Antiohia

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Antiohia (gr. Ἀντιόχεια), azi Antakia (Turcia), este unul din marile orașe ale antichității și unul din principalele centre ale creștinismului timpuriu. Era așezat pe malul Mării Mediterane și aparținea de provincia romană Siria.

Antiohia Siriei nu trebuie confundată cu Antiohia Pisidiei, o cetate mai puțin importantă din Anatolia (Turcia), aparținând de provincia Frigia, și menționată în capitolele 13 și 14 din Faptele Apostolilor, precum și în Epistola a doua către Timotei (II Timotei 3, 11) și unde Apostolul Pavel a fost de cel puțin trei ori.

Predica apostolilor în Antiohia Siriei este mai întâi rezumată în capitolul 11 din Faptele Apostolilor:

19. Deci cei ce se risipiseră din cauza tulburării făcute pentru Ștefan, au trecut până în Fenicia și în Cipru, și în Antiohia, nimănui grăind cuvântul, decât numai iudeilor.
20. Și erau unii dintre ei, bărbați ciprieni și cireneni care, venind în Antiohia, vorbeau și către elini, binevestind pe Domnul Iisus.
21. Și mâna Domnului era cu ei și era mare numărul celor care au crezut și s-au întors la Domnul.
22. Și vorba despre ei a ajuns la urechile Bisericii din Ierusalim, și au trimis pe Barnaba până la Antiohia.
23. Acesta, sosind și văzând harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și îndemna pe toți să rămână în Domnul, cu inimă statornică.
24. Căci era bărbat bun și plin de Duh Sfânt și de credință. Și s-a adăugat Domnului mulțime multă.
25. Și a plecat Barnaba la Tars, ca să caute pe Saul.
26. Și aflându-l, l-a adus la Antiohia. Și au stat acolo un an întreg, adunându-se în biserică și învățând mult popor. Și în Antiohia, întâia oară, ucenicii s-au numit creștini.

Încă din secolul I Antiohia devine un scaun episcopal important și mai apoi unul din cele cinci centre ale pentarhiei.

Astăzi reședința patriarhului Antiohiei se găsește la Damasc, în Siria, dar patriarhul Bisericii Ortodoxe a Antiohiei continuă să se numească „patriarh al Antiohiei” (și al întregului Răsărit).

A se vedea și