Cartea lui Neemia

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol necesită îmbunătățiri.
Puteți da chiar dv. o mână de ajutor corectându-l, aducând informații noi, restructurându-l și/sau aducându-l mai aproape de
standardele de editare OrthodoxWiki.


Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă


Cartea lui Neemia este o carte din Vechiul Testament, adesea fiind împreună cu Cartea lui Ezra. Este scrisă, în mare parte, sub formă de memorii spuse la persaoana I și se referă la reconstruirea zidurilor Ierusalimului de către Neemia, un evreu care era un oficial de rang înalt la curtea perșilor și închinarea orașului și a locuitărilor săi Legii lui Dumnezeu.

Rezumat

Evenimentele descrise au loc în a doua jumătate a secolului al V-lea îH. Împreună cu Cartea lui Ezra, Ezra-Neemia, constituie capitolul final al porțiunii istorice din Vechiul Testament ebraic.

Iuda este una dintre provinciile unai satrapii mari (o unitate administrativă de dimensiuni mari) din cadrul Imperiului Ahmenid cu capitala la Susa. Neemia este un paharnic la curtea regelui Artaxerxes I al Persiei – o poziție oficială importantă.

Cartea povestește cum Neemia, fiind la curtea regelui din w:Susa, este informat că Ierusalimul a rămas fără ziduri și își propune să le reconstruiască. Regele îl numește guvernator al Iudeei și el călătorește la Ierusalim. Acolo, reconstruiește zidurile cetății, în ciuda opoziției inamicilor lui Israel și reformează viața comunității în conformitate cu Legea lui Moise. După 12 ani în Ierusalim, se reîntoarce la Susa, dar revizitează după o vreme Ierusalimul. Aici află că israeliții au apostaziat și și-au luat soții ne-evreice. El rămâne în Ierusalim pentru a întări legea.

Se pare că textul de bază original al cărții a fost combinat cu textul Cărții lui Ezra în jurul anului 400 îH. Probabil că textul a suferit și editări ulterioare în perioada elenistă.

 1. În al 20-lea an al domniei lui Artaxerxes I al Persieo, Neemia, paharnic la curtea regelui din Susa (capitala Persiei), află că zidul Ierusalimului a fost distrus. El se roagă lui Dumnezeu, reamintind păcatele lui Israel și promisiunea Domnului de a reface țara și îi cere lui Artaxerxes să îi dea voie să se întoarcă la Ierusalim și să reconstruiască zidurile; regele este de acord și îi acordă ajutorul său pentru această misiune.
 2. Neemia se reîntoarce la Ierusalim, având cu el scrisori de acreditare de la rege; el inspectează zidurile.
 3. Neemia și evreii (inclusiv 'Marele Preot' Eliashib), încep reclădirea Ierusalimului.
 4. Inamicii evreilor – Sanballat din Samaria, Tobiah Amonitul, Geshem Arabul, și bărbatul din Ashdod – plănuiesc să atace Ierusalimul, ceea ce face ca evreii să trebuiască să lucreze având armele la îndemână.
 5. Neemia observă că nobilii evrei îi oprimă pe săraci și impune anularea tuturor datoriilor și ipotecilor; față de guvernatorii anteriori care erau corupți și opresivi, el este drept și just.
 6. Neemia este acuzat de Sanballat de planificarea unei rebeliuni împotriva lui Artaxerxes și întâlnește opoziție chiar și din partea nobililor și profeților evrei, dar zidul este finalizat.
 7. Neemia numește oficiali și stabilește gărzi pe ziduri și la poartă; el plănuiește să îi înregistreze pe evrei și găsește recensământul celor care se reîntorseseră anterior.
 8. Neemia adună poporul și îl pune pe Ezra să le citească din Cartea Legii a lui Moise; Neemia, Ezra și leviții instituie sărbătoarea Sărbătoarea Corturilor, în conformitate cu Legea.
 9. Evreii se adună în penitență și rugăciune, reamintindu-și păcatele din trecut, că Dumnezeu îi va ajuta și promisiunea Lui de a le da țara.
 10. Preoții, leviții și poporul israelit fac un legământ, acceptând să se separe de cei de altă origine și să respecte Legea.
 11. Ierusalimul este repopulat cu evrei din orașele și satele lui Iuda și Beniamin.
 12. Este prezentată o listă a preoților și leviților care se reîntorseseră în vremea lui Cirus (primii evrei reîntorși din Babilon); Neemia, ajutat de Ezra, supervizează finalizarea zidurilor și reconstrucția orașului.
 13. După 12 ani, Neemia se reîntoarce la Susa; mai târziu, se reîntoarce la Ierusalim și găsește că locuitoii săi apostaziaseră în absența sa. El ia măsuri de întărire a reformelor sale anterioare și cere ajutorul lui Dumnezeu.

Vezi și

Note


Legături externe

w:Nehemiah (Bible)