Prietenia

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Prietenia este una din virtuţile morale, care constă în a iubi oricând, chiar şi în nenorocire.[1]Uneori un prieten poate ajunge mai apropiat decât un frate (Prov18.24)

Binefacerile prieteniei

Prietenul îţi dăruieşte priviri prietenoase care înveselesc inima[2], iar cuvintele sale sunt ca un fagur de miere, dulci pentru suflet şi sănătoase pentru oase[3], fiind curate înaintea Domnului, arată Solomon[4] Cel neprihănit arată prietenului său calea cea bună[5] şi sfaturile pline de dragoste ale unui prieten sunt tot atât de dulci precum untdelemnul şi tămâia înveselesc inima.[6]Prietenii grăiesc unul cu altul faţă către faţă.[7] Mustrările sale sunt preferabile unei prietenii ascunse[8], căci rănile pricinuite de ele dovedesc credincioşia lui.[9] Prietenul adevărat iubeşte oricând, chiar în nenorocire, când ajunge ca un frate[10] sau chiar mai mult[11]. La limită poţi ajunge să-l ,,iubeşti ca pe tine însuţi”[12] aşa cum face Ionatan, fiul lui Saul, care-l iubea pe David ,,ca pe sufletul din el”[13] Dacă este în suferinţă, prietenul are drept la mila, compasiunea, mângâierea sufletească a prietenilor.[14]Prietenul adevărat este sensibil la durerea celuilalt precum psalmistul. Acesta, când erau prietenii lui bolnavi, se îmbrăca cu sac, îşi smerea sufletul cu post, şi se ruga cu capul plecat la sân, umbla plin de durere ca pentru un prieten, ca pentru un frate; cu capul plecat, ca de jalea unei mame.[15]

Sfaturi pentru menţinerea prieteniei

Omul înţelept are puţini prieteni- căci cine îşi face mulţi prieteni spre nenorocire sa şi-i face[16] - şi nu îi părăseşte[17] Prietenul care caută dragostea uită greşeala, nu o mai pomeneşte, ci o acoperă[18] În ziua necazului nu trebuie să intri în casa acestuia[19] , iar vizitele în casa prietenului să fie rare, pentru ca să nu se sature de tine şi să te urască.[20] Prietenii îl vor îndepărta pe pârâtor, căci el dezbină şi pe cei mai buni prieteni.[21]

Motive de îndepărtare între prieteni

Săracul ajunge să fie părăsit şi urât chiar de prietenul său[22] în timp ce bogatul şi cel ce dă daruri sunt înconjuraţi de mulţi prieteni.[23] Boala îndepărtează pe prieteni.[24]

Însoţiri interzise şi însoţiri periculoase

Însoţirea cu cei nesăbuiţi te face rău, arată Solomon[25] Anturajul dubios poate strica orice creştin, scrie apostolul Pavel[26]Urăsc adunarea celor ce fac răul, şi nu stau împreună cu cei răi, scrie psalmistul.[27]

Sunt interzise însoţirile cu cei lacomi de câştig capabili de furt şi crimă[28], cu oamenii neastâmpăraţi[29], de asemenea cu cei mânioşi ca nu cumva să te deprinzi cu cărările lui, şi să-ţi ajungă o cursă pentru suflet, avertizează Solomon[30] Curvarul, lacomul de bani, închinătorul la idoli, defăimătorul, beţivul sau hrăpareţul care se crede creştin este extrem de periculos, nu trebuie nici să mâncăm cu el, scrie apostolul Pavel[31]

Însoţirea cu cei necredincioşi este un jug nepotrivit pentru un creştin, spune apostolul neamurilor[32] . Nu trebuie să ne împrietenim cu cei care nu-şi pot ţine gura, scrie Solomon.[33] Însoţirea cu cei desfrânaţi te face de ruşine în faţa tatălui tău, spune înţeleptul împărat[34] Însoţirea cu cei lacomi de mâncare şi băutură te molipseşte şi te face sărac, avertizează acelaşi Solomon.[35]Cel neprihănit nu se amestecă cu oamenii mincinoşi,[36] , înşelători[37] vicleni.[38] sau trufaşi[39], spune psalmistul. Curvarii, stricaţii (adică imoralii d.p.d.v sexual), lacomii de avere trebuie evitaţi, atenţionează apostolul Pavel.[40]

