Avdie

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Sf. Prooroc Avdie. Icoană rusească de la începutul sec. 18. Iconostasul Bisericii Schimbării la Față, Mănăstirea Kizhi, Karelia, nordul Rusiei
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Sfântul și slăvitul Prooroc Avdie este al patrulea dintre cei doisprezece Profeți mici; a scris cartea din Vechiul Testament care îi poartă numele. Prăznuirea lui în Biserica Ortodoxă se face pe 19 noiembrie[1].

Numele

Numele lui în limba ebraică - עֹבַדְיָה Ovadia sau Obadia - înseamnă „cel care Îl slujește/cinstește pe Dumnezeu” (în greacă Οβαδίας Obadias sau Ovadias).

În limba română diferitele traduceri ale Bibliei transcriu numele proorocului după cum urmează:

 • Avdie - în Biblia sinodală
 • Avdia - în Biblia Bartolomeu Anania
 • Obadia - în Biblia Gala Galaction (1939)
 • Avdie - în Biblia de la Blaj (1795)
 • Avdiu - în Biblia de la București (1688)

Viața

Se cunosc puține lucruri despre viața sfântului prooroc Avdie, a cărui profeție, cea mai scurtă dintre toate proorocirile celor 12 prooroci mici (un singur capitol cu 21 de versete), anunță ruina definitivă a regatului lui Edom (sau Esau sau Idumeea)[2] și apropierea Zilei Domnului, în care popoarele dușmane ale poporului ales vor fi pedepsite cu foc și Israel va străluci în lumina lui Dumnezeu pe tainicul Munte Sion.

După o veche tradiție iudaică și creștină, Avdie este identificat cu Obadia, economul (sau ”mai-marele curții”) regelui Ahab, „un om foarte temător de Dumnezeu”. Atunci „când Izabela a ucis pe proorocii Domnului, Obadia a luat o sută de prooroci și i-a ascuns: cincizeci într-o peșteră și cincizeci în alta și i-a hrănit cu pâine și cu apă.” (III Regi 18 3-4). Trimis de regele Ahab să caute pășuni pentru animale, Obadia se întâlnește cu proorocul Ilie, cu care are următoarea discuție:

7. Când Obadia mergea pe drum, iată i-a ieşit înainte Ilie. Obadia l-a cunoscut şi a căzut cu faţa la pământ, zicând: "Oare tu eşti domnul meu, Ilie?"
8. Iar acela i-a zis: "Eu sunt; du-te şi spune domnului tău: Ilie este aici!"
9. Obadia însă a zis: "Cu ce am greşit eu de dai pe robul tău pe mâna lui Ahab, ca să mă omoare?
10. Viu este Domnul Dumnezeul tău! Nu este popor şi împărăţie la care să nu fi trimis domnul meu ca să te caute. Şi când i s-a spus că nu eşti acolo, a pus pe acea împărăţie şi pe acel popor să jure că nu te-a găsit pe tine.
11. Iar acum zici: Du-te şi spune domnului tău: Ilie este aici!
12. Gând voi pleca de la tine, Duhul Domnului are să te ducă cine ştie unde şi dacă mă voi duce şi voi spune lui Ahab de tine şi apoi el nu te va găsi, mă va ucide pe mine; iar robul tău este temător de Dumnezeu din tinereţile mele.
13. Oare nu ţi s-a spus, domnul meu, ce am făcut eu când Izabela a ucis pe proorocii Domnului, în ce chip am ascuns o sută de oameni, prooroci ai Domnului: cincizeci de inşi într-o peşteră şi cincizeci de inşi în alta şi acolo i-am hrănit cu pâine şi cu apă?
14. Tu zici: "Du-te, spune domnului tău: "Ilie este aici". "Vrei să mă ucidă?"
15. Şi a zis Ilie: "Viu este Domnul Savaot Căruia Îi slujesc. Astăzi mă voi arăta lui Ahab!"
16. Şi a plecat Obadia în întâmpinarea lui Ahab şi i-a spus de aceasta. Şi a venit Ahab în întâmpinarea lui Ilie.

Mai târziu, Avdie / Obadia a renunțat la slujba sa de econom al regelui Ahab și a devenit ucenic al proorocului Ilie. Atunci ar fi scris proorocia lui. Conform acestei tradiții Avdie / Obadia a fost contemporan cu proorocului Ilie, adică ar fi trăit în secolul al IX-lea î.Hr., între 874 et 53 î.Hr.

După tradiție latină, transmisă de Martirologiul roman, Avdie ar fi trăit după exilul poporului lui Israel, către secolul al V-lea î.Hr.[3]

Bibliștii de astăzi consideră în majoritate că Avdie a trăit imediat după ruina Ierusalimului și distrugerea Templului în 587 î.Hr. (argumentul principal fiind unul intern și anume că versetele 11-14 s-ar referi la căderea Ierusalimului în mâinile babilonienilor). Astfel, el ar fi contemporan cu Proorocul Ieremia și ar fi fost inspirat de Dumnezeu ca să întărească poporul deportat în Babilon anunțând dreptatea lui Dumnezeu, stăpân al popoarelor și al istoriei.

Surse

 • Sinaxarul Părintelui Macarie de la Simonos Petras
 • The Orthodox Study Bible
 • wikipedia

Note

 1. Prăznuirea lui în celelalte Biserici creștine se face după cum urmează: 19 noiembrie în Biserica romano-catolică, 10 ianuarie în Biserica coptă, 28 februarie în Bisericile siriace și indiene, 31 iulie în Biserica apostolică armeană. - cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Abdias
 2. „Idumeea (sau Edom): teritoriu vast, mai mult pustiu, situat în partea de sud-est a Palestinei, locuit de Edomiți (sau Idumei), descendențiilui Esau (care se numea și Edom), fratele geamăn mai mare al lui Iacob (sau Israel). Edomiții nutreau o ură ancestrală față de fiii lui Israel; când nu puteau ei înșiși să pornească o campanie militară împotriva lor, se aliau cu adversarii acestora.” - notă, Biblia Bartolomeu Anania
 3. Cf. https://nominis.cef.fr/contenus/saint/9175/Saint-Abdias.html