Iosafat

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Iosafat, fiul lui Asa şi al Azubei, a fost rege al Iudei timp de 25 de ani. ,,A umblat în cele dintâi căi ale tatălui său David", ,,a alergat la Dumnezeul tatălui său şi a urmat poruncile Lui"(2Cron17.3-4) prin îndepărtarea idolatriei şi faptul că şi-a ,,pus inima să caute pe Dumnezeu"(2Cron19.3). A avut parte de ,,o mulţime de bogăţii şi slavă", ridicându-se ,,la cea mai înaltă treaptă de mărire"(2Cron17.12). A făcut totuşi greşeala de a se alia cu unii regi necredincioşi (Ahab şi Ahazia).,,El a mers pe calea tatălui său Asa, şi nu s-a abătut deloc, făcând ce este bine înaintea Domnului."(2Cron20.32, 3Regi22.43)

Împotriva idolatriei, pentru apărarea credinţei

Iosafat, fiul lui Asa şi al Azubei, a domnit de la vârsta de 35 de ani timp de 25 de ani, a umblat pe căile Domnului, urmând poruncile Lui.

,,Domnul a întărit domnia în mâinile lui Iosafat, căruia tot Iuda îi aducea daruri. Şi a avut o mulţime de bogăţii şi slavă." (2Cron17.5)

,,Inima lui s-a întărit din ce în ce în căile Domnului, şi a îndepărtat din Iuda chiar şi înălţimile şi idolii."(2Cron17.6) În al treilea an al domniei sale a trimis căpeteniile, alături de leviţi şi preoţi care învăţau legea Domnului pe popor. ,,Ei au învăţat pe oameni în Iuda, având cu ei cartea legii Domnului. Au străbătut toate cetăţile lui Iuda, şi au învăţat pe oameni în mijlocul poporului."(2Cron17.7-9).

,,Groaza Domnului a apucat toate împărăţiile ţărilor dimprejurul lui Iuda, şi n-au făcut război împotriva lui Iosafat./Nişte Filisteni au adus lui Iosafat daruri şi un bir în argint; şi Arabii i-au adus şi ei vite, şapte mii şapte sute de berbeci şi şapte mii şapte sute de ţapi./Iosafat se ridicase la cea mai înaltă treaptă de mărire. A zidit în Iuda cetăţui şi cetăţi pentru merinde." (2Cron17.10-12).

Armata sa era 1 160 000 oameni în slujba împăratului, afară de aceia puşi în cetăţile întărite: 2Cron 17.14-19

Iosafat a scos din ţară pe sodomiţii care mai rămăseseră de pe vremea tatălui său Asa (3Regi22.46)

Iosafat şi Ahab

Iosafat se încuscreşte cu Ahab şi acesta îl roagă să-l însoţească în lupta împotriva Ramotului din Galaad. Iosafat îl asigură de sprijinul său, dar cere să se consulte un prooroc adevărat, nu adunătura de prooroci care-i spuneau regelui numai ce voia să audă. Mica, fiul lui Imla, cunoscut lui Ahab pentru prevestirile sale ,,rele", spune regilor să nu pornească lupta şi îi prevesteşte moartea(2Cron18.16-18). Dumnezeu îi permite unui duh să-l amăgească pe rege, punând un duh de minciună în gura tuturor proorocilor. Ahab îl întemniţează pe Mica şi împăratul lui Israel moare în luptă, fiind lovit de un om ce trăsese cu arcul la întâmplare(2Cron18.18-27). Iosafat este mustrat de Iehu, fiul proorocului Hanani, pentru că a mâniat pe Dumnezeu căci a ajutat pe cel rău şi a iubit pe cei ce urăsc pe Domnul(2Cron19.1-2).

Judecători

Iosafat pune judecători în toate cetăţile întărite din Iuda şi le spune să ia seamă la ce vor face, să aibă frică de Domnul şi să vegheze asupra faptelor lor, adică să nu facă nici o nelegiuire, să nu aibă în vedere faţa oamenilor şi să nu primească daruri; şi celor din Ierusalim le pune leviţi, preoţi şi căpetenii să judece în frica Domnului, cu credinţă şi curăţie în inimă. (2Cron19.4-11)

Războiul cu moabiţii şi fiii lui Amon

În faţa primejdiei unei coaliţii dintre moabiți şi fiii lui Amon, Iosafat vesteşte un post pentru Iuda şi cere ajutorul Domnului. Iahaziel, peste care se pogoară Duhul Domnului, îi asigură că Domnul va fi cu ei şi Dumnezeu îi încurcă pe inamici, făcându-i să se nimicească între ei. (2Cron20.1-30)

,,Totuşi Iosafat nu a reuşit să îndepărteze înălţimile şi poporul tot n-avea inima lipită de Dumnezeu"(2Cron20.33)

Iosafat şi Ahazia

Iosafat a făcut greşeala să se unească cu Ahazia, a cărui purtare era nelegiuită, pentru zidirea unor corăbii, care să meargă la Tarsis. Pentru greşeala sa, Dumnezeu i-a nimicit lucrarea, corăbiile fiindu-i sfărâmate(2Cron20.35-37).

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 83-93
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 106, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4