Iconium

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Iconium sau Iconiu (gr. Ικόνιον Ikónion, lat. Iconium) este un oraș al provinciei grecești Licaonia în Asia Mică (azi orașul Konya, în Turcia), evanghelizat de apostolul Pavel în mai multe rânduri, împreună cu apostolul Barnaba. După ce a devenit creștin, în perioada bizantină orașul a fost distrus de mai multe ori în invaziile arabilor din secolele VII-IX. În secolul al XI-lea cetatea cade în mâinile turcilor selgiucizi (1084).

Iconium în Noul Testament

În prima lor călătorie misionară (aprox. 47-48 d.Hr.), sfinții apostoli Pavel și Barnaba au trecut din Perga Pamfiliei în Iconium (Faptele Apostolilor 13-14). Predica lor în Iconium este relatată în capitolul 14 din Faptele Apostolilor:

1. Și în Iconiu au intrat ei, ca de obicei, în sinagoga iudeilor și astfel au vorbit, încât o mare mulțime de iudei și de elini au crezut.
2. Dar iudeii care n-au crezut au răsculat și au înrăit sufletele păgânilor împotriva fraților.
3. Deci multă vreme au stat acolo, grăind cu îndrăzneală întru Domnul, Care da mărturie pentru cuvântul harului Său, făcând semne și minuni prin mâinile lor.
4. Și mulțimea din cetate s-a dezbinat și unii țineau cu iudeii, iar alții țineau cu apostolii.
5. Și când păgânii și iudeii, împreună cu căpeteniile lor, au dat năvală ca să-i ocărască și să-i ucidă cu pietre,
6. Înțelegând, au fugit în cetățile Licaoniei: la Listra și Derbe și în ținutul dimprejur.
[...]
21. Și binevestind cetății aceleia [Derbe] și făcând ucenici mulți, s-au înapoiat la Listra, la Iconiu și la Antiohia,
22. Întărind sufletele ucenicilor, îndemnându-i să stăruie în credință și (arătându-le) că prin multe suferințe trebuie să intrăm în împărăția lui Dumnezeu.
23. Și hirotonindu-le preoți în fiecare biserică, rugându-se cu postiri, i-au încredințat pe ei Domnului în Care crezuseră.

Probabil că și în a doua sa călătorie misionară, de data aceasta împreună cu Sila, sfântul apostol Pavel a vizitat din nou Iconium și comunitatea de acolo[1] (FA 16, 2).

În a doua epistolă către Timotei (care era din aceeași regiune), sfântul Pavel amintește „prigonirile și suferințele care mi s-au făcut în Antiohia, în Iconiu, în Listra; câte prigoniri am răbdat! și din toate m-a izbăvit Domnul.” (II Timotei 3, 11).

Episcopi de Iconium

După tradiția Bisericii, apostolul Sosipatru (prăznuit la 10 noiembrie), din Cei Șaptezeci, de care pomenește Sfântul Pavel în Epistola către Romani, a fost primul episcop de Iconiu, săvârșindu-se cu pace.

Lui Sosipatru i-a urmat apostolul Terție (prăznuit la 30 octombrie), din Cei Șaptezeci, împlinind propovăduirea acestuia și a înnoind pe toți cei rămași cu sfântul Botez (adică cei ce rămăseseră de la Sosipatru nebotezați), făcându-se făcător de minuni, a scris și Epistola Sfântului Pavel către Romani.

Alți episcopi de Iconium:

Sfinți

După tradiție, Sfânta Tecla s-a născut în secolul I d.Hr., la Iconium, și s-a convertit după ce l-a ascultat pe Sfântul Apostol Pavel, pe când acesta propovăduia în casa lui Onisifor.

Cuviosul Hariton Mărturisitorul era și el de loc din Iconium.

Surse

  • Xavier Léon-Dufour, Dictionnaire du Nouveau Testament, Ed. du Seuil, Paris, 1975, art. „Iconium”, p. 297
  • Noul Testament

Note

  1. William Ramsay, Cities of St. Paul, 315-384. F. F. Bruce, Paul: Apostle of the Heart Set Free Grand Rapids, MI: Eerdmans, 1977. p. 475.