Manase

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul Testament - Septuaginta
Pentateuhul sau "Legea"
Facerea - Ieșirea - Leviticul - Numerii - Deuteronomul
Cărțile istorice
Iosua Navi - Judecători - Rut

I Regi - II Regi - III Regi - IV Regi
I Cronici - II Cronici - I Ezdra - Neemia - Estera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
Iov - Cartea Psalmilor - Pildele lui Solomon - Ecclesiastul
Alte cărți
Cântarea Cântărilor - Plângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

Isaia - Ieremia - Iezechiel - Daniel

Profeții Mici, sau "Cei Doisprezece"

Osea - Amos - Miheia - Ioil - Avdie - Iona - Naum
Avacum - Sofonie - Agheu - Zaharia - Maleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
Tobit - Iudita - Baruh - Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri - III Ezdra - Cartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I Macabei - II Macabei - III Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: Noe - Avraam - Isaac - Lot
Iacov (Israel) - Iosif - Moise - Aaron
Prooroci și Drepți: Ilie Tesviteanul - Elisei - Iezechia
Isaia - Ieremia - Iezechiel - Daniel
Iona - Osea - David - Solomon
Avacum - Iov - Miheia - Maleahi
Samuel - Zaharia - Agheu
Regi Iuda (după diviziune): Roboam - Abia - Asa- Iosafat
Atalia - Ioram- Ahazia - Ioas- Amația
Ozia - Iotam- Ahaz - Iezechia (Ezechia) - Manase
Amon - Iosia - Ioahaz- Eliachim (Ioiachim)
Ioiachin- Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam I - Nadab - Baeșa
Ela - Zimri - Omri - Ahab - Izabela
Ahazia - Ioram - Iehu - Ioahaz - Ioas - Ieroboam al II-lea
Zaharia - Șalum - Menahem - Pecahia - Pecah - Osea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Manase, fiu al lui Ezechia și al Heftibiei, a fost rege al Iudei timp de 55 de ani. În prima parte a domniei sale a fost autor a numeroase crime, foarte idolatru, vrăjitor și ținând la curtea sa vrăjitori. Ajuns la strâmtoare în mâinile asirienilor, s-a rugat îndelung și s-a smerit adânc și Dumnezeu l-a salvat și l-a întors la Ierusalim. Cunoscând că Domnul este Dumnezeu, el a dărâmat toți idolii pe care-i făcuse și a poruncit lui Iuda să slujească adevăratului Dumnezeu. El reprezintă un exemplu radical de pocăință, alături de alte cazuri precum Zaheu (mai-marele vameșilor), răufăcătorul de pe cruce, fiul risipitor, David sau Maria Egipteanca.

Numeroase crime

Manase este autorul a numeroase crime, el a vărsat mult sânge nevinovat, „până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul”. (2 Regi 21.16)

Idolatrie

El a făcut urăciuni înaintea Domnului, devenind închinător la idoli. Astfel el a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său, Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astaartei(cum făcuse și Ahab, împăratul lui Israel) și s-a închinat și a slujit întregii oștiri a cerului, cărora le-a zidit altare în Casa Domnului, în cele două curți ale acesteia (2 Regi 21.2-5); și-a trecut fiul (fiii) prin foc (2 Reg 21.6, 2 Cron 33.6).

Vrăjitorie

Manase a ținut la curtea sa oamenii care chemau duhurile, practicau vrăjitoria și preziceau viitorul, el însuși îndeletnicindu-se cu descântecele, ghicirea și vrăjitoria. (2 Reg 21.6, 2 Cron 33.6)

Smerire adâncă

Manase a fost pricina că Iuda și locuitorii Ierusalimului s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Domnul a vorbit atunci lui Manase și poporului său însă ei nu au vrut să asculte. (2 Cron 33.9-10) Atunci Domnul a trimis pe căpeteniile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri de aramă și l-au dus în Babilon. Fiind la strâmtoare, s-a rugat cu multe rugăciuni Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților lui și Dumnezeu s-a lăsat înduplecat, l-a salvat și l-a dus înapoi în Ierusalim, în împărăția lui. Cunoscând astfel că Domnul este Dumnezeu, el a construit un zid foarte înalt în jurul dealului, a înlăturat din casa Domnului toți dumnezeii străini și idolul Astaartei, a dărâmat toate altarele zidite pe muntele Casei Domnului și în Ierusalim, a așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă și a poruncit lui Iuda să slujească adevăratului Dumnezeu. (2 Cron 33.11-20)

Moartea

El a adormit în grădina casei, împreună cu părinții săi și a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza. Locul lui a fost luat de fiul său, Amon. (2 Reg.21.18)

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1997, București, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 83-93
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 106, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4