Proorocul Iezechiel

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Iezechiel, sau Ezechiel (tâlcuit înseamnă „Dumnezeu va întări”), este unul din cei patru mari prooroci ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Ieremia și Daniel. A profețit timp de 22 de ani în timpul robiei babiloniene. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la 21 iulie.[1]

Activitatea

Nu se știe cu exactitate nici în ce an s-a născut și nici în ce localitate.[2] Iezechiel era fiul preotului Buzi (Iez 1.3). Era căsătorit, căci relatează că la un moment dat nevasta lui a murit (Iez 24.18).

A fost deportat împreună cu regele Ioiachin, care este întemnițat la Babilon din pricina unei revolte[3], locul în Iuda fiindu-i luat de Sedechia. Profetul a pledat, ca și Ieremia, pentru supunerea față de Nabucudonosor, căci vedea în exilul iudeilor pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor lor. [4]

Dacă Ieremia a activat în Ierusalim, Iezechiel și-a desfășurat activitatea printre evreii din captivitate, lângă râul Chebar, în localitatea Tel-Abib.[5][6] Ca exilat, el a întărit poporul de acolo în nădejdea într-un viitor mai bun, după distrugerea Templului și a regatului. El a arătat poporului că Dumnezeu își ține promisiunile făcute, în pofida tuturor nenorocirilor ce s-au abătut asupra acestuia. Pentru acestă misiune el este denumit și profetul fidelității divine.[7] Pe de altă parte lui i se datorează faptul că deportații din Babilon nu au fost absorbiți de păgânism. În fața cultului babilonienilor, el insista viguros pentru păstrarea cultului mozaic și îndeplinirea legilor morale.[8]

Viziuni importante

Viziunile sale cele mai importante sunt:

- Carul de foc (cap1)

- Templul profanat de idolatrie (cap8-11)

- Păstorul cel bun (cap34)

- Vedenia oaselor uscate și a învierii morților(cap37)

- Noul Ierusalim (cap40-46)

- Râul apei vieții (cap47)[9]

Prima sa viziune dumnezeiască a avut-o în anul al 5-lea al robiei lui Ioiachin, deci și al deportării sale (Ier1.2) iar ultima sa profeție este datată din anul al 27-lea al deportării sale(Ier29.17), așadar a profețit timp de 22 de ani.

Dificultatea cărții

Cartea sa, care îi poartă numele, este anevoie de înțeles. Ascultătorii lui spun la un moment dat: „nu cumva ceea ce ne spune el este o parabolă?” (Iez 20.49). Neclaritatea cărții o sesizează și Sfinții Părinți (Sf. Grigore de Nazianz și alții), precum și toți exegeții care s-au ocupat de această carte.[10]. La evrei, în primele veacuri creștine, cartea lui Iezechiel era exclusă de la citire, până la vârsta de 30 de ani a cititorilor, din pricina dificultății de înțelegere.[11]

Iezechiel în Biblie

Încă în sec al II-lea Isus, fiul lui Sirah scrie: Iezechiel a văzut vedenia măririi, care i s-a arătat lui prin carul heruvimilor.(Iez49.9), fragmentul mai larg făcând trimitere la Ieremia și Iov. În Noul Testament se face aluzie la profețiile și simbolurile lui. Iisus când spune: Iar cel ce intră prin ușă este păstorul oilor.(Ioan 10.2) face trimitere la un verset din cartea lui Ieremia „Căci așa zice Domnul Dumnezeu: Iată Eu Însumi (adică Hristos care este Dumnezeu adevărat) voi purta grijă de oile Mele și le voi cerceta.”(Ier 34.11). Arborele cel mare care crește din grăuntele de muștar (Mt13.32) se aseamănă cu arborele mesianic de la Iezechiel (Iez 17.23).

Moartea

O tradiție rabinică, acceptată de Sfinții Părinți, relatează că profetul ar fi fost ucis în Babilon de către un judecător al poporului Israel pentru că l-ar fi mustrat din pricina idolatriei.[12][13]

Imnografie

Tropar, glasul al 2-lea:

Prăznuind pomenirea proorocului Tău Iezechiel, Doamne, printr-însul Te rugăm, mântuiește sufletele noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Arătatu-te-ai prooroc lui Dumnezeu, Iezechiele minunate, și mai înainte tuturor ai vestit întruparea Domnului, a Mielului și Ziditorului, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a arătat în veci.

Iconografie

Potrivit Erminiei lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, ISBN 973-99692-0-8, pp. 91, 93, 96, 145, 148, 210) se zugrăvește ca un bătrân cu barba ascuțită, zicând: Așa zice Domnul Dumnezeu: Iată, Eu însumi voi purta grijă de oile Mele și le voi cerceta. (Iezechiel 34, 11). Când este zugrăvit la proorociile Botezului Domnului, zice: Așa zice Domnul: [...] și vă voi stropi cu apă curată și vă veți curăți de toate întinăciunile voastre (Iezechiel 36, 25). La nașterea Maicii Domnului zice: ...Poarta aceasta va fi închisă, nu se va deschide și nici un om nu va intra prin ea (Iezechiel 44,2). Iar în icoana Maicii Domnului "De demult proorocii te-au vestit" (Maica Domnului ca centru al proorociilor), Iezechiel este reprezentat ținând în mână o ușă închisă, zicând: "Ușă încuiată a lui Dumnezeu te-am văzut pe tine, prin care a trecut singur Dumnezeul tuturor".

Proorocul Iezechiel poate fi reprezentat și pe iconostasul bisericii, în registrul Sfinților prooroci.

Note

 1. N. Ciudin, pag 196
 2. N. Ciudin, pag 194
 3. Hărlăoanu, pag 391
 4. Hărlăoanu, pag 392
 5. Prelipcean, pag 213
 6. N. Ciudin, pag 195
 7. N. Ciudin, pag 196
 8. Prelipcean, pag 214
 9. Braniște, pag 168
 10. Prelipcean, pag 216
 11. Prelipcean, pag 217
 12. Prelipcean, pag 213
 13. N. Ciudin, pag 196

Bibliografie

 • Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2
 • Nicolae Ciudin - Studiul Vechiului Testament, pag. 175-185, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, ISBN 973-9332-59-5, București, 2002
 • Alfred Hărlăoanu - O istorie a mozaismului și a Israelului antic, pag. 372-384, Editura Nemira, 2001, București, ISBN 973-569-508-1.
 • Vladimir Prelipcean, Nicolae Neagă, Gheorghe Bârnă, Mircea Chialda - Studiul Vechiului Testament, 195-202, Manual pentru Facultățile Teologice, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4
 • Ene Braniște și Ecaterina Braniște - Dicționar enciclopedic de cunoștințe religioase, pag. 224, Editura Diecezană Caransebeș, 2001, ISBN 973-97569-7-2