Cearta

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Cearta este un păcat al limbii care constă într-un schimb de cuvinte aspre, răstite, adesea jignitoare, între două sau mai multe persoane. Ea este unul dintre cele mai răspândite păcate ale limbii, alături de minciună şi bârfă. Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul. Cearta este stârnită mai uşor de unii oameni (lacomul, mâniosul, omul neastâmpărat, omul mândru şi omul care urăşte) şi se potoleşte mai uşor dacă îndepărtăm pe batjocoritor, clevetitor şi pârâtor. Ea are cauze diverse (materiale sau spirituale) şi poate avea diverse grade de gravitate. Ea subminează trăinicia şi armonia căsătoriei. Creştinul se va feri din răsputeri de ceartă, nu se va certa din senin cu cineva care nu i-a făcut niciun rău, nu se va amesteca într-o ceartă care nu-l priveşte şi va curma cearta înainte de a se înteţi, avându-L ca model pe Iisus, care nu s-a certat cu nimeni. Mijloacele de luptă împotriva acestui păcat sunt sporirea în virtuţile blândeţii, prieteniei, iubirii, munca, activitatea fizică, citirea Sfintei Scripturi, mersul regulat la biserică.

Gâlcevitorul este iubitor de păcat

Cine iubeşte certurile iubeşte păcatul, arată Solomon.[1]fiind un semn de nesăbuinţă:,,Vorbele nebunului aduc ceartă, şi gura lui înjură până stârneşte lovituri.[2]Spiritul gâlcevitor se numără printre păcatele importante.[3] Certurile sunt fapte lumeşti, fapte ale firii pământeşti care, împreună cu alte păcate, ne îndepărtează de la moştenirea împărăţiei lui Dumnezeu, arată apostolul Pavel.[4]

Gâlcevitorii

Lacomul, mâniosul, omul neastâmpărat, omul mândru şi cel ce urăşte stârnesc certuri[5]. Cearta se potoleşte dacă îndepărtăm pe batjocoritor şi dacă nu mai e niciun clevetitor cearta se sfârşeşte aşa cum se stinge focul în lipsa lemnelor.[6];pârâtorul dezbină pe cei mai buni prieteni.[7]

Cauzele certurilor

Luptele şi certurile dintre oameni vin din poftele oamenilor, arată apostolul Iacov.[8]Genealogiile dau naştere la certuri[9] Creştinul să se ferească de sofiştii mândri şi ignoranţi, amatori de certuri de cuvinte.[10]Întrebările nebuneşti şi nefolositoare dau naştere la certuri.[11] Creştinul trebuie să evite certurile privitoare la Lege.[12]Euharistia stârneşte certuri între iudei.[13]Învierea morţilor declanşează o ceartă aprinsă între farisei şi saduchei.[14]

Pedepse

Dacă cearta se soldează cu moarte de om era aplicată pedeapsa capitală dacă făptaşul îi întinsese laţuri aproapelui sau dacă-l ura dinainte[15]sau dacă doi oameni care se ceartă lovesc o femeie însărcinată şi aceasta şi copilul din pântec moare.[16] Legea se aplica şi stăpânului care dădea o lovitură de moarte robului, iar acesta murea în mai puţin de o zi.[17]Iar dacă omorul a fost neintenţionat şi Dumnezeu a vrut să-i cadă în mână, făptaşul trebuia să locuiască într-o cetate de scăpare.[18]Dacă cearta se soldează doar cu invaliditate, făptaşul trebuia să-l despăgubească pentru zilele nemuncite şi să-l îngrijească până la vindecare.[19]Dacă cearta se solda cu vreo altă vătămare(dinte, ochi, mână, picior, etc) se aplica aceeaşi lege a talionului.[20]

