Ahab

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Ahab a fost rege al Israelului timp de 22 de ani.

Ahab în Sfânta Scriptură

Profetul Ilie oprește ploaia

Ilie Tesviteanul, unul din locuitorii Galaadului, îl anunța pe nelegiuitul rege Ahab că nu va ploua decât după cuvântul lui(3Regi17.1).

Ilie face minuni

El este hrănit de către niște corbi cu pâine și carne lângă pârâul Cherit(17.2-7), apoi este trimis la văduva Sarepta. Inimoasa văduva îi pregătește, așa cum îi cere Ilie, o turtă din ultimul pumn de faină și puținul untdelemn care-l mai avea pentru ea și pentru fiul ei, după masa aceasta ea fiind pregătită să moară de foame. Dar Dumnezeu face ca făina și untdelemnul să nu se împuțineze până la căderea ploii.(3Regi17.8-16). Ilie, prin rugăciunile sale, învie pe fiul văduvei, care murise în urma unei boli cumplite, datorată, după spusele văduvei, faptului că Ilie ar fi amintit Domnului de nelegiuirea ei.(3Regi17.17-24)

Ilie lămurește pe Ahab și popor cine este adevăratul Dumnezeu

Ilie pleacă și se întâlnește cu Ahab, și arată poporului idolatru care este adevăratul Dumnezeu: în timp ce preoții lui Baal nu reușesc nimic cu rugăciunile lor, rugăciunea sa face ca Dumnezeu să pogoare foc peste junc și peste șanțul cu apă care împrejmuia animalul.(3Regi18.1-38). Văzând puterea lui Dumnezeu, poporul se întoarce cu inima spre El.(3Regi18.39). Ilie împlinește porunca lui Dumnezeu și junghie pe toți proorocii (profeții) lui Baal(3Regi18.40)(căci proorocii care îndemnau la răzvrătire împotriva lui Dumnezeu și la slujirea altor dumnezei era pedepsiți cu moartea-Deut13.5,18.20, 4 Regi10.25). La cuvântul lui Ilie, ploaia cade în sfârșit peste Israel.(3Regi18.41-46)

Izabela îl fugărește pe Ilie

Mâniată de nimicirea preoțimii care-l slujea pe Baal, Izabela, soția lui Ahab jură răzbunare și pornește să-l ucidă pe Ilie. Acesta, speriat, fuge și ajunge în pustie, unde, așezat sub un ienupăr, își dorește să moară: ,, Destul. Acum, Doamne, ia-mi sufletul, căci nu sunt mai bun decât părinții mei”.(3Regi19.1-4). Un înger vine la el două zile la rând lăsându-i de fiecare dată pâine și apă, și îl anunță că are drum lung de făcut. Recăpătându-și puterea, el merge 40 de zile și 40 de nopți până la muntele lui Dumnezeu, Horeb.(3Regi19.5-8)

Ilie unge împăratul Siriei și al Israelului și lasă pe Elisei în locul său

Dumnezeu i se arată lui Ilie pe când stătea în peșteră și îi spune ce să facă: să-l ungă pe Hazael, împărat al Siriei, pe Iehu, împărat al lui Israel și pe Elisei în locul său și-l anunță că va lăsa în Israel 7000 de bărbați care nu s-au închinat lui Baal.(3Regi19.9-18). Elisei, un plugar, devine ucenicul lui Ilie, care aruncă mantaua peste el.(3Regi19.19-21). Războaiele dintre Ahab și Ben-Hadad, ajutat de 32 de împărați se termină cu victoriile primului în pofida disproporției de forțe în favoarea ultimului(3Regi, cap20).

Ahab și Izabela îl ucid pe Nabot pentru o vie

Ahab se face ucigaș și hoț pentru o vie (consimțind la o judecată mârșavă, cu martori mincinoși, pusă la cale de Izabela, soția sa, judecată în urma căreia Nabot, proprietarul viei, este condamnat la moarte pentru blasfemie; iar via pe care acesta nu vroia s-o vândă pentru că era moștenire de familie revine împăratului). Ilie îl acuză că s-a vândut ca să facă ce este rău înaintea Domnului, ațâțat de Isabela ca nimeni altul, făcându-se ucigaș și hoț(21)(căci consimțirea de a-l ucide echivala tot cu o ucidere, în același mod în care proorocul Natan îi spune lui David că acesta l-a ucis pe Urie cu sabia fiilor lui Amon, vezi Cartea II a Regilor și in același mod în care Iisus va spune că a te uita la o femeie poftind-o înseamnă că respectivul a și preacurvit în inima sa- Mt5.28) și prezice moartea sa, a soției și a cetății sale.

Ahab se smerește mergând încet…

Ahab se smerește: își rupe hainele, își pune un sac pe trup, în care și doarme și postește, iar în timpul zilei merge încet. Dumnezeu ține cont de smerirea lui Ahab și îi spune că nenorocirea va cădea peste regatul său nu în timpul vieții sale ci în timpul vieții fiului său.(3Regi21.27-29). Ahab cade răpus de o săgeată rătăcită în lupta sa cu Iosafat (3Regi22.29-38).

Dovezi arheologice

În 853 Salmanasar al III-lea a traversat Eufratul și a înaintat spre coasta Mediteranei. Într-un sit nunit Qarqar a fost înfruntat de o coaliție regională care dorea să împiedice înaintarea sa spre apus. Arhivele lui Salmanasar cuprind regii care i s-au opus. Unul dintre ei este Ahab al Israelului. Bătălia de la Qarqar nu este menționată în Biblie. În acest caz dovezile arheologice completează datele istorice prezente în Biblie. Ahab este identificat în inscripția lui Salmanasar al III-lea de pe Monolitul Kurk. Inscripția evocă bătălia de la Qarqar și menționează ,,2000 care de luptă și 10 000 de soldați ai lui Ahab, israelitul”, care au fost învinse de Salmanasar. (J.K. Hoffmeier- Arheologia Bibliei, pag 102-103, Editura Casa Cărții Oradea, 2009, ISBN 978-973-8998-43-8)

Ahab a continuat să ridice edificii în Samaria, inclusiv ,,casa de fildeș pe care a construit-o”(3Regi22.39). Fildeșul era un articol de lux, care era probabil adus din Africa , la fel ca pe vremea lui Solomon (3Regi 10.22). În excavațiile de la Samaria au fost dezgropate zeci de obiecte din fildeș elegant sculptate, unele cu inscripții în limba ebraică. În Biblie profetul Amos a criticat luxul, îmbuibarea și nepăsarea de care dădeau dovadă mai-marii celor din Samaria care se culcau pe paturi de fildeș, prevestindu-le robia. (Amos 6.1-8) (J.K. Hoffmeier- Arheologia Bibliei, pag 102, Editura Casa Cărții Oradea, 2009, ISBN 978-973-8998-43-8)

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. J.K. Hoffmeier- Arheologia Bibliei, pag 102-103, Editura Casa Cărții Oradea, 2009, ISBN 978-973-8998-43-8)
  3. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1997, București, ISBN 973-9130-88-7.
  4. English Standard Version Bible, 1971.
  5. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag
  6. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pag, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4