Istoria Bisericii – perioada post-imperială (1453-1821) (cronologie)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Cronologie a Istoriei Bisericii
Perioade Istoria Bisericii Ortodoxe (cronologie) (Articol rezumativ)
Perioade Perioada Noului Testament | Perioada apostolică (33-100) | Perioada pre-niceeană (100-325) | Perioada niceeană (325-451) | Perioada bizantină (451-843) | Perioda bizantină târzie (843-1054) | Perioada de după marea schismă (1054-1453) | Istoria Bisericii – perioada post-imperială (1453-1821) | Perioada modernă (1821-1917) | Perioada comunistă (1917-1991) | Perioda post-comunistă (1991-prezent) |
(Articole principale)

Istoria Bisericii este o parte importantă a credinţei creştine ortodoxe. Creştinii ortodocşi se definesc în mod deosebit prin continuitatea lor cu cei care au trăit înaintea lor, aceia care au fost primii care au primit şi propovăduit adevărul lui Iisus Hristos lumii, cu aceia care au ajutat la formularea şi exprimarea formulelor şi cultului de credinţă, şi cu aceia care au continuat să urmeze neschimbata, dar totuşi tot timpul dinamică, Sfânta Tradiţie a Bisericii Ortodoxe.

Acest articol face parte din seria
Introducere în
Creștinismul Ortodox
Sfânta Tradiție
Sfânta Scriptură
Simbolul credinței
Sinoade ecumenice
Sfinții Părinți
Sfânta Liturghie
Drept canonic
Icoane
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl
Iisus Hristos
Sfântul Duh
Biserica
Eclesiologie
Istoria Bisericii
Sfintele Taine
Viața Bisericii
Editează această cutie


Perioada post-imperială (1453-1821)

