Ieroboam I

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Vechiul TestamentSeptuaginta
Pentateuhul și Legea lui Moise
FacereaIeșireaLeviticulNumeriiDeuteronomul
Cărțile istorice
Iosua NaviJudecătoriRut

I RegiII RegiIII RegiIV Regi
I CroniciII CroniciI EzdraNeemiaEstera

Cărțile poetice
Cărți de înțelepciune
IovCartea PsalmilorPildele lui SolomonEcclesiastul
Alte cărți
Cântarea CântărilorPlângerile profetului Ieremia
Cărțile Profeților
Profeții Mari

IsaiaIeremiaIezechielDaniel

Profeții Mici, sau „Cei Doisprezece”

OseaAmosMiheiaIoilAvdieIonaNaum
AvacumSofonieAgheuZahariaMaleahi

Cărțile deuterocanonice și „bune de citit”
TobitIuditaBaruhEpistola lui Ieremia
Cântarea celor trei tineriIII EzdraCartea înțelepciunii lui Solomon
Cartea înțelepciunii lui Isus, fiul lui Sirah (Ecclesiasticul)
Istoria Susanei
Istoria omorârii balaurului și a sfărâmării lui Bel
I MacabeiII MacabeiIII Macabei
Rugăciunea regelui Manase
Persoane din Vechiul Testament
Patriarhi: EnohNoeAvraamIsaacLot
Iacov (Israel)IosifMoiseAaronFinees
Prooroci și Drepți: Ilie TesviteanulEliseiIezechia
IsaiaIeremiaIezechielDaniel
IonaOseaDavidSolomon
AvacumIovMiheiaMaleahi - Baruh
SamuelZahariaIoilNaumAmos
Regi Iuda (după diviziune): RoboamAbiaAsaIosafat
AtaliaIoramAhaziaIoasAmația
OziaIotamAhazIezechia (Ezechia)Manase
AmonIosiaIoahazEliachim (Ioiachim)
Ioiachin (Iehonia) – Sedechia (Matania)
Regi Israel (după diviziune): Ieroboam INadabBaeșa
ElaZimriOmriAhabIzabela
AhaziaIoramIehuIoahazIoasIeroboam al II-lea
ZahariaȘalumMenahemPecahiaPecahOsea (rege)
Descoperiri arheologice biblice
Editați această casetă

Ieroboam I, slujitorul lui Solomon, fiul lui Nebat şi al văduvei Ţerua, a fost rege al Israelului timp de 22 de ani. Rege idolatru, a nesocotit şi uzurpat preoţia, motive pentru care casa sa este nimicită şi ştearsă de pe faţa pământului. El însuşi este pedepsit cu moartea de Iosia pentru idolatrie, potrivit legii.(Exod22.20, Num25.7-8, Deut13.1-5,6-11,12-15, 17.2.5)

Începuturile

Fiindcă era ,,tare şi viteaz’’, Ieroboam, slujitorul lui Solomon, fiul lui Nebat şi al văduvei Ţerua, primeşte de la împărat ,,privegherea peste toţi oamenii de corvoadă din casa lui Iosif’’(3Regi11.28)

Întâlnirea cu proorocul Ahia

Ieroboam I se întâlneşte cu proorocul Ahia din Silo care îi prooroceşte stăpânirea asupra zece din seminţiile împărăţiei lui Solomon.(3Regi11.30-39). Solomon încearcă să-l omoare dar acesta se refugiază în Egipt, la Şisac, până la moartea lui Solomon. Solomon a domnit 40 de ani.

Ieroboam, împăratul Israelului şi Roboam, împăratul lui Iuda

Ieroboam şi toată adunarea lui Israel au venit la Roboam şi i-au cerut acestuia să uşureze aspra robie şi jugul greu pe care l-a pus peste ei tatăl lui, împăratul Solomon.(3Regi12.1-5) Roboam, fiul lui Solomon, a lăsat sfatul primit de la bătrâni cum că, dacă ar îndatora poporul şi ar face ceea ce acesta cere, răspunzându-i cu vorbe binevoitoare, îi va sluji pe vecie(3Regi12.5-7) şi acceptă sfatul aspru al tinerilor cu care crescuse care-l îndemnau să-i anunţe o şi mai mare asprime. La auzul veştii că Solomon i-a bătut cu bice iar Roboam îi va bate cu scorpioane, poporul se dezice de stăpânirea lui Roboam, copiii lui Iuda fiind singurii peste care Roboam rămâne domnitor(12.16,17). Căci Adoram, care era mai mare peste biruri, este ucis cu pietre de tot Israelul iar Roboam s-a grăbit să se suie într-un car şi a plecat la Ierusalim.(3Regi12.18). Tot Israelul, auzind că Ieroboam s-a întors, au trimes să -l cheme în adunare, şi l-au făcut împărat peste tot Israelul.(12.20). Roboam se pregăteşte de război dar Dumnezeu îi transmite lui Şemaia, omul lui Dumnezeu să-i spună lui Roboam să nu facă război împotriva fraţilor lor, căci această dezbinare vine de la Domnul. Şi Roboam renunţă la război.(3Regi12.21-24)

