Hărnicia

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Hărnicia este una din virtuţile morale care constă în a munci cu sârg şi care duce la sporirea cinstită a veniturilor.

Hărnicia duce spre belşug şi sporirea veniturilor

Leneşul doreşte mult, şi totuşi, n-are nimic, dar cei harnici se satură.[1] Planurile omului harnic nu duc decât spre belşug dar cel ce lucrează cu grabă n-ajunge decât la lipsă.[2] Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.[3] Mâna celor harnici va stăpâni, dar mâna leneşă va plăti bir.[4]

Hărnicia, podoaba femeii virtuoase

Femeia virtuoasă (de caracter), care este mai de preţ decât mărgăritarele,[5] este una harnică.[6]Ea confecţionează obiecte de îmbrăcăminte sau alte materiale (învelitori de pat). Cu unele articole (cămăşi, cingători) face negoţ,[7] fiind o adevărată corabie de negoţ care de departe îşi aduce pâinea (materialele)[8] iar cu altele îşi îmbracă familia.[9]Ea se scoală când este încă noapte, dă hrană casei sale, şi împarte lucrul de peste zi slujnicelor sale[10]şi în general veghează asupra celor ce se petrec în casă.[11] Ea cumpără un ogor şi din rodul muncii ei sădeşte o vie.[12] Pe lângă hărnicie, femeia virtuoasă este una în care inima bărbatului se încrede, făcându-i bine în toate zilele vieţii sale,[13] este miloasă cu cei nenorociţi şi lipsiţi,[14] este îmbrăcată cu tărie şi vază (cinste, demnitate, eng. dignity) şi râde de ziua de mâine,[15], deschide gura cu înţelepciune, şi învăţături plăcute îi sunt pe limbă,[16] ea este numită binecuvântată de fii, iar soţul ei, care este bine văzut de bătrânii ţării[17] o laudă spunându-i că multe fete au o purtare cinstită dar că ea le întrece pe toate.[18]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6.
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7.
 3. English Standard Version Bible, 1971.
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti.
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului, Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de IPS Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4.


Note

 1. Prov13.4
 2. Prov21.15
 3. Prov10.4
 4. Prov12.24
 5. Prov31.10
 6. Prov31.13,17,27
 7. Prov31.24
 8. Prov31.14
 9. Prov31.21
 10. Prov31.15
 11. Prov31.27
 12. Prov31.16
 13. Prov31.11-12
 14. Prov31.20
 15. Prov31.25
 16. Prov31.26
 17. Prov31.23
 18. Prov31.29