Dreptul Finees

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Dreptul Finees a fost nepotul Marelui Preot Aaron și fiul Marelui Preot Eleazar, a fost el însuși mare preot, foarte râvnitor în funcția sa. Dreptul Finees este prăznuit în Biserica Ortodoxă pe 2 septembrie (împreună cu Aaron și Eleazar), precum și pe 12 martie (în tradiția slavă).

Viața

Când poporul evreu era aproape de pământul făgăduit, după ce Sfântul Prooroc Moise (prăznuit în 4 septembrie) i-a condus afară din Egipt, vecinii lor, moabiții și madianiții au fost cuprinși de frică și invidie. Nevrând să se bazeze pe propria lor forță, aceștia l-au invocat pe Balaam să blesteme poporul evreu. Însă Domnul i-a făcut cunoscută voia Sa lui Balaam astfel încât acesta a renunțat la blestem, văzând că Domnul vrea să-i binecuvânteze (Numeri 24, 1).

Apoi moabiții i-au făcut pe evrei să se închine lui Baal-Peor. Dumnezeu i-a pedepsit pe evrei pentru apostazia lor și a trimis o boală asupra lor, murind mii dintre ei. Ceilalți, văzând mânia lui Dumnezeu s-au căit și s-au întors la El.

Pe atunci, un anumit om cu numele Zimri din tribul lui Simeon a venit și a adus între frații săi o madianită, în ochii lui Moise și în ochii întregii obști a fiilor lui Israel, când plângeau ei la ușa cortului adunării (Numeri 25, 6). Finees, plin de mânie, a intrat în cortul lui Zimri și l-a ucis pe acesta dar și pe femeie cu o lance.

„Și a grăit Domnul cu Moise și a zis: Finees, feciorul lui Eleazar, fiul preotului Aaron, a abătut mânia Mea de la fiii lui Israel, râvnind între ei pentru Mine, și n-am mai pierdut pe fiii lui Israel în mânia Mea; De aceea spune-i că voi încheia cu el legământul Meu de pace, și va fi pentru el și pentru urmașii lui de după el legământ de preoție veșnică, căci a arătat râvnă pentru Dumnezeul său și a ispășit păcatul fiilor lui Israel” (Numeri 25, 10-13).

Apoi, la porunca Domnului, Finees s-a dus ca și căpetenie a oastei israeliților și s-au ridicat împotriva moabiților bătându-i pentru necredința și trădarea lor. După moartea Marelui Preot Eleazar, Dreptul Finees a fost ales în unanimitate Mare Preot, purtând această slujire timp de 20 de ani. Marea preoție, după promisiunea Domnului, a continuat și pentru urmașii săi. Sfântul Finees a murit la o vârstă înaintată, în jurul anului 1500 î.Hr. și a fost înmormântat în catatea lui, Ghibeea (Iosua Navi 24, 33-34).

Surse