Boala

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Boala este o tulburare a stării de sănătate trupească sau sufletească. Boala, ca şi moartea, a intrat în lume odată cu păcatul, ca o consecinţă a lui. Cauza ei poate fi fie păcatul săvârşit de acea persoană, fie păcatul săvârşit de părinţii şi înaintaşii persoanei până la al 3-lea şi al 4-lea grad, fie un păcat săvârşit de conducătorul ţării, dar poate avea şi alte semnificaţii ascunse. Dumnezeu este vindecătorul tuturor bolilor, cel care uşurează suferinţa asociată lor. Îngerii, apostolii, ucenicii, preoţii au primit putere de la Dumnezeu pentru a vindeca bolile. Duhul omului îl sprijină pe om în cazul bolii. Omul (doctorul, preotul) tratează (uneori prin mijloace empirice), dar Dumnezeu este cel care vindecă. Postul şi rugăciunea sporesc forţele celui ce vindecă. Apostolul Iacov arată că pentru a ne vindeca de boli trebuie ca bolnavul să facă Maslu (Taina Sfântului Maslu-ungerea cu untdelemn în Numele Domnului de către preoţi), să se spovedească, să se roage şi să beneficieze de rugăciunile şi postul celorlalţi. Uneori Dumnezeu îngăduie ca noi să fim loviţi de diverse neputinţe şi boli, ca un mijloc de a ne aduce pe calea cea dreaptă. A merge să vedem pe bolnavi este o cerinţă esenţială pentru creştini căci este imposibil să ne mântuim dacă nu ajutăm pe cel înfometat, dacă nu primim pe cel străin, dacă nu vedem pe cel bolnav şi pe ce aflat în închisoare, aşa cum ne spune însuşi Mântuitorul.

Cauzele bolii

Boala însăşi a apărut din pricina păcatului originar care a făcut ca omul să devină muritor. De obicei boala este spre moarte căci Iisus spune despre boala lui Lazăr că ,,Boala aceasta nu este spre moarte, ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea.``, referindu-se la învierea pe care avea s-o facă.[1]

Păcatul personal

Una dintre cauzele bolii este păcatul săvârşit.[2] Iisus îi spune celui bolnav de 38 de ani pe care-l vindecase la Scăldătoarea Betezda::,,Iată că te-ai făcut sănătos; de acum să nu mai păcătuieşti, ca să nu ţi se întâmple ceva mai rău.``[3]Ioram, împărat criminal şi idolatru, este pedepsit de Dumnezeu pentru păcatele sale cu o boală de măruntaie. Acestea i-au ieşit afară din pricina tăriei bolii şi împăratul a murit în dureri grele. (Dumnezeu a lovit cu mare urgie şi pe fiii săi, pe nevestele lui şi tot ce era al lui – împărăţia e cucerită de filisteni şi arabi care îi jefuiesc şi iau fiii şi nevestele acestuia.[4] Idolatra Izabela, care-şi zicea proorociţă, este aruncată bolnavă la pat, din pricina faptului că a amăgit spre idolatrie pe robii lui Dumnezeu.[5]

Păcatul părinţilor şi înaintaşilor până la al treilea şi al patrulea grad

Altă cauză a bolii este păcatul săvârşit de părinţi şi înaintaşi până la al treilea şi al patrulea neam. Copiii idolatrei Izabela, care-şi zicea proorociţă şi amăgise spre idolatrie robii lui Dumnezeu au fost loviţi cu moartea de Dumnezeu din pricina păcatelor acesteia.[6] Pentru păcatele sale (preacurvia cu Batşeba şi intenţia de ucidere a lui Urie), Dumnezeu îl pedepseşte pe David: copilul său cade grav bolnav şi, în pofida rugăminţilor acestuia la Dumnezeu, acesta moare[7] Văzând că fiul său s-a îmbolnăvit de o boală aşa cumplită încât n-a mai rămas suflare în el, văduva din Sarepta îi spune lui Ilie:,,Ce am eu a face cu tine, omule al lui Dumnezeu? Ai venit la mine doar ca să aduci aminte lui Dumnezeu de nelegiuirea mea, şi să-mi omori astfel fiul?``Atunci Ilie, pentru că văduva îl ajutase, se pune de trei ori peste copil, cheamă pe Dumnezeu şi spune: ,,Doamne, Dumnezeule, oare atât de mult să mâhneşti Tu chiar pe văduva aceasta, la care am fost primit ca oaspete, încât să -i omori fiul?``Şi s-a întins de trei ori peste copil, a chemat pe Domnul, şi a zis: ,,Doamne, Dumnezeule, Te rog, fă să se întoarcă sufletul copilului în el!``Domnul a ascultat glasul lui Ilie, şi sufletul copilului s-a întors în el, şi a înviat. [8]

