Mihail (Arhanghelul)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
O icoană rusească tipică a sfântului arhanghel Mihail
Acest articol face parte din seria
Îngeri
Îngeri și demoni
Înger | Diavol
Îngerul Domnului | Îngerul păzitor
Mihail | Gavriil | Rafail | Uriel
Lucifer
Cele nouă cete îngerești
Prima ierarhie: Serafimi | Heruvimi | Tronuri
A doua ierarhie: Puteri | Stăpâniri | Principate
A treia ierarhie: Virtuți | Arhangheli | Îngeri
Editați această casetă

Sfântul Arhanghel Mihail este unul din cei mai cinstiți dintre Îngeri și din ceata netrupeștilor puteri; el este numit Arhistrateg sau Mare Voievod, conducător al Puterilor cerești. Conform Sfintei Scripturi și Tradiției, el a mijlocit de multe ori pentru oameni și rămâne pe mai departe Apărătorul Credinței. Sfântul Arhanghel Mihail este cel mai adesea invocat pentru a păzi țara de invazii inamice și de războiul civil, precum și pentru obținerea biruinței asupra dușmanilor pe câmpul de luptă. Ziua lui de cinstire principală este 8 noiembrie, Soborul sau Sinaxa Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil și al tuturor netrupeștilor puteri cerești; în ziua de 6 septembrie se face pomenirea unei minuni înfăptuite de Sfântul Arhanghel în Colose.

Scriptura și Tradiția

Numele Mihail înseamnă „Acela care este ca Dumnezeu” sau „Cine este cel care e ca Dumnezeu?”

Mihail apare pentru prima dată în Vechiul Testament, în povestirea căderii Ierihonului din Cartea lui Iosua. Deși numele lui Mihail nu este menționat explicit în text, este scris acolo că Iosua "a căutat cu ochii săi și iată stătea înaintea lui un om; acela avea în mână o sabie goală." Atunci când Iosua, încă neînțelegând despre cine este vorba, îl întreabă pe Arhanghel de care parte este în luptă, acesta îi răspunde "Eu sunt căpetenia oștirii Domnului și am venit acum!" (Iosua Navi 5, 13-14).

În cartea lui Daniel, Mihail apare mai întâi pentru a-l ajuta pe Arhanghelul Gavriil să îi înfrângă pe perși (Daniel 10, 13). Într-o vedenie de mai târziu, lui Daniel i se descoperă că "în vremea aceea [la sfârșitul veacurilor] se va scula Mihail, marele voievod care ocrotește pe fiii poporului tău, și va fi vreme de strâmtorare cum n-a mai fost de când sunt popoarele și până în vremea de acum" (Daniel 12, 1) 1 . Astfel, Mihail joacă importantul rol de protector al lui Israel și mai târziu al poporului său ales, Biserica.

Sfinții Părinți îi mai atribuie lui Mihail următoarele: În timpul exodului israeliților din Egipt, el este cel care a mers înaintea lor în chipul unui stâlp de nor în timpul zilei și al unui stâlp de foc în timpul nopții; puterea Marii Căpetenii a lui Dumnezeu s-a manifestat și în anihilarea a 185.000 de soldați ai împăratului asirian Senaherib (IV/II Regi 19, 35); tot el a luat parte la bătaia administrată în chip de corecție necredincioasei căpetenii (H)Eliodor (II Macabei 3, 24-26); el i-a păzit și pe Sfinții Trei Tineri Anania, Azaria și Misail, când au fost aruncați în cuptorul de foc pentru că refuzaseră să se închine unui idol (Daniel 3, 23-28). Din porunca lui Dumnezeu, Marele Voievod Mihail l-a dus pe profetul Habacuc (2 decembrie) din Iudeea în Babilon pentru a-i aduce lui Daniel hrană în groapa cu lei (Istoria omorârii balaurului 1, 40-46 Arhanghelul Mihail este cel care s-a certat cu diavolul pentru trupul profetului Moise (Iuda 1, 9).

În vremurile Noului Testament, Sfântul Arhanghel Mihail și-a arătat puterea atunci când a salvat un tânăr, aruncat de tâlhari în mare cu o piatră agățată de gât, pe țărmurile Muntelui Athos. Povestirea se găsește în Patericul atonit și în Viața Sfântului Neofit de Dochiariu (9 noiembrie).

