Pacea

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Pacea este una din virtuţile morale ale omului.

Dumnezeul păcii

Dumnezeu este Dumnezeul păcii[1]şi al dragostei.[2]

Pacea ca dar

Dumnezeu trimite pacea[3] Pacea e un dar. Iisus îi învăţa pe apostoli:,,În orice casă veţi intra, să ziceţi întâi: ,,Pacea să fie peste casa aceasta!``Şi dacă va fi acolo un fiu al păcii, pacea voastră va rămînea peste el; altminteri ea se va întoarce la voi.”[4] Înainte de patimi, Iisus le spune apostolilor că le lasă şi le dăruieşte pacea Sa.[5] După înviere, în seara de duminică ,,pe cînd uşile locului unde erau adunaţi ucenicii erau încuiate, de frica Iudeilor, a venit Iisus, a stătut în mijlocul lor, şi le -a zis: ,,Pace vouă!``.[6] Înainte ca apostolii să fie trimişi în lume, Iisus le spune din nou: ,,Pace vouă”.[7]

Înţelepciunea, blândeţea, dreptatea, neprihănirea, iubirea Legii lui Dumnezeu, credinţa aduc pace în suflet

Ascultarea învăţăturilor şi sfaturilor părinţilor lungeşte zilele şi aduce multă pace, arată Solomon[8] Cei blânzi au belşug de pace, spune psalmistul.[9],, Bunătatea şi credincioşia se întâlnesc, dreptatea şi pacea se sărută, spune acelaşi psalmist.[10] El arată că ,,multă pace au cei ce iubesc Legea Ta.[11] Iisus căinează cetatea Ierusalimului, plânge pentru ea zicând: ,,Dacă ai fi cunoscut şi tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să-ţi dea pacea! Dar acum ele sînt ascunse de ochii tăi.[12] Apostolul Pavel învaţă că deşi orice pedeapsă venită de la Dumnezeu pare mai degrabă o pricină de întristare, mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin şcoala ei, roada dătătoare de pace a neprihănirii.[13] ,,Slavă, cinste şi pace va veni însă peste oricine face binele”, spune Pavel.[14] ,,Umblarea după lucrurile Duhului este viaţă (veşnică-n.r) şi pace”, arată acelaşi apostol[15] Pacea este o roadă a Duhului, alături de iubire, bucurie, îndelunga răbdare, bunătate, facere de bine şi credincioşie, spune apostolul neamurilor.[16] Credinţa dă naştere la pace: ,,Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria şi pacea, pe care o dă credinţa”.[17]

Împăciuitorii

Binecuvântaţi sunt cei împăciuitori, căci ei vor fi chemaţi fii ai lui Dumnezeu!, învaţă Iisus[18] Înşelătoria este în inima celor ce cugetă răul, dar bucuria este pentru cei ce sfătuiesc la pace, arată Solomon[19]Omul de pace are parte de moştenitori, spune psalmistul.[20] Acesta nu a răsplătit cu rău pe cel ce trăia în pace cu el.[21],,Cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia!”, exclamă apostolul Pavel`.[22] Hristos îi îndemna pe apostoli să trăiască în pace unii cu alţii.[23] La fel face şi apostolul Pavel,,Trăiţi în pace între voi.”[24] De aceea, prea iubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi în pace, îndeamnă apostolul neamurilor.[25] ,,Să-l petreceţi în pace, ca să vină la mine, pentru că îl aştept cu fraţii”[26] Şi roada neprihănirii este semănată în pace pentru cei ce fac pace, învaţă apostolul Iacov.[27]

Între credincios şi necredincios apare uneori discordia

Învăţătura lui Hristos aduce discordie uneori chiar între membrii familiei.[28] În cearta dintre un înţelept şi un nebun pace nu se face.[29] ,,Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii”, îndeamnă apostolul Pavel.[30]

