Recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Ortodoxia în România
OrtodoxiainRomania.gif
General
Biserica Ortodoxă Română
Sfântul Sinod
AutocefaliaPatriarhatul
Limba română
Specificul spiritual
Sfinți
Cronologia sfinților
Sinaxar
Sfinții Închisorilor
Ierarhi
Mucenicii dobrogeni
EvanghelicusEfremTit și Gordian
Cărturarii munteni
MacarieAntimGrigorie Dascălul
Umaniștii moldoveni
VarlaamDosofteiVeniamin Costachi
Mărturisitorii ardeleni
IorestSava BrancoviciIosif Mărturisitorul
Arhipăstorii moderni
ȘagunaMelchisedecIosif cel Milostiv
Monahism
MănăstiriȘcoliSpitale
Începuturile monahismului
Curente duhovnicești
Duhovnicii veacului XX
Stareți
Clasici — NicodimPaisieCalinic
Sec. XX — CleopaPapaciocPârvu
Preoți
Preoții din vechime
178418211848
185918771892
190719161918
Istorie
Cronologia istorică
Dobrogea antică
Mărturii arheologiceEparhii dispărute
Formarea primelor state
ArdealȚara RomâneascăMoldova
Introducerea limbii române în slujbe
Nașterea uniației în Transilvania‎
Învățământul teologicPresa bisericească
România și alte Biserici Ortodoxe
Relațiile cu:
Bisericile greceștiBisericile slave
Biserica georgianăPatriarhiile apostolice
Muntele Athos
Literatură
Primele
ScrieriScrieri în românăTipărituri
Scrieri de temelie
Învățăturile lui Neagoe Basarab (sec. XVI)
Pravila de la Govora (1640)
Mărturisirea Ortodoxă (1642)
Cazania lui Varlaam (1643)
Noul Testament de la Alba Iulia (1648)
Psaltirea în versuri (1673)
Biblia de la București (1688)
Mineiele de la Râmnic (1780)
Scrieri moderne
Literatura teologică în epoca fanariotă
Literatura teologică în sec. XIX
Artă
ArhitecturăPicturăMuzică
SculpturăBroderieArgintărie
Biserica și statul
Domniile și Biserica
Regulamentul Organic (1831–1832)
Reformele lui Cuza (1859–1866)
Legea organică (1872)
Legea clerului mirean (1893)
Legea și statutul BOR (1925)
Editaţi această casetă

Recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române a fost făcută oficial în 1885 când Patriarhia Ecumenică a trimis tomosul de autocefalie Bisericii române și câte o enciclică celorlalte Patriarhii și Biserici Ortodoxe autocefale, vestind-le că a recunoscut autocefalia Bisericii române.

Deși autocefalia Bisericii române a fost recunoscută abia în 1885, Biserica română s-a bucurat de o autonomie asemănătoare autocefaliei încă de la începutul organizării politice a Țării Românești și a Moldovei.

Context istoric

La 9 mai 1877, s-a proclamat independența de stat a României, act consfințit apoi prin jertfele de sânge ale ostașilor români în războiul din 1877-1878 împotriva imperiului otoman.

Se înțelege că după cucerirea independenței de stat a României, a crescut și prestigiul țării în afara granițelor ei. A crescut însă și autoritatea Bisericii române, încât era necesară acum și dobândirea formală a independenței sau autocefaliei sale. Pentru context adițional se pot vedea și încercările făcute sub Alexandru Cuza pentru ca autocefalia Bisericii Ortodoxe Române să devină fapt împlinit.

Introducere

După înlăturarea lui Cuza din scaunul domnesc (11 februarie 1866), problema „autocefaliei” a stagnat pentru câțiva ani. Era limpede însă pentru oricine că se făcuse un însemnat pas înainte și că nu se putea renunța la luptă până la recunoașterea acestei autocefalii de către Patriarhia Ecumenică. În însăși Constituția promulgată la 30 iunie 1866 se preciza astfel:

Biserica Ortodoxă Română este și rămâne neatârnată de orice chiriarhie străină, păstrându-și însă unitatea cu Biserica Ecumenică a Răsăritului în privința dogmelor.

În Legea organică din 1872, ca și în regulamentele care au urmat, Biserica română era numită din nou „autocefală”, deși această calitate nu-i fusese încă recunoscută de drept.

Împotrivirea Patriarhiei Ecumenice

Introducere

După Războiul de Independență, patriarhul Ioachim III (1878-1884) a crezut că poate ajunge la unele tratative cu guvernul român. De pildă, în 1879, când i s-a cerut binecuvântarea pentru hirotonia a trei noi arhierei titulari aleși de Sfântul Sinod, a făcut anumite obiecții cu privire la Legea organică și mai ales cu privire la „autocefalia” Bisericii române, declarând că nu o recunoaște.

