Ioas

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul Testament - Septuaginta
Pentateuhul sau "Legea"
Facerea - Ieșirea - Leviticul - Numerii - Deuteronomul
Cărțile istorice
Iosua Navi - Judecători - Rut

I Regi - II Regi - III Regi - IV Regi
I Cronici - II Cronici - I Ezdra - Neemia - Estera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
Iov - Cartea Psalmilor - Pildele lui Solomon - Ecclesiastul
Alte cărți
Cântarea Cântărilor - Plângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

Isaia - Ieremia - Iezechiel - Daniel

Profeții Mici, sau "Cei Doisprezece"

Osea - Amos - Miheia - Ioil - Avdie - Iona - Naum
Avacum - Sofonie - Agheu - Zaharia - Maleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
Tobit - Iudita - Baruh - Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri - III Ezdra - Cartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I Macabei - II Macabei - III Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: Noe - Avraam - Isaac - Lot
Iacov (Israel) - Iosif - Moise - Aaron
Prooroci și Drepți: Ilie Tesviteanul - Elisei - Iezechia
Isaia - Ieremia - Iezechiel - Daniel
Iona - Osea - David - Solomon
Avacum - Iov - Miheia - Maleahi
Samuel - Zaharia - Ioil - Agheu
Regi Iuda (după diviziune): Roboam - Abia - Asa- Iosafat
Atalia - Ioram- Ahazia - Ioas- Amația
Ozia - Iotam- Ahaz - Iezechia (Ezechia) - Manase
Amon - Iosia - Ioahaz- Eliachim (Ioiachim)
Ioiachin- Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam I - Nadab - Baeșa
Ela - Zimri - Omri - Ahab - Izabela
Ahazia - Ioram - Iehu - Ioahaz - Ioas - Ieroboam al II-lea
Zaharia - Șalum - Menahem - Pecahia - Pecah - Osea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Ioas, fiul Ţibie (2Cron24.1), a fost rege al Iudei; avea şapte ani când a ajuns împărat şi a domnit 40 de ani. A făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieţii preotului Iehoiada însă după moartea acestuia a căzut în nelegiuire, săvârşind un omor şi căzând în idolatrie, astfel că nu a fost înmormântat în mormintele împăraţilor.

Proclamarea ca împărat

Ioas a fost proclamat împărat la vârsta de 7 ani de către preotul Iehoiada (2Cron23.11), care a organizat pedepsirea cu moartea a idolatrei Atalia. 2Cron23.15 Casa lui Baal a fost dărâmată de popor, altarele şi chipurile sale sfărâmate, preotul Lui Baal, Matan, pedepsit cu moartea.(2Cron23.17) (căci îndemnarea la idolatrie se pedepsea cu moartea (Deut13.6-11).

Prima perioadă a domniei

Ioas a făcut ce este bine înaintea Domnului în tot timpul vieţii preotului Iehoiada: a dres Casa Domnului, cu o oarecare întârziere (2Cron12.4-14).

Căderea în nelegiuire

După moartea acestuia, la 130 de ani, căpeteniile lui Iuda au venit la el şi l-au împins către idolatrie, astfel încât el a început să slujească Astaartelor şi idolilor.(2Cron24.17-18) Domnul a trimis prooroci să-i întoarcă înapoi la el dar aceştia n-au ascultat de înştiinţările acestora. iar Zaharia, fiul preotului Iehoiada, a fost îmbrăcat cu Duhul lui Dumnezeu ,,s'a înfăţişat înaintea poporului şi i -a zis: ,,Aşa vorbeşte Dumnezeu: ,,Pentruce călcaţi poruncile Domnului? Nu veţi propăşi. Pentrucă aţi părăsit pe Domnul, şi El vă va părăsi.``Din porunca împăratului au uneltit împotriva lui şi l-au ucis cu pietre, în curtea Casei Domnului.,,Împăratul Ioas nu şi -a adus aminte de bunăvoinţa pe care o avusese faţă de el Iehoiada, tatăl lui Zaharia, şi a omorît pe fiul lui. Zaharia a zis cînd a murit: ,,Domnul să vadă, şi să judece!``(2Cron24.19-22).

Moartea

Ioas pierde o luptă cu sirienii conduşi de Hazael(4Regi12.17) din pricina faptului că părăsiseră pe Dumnezeu. Slujitorii lui (Zabad şi Iozabad) au uneltit împotriva lui din pricina sângelui fiului preotului Iehoiada şi l-au ucis în patul lui. El este îngropat în cetatea lui David dar nu este înmormântat în mormintele împăraţilor. În locul lui domneşte fiul său, Amaţia (2Cron.24.25-27).

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag 83-93
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pp. 106, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4