 • 1455 Gutenberg tipăreşte prima Biblie.
 • 1461 Adormirea Sfântului Iona, Mitropolit de Moscova; comemorarea Apariţiei Stâlpului cu Cămaşa Domnului sub el la Mtskheta în Georgia, la 1 octombrie.
 • 1462 După ce mănăstirea bizantină a Sfântului Arhanghel Mihail este distrusă de turcii otomani şi toţi monahii sunt măcelăriţi, este realizată Icoana Făcătoare de Minuni a Sfântului Arhanghel Mihail din Mantamados; singurul supraviețuitor (care reușește să scape printr-o minune a slăvitului Arhanghel) este cel care alcătuiește icoana, în relief, cu argilă amestecată cu sângele fraţilor săi măcelăriţi.
 • 1480 Instituirea Inchiziţiei spaniole; întâmpinarea Icoanei Prea Sfintei Fecioare din Vladimir în memoria salvării Moscovei de invazia hanului Ahmed, din 23 iunie.
 • 1492 Mişcări milenariste în Moscova datorate sfârşitului calendarului bisericii.
 • 1497 Este martirizat Macarie, Mitropolit de Kiev, de către invadatorii tătari.
 • 1503 Controversa dintre Posesioniști şi Anti-Posesioniști.
 • 1517 Maxim Grecul este invitat în Rusia pentru traducerea cărţilor de cult greceşti şi pentru corectarea celor ruseşti; Martin Luther afişează cele Nouăzeci şi cinci de teze pe uşa catedralei din Wittenberg, declanşând Reforma Protestantă; Otomanii cuceresc Ierusalimul, Antiohia şi Alexandria.
 • 1522 Martin Luther traduce Noul Testament în germană iar principiul Sola Scriptura devine principiul de bază al Reformei Protestante.
 • 1526 Anti-Posesioniştii îl critică pe Ţarul Vasile al III-lea din cauza divorţului său şi sunt trecuţi în ilegalitate.
 • 1534 Regele Henric al VIII-lea se autoproclamă Conducătorul suprem al Bisericii din Anglia.
 • 1536 Jean Calvin publică Principiile Religiei Creştine.
 • 1536-41 Desfinţarea Mănăstirilor în Anglia, Ţara Galilor şi Irlanda, în timpul căreia peste 800 de locaşuri religioase sunt desfiinţate, în timpul Reformei Engleze.
 • 1540 Moartea Împăratului Lebna Dengel din Etiopia; fondarea ordinului iezuit.
 • 1541 Forţa expediţionară portugheză ajunge în Etiopia.
 • 1542 Etiopienii şi portughezii îl înfrâng pe Ahmad ibn Ibrahim Gran din Adal, oprind ameninţarea adală asupra Etiopiei.
 • 1545-63 Biserica Romano-Catolică ţine Sinodul de la Trento (tridentin) pentru a răspunde Reformei Protestante.
 • 1551 Sinodul celor O Sută de Capitole în Rusia.
 • 1552 Adormirea Sfântului Vasile cel Binecuvântat, Nebun pentru Hristos.
 • 1555 Începe misiunea Arhiepiscopului Gurian în Kazan (până în 1564).
 • 1564 Iezuiţii ajung în Polonia.
 • 1569 Martirizarea Sfântului Filip, Mitropolit de Moscova de către Ivan al IV-lea cel Groaznic.
 • 1575 Constantinopolul acordă autonomie Bisericii Sinaiului.
 • 1581 Este tipărită Biblia Ostrozhsky de către Prinţul Kurbsky şi Ivan Fedorov.
 • 1582 Instituirea Calendarului Gregorian de către Papa Grigore al XIII-lea.
 • 1583 Este emis Sigillionul din 1583 împotriva Calendarului Papei Grigore al XIII-lea al Romei de către un sinod adunat în Constantinopol.
 • 1589 Este recunoscută autocefalia Bisericii Rusiei, iar Întâistătătorul primeşte titlul de patriarh.
 • 1596 Unirea de la Brest-Litovsk, prin care câteva milioane de creştini ortodocşi ucraineni şi bieloruşi, care trăiau sub guvernare poloneză, părăsesc Ortodoxia şi recunosc autoritatea Papei de la Roma, fără să-şi abandoneze liturghia bizantină şi obiceiurile, luând fiinţă astfel biserica Unită.
 • 1604 Adormirea Slăvitei Iuliana din Lazarevo.
 • 1607 Moartea Sfântului Iov, primul patriarh al Moscovei.
 • 1609-10 Este tipărită Biblia la două rânduri (D-R), prima Biblie completă Romano-Catolică în limba engleză, tradusă după versiunea latină, Vulgata.
 • 1611 Este tipărită Versiunea King James Autorizată a Bibliei (KJV-AV), care include şi toate Cărţile deuterocanonice/apocrife (îndepărtate oficial de către Arhiepiscopul de Canterbury în 1885).
 • 1612 Adormirea lui Ermoghen, Patriarh al Moscovei şi al Întregii Rusii; este realizată Icoana Maicii Domnului din Kazan, comemorând eliberarea de sub polonezi în 22 octombrie.
 • 1627 Papa Chiril Loukaris al Alexandriei îi prezintă Regelui Carol I al Angliei faimosul Codex Alexandrinus spre "păstrare".
 • 1633 Împăratul etiopian Fasilides îi exilează pe iezuiţi şi pe alţi misionari Romano-Catolici din Etiopia.
