Ioas

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Ioas, fiul Ţibie (2Cron24.1), a fost rege al Iudei; avea şapte ani când a ajuns împărat şi a domnit 40 de ani. A făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieţii preotului Iehoiada însă după moartea acestuia a căzut în nelegiuire, săvârşind un omor şi căzând în idolatrie, astfel că nu a fost înmormântat în mormintele împăraţilor.

Proclamarea ca împărat

Ioas a fost proclamat împărat la vârsta de 7 ani de către preotul Iehoiada (2Cron23.11), care a organizat pedepsirea cu moartea a idolatrei Atalia. 2Cron23.15 Casa lui Baal a fost dărâmată de popor, altarele şi chipurile sale sfărâmate, preotul Lui Baal, Matan, pedepsit cu moartea.(2Cron23.17) (căci îndemnarea la idolatrie se pedepsea cu moartea (Deut13.6-11).

Prima perioadă a domniei

Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieţii preotului Iehoiada: a dres Casa Domnului, cu o oarecare întârziere (2Cron12.4-14).

Căderea în nelegiuire

După moartea acestuia, la 130 de ani, căpeteniile lui Iuda au venit la el şi l-au împins către idolatrie, astfel încât el a început să slujească Astaartelor şi idolilor.(2Cron24.17-18) Domnul a trimis prooroci să-i întoarcă înapoi la el dar aceştia n-au ascultat de înştiinţările acestora. iar Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu ,,s'a înfăţişat înaintea poporului şi i -a zis: ,,Aşa vorbeşte Dumnezeu: ,,Pentruce călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăşi. Pentrucă aţi părăsit pe Domnul, şi El vă va părăsi.``Din porunca împăratului au uneltit împotriva lui şi l-au ucis cu pietre, în curtea Casei Domnului.,,Împăratul Ioas nu şi -a adus aminte de bunăvoinţa pe care o avusese faţă de el Iehoiada, tatăl lui Zaharia, şi a omorît pe fiul lui. Zaharia a zis cînd a murit: ,,Domnul să vadă, şi să judece!``(2Cron24.19-22).

Moartea

Ioas pierde o luptă cu sirienii conduşi de Hazael(4Regi12.17) din pricina faptului că părăsiseră pe Dumnezeu. Slujitorii lui (Zabad şi Iozabad) au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Iehoiada şi l-au ucis în patul lui. El este îngropat în cetatea lui David dar nu este înmormântat în mormintele împăraţilor. În locul lui domneşte fiul său, Amaţia (2Cron.24.25-27).

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 83-93
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 106, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4