Ioram

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Ioram, întâiul-născut al lui Iosafat, a fost rege al Iudei timp de 8 ani. A fost un rege criminal, idolatru, care a fost lovit de moarte de Dumnezeu şi nu a fost înmormântat în mormintele împăraţilor

Domnia

Ioram avea 32 de ani şi a domnit 8 ani. când s-a întărit împărăţia în mâinile lui, acesta şi-a ucis toţi fraţii de sânge(Azaria, Iehiel, Zaharia, Azaria, Micael şi Şefatia) şi câţiva capi din Israel. 2Cron21.2-4

,,El a umblat în calea împăraţilor lui Israel, cum făcuse casa lui Ahab, căci avea de nevastă pe o fată a lui Ahab, şi a făcut ce este rău înaintea Domnului./Dar Domnul n'a voit să peardă casa lui David, din pricina legământului pe care -l făcuse cu David, şi din pricina făgăduinţei pe care o făcuse că îi va da totdeauna o lumină, lui şi fiilor lui"(2Cron21.6-7)

Ioram a făcut înălţimi în munţii lui Iuda, târând pe locuitorii Ierusalimului la curvie, amăgind pe Iuda(2Cron21.1-11).

A reprimat o răscoală a edomiţilor.(4Regi8.20-22, 2Cron21.8-10)

Proorocia lui Ilie şi împlinirea ei

El primeşte o scrisoare de la proorocul Ilie, care îi spune că pentru aceste mari păcate Domnul va lovi cu mare urgie poporul său, pe fiii săi, pe nevestele sale, pe tot ce e al său iar pe el cu o boală de măruntaie care va fi atât de puternică încât până la urmă îi vor da pe afară. ,,Şi Domnul a aţîţat împotriva lui Ioram duhul Filistenilor şi al Arabilor, care sunt în vecinătatea Etiopienilor." Filistenii şi arabii se suie împotriva lui Iuda, năvălesc în el, jefuiesc bogăţiile aflate în casa împăratului, îi iau fiii şi nevestele. El căpătă o boală de măruntaie fără leac, care, îngreuindu-se, a sfârşit prin a-i da afară măruntaiele, şi Ioram a murit în chinuri cumplite. A murit fără să lase păreri de rău în urmă. A fost îngropat în cetatea lui David, dar nu în mormintele împăraţilor.(2Cron21.12-20)

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 83-93
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 106, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4