 • 1642 Sinodul de la Iaşi revizuieşte Mărturisirea de credință a lui Petru Movilă, pentru îndepărtarea pasajelor de strictă inspirație catolică şi pentru confirmarea canonicităţii unor cărţi deuterocanonice.
 • 1646 La Uniunea de la Uzhorod, 63 de preoți ortodocși din Carpați, care țineau atunci de Regatul Ungariei, se alătură Bisericii Catolice în termeni similari celor prevăzuți prin Uniunea de la Brest din 1596.
 • 1647 În Tunisia sunt construite biserici ortodoxe.
 • 1649 Martirizarea Sfântului Atanasie, Stareţ din Brest, de către latini.
 • 1652 Patriarhul Ioanichie al Alexandriei înfiinţează o şcoală şi un spital în Vechiul Cairo.
 • 1652-1658 Patriarhul Nikon al Moscovei revizuieşte cărţile liturgice pentru a le aduce în conformitate cu obiceiurile liturgice greceşti, ceea ce duce la excomunicarea dizidenţilor, care vor fi cunoscuţi ca Rascolnicii sau Vechii credincioși.
 • 1654 Este realizată icoana Prea Sfintei Născătoare de Dumnezeu a Frăţiei Kievene
 • 1656 Mănăstirea Noul Ierusalim, cunoscută şi sub numele de Mănăstirea Voskresensky, este fondată de Patriarhul Nikon la Istra, lângă Moscova, cu intenţia de a reprezenta Ierusalimul Ceresc.
 • 1672 Sinodul de la Ierusalim este convocat de Patriarhul Dositei Notara: este demontată articol cu articol Mărturisirea de credință de inspirație calvină a lui Chiril Loukaris, și este definită poziția doctrinară ortodoxă față de cele romano-catolică şi protestante şi defineşte canonul biblic ortodox; hotărârile sinodului sunt ulterior semnate de toţi cei cinci patriarhi (inclusiv Rusia); ediţia din 1911 a Encyclopædia Britannica numeşte Sinodul din Ierusalim "cea mai importantă mărturisire de credinţă a Bisericii Ortodoxe din ultimii 1000 de ani."
 • 1675 Este realizată Icoana Născătoarei de Dumnezeu din Poceaev, care comemorează apariţia Ei miraculoasă la Poceaev, când Maica Domnului a salvat mănăstirea de asaltul tătarilor şi turcilor; este sărbătorită în 23 iulie.
 • 1685 Ortodoxia ajunge în Beijing, China prin intermediul Bisericii Rusiei.
 • 1688 Este realizată Icoana Maicii Domnului Bucuria celor Năpăstuiţi (24 octombrie).
 • 1715 Mitropolitul Arsenie din Tebaida este trimis în Anglia de către Papa Samuel al Alexandriei pentru a negocia cu episcopii anglicani Ne-jurători.
 • 1721 Ţarul Petru I al Rusiei înlocuieşte instituția patriarhatului cu aceea a unui Sfânt Sinod conducător.
 • 1724 Schisma melkită, prin care mulţi credincioşi ai Bisericii din Antiohia devin Uniţi.
 • 1731 Adormirea Sfântului Inochentie, primul episcop de Irkuţk.
 • 1756 Este emis Sigillionul din 1756 împotriva Noului Calendar de către Patriarhul Ecumenic de Constantinopol Chiril al V-lea.
 • 1760 Este fondată în Rusia Mănăstirea Sfânta Treime-Sfântul Serafim (Diveevo).
 • 1767 O comunitate de greci ortodocşi se stabileşte în New Smyrna, Florida; Imperiul Otoman împarte Biserica Sfântului Mormânt din Ierusalim între comunitățile religioase care pretindeau administrarea ei.
 • 1768 Evreii sunt masacraţi în timpul răscoalelor din Polonia ocupată de ruşi.
 • 1774 Rusia şi Imperiul Otoman semnează Tratatul de la Kuciuk-Kainargi, aducând pentru prima dată Rusia în Mediterana ca protector recunoscut al creştinilor ortodocşi.
 • 1779 Adormirea Sfântului Cosma Etolos.
 • 1782 Prima ediţie a Filocaliei; autonomia Bisericii Sinaiului este confirmată de Constantinopol.
 • 1794 Mai mulți misionari, printre care se află şi Sfântul Gherman din Alaska, ajung în Insula Kodiak, ducând ortodoxia în Alaska rusă; adormirea Sfântului Paisie Velicicovski din Moldova şi Muntele Athos.
 • 1796 Sfântu; Nicodim Aghioritul publică “Războiul Nevăzut” la Veneţia, revizuind cele două lucrări “Lupta Spirituală” (ed. din 1599) şi “Drumul spre Rai” (1600), ale preotului veneţian Lorenzo Scupoli, din care îndepărtează latinismele şi dă o expresie deplină a doctrinei patristice a rugăciunii curate.
 • 1800 Este tipărită şi publicată în Atena lucrarea Cârma Bisericii Ortodoxe (Pidalionul).
 • 1803 Adormirea Sfintei Xenia din Petersburg, Nebună pentru Hristos.
 • 1809-10 Rotonda şi exteriorul ediculei din Biserica Sfântului Mormânt de la Ierusalim sunt reconstruite în stil baroc otoman după un incendiu.
 • 1811 Autocefalia Bisericii Georgiei este revocată de Imperiul rus după anexarea Georgiei, înglobând-o în Biserica Rusiei.
 • 1814 Sfinții Noii Mucenici Eftimie, Ignatie, şi Acachie (1816) din Muntele Athos.