Păcatul conducătorilor

Altă cauză a bolii poate fi păcatul săvârşit de conducătorul ţării care se răsfrânge şi asupra supuşilor.Pentru că Faraon nu-i lăsa pe israelieni să plece, Dumnezeu trimite asupra Egiptului păduchii[9], musca câinească [10], ciuma vitelor [11], vărsatul negru (bube pricinuite de nişte beşici fierbinţi [12], focul şi piatra[13], moartea întâilor-născuţi din oameni şi animale.[14]

Alte cauze

Iov, pagina 46, verso, din Biblia siriacă de la Paris, Bibliothèque Nationale

Alteori ea poate avea o altă semnificaţie. Orbul din naştere se născuse aşa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu, adică faptul că Hristos putea vindeca o boală care era considerată incurabilă.[15]. Pavel avea o ţepuşă în carne, un sol al Satanei, pentru ca să nu se mândrească din pricina descoperirilor dumnezeieşti avute.[16] Bolile lui Iov îi sunt date pentru ca răbdarea neclintită a acestuia şi păstrarea devotamentului faţă de Dumnezeu să rămână pildă pentru toţi. 6Domnul a zis Satanei: ,,Iată, ţi-l dau pe mînă: numai cruţă-i viaţa.`` 7Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului pînă în creştetul capului. 8Şi Iov a luat un ciob să se scarpine, şi a şezut pe cenuşă.”[17]

Vindecarea

Dumnezeu vindecă toate bolile

Dumnezeu este vindecătorul tuturor bolilor.,, El îţi iartă toate fărădelegile tale, El îţi vindecă toate boalele tale”, spune psalmistul[18] Voi să slujiţi Domnului, Dumnezeului vostru, şi El vă va binecuvînta pînea şi apele, şi voi depărta boala din mijlocul tău.[19]Domnul va depărta de tine orice boală; nu-ţi va trimete niciuna din acele molime rele din Egipt pe care le cunoşti, ci va lovi cu ele pe toţi cei ce te urăsc.[20]Dumnezeu şi sprijină pe cel bolnav, uşurându-i durerile precum spune tot psalmistul: Domnul îl sprijineşte, când este pe patul de suferinţă: îi uşurezi durerile în toate boalele lui.[21] Duhul omului îl sprijină la boală; dar duhul doborât de întristare, cine-l va ridica? [22] Naaman, căpetenia oştirii împăratului Siriei, tare şi viteaz, care avea trecere la stăpânul său şi era ţinut la mare vază (căci prin el izbăvise Domnul pe sirieni), suferea de lepră. Nişte soli din partea lui Elisei îi spun lui Naaman aflat la poarta casei proorocului să se scalde de şapte ori în Iordan şi va fi sănătos. Naaman se umple de mânie spunând că se aştepta ca să se înfăţişeze Elisei însuşi, să cheme numele Dumnezeului lui, să ducă mâna la locul rănii şi astfel să se vindece de lepră, adăugând că râurile din ţara lui sunt mai bune decât toate apele lui Israel şi că el s-ar fi putut curăţi acolo. Slujitorii lui Elisei îi spun că, dacă ar fi făcut un lucru greu dacă i s-ar fi cerut, de ce să nu facă şi un lucru simplu. Atunci Naaman s-a cufundat de şapte ori în Iordan şi s-a curăţit. Naaman se înfăţişează înaintea lui Elisei şi îi spune că acuma cunoaşte că nu este Dumnezeu pe tot pământul decât în Israel. Apoi vrea să-l răsplătească pe Elisei, dar acesta refuză.[23]Iisus străbătea toate cetăţile şi satele, învăţînd pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia Împărăţiei, şi vindecînd orice fel de boală şi orice fel de neputinţă, care era în norod.[24], împlinind ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: ,,El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat boalele noastre.`[25] Iisus a vindecat robul unui sutaş de la distanţă. [26] Bolnavii îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins, s-au vindecat.[27] O femeie se tămăduieşte de scurgerea sa de sânge de 12 ani numai atingându-se de haina Mântuitorului. Iisus simte că o putere ieşise din el [28]

Îngeri vindecători

Unii îngeri au puterea de a vindeca. Bolnavii stăteau la scăldătoarea Betezda aşteptând ca un înger să tulbure apa şi primul care intra atunci în apă era vindecat orice boală ar fi avut. [29]

Ucenicii vindecători

Ucenicii vindecau bolnavi chiar în timpul vieţii Mântuitorului[30] Lucrurile atinse de Pavel vindecau bolnavii.[31] Umbra lui Petru vindeca bolnavii.[32]

