Teodor Studitul

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Sfântul Teodor Studitul
Sfântul Teodor Studitul
Date personale
Naștere 758
Mutare la Domnul (†) 826
Localizare Flag of the Byzantine Empire.png Constantinopol
Naționalitate greacă
Date cult
Tip imnograf, teolog, mărturisitor, cuvios
Data canonizării
Prăznuire la data de 11 noiembrie
Proclamare pan-ortodoxă
Biserici patronate

Sfântul Teodor Studitul (759–826) a fost un strălucit imnograf și teolog ortodox, stareț al Mănăstirii Sfântul Ioan Botezătorul din Studion, de la marginea orașului Constantinopol, capitala Imperiului Bizantin. Cea mai importantă contribuție teologică a sfântului Teodor Studitul, Despre sfintele icoane, a fost o apărare a icoanelor în timpul celei de-a doua perioade a iconoclasmului (814–842). Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face la data de 11 noiembrie (trecerea la Domnul) și la data de 26 ianuarie (aducerea moaștelor din insula Prinkipos la Constantinopol în anul 844).

Viața

Acesta a trăit pe când împărățea Constantin al V-lea Copronimul (741–775) și era din părinți evlavioși, anume Fotino și Teoctista. Alegându-și el de mic viața cea bună (monahală) și învățând carte, a ajuns la înălțimea cunoștinței. Deci, călugărindu-se și plinind tot felul de fapte bune, s-a învrednicit harului preoțesc de la Sfântul Tarasie, patriarhul Constantinopolului. Și fiind atunci egumen, la Mănăstirea Studion, Preacuviosul Platon și lăsând acela egumenia, a primit egumenia fericitul acesta, care a povățuit bine și cu plăcere dumnezeiasca turmă cea încredințată lui, păstorind-o la pășunea mântuirii.

Dar fiindcă a mustrat cu îndrăzneală împreună cu Sfântul Tarasie pe împăratul Constantin VI (780–797), feciorul Împărătesei Irina, că și-a lepădat pe legiuita sa femeie și a luat pe alta, Sfântul Tarasie a fost scos din scaunul său, iar pe marele Teodor bătându-l, l-au izgonit la Tesalonic. Apoi, Constantin fiind orbit, a fost lipsit și de împărăție, Irina a devenit împărăteasă (797–802). Atunci a fost chemat Teodor din surghiun.

Însă când s-a făcut împărat Nichifor I (802–811), care se numea și Stavrachie, iarăși a fost izgonit sfântul la Tesalonic. Iar când a împărățit Leon Armeanul și căuta să înlăture sfintele icoane, mustrând cu îndrăzneală fericitul Teodor pe împăratul pentru această faptă, a fost izgonit de către dânsul la Metop, lângă lacul Apoloniada, în Frigia, și de acolo iarăși a fost trimis spre partea răsăritenilor, unde a primit vreo sută de toiege pe spinare pe care le-a suferit cu vitejie. Și iarăși a fost chinuit de mai-marele oastei cu grele bătăi.

Și de acolo a fost trimis la Smirna și închis într-o temniță, unde i s-au pus picioarele în butuci pentru chinuri. După aceea, dacă a luat Mihail al II-lea Gângavul (820–829) împărăția, a fost scos din legături marele Teodor și chemat din surghiun. Și având puțină odihnă, s-a aflat cu prietenii săi și cu bună nădejde a răposat întru Domnul.

Era om uscățiv, palid la față, cu păr cărunt și cam pleșuv la cap.

Scrieri

  • Despre sfintele icoane
  • Cuvântări duhovnicești
  • Scrisori
  • Iisus Hristos – prototip al icoanei Sale. Tratatele contra iconomahilor, Editura Deisis, Alba Iulia, 1994 (Titlul cărții este dat de editorul în limba română a câtorva din scrierile Sf. Teodor Studitul. Cartea cuprinde cele trei Tratate contra iconoclaștilor, 15 probleme puse iconomahilor, 7 capitole împotriva iconomahilor și Epistola către Platon despre venerarea icoanelor. În anexă mai cuprinde Definiția dogmatică a Sinodului VII Ecumenic și Epistola Sf. Grigore de Nyssa despre diferența dintre ființă și ipostas. – cf. Apologeticum
  • Cuvintele Sfîntului Teodor Studitul, Episcopia Ortodoxă Română Alba Iulia, Alba Iulia, 1994 (Lucrarea a fost tradusă și tipărită pentru prima dată în limba română în anul 1784 de Filaret, episcopul Râmnicului. Arhimandritul Athanasie Dinca le-a diortosit și retipărit la Căldărușani în anul 1940. Ediția a treia a fost tipărită de Episcopia Alba Iulia în anul 1994. Cartea conține 95 de cuvântări duhovnicești. – Format digital Apologeticum)

Despre Sfântul Teodor Studitul

  • Atanasie Dincă, Sfântul Teodor Studitul. Viața și opera, f.ed., București, 1940.

Imnografie

Tropar, glasul al 8-lea:

Îndreptătorule al Ortodoxiei, învățătorule al dreptei cinstiri de Dumnezeu și al curăției și luminătorule al lumii, podoaba călugărilor cea de Dumnezeu insuflată, Teodore înțelepte, cu învățăturile tale pe toți i-ai luminat. Alăută duhovnicească, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Condac, glasul al 2-lea:

Viața ta cea pustnicească și întocmai cu îngerii, cu vitejești lupte ai luminat-o, și împreună cu îngerii locuitor, de Dumnezeu fericite Teodore, te-ai făcut, cu care împreună lui Hristos Dumnezeu roagă-te neîncetat pentru noi toți.

Iconografie

Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, pp. 159, 163, 190) ne arată că Sf. Teodor Studitul trebuie zugrăvit astfel:

  • ca un călugăr „bătrân, pleșuv, [uscățiv, cărunt, plăviț la față și la păr], cu barba împărțită în două”, care zice: „Fraților și părinților, noi cei care am primit nenumărate faceri de bine de la Dumnezeu, se cade pururea a-I mulțumi Lui, cu conștiința curată”.
  • Sau, în ceata imnografilor și dascălilor cântăreți, zice: „Pe nematerialnica ființă a puterilor celor înțelegătoare…”

Legături externe


Imnografia Bisericii Ortodoxe
Cărți și perioade liturgice
Acatistier | Aghiazmatar | Apostol | Ceaslov | Evanghelie | Liturghier | Molitfelnic | Minei | Octoih | Panihidă | Penticostar | Tipic | Triod
Noțiuni de imnografie
Acatist | Aleluia| Antifon | Automelă | Axion | Canon | Catavasie | Cântarea Casianei | Cântarea Maicii Domnului | Condac | Cuvine-se cu adevărat | Doxologie | Ecfonis | Ectenie | Fericirile | Glas | Heruvic | Idiomelă | Icos | Imn | Irmos | Luminândă | Ode biblice | Paraclis | Podobie | Polieleu | Prochimen | Psalmii din Tipic | Stihiră | Stihoavnă | Tropar | Tropar dogmatic | Unule Născut
Imnografi
Andrei Criteanul | Casiana | Cosma Imnograful | Efrem Sirul | Ioan Scolasticul | Iosif Imnograful | Nicodim Aghioritul | Roman Melodul | Teodor Studitul | Matei Vlastares