Note

 • Unele dintre aceste date sunt în mod necesar un pic ambigue, deoarece informaţiile din anumite perioade sunt dificil de pus laolaltă cu acurateţe.
 • Împărţirea istoriei Bisericii în epoci separate aşa cum este făcută aici este puţin arbitrară, dar am încercat să grupăm evenimentele pe baza curentelor majore ale istoriei.
 • Această cronologie este, în mod necesar, părtinitoare față de istoria Bisericii Ortodoxe, cu toate că un anumit număr de evenimente neortodoxe sunt menţionate datorită importanţei lor în istorie pentru Ortodoxie.

Lucrări publicate

Următoarele lucrări (în limba engleză) oferă o privire de ansamblu asupra istoriei Bisericii:

Din perspectivă ortodoxă

Din perspectivă heterodoxă

 • Boer, Harry R. Scurtă istorie a Bisericii Primare. (ISBN 0802813399)
 • Cairns, Earle E. Creştinismul de.a lungul secolelor: O istorie a Bisericii Creştine. (ISBN 0310208122)
 • Chadwick, Henry. Biserica Primară. (ISBN 0140231994)
 • Collins, Michael, ed.; Price, Matthew Arlen. Povestea Creştinismului: Sărbătoarea celor 2000 de ani de credinţă. (ISBN 0789446057)
 • Eusebius Pamphilus; Cruse, C.F. (translator). Istoria bisericească a lui Eusebius. (ISBN 1565633717)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 1: De la începuturi la Sinodul de la Calcedon. (ISBN 0687171822)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 2: De la Augustin la epoca Reformei. (ISBN 0687171830)
 • Gonzalez, Justo L. Istoria gândirii creştine, Volumul 3: De la Reforma Protestantă până în secolul XX. (ISBN 0687171849)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 1: De la Biserica Primară până la Reformă. (ISBN 0060633158)
 • Gonzalez, Justo L. Povestea Creştinismului, Volumul 2: De la Reformă până în zilele noastre. (ISBN 0060633166)
 • Hall, Stuart G. Doctrină şi practică în Biserica Primară. (ISBN 0802806295)
 • Hastings, Adrian, ed. O istorie mondială a Creştinismului. (ISBN 0802848753)
 • Hussey, J. M. Biserica Ortodoxă în Imperiul Bizantin: Istoria de la Oxford a Bisericii Creştine. (ISBN 0198264569)
 • Jones, Timothy P. Istoria creştină pe înţelesul tuturor. (ISBN 1890947105)
 • Noll, Mark A. Momente cruciale: Momente decisive în istoria creştinismului. (ISBN 080106211X)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 1: Emergenţa tradiţiei catolice (100-600). (ISBN 0226653714)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 2: Esenţa creştinătăţii răsăritene (600-1700). (ISBN 0226653730)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 3: Dezvoltarea teologiei medievale (600-1300). (ISBN 0226653749)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 4: Reformarea bisericii şi dogma (1300-1700). (ISBN 0226653773)
 • Pelikan, Jaroslav. Tradiţia creştină: Istoria dezvoltării doctrinei, Volumul 5: Doctrina creştină şi cultura modernă (începând cu 1700). (ISBN 0226653803)
 • Schaff, Philip. Istoria Bisericii Creştine. (ISBN 156563196X)
 • Wace, Henry; Piercy, William C., ed. Dicţionar de biografie creştină: Literatura la sfârşitul secolului al VI-lea. Cu o descriere a principalelor secte şi erezii. (ISBN 1565630572)
 • Walton, Robert C. Cronologie şi linii directoare ale istoriei Bisericii. (ISBN 0310362814)

Notă: Pentru titlurile cărților am oferit aici traducerea lor în limba română, deși toate edițiile la care se face referire sunt în limba engleză.

Sursa

A se vedea și

Legături externe

 • en: O cronologie a istoriei Bisericii furnizată de Sfântul Ignatie din Biserica Creştină Ortodoxă Antiohiană
 • en: Istoria creştinismului ortodox (QuickTime movies)
  • Partea I: Începuturi – Călătoria începe cu fondarea bisericii, răspândirea creştinismului de către Apostoli, Evangheliile şi instituirea Tainelor
  • Partea a II-a: Bizanţul – După consolidarea bisericii, călătoria continuă prin epoca crezului de la Niceea, Scrierile Patristice, Sfânta Liturghie şi icoane. În timpul aceleiaşi perioade, totuşi, este descrisă separarea dintre est şi vest care duce la o ruptură în creştere în domeniul dogmei, obiceiurilor bisericii, credinţei, politicii şi culturii
  • Partea a III-a: Un tezaur ascuns – Biserica devine singura instituţie percepută de greci ca păstrătoarea identităţii lor naţionale de-a lungul a 400 de ani de ocupaţie turcă. La sfârşitul secolului 19, se naşte o comunitate ortodoxă mondială şi Biserica îşi măreşte influenţa asupra unor aspecte sociale şi filantropice majore.