Oamenii răi nu caută sincer pacea

Oamenii răi nu vorbesc sincer de pace[31] Psalmistul se roagă lui Dumnezeu să-i răsplătească pe ipocriţii care vorbesc de pace, pe cei care vorbesc de pace aproapelui lor şi, când colo, au răutate în inimă.[32] Surprize pot apărea şi de la cei mai apropiaţi prieteni, cu care trăieşti în pace:,,Chiar şi acela cu care trăiam în pace, în care îmi puneam încrederea şi care mânca din pâinea mea, ridică şi el călcâiul împotriva mea."[33]

Pace în familie

,,Mai bine o bucată de pâine uscată, cu pace, decât o casă plină de cărnuri, cu ceartă!", învaţă Solomon [34] Apostolul Pavel învaţă că dacă cel necredincios vrea să se despartă, nu ne putem opune pe motiv că acesta va fi convertit la credinţă. ,,Dumnezeu ne -a chemat să trăim în pace”. Căci ce ştii tu, nevastă, dacă îţi vei mântui bărbatul? Sau ce ştii tu, bărbate, dacă îţi vei mântui nevasta?[35]

Pacea trebuie căutată

Pacea e o podoabă aleasă pe care trebuie s-o căutăm, după care trebuie să alergăm.[36] Apostolul Pavel îndeamnă lămurit: ,,urmăreşte neprihănirea, credinţa, dragostea, pacea, împreună cu cei ce cheamă pe Domnul dintr-o inimă curată”.[37]Acelaşi apostol ne spune:Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul.[38] Apostolul Petru îndeamnă şi el pe oameni să caute pacea şi s-o urmărească[39] Acelaşi apostol arată că, fiindcă creştinii aşteaptă ceruri noi şi pământ nou în care va locui neprihănirea, ei trebuie să se silească să fie găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină şi în pace.[40]

Pace în cer şi pe pământ

Îngerul care a vestit naşterea Mântuitorului s-a unit cu o mulţime de oaste cerească, lăudînd pe Dumnezeu, şi zicînd: ,,Slavă lui Dumnezeu în locurile prea înalte, şi pace pe pămînt între oamenii plăcuţi Lui.``[41]Şi cînd S'a apropiat de Ierusalim, spre pogorîşul muntelui Măslinilor, toată mulţimea ucenicilor, plină de bucurie, a început să laude pe Dumnezeu cu glas tare pentru toate minunile, pe cari le văzuseră. /Ei ziceau: ,,Binecuvântat este Împăratul care vine în Numele Domnului! Pace în cer, şi slavă în locurile prea înalte!``[42]

Pacea lui Dumnezeu ne va păzi inimile şi gândurile

,,Şi pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile şi gândurile în Hristos Iisus.”, scrie apostolul Pavel.[43]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti.
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.

Note

 1. 2Cor13.11, 2Tes3.16, Efes2.14,15,17 Col3.15
 2. 2Cor13.11
 3. Ps4.8, 29.11, 35.27, 72.3, 85.8, 147.14
 4. Lc10.5-6, Mt10.12
 5. Ioan14.27
 6. Ioan20.19, Lc24.36
 7. Ioan20.21
 8. Prov3.2
 9. Ps37.11
 10. Ps85.10
 11. Ps119.165
 12. Lc19.42
 13. Evr12.11
 14. Rom2.10
 15. Rom 8.6)
 16. Gal 5.22
 17. Rom15.12
 18. Mat5.9
 19. Prov12.20
 20. Ps37.37
 21. Ps7.4
 22. Rom10.15
 23. Mc9.50
 24. 1Tes5.13
 25. 2Pet3.14
 26. 1Cor16.11
 27. Iac3.18
 28. Mat10.34, Lc12.51
 29. Prov29.9
 30. Rom12.18
 31. Ps35.20, Ps120.6, Iac2.16
 32. Ps28.3-4
 33. Ps41.9
 34. Prov17.1
 35. 1Cor7.15
 36. Ps34.14
 37. 2Tim2.22
 38. Evrei12.14
 39. 1Pet3.11
 40. 2Pet3.14
 41. Lc2.14
 42. Lc19.38
 43. Flp4.7