Ieroboam, idolatria bunului plac

Facerea viţeilor de aur

După ce zideşte Sihemul şi Penuelul, Ieroboam îşi spune în inima sa că împărăţia s-ar putea întoarce la casa lui David căci dacă poporul se va sui în Ierusalim să aducă jertfe în casa Domnului, acesta se va întoarce la Roboam şi pe el îl va omorî. Aşa că face doi viţei de aur pe care-i plasează unul la Betel şi altul la Dan, acesta devenind un prilej de păcătuire pentru popor...

Casă de înălţimi şi preoţi din tot poporul

Ieroboam a mai făcut o casă de înălţimi şi a pus preoţi luaţi din tot poporul, care nu făceau parte din copiii lui Levi. Şi fapta aceasta a fost prilej de păcătuire pentru popor şi motivul pentru care casa lui Ieroboam urma a fi nimicită şi ştearsă de pe faţa pământului.(3Regi12.31,13.33-34).

Sărbătoare după bunul plac

El a mai instituit o sărbătoare după bunul plac, în luna a 8-a, în a 15-a zi a lunii, ca sărbătoare care se prăznuia în Iuda, la Betel şi a adus jertfe pe altar şi a ars tămâie.(3Regi12.25-33).

Proorocia morţii

Un om al lui Dumnezeu îi prooroceşte lui Ieroboam că Iosia îl va junghia pe el şi pe preoţii înălţimilor care ard tămâie înaintea lui (potrivit legii-Exod22.20, Num25.7-8, Deut13.1-5,6-11,12-15, 17.2.5) şi că pe el se vor arde oseminte omeneşti (3Regi13.2- 4Regi23.20)

Proorociile lui Ahia

Copilul lui Ieroboam, Abiia se îmbolnăveşte şi Ieroboam îi spune nevestei sale să meargă cu el la proorocul Ahia, cel care-i proorocise că va fi împăratul lui Israel, dar să nu spună cine e. Proorocul Ahia o mustră pe nevastă că vroia să se dea drept alta şi îi spune să-i transmită lui Ieroboam:

1) El a făcut mai rău decât toţi ce au fost înaintea lui prin idolatria sa. De aceea Dumnezeu va trimite nenorocirea peste casa lui Israel, va nimici pe oricine este al lui Ieroboam, fie rob sau slobod în Israel, şi va mătura casa sa cum se mătură murdăriile, până va peri. ,,Cel ce va muri în cetate din casa lui Ieroboam, va fi mâncat de câini, şi cel ce va muri pe câmp va fi mâncat de păsările cerului."

2) Copilul său va muri imediat ce va intra în cetate. El va fi plâns de Israel şi va fi îngropat căci el ,,este singurul din casa lui Ieroboam care va fi pus într-un mormânt, pentru că este singurul din casa lui Ieroboam în care s-a găsit ceva bun înaintea Domnului, Dumnezeului lui Israel."

3) ,,Domnul va pune peste Israel un împărat, care va nimici casa lui Ieroboam în ziua aceea." ,,Şi nu se întâmplă oare chiar acum lucrul acesta?" se întreabă retoric proorocul.

4),,Domnul va lovi pe Israel, şi Israel va fi ca trestia clătinată în ape; va smulge pe Israel din această ţară bună pe care o dăduse părinţilor lor, şi -i va împrăştia dincolo de Râu, pentru că şi-au făcut idoli, mâniind pe Domnul. /Va părăsi pe Israel, din pricina păcatelor pe cari le -a făcut Ieroboam şi în care a târât şi pe Israel"(3Regi14.1-16)

Ieroboam a domnit 22 de ani, locul său fiind luat de fiul său, Nadab. (3Regi14.20)

Bibliografie

  1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
  2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
  3. English Standard Version Bible, 1971.
  4. Nicolae Ciudin- Studiul Vechiului Testament, Editura Institului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, pag
  5. Vladimir Prelipcean, Nicolae Neaga, Gheorghe Barna, Mircea Chialda, Studiul Vechiului Testament, pag, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2006, ISBN 973-8248-74-4