Amația

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Amaţia, fiul lui Ioas şi al Ioadanei, rege al Iudei timp de 29 de ani. El ,,a făcut ce este bine înaintea Domnului, dar cu o inimă care nu era în totul dată Lui"(2Cron25.1-2); ,,a făcut ce este plăcut înaintea lui Dumnezeu, totuşi nu ca tatăl său, David; ci a lucrat în totul cum lucrase tatăl său, Ioas", ,,numai că înălţimile nu le-a stricat." 4Regi14.3-4

Pedepsirea vinovaţilor

Când s-a întărit domnia în mâinile sale, Amaţia îi pedepseşte cu moartea pe cei care i-au omorât tatăl dar, după legea Domnului, nu şi pe fiii lor(2Cron25.3-4).

Lupta cu fiii lui Seir

Un om al lui Dumnezeu îi spune să renunţe la ostaşii lui Israel plătiţi şi Amaţia căci ,,Domnul nu este cu Israel", acesta îl ascultă şi îi învinge pe fiii lui Seir doar cu oamenii săi, cei 300 000 oameni aleşi, în stare să poarte armele, mânuind suliţa şi scutul. Zece mi de oameni din fiii lui Seir sunt bătuţi şi aruncaţi de pe vârful unei stânci.(2Cron25.7-13)

Oamenii de care se dispensase se mânie, îl atacă pe Amaţia, năvălind în cetăţile lui Iuda, de la Samaria la Bet-Horon, ucigând 3000 de oameni şi luând multe prăzi.(2Cron25.13)

Unele manifestări idolatre şi pierderea războiului cu Ioas

Amaţia are unele manifestări de idolatrie căci se închina dumnezeilor fiilor lui Seir. ,,Atunci Domnul S'a aprins de mânie împotriva lui Amaţia, şi a trimes la el pe un prooroc, care i -a zis: ,,Pentru ce ai căutat pe dumnezeii poporului acestuia, când ei n-au putut să-şi izbăvească poporul din mâna ta?``/Pe când vorbea el, Amaţia i -a zis: ,,Oare te-am făcut sfetnic al împăratului? Pleacă! Pentru ce vrei să fii lovit?`` Proorocul a plecat, zicând: ,,Ştiu acum că Dumnezeu a hotărât să te nimicească, pentru că ai făcut lucrul acesta şi n'ai ascultat sfatul meu.``(2Cron25.15-16)

Ioas îi refuză propunerea de încuscrire lui Amaţia şi îi recomandă se nu se semeţească din pricina faptului că a bătut pe edomiţi pentru că va pieri. Amaţia nu-l ascultă şi este bătut fiindcă Dumnezeu decisese să-l dea în mâinile vrăjmaşului deoarece căutaseră dumnezeii Edomului. (2Cron25.17-21) ,,Ioas, împăratul lui Israel, a luat la Bet-Şemeş pe Amaţia, împăratul lui Iuda, fiul lui Ioas, fiul lui Ioahaz. L -a adus la Ierusalim, şi a făcut o spărtură de patru sute de coţi în zidul Ierusalimului, de la poarta lui Efraim până la poarta unghiului./24A luat tot aurul şi argintul, şi toate vasele, care se aflau în Casa lui Dumnezeu, la Obed-Edom, şi vistieriile casei împăratului. A luat şi ostateci, şi s-a întors la Samaria."(2Cron25.23-24)

Amaţia, fiul lui Ioas, împăratul lui Iuda, a trăit cincisprezece ani după moartea lui Ioas, fiul lui Ioahaz, împăratul lui Israel. (2Cron25.25)

Moartea

,,De când s-a abătut Amaţia de la Domnul, s-a făcut împotriva lui o uneltire la Ierusalim, şi el a fugit la Lachiş. Dar l-au urmărit la Lachiş şi l-au omorît./28L-au adus pe cai, şi l-au îngropat cu părinţii săi în cetatea lui Iuda."(2Cron25.27-28)

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 83-93
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 106, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4