Cântarea Cântărilor

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul Testament - Septuaginta
Pentateuhul sau "Legea"
Facerea - Ieșirea - Leviticul - Numerii - Deuteronomul
Cărțile istorice
Iosua Navi - Judecători - Rut

I Regi - II Regi - III Regi - IV Regi
I Cronici - II Cronici - I Ezdra - Neemia - Estera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
Iov - Cartea Psalmilor - Pildele lui Solomon - Ecclesiastul
Alte cărți
Cântarea Cântărilor - Plângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

Isaia - Ieremia - Iezechiel - Daniel

Profeții Mici, sau "Cei Doisprezece"

Osea - Amos - Miheia - Ioil - Avdie - Iona - Naum
Avacum - Sofonie - Agheu - Zaharia - Maleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
Tobit - Iudita - Baruh - Epistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineri - III Ezdra - Cartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I Macabei - II Macabei - III Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: Noe - Avraam - Isaac - Lot
Iacov (Israel) - Iosif - Moise - Aaron
Prooroci și Drepți: Ilie Tesviteanul - Elisei - Iezechia
Isaia - Ieremia - Iezechiel - Daniel
Iona - Osea - David - Solomon
Avacum - Iov - Miheia - Maleahi
Samuel - Zaharia - Agheu
Regi Iuda (după diviziune): Roboam - Abia - Asa- Iosafat
Atalia - Ioram- Ahazia - Ioas- Amația
Ozia - Iotam- Ahaz - Iezechia (Ezechia) - Manase
Amon - Iosia - Ioahaz- Eliachim (Ioiachim)
Ioiachin- Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam I - Nadab - Baeșa
Ela - Zimri - Omri - Ahab - Izabela
Ahazia - Ioram - Iehu - Ioahaz - Ioas - Ieroboam al II-lea
Zaharia - Șalum - Menahem - Pecahia - Pecah - Osea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Cântarea Cântărilor (gr. Άσμα Ασμάτων) este una din cele 49 de cărți ale Vechiului Testament. În canonul scrierilor sacre iudaice, Cântarea Cântărilor este socotită printre scrierile „aghiografice”, dar în canonul creștin al Bibliei ea este inclusă printre cărțile poetice (sau de învățătură).

Structură și conținut

Cântarea Cântărilor este o poveste de dragoste între doi tineri.

În tradiția creștine, cartea Cântării Cântărilor exprimă simbolic unirea dintre Iisus Hristos și Biserică, și de aceea este folosită în ritualul cununiei.

Cântarea Cântărilor conține 8 de capitole, care ar putea fi structurate după cum urmează:

  • 1,1 - 2,7: cântarea întâi; laude reciproce între mireasă și mire; prima întâlnire.
  • 2,8 - 3,5: cântarea a doua;, mirele și mireasa se întâlnesc pe câmpuri, în natură.
  • 3,6 - 5,1: cântarea a treia; întâlnire cu tineri și fecioare: întâlnire în grădină și la fântână.
  • 5,2 - 6,3: cântarea a patra; întâlniri și dragostea tot mai mare a fecioarei pentru mire.
  • 6,4 - 8,7: cântarea a cincea; admirația mirelui la decizia miresei; puterea dragostei.
  • 8,8-14: cântarea a șasea; rodul unirii.