Duminica Ortodoxiei

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Restaurarea sfintelor icoane

Duminica Ortodoxiei sau Duminica biruinței Ortodoxiei este sărbătorită în prima duminică a Postului Mare. Sărbătoarea comemorează victoria dreptei cinstiri a icoanelor asupra iconoclasmului prin decizia Sinodului VII Ecumenic din anul 787, consfințită de sinodul de la 843. Drept urmare, slujba de prăznuire pomenește restaurarea cinstirii icoanelor în tipicul Bisericii dar și în viața particulară a creștinilor.

Uneori slujba cuprinde procesiuni solemne ale clerului și credincioșilor în jurul bisericii, purtând icoanele hramului sau sfinților parohiei.

În zone cu jurisdicții multiple (cum ar fi Statele Unite ale Americii sau Europa Occidentală), se slujesc Vecernii pan-ortodoxe, fie în ajunul sărbătorii, fie duminică seara.

Teme

Fiecare duminică din Postul Mare are propria temă specială. În decursul timpului, aproape fiecare duminică din acest post a mai primit o a doua temă, una istorică. Inițial, postul de dinainte de Sfintele Paști era o perioadă de pregătire în vederea botezului a catehumenilor pentru intrarea în Biserică. Temele spirituale de duminică făceau parte din catehizarea creștinilor din perioada primară a Bisericii.

Tema istorică

Tema acestei duminici este victoria credinței adevărate. "Aceasta este biruința care a biruit lumea: credința noastră" (I Ioan 5:4). De asemenea, icoanele sfinților aduc mărturie că omul, "făcut după chipul și după asemănarea lui Dumnezeu" (Gen 1:26), a devenit sfânt și îndumnezeit prin curățarea lui însuși ca o imagine vie a lui Dumnezeu. Legătura perioadei pascale cu victoria asupra iconoclasmului este strict istorică, și anume faptul istoric că primul triumf al Ortodoxiei a avut loc în această duminică.

Tema duhovnicească

Prima duminică din Postul Paștelui îi prăznuia inițial pe profeți, cum ar fi Moise, Aaron și Samuel. Versurile de la Aleluia și citirile din Sfânta Scriptură de la Liturghie din Duminica Ortodoxiei reflectă această prăznuire veche. Citirile din Apostol sunt din Evrei 11:24-26, 32-12:2. Catehumenii aflați în pragul botezului în Biserica primară ascultau epistola despre bărbații din Vechiul Testament care și-au trăit viața pe baza unei promisiuni a cărei împlinire nu au văzut-o. După ce drepții Vechiului Testament sunt menționați, epistola continuă: Și toți aceștia, mărturisiți fiind prin credință, n-au primit făgăduința, pentru că Dumnezeu rânduise pentru noi ceva mai bun, ca ei să nu ia fără noi desăvârșirea..

Citirea din Evanghelie este din Ioan 1:43-51 și se termină cu explicația acelui ceva mai bun din epistolă: "Mai mari decât acestea vei vedea." Și i-a zis: Adevărat, adevărat zic vouă, de acum veți vedea cerul deschizându-se și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și coborându-se peste Fiul Omului." Catehumenii Bisericii primare și credincioșii din zilele noastre care se pregătesc pentru Sfintele Paști ascultă astfel că, prin credință, vor vedea începuturile unei noi epoci, a împlinirii tuturor promisiunilor și manifestarea Împărăției Cerurilor în Biserică prin Întrupare.

Imnografie

Tropar (Glas 2):

Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greșalelor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bunăvoie ai primit a Te sui cu trupul pe Cruce ca să scapi din robia vrăjmașului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulțumită strigăm Ție: Toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, care ai venit să mântuiești lumea, slavă Ție!

Condac (Glas 8):

Cuvântul Tatălui cel necuprins, din tine, Născătoare de Dumnezeu, S-a cuprins, întrupându-se; și chipul cel întinat la chipul cel dintâi întorcându-l, cu dumnezeiasca podoabă l-a amestecat. Deci, mărturisind mântuirea, îl închipuim cu fapta și cu cuvântul.

Surse

  • Great Lent: Journey to Pascha, by Fr. Alexander Schmemann (1974). St. Vladimir's Seminary Press. ISBN 0913836044

Legături externe