, 20), vrednic de cinste şi cât trăieşte şi după moarte, ca nişte făcătoare de minuni (II Tim. 2, 21; Ps. 33, 20) aşa cum a fost a lui Iosif (Fac. 50, 1-14; Exod. 13, 19), a lui Elisei (IV Regi 13, 20-21; 19, 11-12).

Sinodul al şaptelea ecumenic cateriseşte şi afuriseşte pe mirenii care se dovedesc că defaimă moaştele sfinţilor, care stau la temelia vieţii bisericeşti (VI ec. 51; VII ec. 7; Cart. 83; Ant,5).

Citate

"Mulţimea păgânilor aduseră lemne şi vreascuri, mai ales iudeii făcură aceasta bucuros, după cum le este obiceiul… Focul a luat forma unei bălţi că o pânză umflată de vânt în jurul trupului lui Policarp… şi am simţit un miros plăcut că de fum de tămâie sau alte preţioase miresme… Păgânii s-au străduit că nici rămăşiţele trupului lui să nu le putem lua, că mulţi creştini au dorit să facă aceasta şi să aibă sfântul lui trup (moaşte)… După aceea am dobândit osemintele lui, care sunt mai de preţ decât pietrele scumpe şi mai cinstite deal aurul. Domnul ne va ajuta ca să ne adunăm, după putinţă ca în jurul lor, să prăznuim ziua naşterii lui că mucenic cu veselie şi cu bucurie intru aducerea aminte de cei care luptă au săvârşit." - Martirul Sf. Policarp al Smirnei (prăznuit la 23 februarie), cap. XIII-XVIII; Eusebiu de Cezareea Ist. Bis. III, 36.

"Am văzut sub altar sufletele celor ce fuseseră junghiaţi pentru mărturisirea Cuvântului lui Dumnezeu şi ziceau: Până când Stăpân Tu, care eşti sfânt şi adevărat, zăboveşti şi să judeci şi să răzbuni sângele nostru… ?" (Apoc. 6, 9-11; 2,13; Sirah 48, 14-15; 49, 11).

Utilizare

Astăzi, o părticică de sfinte moaşte se găseşte în fiecare sfânt antimis. De asemeni, sfinte moaşte sunt puse la temelia unei biserici şi a sfântului altar.

Uneori, în vechime, creştinii sau clericii (mai ales episcopii) purtau o părticică de sfinte moaşte în engolpion.

Articole online


Acest articol este parte componentă a seriei
Spiritualitate Ortodoxă
Sfintele Taine Botezul | Mirungerea | Sf. Împărtășanie | Spovedania | Căsătoria | Preoția | Sf. Maslu
Starea omului Păcatul | Patima | Virtutea | Raiul | Iadul
Păcate Păcate strigătoare la cer | Păcate împotriva Duhului Sfânt | Păcate capitale | Alte păcate
Virtuți teologice - Credința | Nădejdea | Iubirea | morale - Înțelepciunea | Smerenia | Răbdarea | Stăruința în bine | Prietenia | Iertarea | Blândețea | Pacea | Mila | Dreptatea | Hărnicia
Etapele vieții duhovnicești Despătimirea (Curățirea | Contemplația (Theoria) | Îndumnezeirea (Theosis)
Isihasm Trezvia (Nepsis) | Pocăința (Metanoia) | Isihia | Discernământul | Mintea (Nous)
Asceza Curăția (fecioria) | Ascultarea | Statornicia | Postul | Sărăcia | Monahismul
Rugăciunea Închinarea (latreia) | Cinstirea (doulia) | Pravila de rugăciune | Rugăciunea lui Iisus | Sf. Moaște | Semnul Sf. Cruci
Sfinții Părinți Părinții apostolici | Părinții pustiei | Părinții capadocieni | Filocalia | Scara dumnezeiescului urcuș
Editați această casetă