La pretenția patriarhului că Mitropolia Ungrovlahiei s-ar afla „sub suprema suzeranitate spirituală” a scaunului ecumenic, mitropolitul primat Calinic Miclescu a apărat cu demnitate autocefalia Bisericii române, dovedind cu temeiuri canonice și istorice că patriarhul nu are niciun drept de amestec în treburile ei.

Protestele din 1882

Raporturile Bisericii și ale statului român cu Patriarhia nu s-au îmbunătățit, ci dimpotrivă, s-au înăsprit la începutul anului 1882, prin două fapte.

Astfel, la 9 martie 1882, luându-se în discuție în Camera Deputaților modificarea Legii organice din 1872, s-a exprimat dorința ca primatul Bisericii Ortodoxe Române să fie ridicat la treapta de patriarh, iar în Oltenia să se creeze o mitropolie, cu reședința la Craiova. Peste câteva zile, la 25 martie 1882, s-a sfințit pentru prima dată la români Sfântul Mir, în catedrala mitropolitană din București, firește, fără consimțământul Patriarhiei ecumenice.

Aflând despre aceste lucruri, patriarhul ecumenic Ioachim III a trimis „mitropolitului Ungrovlahiei și tuturor celorlalți ierarhi din România”, o scrisoare plină de mustrări și învinuiri, invocând din nou drepturile sale asupra Bisericii Ortodoxe Române.

Scrisoarea patriarhală — cu data de 10 iulie 1882 — a fost pusă în discuția Sfântului Sinod, în ședința sa din 23 octombrie 1882. Membrii înaltului for au încredințat pe învățatul episcop Melchisedec al Romanului să întocmească un raport temeinic, prin care să spulbere toate învinuirile aduse de patriarh. Raportul a fost aprobat și semnat de membrii Sfântului Sinod în ședința din 23 noiembrie 1882, și apoi înaintat Patriarhiei.

Recunoașterea autocefaliei

Reînceperea corespondenței

Lucrurile au rămas în vechea stare până după retragerea din scaun a patriarhului Ioachim III și alegerea urmașului său, Ioachim IV (1884—1886), animat de sentimente mai bune față de Biserica română.

Sub el a început o nouă corespondență în vederea recunoașterii necondiționate a autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române. În februarie 1885, s-a ținut o adunare secretă la Mitropolia din București, la care au luat parte toți mitropoliții și episcopii țării, în prezența ministrului Cultelor de atunci, D. A. Sturdza, formulându-se o nouă scrisoare către Patriarhie, întocmită de episcopii Melchisedec al Romanului și Iosif Gheorghian al Dunării de Jos, în vederea recunoașterii autocefaliei. Au urmat alte tratative între București și Scaunul ecumenic, până ce s-a ajuns la un acord în această problemă.

Numai după aceea a urmat corespondența — de ordin formal — necesară într-o asemenea situație. Astfel, la 20 aprilie 1885 a fost trimisă la Constantinopol scrisoarea mitropolitului primat Calinic Miclescu — însoțită de o adresă a lui D. A. Sturdza, ministrul Cultelor și Instrucțiunii Publice — prin care cerea recunoașterea autocefaliei Bisericii Ortodoxe Române, potrivit rânduielilor canonice ale Bisericii Răsăritului.

Finalizarea procesului

Patriarhul ecumenic a convocat de îndată Sinodul patriarhal, încuviințând cele cerute de mitropolitul primat al României. La 25 aprilie 1885, patriarhul a răspuns atât mitropolitului primat, cât și ministrului Cultelor, arătând că a luat în considerare, împreună cu membrii Sinodului său, cererea Bisericii Ortodoxe Române, pe care o recunoștea ca autocefală. Tot atunci s-a trimis și tomosul de autocefalie, semnat de patriarhul Ioachim IV și de zece mitropoliți, membri ai Sinodului patriarhal, datat: aprilie 1885 (fără zi).

Cu aceeași dată, patriarhul ecumenic a trimis câte o enciclică celorlalte Patriarhii și Biserici Ortodoxe autocefale, vestind-le că a recunoscut autocefalia Bisericii române.

În ședința Sfântului Sinod din 1 mai 1885, mitropolitul primat Calinic Miclescu și-a exprimat bucuria pentru recunoașterea autocefaliei, iar la 6 mai au fost citite, în traducere românească, tomosul sinodal și corespondența purtată cu acest prilej. La propunerea făcută de episcopul Melchisedec al Romanului în Sinod, mitropolitul primat a trimis patriarhului ecumenic, la 30 mai 1885, o scrisoare prin care-i adresa mulțumiri pentru atitudinea înțelegătoare pe care a avut-o în problema autocefaliei. Tot atunci, mitropolitul primat a înștiințat și celelalte 11 Biserici Ortodoxe autocefale — existente pe atunci — despre recunoașterea autocefaliei Bisericii noastre de către Patriarhia ecumenică. S-au primit de îndată scrisori de răspuns și felicitări.

Surse

  • Mircea Păcurariu, Istoria Bisericii Ortodoxe Române Volumul 3, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1981.