Gamaliel

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Țara Sfântă și Iudaismul
în timpul Mântuitorului
Curente religioase și partide politice
SaducheiiFariseii
EsenieniiZeloțiiIrodienii
Instituții
Sanhedrinul
Templul din Ierusalim
Oameni
Irod cel MareArhelauIrod Antipa
Irod Agripa al II-lea
Pilat din Pont
AnnaCaiafa
Iosif din ArimateeaFariseul Nicodim
Femeile mironosițe
Fotini samarineanca
Irodiada
Locuri
Ierusalim
BetleemNazaret
GalileeaMuntele TaborMarea Galileei
BetaniaGhetsimaniMuntele Măslinilor
Golgota
SamariaIerihon
Cezareea
Editați această casetă

Gamaliel (ebr. גמליאל, gr. Γαμαλιήλ) a fost un învățător al Legii iudaice din secolul I d.Hr., conducător al uneia din principalele școli rabinice ale vremii (din partida fariseilor), membru de vază al Sinedriului și mentor al Sf. Apostol Pavel (Faptele Apostolilor 22, 3). Era prețuit de tot poporul, iar glasul său era respectat în Sinedriu (unii autori consideră chiar că a fost președintele acestuia). Gamaliel este forma elenizată a numelui său, care înseamnă "răsplata lui Dumnezeu".

Gamaliel și Apostolii

Pe când Sf. Apostoli propovăduiau Evanghelia, Sinedriul (organismul judecătoresc suprem al poporului evreu din acea vreme) încearcă să le interzică propovăduirea Evangheliei; aruncați în închisoare, aceștia au fost eliberați de un înger al Domnului și s-au întors la propovăduire. Sunt readuși înaintea Sinedriului și li se cere încă o dată, fără succes, să renunțe la propovăduirea lor.

Atunci, se relatează în Faptele Apostolilor, Gamaliel cere ca Apostolii să fie scoși afară, după care recomandă Sinedriului să nu mai ia măsuri de pedepsire a acestora. El le cere să-i lase în pace pe apostoli întrucât, arată el, dacă această nouă învățătură era a unui fals Mesia - cum fuseseră mai înainte Teudas sau Iuda Galileanul - ea nu avea să aibă succes. Însă pe de altă parte, dacă învățătura Apostolilor era de la Dumnezeu, ea nu putea nimicită, iar membrii Sinedriului s-ar fi făcut vinovați de a se fi luptat împotriva lui Dumnezeu însuși. Ca dovadă a prestigiului său, Sinedriul a ascultat de Gamaliel: a pus doar ca aceștia să fie bătuți cu nuiele, apoi li s-a dat drumul (Fapte 5,25-39).

Mentor al Sf. Ap. Pavel

Sf. Pavel însuși mărturisește că a fost elev al învățatului Gamaliel:

Eu sunt bărbat iudeu, născut în Tarsul Ciliciei și crescut în cetatea aceasta, învățând la picioarele lui Gamaliel în chip amănunțit Legea părintească, plin fiind de râvnă pentru Dumnezeu, precum și voi toți sunteți astăzi (Fapte 22,3).

Faptul că Gamaliel era atât de tolerant i-a făcut pe unii autori să creadă că nu el a fost totuși mentorul Sf. Apostol Pavel, care s-a arătat mai înainte de convertire un atât de vehement adversar al creștinilor, însă fără îndoială că Gamaliel nu era singurul care a avut o influență asupra acestuia, iar această ipoteză nu ia în considerare nici temperamentul Apostolului și râvna pe care acesta o punea în a-și pune în aplicare convingerile.

Gamaliel - un (sfânt) creștin?

Tradiția ne spune că Gamaliel a crezut în Hristos împreună cu fiul său, fiind botezat de Sf. Apostol Pavel, posibil după ce asistaseră la martiriul Sf. Mucenic Ştefan. Potrivit Sf. Fotie, el ar fi fost botezat de Sf. Apostoli Petru și Ioan. Unele surse afirmă că acesta a rămas creștin în ascuns, încercând să-și păstreze locul în Sinedriu pentru a-i putea ajuta astfel mai mult pe creștini.

Biserica Romano-Catolică îl cinstește ca sfânt, cu prăznuirea pe 3 august. Potrivit Enciclopediei Catolice, trupul său a fost descoperit în sec. al V-lea, printr-o minune și așezat în catedrala din Pisa (Italia).

Surse

Bibliografie

  • Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2