Uneori prietenii se pot ridica împotriva ta

Fiecare să se păzească de prietenul său căci orice prieten umblă cu bârfeli, avertizează proorocul Ieremia.[41] Uneori prietenii se ridică împotriva ta, cum i se întâmplă psalmistului cu prietenii săi[42] Alteori i se întâmplă cu prietenul său cu care se făcuse frate de cruce şi mergea la biserică[43]. Un caz celebru este Iov, care este prigonit[44], batjocorit [45], luat în derâdere[46] de prieteni. Atunci credinciosul se va ruga cu lacrimi şi nădejde la Dumnezeu să-i facă dreptate, aşa cum a făcut Iov.[47] Prietenii pot fugi[48] , te pot înşela[49] , îţi pot întinde curse[50] , ei pot chiar deveni vrăjmaşi [51] sau stăpâni.[52] Iisus le spune apostolilor că vor fi vor fi trădaţi inclusiv de prieteni şi rude, care îi vor da în mâinile potrivnicilor, iar aceştia îi vor omorî pe unii din ei[53] Prototipul trădării este Iuda, care fusese şi el numit chiar de Mântuitorul ,,prieten” [54] Creştinul se va ruga pentru prietenii care au dat uitării prietenia, aşa cum a făcut Iov, la îndemnul lui Dumnezeu.[55]

Legea lui Dumnezeu sau morala creştină sunt deasupra prieteniei

Legea lui Dumnezeu e mai importantă decât prietenia: idolatrii şi închinătorii la alţi dumnezei care făceau propagandă credinţelor străine erau pedepsiți cu moartea, potrivit legii ebraice, indiferent de prietenie sau înrudire.[56] Generozitatea unei mese să se îndrepte nu spre prieteni, fraţi, neamuri, vecini bogaţi, ci spre cei care nu au cum să-ţi răsplătească precum săracii, schilozii, şchiopii, orbii. Căci aşa ţi se va răsplăti la învierea celor neprihăniţi.[57]

Iisus, prietenul tuturor

Dumnezeu-Hristos este prieten[58] cu oamenii neprihăniţi[59],care se tem de el [60] şi păzesc poruncile Lui [61], precum apostolii, pe care nu îi mai numeşte robii săi, căci robul nu ştie ce face stăpânul său, ci îi numeşte prietenii săi pentru că le-a făcut cunoscut tot ce a auzit de la Tatăl Său.[62] Iov îşi aminteşte cu nostalgie: Cum nu sunt ca în zilele puterii mele, când Dumnezeu veghea ca un prieten peste cortul meu,[63] Prieten cu Iisus este cel ce împlineşte porunca Lui.[64] Hristos este în acelaşi timp şi prietenul vameşilor şi al păcătoşilor.[65] Omul trebuie să-i spună înţelepciunii sora lui şi să numească priceperea prietena sa, arată Solomon.[66] Jertfa lui Iisus este expresia celei mai înalte iubiri faţă de prieteni : ,,nu este mai mare dragoste decât să-şi dea cineva viaţa pentru prietenii săi” , spune însuşi Mântuitorul.[67]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti.
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.

Note

 1. Prov 18.24
 2. Prov 15.30
 3. Prov 16.24
 4. Prov 15.30
 5. Prov 12.26
 6. Prov 27.9
 7. Exod30.11
 8. Prov 27.5
 9. Prov 27.6
 10. Prov 17.17
 11. Prov 18.24
 12. Deut32.6-11
 13. 1Regi18.1
 14. Iov2.11, 6.14, 42.11, 19.21, 42.10
 15. Ps35.14
 16. Prov 18.24
 17. Prov 27.10
 18. Prov 17.9
 19. Prov 27.10)
 20. Prov25.17
 21. Prov 16.28
 22. Prov14.20, 19.4,7
 23. Prov14.20,19.4
 24. Ps31.11, Ps38.11, Ps88.8, 18, Iov19.13
 25. Prov13.20,14.7
 26. 1Cor15.33
 27. Ps26.5
 28. Prov1.10-19
 29. Prov24.21)
 30. Prov 22.24-25
 31. 1Cor5.9-13
 32. 2Cor6.14-18
 33. Prov20.19
 34. Prov28.7
 35. Prov23.20-21
 36. Ps26.4, Ps40.4
 37. Ps101.7
 38. Ps26.4
 39. Ps40.4
 40. Efes5.7
 41. Ier9.4
 42. Ps35.11-16
 43. Ps55.12-14
 44. Iov6.27
 45. Iov12.4
 46. Iov16.20
 47. Iov12.4, Iov16.20-21
 48. Ier38.22
 49. Ier38.22, Pl1.19,Ob1.7
 50. Ob1.7
 51. Pl1.2, Ps35.11-16
 52. Ob1.7
 53. Lc21.5-19
 54. Matei 26.45-50
 55. Ps35.14
 56. Exod32.27, Deut32.6-11
 57. Lc14.12-14
 58. Iov29.4,Is41.8, Ier3.4
 59. Prov3.32
 60. Ps25.14, Ps119.63
 61. Ps119.63
 62. Ioan15.12-17, Lc12.1-5
 63. Iov29.4
 64. Ioan15.14
 65. Mat11.19, Lc7.34
 66. Prov7.4
 67. Ioan15.12-17