Epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Noul Testament
Evangheliile și Faptele Apostolilor
MateiMarcuLucaIoan
Faptele Apostolilor
Epistolele Sfântului Apostol Pavel
Romani
I CorinteniII Corinteni

GalateniEfeseni
FilipeniColoseni
I Tesaloniceni II Tesaloniceni
I TimoteiII Timotei
TitFilimon
Evrei

Epistolele sobornicești
Iacov
I Petru II Petru
I Ioan - II IoanIII Ioan
Iuda
Apocalipsa
Apocalipsa lui Ioan
Persoane din Noul Testament
Iisus HristosFecioara MariaDreptul Iosif
Ioachim și AnaIoan Botezătorul
Cei 12 apostoli: PetruIoanIacov (fiul lui Zevedei)
MateiFilipToma
Iacov (fiul lui Alfeu)IudaSimon
MatiaBartolomeu
Iuda Iscarioteanul
Apostolul Pavel
Farisei drepți: Nicodim Iosif din Arimateea
PavelGamaliel
Simeon
Conducători: Irod cel MareArhelau
Irod AntipaIrodiada
Pilat din Pont
Femei credincioase:
Maria Magdalena - Salomeea - Ioana - Maria lui Cleopa
Maria din BetaniaMarta din Betania
Alte persoane: Lazăr
Descoperiri arheologice biblice
Locuri din Noul Testament
Locuri din Evanghelii: BetleemNazaret
Muntele TaborBetaniaSamariaIerihon
Ierusalim
Cezareea
Alte locuri: AntiohiaDamascEfesIconium
Editați această casetă

Epistola către Evrei a sfântului apostol Pavel este una din cele 27 scrieri ale Noului Testament, a 19-a în ordinea prezentării lor și ultima dintre epistolele sfântului Apostol Pavel din Noul Testament.

Canonul Noului Testament

Împreună cu Apocalipsa Sf. Ioan Teologul, epistola către Evrei au fost ultimele două cărți incluse în canonul Noului Testament.

Structură și conținut

Epistola către Evrei este formată din 13 capitole:

  • 1,1 - 4,13: revelația lui Dumnezeu "în Fiul" este superioară revelației de dinainte.
  • 4,14 - 10,18: Iisus Hristos este adevăratul mare preot sau arhiereu.
  • 10,19 - 12,29: îndemnuri pentru cititori spre a păstra "mărturisirea nădejdii" pentru a vedea "râvna de dragoste și fapte bune" și să păstreze credința.
  • 13,1 - 21: Diverse solicitări.
  • 13,22-25: aluzie la vizita iminentă a lui Timotei, salut, binecuvântare.