Dar poate cea mai cunoscută minune a sa este salvarea bisericii din Colose. Mai mulți păgâni au încercat să distrugă această biserică prin schimbarea cursului a două râuri astfel încât aceasta să die luată de ape. Dar Sfântul Arhanghel a apărut în mijlocul apelor și, purtând o Cruce, a făcut ca râurile să se oprească înainte să ajungă pe pământul pe care stătea biserica, intrând în pământ. Se crede că izvorul care a apărut acolo după ce s-a petrecut această minune are puteri tămăduitoare.

Numele Sfântului Arhanghel Mihail e asociat și altor vindecări, dar el este mai cunoscut pentru rolul său de căpetenie a Bisericii militante. Se crede că i-a apărut împăratului Constantin cel Mare (m. 337) la Constantinopol, că a intervenit în mai multe bătălii și că a apărut, cu sabia în mână, stând pe mausoleul lui Hadrian, probabil ca răspuns la rugăciunile Papei Grigorie I cel Mare (590-604), pentru a pune capăt unei epidemii ce cuprinsese Roma.

Ortodocșii ruși au o evlavie deosebită față de Sfântul Arhanghel Mihail, alături de cea pentru Maica Domnului. Conform site-ului OCA, "mijlocirea Preasfintei Împărătese a Cerului pentru orașele rusești a implicat întotdeauna apariții ale acesteia împreună cu Puterile cerești, sub conducerea Sfântului Arhanghel Mihail.. Rusia recunoscătoare a adus laude Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și Sfântului Arhanghel Mihail în cântările bisericești. Multe mănăstiri, catedrale, precum biserici clădite prin străduințele boierilor sau negustorilor sunt închinate Marelui Voievod Mihail. În Rusia, nu exista oraș în care să nu existe o biserică sau capelă închinate Arhanghelului Mihail" [1].

Sfântul Arhanghel Mihail

Iconografie

Arhanghelul Mihail, în calitatea sa de conducător al oștilor cerești, poartă în mâna dreaptă o sabie. În cealaltă mână poartă adesea un scut, o creangă de curmal, o lance sau un steag alb (eventual cu o Cruce roșu-aprins pe fondul alb); de regulă poartă veșminte roșii. De multe ori este reprezentat călcându-l în picioare pe diavol (reprezentat frecvent în chipul unui dragon). Această reprezentare are ca sursă tradiția conform căreia Mihail a fost principalul adversar al lui Satan în lupta pentru Rai. Satan, numit mai înainte Samael, căuta adesea să-l discrediteze pe Israel, în timp ce Mihail era principalul său protector. În cele din urmă, Satan a încercat să-l tragă pe Mihail în jos în căderea sa din înălțimi, dar Mihail a fost izbăvit de Dumnezeu.

Imnografie[2]

Tropar (Glas 4)

Mai-marilor voievozi ai oștilor cerești,
rugămu-vă pe voi, noi nevrednicii,
ca prin rugăciunile voastre,
cu acoperământul aripilor măririi voastre celei netrupești,
păzindu-ne pe noi, cei ce cădem cu dinadinsul și strigăm:
Izvăviți-ne din nevoi, ca niște mai-mari peste cetele puterilor celor de sus.

Condac (Glas 2)

Mai-marilor voievozi ai lui Dumnezeu, slujitori ai dumnezeieștii slave,
căpetenii ale îngerilor și povățuitorii oamenilor,
cele de folos cereți nouă și mare milă,
ca unii care sunteți Mai-marii Voievozi ai celor fără de trup.

Onomastică

Potrivit statisticilor Ministerului Administrației și Internelor, peste 1.321.845 de români, dintre care 735.450 bărbați și 586.395 femei, își serbează onomastica pe 8 noiembrie, la prăznuirea Sfinților Arhangheli Mihail si Gavriil. Dintre bărbați, 362.891 poartă numele de Mihai, iar dintre femei, 353.599 poartă numele de Mihaela.[3]

Note

  1. Am tradus și adaptat citatul după OCA. Distincția între bisericile "domnești", "boierești" și cele ale negustorilor (târgoveților), în funcție de fondatorii lor, este tradițională și în Țările Române. Pare să fi fost uitată însă în zilele noastre.
  2. Ediția după care am luat textele este Ceaslovul, ed. IBM, București 2001, p. 442
  3. Peste 1.300.000 de români poartă numele Sf. Arhangheli Mihail și Gavriil, accesat 7 noiembrie 2012

Surse

A se vedea și