Postul şi rugăciunea sporesc forţele celui ce vindecă

Unii bolnavi suferă de anumite afecţiuni care necesită o capacitate terapeutică superioară, care se capătă prin post şi rugăciune. Astfel apostolii nu pot vindeca un anume îndrăcit lunatic iar Iisus ceartă dracul care iese din bolnav şi apoi le spune că acest fel de draci nu ies decât cu post şi rugăciune[33]

Comportamentul bolnavului

Iacob arată că pentru a ne vindeca de boli trebuie ca bolnavul să facă maslu (ungerea cu untdelemn în Numele Domnului de către preoţi), să se spovedească, să se roage şi să beneficieze de rugăciunile celorlalţi[34] Psalmistul evocă faptul că el se ruga şi-şi smerea sufletul cu post pentru tămăduirea unora care apoi s-au întors împotriva lui.[35]

Uneori vindecarea se face prin mijloace empirice

Deseori tămăduirile folosesc mijloace empirice. Iisus de multe ori îşi pune mâinile peste bolnavi.[36] Iisus a folosit scuipat care l-a pus pe ochii unui orb, a pus de două ori mâinile peste el şi acesta s-a vindecat.[37] Altădată, la orbul din naştere, Iisus a scuipat pe pământ şi a făcut tină din scuipat. Apoi a uns ochii orbului cu tina aceasta, l-a pus să se spele şi acesta a fost vindecat.[38] Samariteanul milostiv a turnat untdelemn şi vin peste rănile celui căzut între tâlhari şi i le-a legat[39] Apostolul Pavel îi spune lui Timotei:Să nu mai bei numai apă, ci să iei şi câte puţin vin, din pricina stomacului tău, şi din pricina deselor tale îmbolnăviri.[40]

Boli spre îndreptare

În episodul tămăduirii femeii gârbove, stăpânită de 18 ani de un duh de neputinţă Iisus, acuzat că vindecă în ziua de Sabat, le spune celor care-l criticau (fruntaşul sinagogii şi alţii care-l susţineau): ,,Făţarnicilor``, i-a răspuns Domnul; ,,oare în ziua Sabatului nu-şi dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul dela iesle, şi-l duce de-l adapă? Dar femeia aceasta, care este o fiică a lui Avraam, şi pe care Satana o ţinea legată de optsprezece ani, nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului?``. Ultima menţiune sugerează că Dumnezeu îngăduie Satanei să ţină legate anumite persoane prin anumite neputinţe.[41] Istoria lui Iov arată că este vorba nu numai de neputinţe, ci şi de boli. În cazul acestuia boala nu îi este dată spre îndreptare, ci ca răbdarea sa să devină pildă peste veacuri: 6Domnul a zis Satanei: ,,Iată, ţi -l dau pe mînă: numai cruţă -i viaţa.`` 7Şi Satana a plecat dinaintea Domnului. Apoi a lovit pe Iov cu o bubă rea, din talpa piciorului pînă în creştetul capului. 8Şi Iov a luat un ciob să se scarpine, şi a şezut pe cenuşă. Iov este lovit cu o bubă rea, din talpa piciorului până în creştetul capului”(Iov2.6-8)

Atitudinea faţă de cei bolnavi

Este imposibil să ne mântuim dacă nu ajutăm pe cel înfometat, dacă nu primim pe cel străin, dacă nu vedem pe cel bolnav şi pe ce aflat în închisoare.`, ne spune însuşi Mântuitorul[42]

Note

 1. Ioan, cap11.4
 2. Ier30.15
 3. Ioan 5.14
 4. 2Cron21
 5. Apoc2.20
 6. Apoc2.22
 7. 2Sam12.13-23
 8. 3Regi 17.10-23
 9. Exod8.16-19
 10. Exod8.20-32
 11. Exod9.1-7
 12. Exod9.8-12.
 13. Exod9.13-35
 14. Exod11.29-36
 15. Ioan9.3,32
 16. 2Cor12.7
 17. Iov2.6-8
 18. Ps103.3
 19. Exod23.25
 20. Deut7.15
 21. Ps41.3
 22. Prov18.14
 23. 4Regi5.1-16
 24. Mt9.35
 25. Mt8.17
 26. Lc7.1-10
 27. Mt14.36
 28. Mc5.24-34
 29. Ioan 5.1-4
 30. Mc6.13
 31. FA19.12
 32. FA5.15-16
 33. Mt17.14-21
 34. Iac5.13-16
 35. Ps35.13
 36. Mc6.5, 7.32, 8.25, Lc4.40
 37. Mc8.22-26
 38. Ioan 9.6-7
 39. Lc10.30-37
 40. 1Tim 5.23
 41. Lc13.10-17
 42. Mt25.31-46

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.
 4. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, pag 19-20-boala, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.
 5. Biblia sau Sfânta Scriptură, pag 1782- boala, versiune diortosită după Septuaginta, redactată şi adnotată de Valeriu Anania, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2