Apostolul Iacov (fiul lui Alfeu)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Apostolul Iacov (fiul lui Alfeu)

Sfântul Apostol Iacov a fost fiul lui Alfeu și unul din Cei Doisprezece. El era fratele sfântului evanghelist Matei. Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Apostol Iacov la 9 octombrie și apoi pe 30 iunie, la Soborul celor Doisprezece Sfinți Apostoli.

Iacov a auzit cuvintele Domnului și a mărturisit minunile Sale. După Pogorârea Sfântului Duh, Apostolii Iacov, Alfeu, și Andrei Cel Întâi-Chemat (30 noiembrie) au făcut călătorii misionare prin Iudeea, Edessa, Gaza și Eleuteropolis, propovăduind Evanghelia, vindecând orice fel de boală, și aducându-i pe mulți pe calea mântuirii. Sfântul Iacov și-a încheiat munca apostolească mucenicește în orașul egiptean Ostrachina, unde a fost crucificat de păgâni.

Imnografie

Tropar (Glasul 3)

Sfinte Apostole Iacov,
roagă-L pe mult milostivul Dumnezeu
să dea sufletelor noastre iertare de păcate.

Condac (Glasul 2)

Binecuvântați-l pe Iacov, lăudați-l ca pe trimisul Domnului,
că a săturat sufletele celor evlavioși cu dogme înțelepte.
Stând pe tronul slavei în fața Stăpânului,
el petrece împreună cu îngerii, neîncetat rugându-se pentru noi toți.

Condac (glasul al 4-lea):

Cel ce vânător păgânilor prea minunat s-a arătat
și între ucenici preacinstit, și cu Apostolii împreună-locuitor, Iacov,
lumii bogăție de tămăduiri izvorăște și apără de primejdii pe cei ce-l laudă.
Pentru aceasta, cu un glas strigăm către dânsul:
Mântuiește pe toți cu rugăciunile tale, Apostole!

Condac (glasul al 2-lea):

Ca pe un luceafăr, ce luminează toată făptura,
pe însuși văzătorul lui Hristos și de Dumnezeu grăitorul Iacov,
cu cântări să-l lăudăm, cinstind astăzi pomenirea lui,
că se roagă pururea pentru noi toți.

Iconografie

Dionisie din Furna arată că Sf. Ap. Iacov al lui Alfeu se zugrăvește ca un tânăr cu puțină barbă ascuțită (de culoare neagră). Poartă în mână un sul (o hârtie) înfășurat(ă), ca propovăduitor al Evangheliei.[1]

Notă

  1. Erminia picturii bizantine, ed. Sophia, București, 2000, pp. 149, 188, 207, 208.

Surse

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.