Macarie al II-lea

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Liturghierul tipărit de Macarie în 1508 (prima pagină)

Macarie al II-lea a fost un călugăr sârb, tipograf remarcabil, care a realizat primele tipărituri de pe teritoriul actual al României: Liturghierul (1508), Octoihul (1510) și Tetraevanghelul (1512). Cunoscut și sub numele de Macarie ieromonahul, sau Macarie tipograful, între anii 1512–1521 a fost mitropolit al Ungro-Vlahiei.

Viața

S-a născut spre sfârșitul secolului al XV-lea în Zeta (partea de sud a actualului stat Muntenegru). După ce a intrat în cinul monahal, a fost trimis la Veneția pentru a învăța meșteșugul de tipograf. După ce s-a întors în Muntenegru, a activat la Cetinje (capitala istorică a țării), unde a tipărit mai multe cărți în slavona bisericească.

Tipograf

În anul 1507, domnul Țării Românești, Radu cel Mare, l-a chemat la Târgoviște, pentru a realiza tipărituri care să ajute la o mai bună organizare a Bisericii, precum și la consolidarea prestigiului Bisericii ca principal sprijin al statului. Macarie a răspuns acestei chemări, unul dintre motivele pentru care și-a părăsit locurile natale fiind faptul că cea mai mare parte a Muntenegrului, inclusiv Cetinje, fusese cucerită de Imperiul Otoman. El și-a dat seama că în Țara Românească, unde otomanii nu se amestecau în religia localnicilor, avea șanse reale de a-și continua opera de tipărire a cărților de cult.[1] Este posibil ca el să fi ajuns la Târgoviște odată cu Maxim Brancović (viitorul mitropolit al Ungro-Vlahiei între anii 1505–1508 și care a fost canonizat mai târziu de Biserica Ortodoxă Sârbă[2]), chemat și el de Radu cel Mare la Târgoviște.[3]

Din inițiativa lui Radu cel Mare, sprijinitor al Bisericii și al culturii, Macarie a început lucrarea sa de tipărire de cărți în limba slavonă la Mănăstirea Dealu, lângă Târgoviște, devenind astfel primul tipograf din țările române.[4] Prima tipăritură realizată aici a fost un Liturghier, cunoscut în istorie ca „Liturghierul lui Macarie” (1508) și care este prima carte tipărită pe teritoriul actual al României.[5] Deși în limba slavonă, această carte este importantă și semnificativă nu numai ca fiind prima tipăritură din țările române, dar și ca primă carte de cult tipărită pentru cerințele clerului ortodox.[6]

Ulterior, Macarie a mai tipărit la Mănăstirea Dealu încă două cărți în limba slavonă: Octoihul (în 1510[7]) și Tetraevanghelul (în 1512)[8], acesta din urmă fiind și prima ediție tipărită a evangheliilor în alfabet chirilic și în limba slavonă bisericească apărută în Europa.[9]

Mitropolit ai Ungro-Vlahiei

În anul 1512, Macarie a devenit mitropolit al Ungro-Vlahiei, păstorind această mitropolie până în anul 1521, în aproape tot timpul domniei lui Neagoe Basarab.[10][11][12]

Nicolae Iorga, în cartea sa Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a Românilor, scrie:

După aceasta dată, oprind astfel cursul lucrărilor singurei tipografii slavone din Balcani, ca răsplată, Neagoe, sau, cum își zicea, după numele tatălui său, Basarab-Vodă, ceru de la Patriarhul Constantinopolului Pahomie - pe care-l întâlnim intre 1505 și 1514 - să-l facă Mitropolit pe Macarie. Că Biserica munteană rămăsese fără cârmuitor de la plecarea lui Nifon, care poate va fi aruncat și blăstămul asupra așezământului creat din nou de dânsul, o dovedesc cuvintele lui Gavriil Protul: „Și, cum rădică David chivotul legii Domnului, așa și Neagoe-Vodă rădică biserica cea căzută și puse pre Macarie Mitropolit a toată Țara Românească, a plaiurilor și a Severinului”.[13]

Tipărituri realizate

 • Octoih, Cetinje, 1494
 • Psaltire cu tâlc, Cetinje, 1495
 • Molitvenic, Cetinje, 1493-1495
 • Liturghier, Târgoviște, 1508
 • Octoih, Târgoviște, 1510
 • Tetraevanghel, Târgoviște, 1512

Note

 1. Enciclopedia orașului Târgoviște (2012), Macarie Ieromonahul, p. 297.
 2. Enciclopedia orașului Târgoviște (2012), p. 317.
 3. Păcurariu (1991), Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 535.
 4. Păcurariu (1991), Istoria Bisericii Ortodoxe Române, p. 536.
 5. Păcurariu (2002), Dicționarul Teologilor Români, p. 258.
 6. Iorga (1908), Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor, p. 70.
 7. Octoih slavonesc 1510, Institutul Național al Patrimoniului: Catalogul colectiv al cărții vechi românești, accesat 9 mai 2023
 8. Evangheliar slavonesc 1512, Institutul Național al Patrimoniului: Catalogul colectiv al cărții vechi românești, accesat 11 mai 2023
 9. Das Tetraevangelium des Makarije aus dem Jahre 1512. Der erste kirchenslavische Evangelien-Druck. Faksimile-Ausgabe / Besorgt und eingeleitet von H. Miklas unter Mitwirkung von S. Godorogea und Ch. Hannick. Paderborn-München-Wien-Zürich: Ferdinand Schöningh, 1999. ISBN 978-3-506-71668-2.
 10. Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991, pp. 536-537. ISBN 973-9130-08-9
 11. Mircea Păcurariu, Dicționarul Teologilor Români, Editura Enciclopedică, București, 2002, p. 258. ISBN 973-45-0409-6
 12. Mihai Stan (coord.), Enciclopedia orașului Târgoviște, ediția a II-a, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2012, p. 297. ISBN 978-973-712-679-5
 13. Iorga (1908), Istoria bisericii românești și a vieții religioase a românilor, p. 72.

Bibliografie

 • Nicolae Iorga, Istoria Bisericii Românești și a vieții religioase a Românilor, Tipografia „Neamul Românesc”, Vălenii de Munte, 1908
 • Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1991, ISBN 973-9130-08-9
 • Mircea Păcurariu, Dicționarul Teologilor Români, Editura Enciclopedică, București, 2002, ISBN 973-45-0409-6
 • Mihai Stan (coord.), Enciclopedia orașului Târgoviște, ediția a II-a, Editura Bibliotheca, Târgoviște, 2012, ISBN 978-973-712-679-5