Gâlceava în căsătorie

Referindu-se la gâlceava căminului, Solomon spune:,,Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă!"[21] Nevasta gâlcevitoare este ca o streaşină care picură necurmat într-o zi de ploaie.[22], aşa că e mai bine să locuieşti într-un colţ pe acoperiş decât cu o astfel de nevastă într-o casă mare.[23]. Iar dacă nevasta nu este numai gâlcevitoare, ci mai e şi supărăcioasă, mai bine ai locui într-un pământ pustiu.[24]

Certuri

Fraţii nedreptăţiţi sunt mai greu de câştigat decât o cetate întărită, şi certurile lor sunt tot aşa de greu de înlăturat ca zăvoarele unei case împărăteşti, spune Solomon.[25] Cearta dintre înţelept şi nesăbuit este nesfârşită.[26]Unii postesc şi se ceartă, uitând sensul postului.[27]Rudele trebuie cu atât mai mult să evite cearta.[28]Certurile încurcate vor fi lămurite de preoţi.[29]

Gâlceavă între apostoli

Sfântul apostol Pavel se teme de gâlceavă în sânul comunităţilor apostolice.[30] Certurile dintre apostoli pentru întâietate sunt inutile căci cel dintâi trebuie să fie slujitorul tuturor, aşa cum le spune însuşi Mântuitorul apostolilor.[31]

Cearta între creştini

Dumnezeu urăşte pe cel ce seamănă discordie între fraţi.[32]Una din condiţiile pentru a putea deveni episcop este aceea de a nu fi gâlcevitor.[33]

Atitudinea creştinească faţă de ceartă

Sfântul şi Dreptul Iov
Mântuitorul, icoană de Andrei Rubliov, secolul al XV-lea

Creştinul adevărat, eliberat de orice duh de ceartă[34], se fereşte de certuri[35] ca Iov, care nu se certa nici măcar cu slujitorii lui.[36] Credinciosul nu se ceartă cu cineva care nu i-a făcut niciun rău[37], nu se amestecă într-o ceartă care nu-l priveşte, căci altfel ar fi precum un trecător care ia un câine de urechi[38] şi curmă cearta înainte de a se înteţi căci începutul unei certe este ca slobozirea unei ape[39], evitând astfel eventualele ocări.[40]Modelul suprem este Iisus, care nu s-a certat cu nimeni.[41]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7
 3. English Standard Version Bible, 1971
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei- Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4

Note

 1. Prov 17.19
 2. Prov 18.6
 3. Rom1.29, Rom2.8, Ps55.9, Rom13.13, Hab1.3
 4. 1Cor3.3, Gal5.19-21, Mt12.19
 5. Prov28.25, Prov29.22,30.33, Prov13.10, Prov 16.28, Prov10.12
 6. Prov26.20, Prov22.10
 7. Prov 16.28
 8. Iac4.1-3, Fac26.20-21
 9. 1Tim1.4, Tit3.9
 10. 1Tim6.3-5, 2Tim2.14
 11. 2Tim2.23-24, Tit3.9
 12. Tit3.9, Mc8.11, FA6.9
 13. Ioan6.48-58
 14. FA23.1-10
 15. Exod21.12,14, Fac9.6, Lev24.17, Deut19.21
 16. Exod21.22-23
 17. Exod21.20-21
 18. Exod21.13
 19. Exod21.18-19
 20. Deut19.21, Lev24.19-20
 21. Prov 17.1
 22. Prov19.13,27.15
 23. Prov21.5,25.24
 24. Prov21.19
 25. Prov18.19
 26. Prov 29.9
 27. Is58.4
 28. Fac13.7-8, Fac45.24
 29. Deut17.8, Deut21.5, Deut25.1
 30. 2Cor12.20)1Cor1.11
 31. Mc9.33-35, Lc22.24
 32. Prov6.19
 33. 1Tim3.3
 34. Flp2.3, Iac3.14-16
 35. Prov20.3,1Cor11.16
 36. Iov31.13
 37. Prov3.30
 38. Prov26.17
 39. Prov17.14
 40. Prov25.8
 41. Mt12.19