Manase

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Manase, fiu al lui Ezechia și al Heftibiei, a fost rege al Iudei timp de 55 de ani. În prima parte a domniei sale a fost autor a numeroase crime, foarte idolatru, vrăjitor și ținând la curtea sa vrăjitori. Ajuns la strâmtoare în mâinile asirienilor, s-a rugat îndelung și s-a smerit adânc și Dumnezeu l-a salvat și l-a întors la Ierusalim. Cunoscând că Domnul este Dumnezeu, el a dărâmat toți idolii pe care-i făcuse și a poruncit lui Iuda să slujească adevăratului Dumnezeu. El reprezintă un exemplu radical de pocăință, alături de alte cazuri precum Zaheu (mai-marele vameșilor), răufăcătorul de pe cruce, fiul risipitor, David sau Maria Egipteanca.

Numeroase crime

Manase este autorul a numeroase crime, el a vărsat mult sânge nevinovat, „până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul”. (2 Regi 21.16)

Idolatrie

El a făcut urăciuni înaintea Domnului, devenind închinător la idoli. Astfel el a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său, Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astaartei(cum făcuse și Ahab, împăratul lui Israel) și s-a închinat și a slujit întregii oștiri a cerului, cărora le-a zidit altare în Casa Domnului, în cele două curți ale acesteia (2 Regi 21.2-5); și-a trecut fiul (fiii) prin foc (2 Reg 21.6, 2 Cron 33.6).

Vrăjitorie

Manase a ținut la curtea sa oamenii care chemau duhurile, practicau vrăjitoria și preziceau viitorul, el însuși îndeletnicindu-se cu descântecele, ghicirea și vrăjitoria. (2 Reg 21.6, 2 Cron 33.6)

Smerire adâncă

Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit atunci lui Manase și poporului său însă ei nu au vrut să asculte. (2 Cron 33.9-10) Atunci Domnul a trimis pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Fiind la strâmtoare, s-a rugat cu multe rugăciuni Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților lui și Dumnezeu s-a lăsat înduplecat, l-a salvat și l-a dus înapoi în Ierusalim, în împărăția lui. Cunoscând astfel că Domnul este Dumnezeu, el a construit un zid foarte înalt în jurul dealului, a înlăturat din casa Domnului toți dumnezeii străini și idolul Astaartei, a dărâmat toate altarele zidite pe muntele Casei Domnului și în Ierusalim, a așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească adevăratului Dumnezeu. (2 Cron 33.11-20)

Moartea

El a adormit în grădina casei, împreună cu părinții săi și a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Locul lui a fost luat de fiul său, Amon. (2 Reg.21.18)

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1997, București, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 83-93
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 106, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4