Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Noul Testament
Evangheliile și Faptele Apostolilor
MateiMarcuLucaIoan
Faptele Apostolilor
Epistolele Sfântului Apostol Pavel
Romani
I CorinteniII Corinteni

GalateniEfeseni
FilipeniColoseni
I Tesaloniceni II Tesaloniceni
I TimoteiII Timotei
TitFilimon
Evrei

Epistolele sobornicești
Iacov
I Petru II Petru
I Ioan - II IoanIII Ioan
Iuda
Apocalipsa
Apocalipsa lui Ioan
Persoane din Noul Testament
Iisus HristosFecioara MariaDreptul Iosif
Ioachim și AnaIoan Botezătorul
Cei 12 apostoli: PetruIoanIacov (fiul lui Zevedei)
MateiFilipToma
Iacov (fiul lui Alfeu)IudaSimon
MatiaBartolomeu
Iuda Iscarioteanul
Apostolul Pavel
Farisei drepți: Nicodim Iosif din Arimateea
PavelGamaliel
Simeon
Conducători: Irod cel MareArhelau
Irod AntipaIrodiada
Pilat din Pont
Femei credincioase:
Maria Magdalena - Salomeea - Ioana - Maria lui Cleopa
Maria din BetaniaMarta din Betania
Alte persoane: Lazăr
Descoperiri arheologice biblice
Locuri din Noul Testament
Locuri din Evanghelii: BetleemNazaret
Muntele TaborBetaniaSamariaIerihon
Ierusalim
Cezareea
Alte locuri: AntiohiaDamascEfesIconium
Editați această casetă

Epistola către Romani a sfântului apostol Pavel este una din cele 27 scrieri ale Noului Testament, a șasea în ordinea prezentării lor (după cele patru Evanghelii și după Faptele Apostolilor), și prima dintre epistolele sobornicești ale sfântului Apostol Pavel din Noul Testament.

Sfântul Apostol Pavel a trimis Bisericii din Roma această scrisoare în iarna anilor 57-58, pe când se afla la Corint. Creștinii din Biserica Romei erau proveniți atât dintre membrii puternicei comunități iudaice, cât și dintre păgâni, unii din ei convertiți chiar de Pavel în decursul celor trei călătorii misionare.

Deși a șasea în ordine cronologică, ea este una dintre cele mai importante epistole pauline; principala ei pondere este cea soteriologică, dar fără să epuizeze problema mântuirii, aceasta trebuind pusă în paralelă cu aceea din Epistola către Galateni.

Structură și conținut

Epistola către Romani este formată din 16 capitole:

  • Cap. 1-8: Mântuirea, dar al harului lui Dumnezeu pentru omenire, devine proprietate a omului cu credința în Iisus Hristos. Astfel, Duhul lui Iisus ne face morți față de omul cel vechi, ne eliberează de păcat, lege și moarte și ne aduce în familia iubirii veșnice a lui Dumnezeu.
  • Cap. 9-11: planul lui Dumnezeu pentru mântuirea întregii omeniri, evrei și neamuri.
  • Cap. 12: Roadele mântuirii: unitatea de credință și de exercitare a iubirii.
  • Cap. 13: Relația creștinului cu puterea lumească, și așteptarea revenirii Domnului.
  • Cap. 14, 1 - 15, 13: frății puternice și slabe din comunitate.
  • Cap. 15, 14-33: Planuri pentru călătorii.
  • Cap. 16: Salutări de la frați și prieteni.

În mare, planul ei se prezintă astfel (după Bartolomeu Anania):

Preambul (1, 1-17) 1. Partea dogmatică. Îndreptățirea (omului la mântuire) prin credință (1, 18 – 11, 36). 2. Partea morală. Diverse sfaturi, îndemnuri și porunci pentru zidirea sufletească (12, 1 – 15, 13). Concluzie (15, 14 – 16, 27).

Surse

  • Noul Testament (ed. EIBM al BOR)
  • Noul Testament (ed. Bartolomeu Anania)
  • el.orthodoxwiki.org