Lux

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Luxul este ceea ce depăşeşte necesităţile omului.

Produse de lux

Produsele de lux (în special băuturi, mâncăruri, îmbrăcăminte, case, ambarcaţiuni, genţi, parfumuri, ceasuri, bijuterii, etc), sunt produsele care se îndepărtează de la funcţia lor obişnuită de a satisface anumite trebuinţe (de a bea, de a mânca, de a locui, de a se plimba, de a arăta îngrijit, de a şti cât este ceasul, etc), fiind expresia apartenenţei la o anumită clasă financiară.

Podoabele femeilor

Apostolul Petru le sfătuieşte pe femei să se împodobească cu virtuţile curate şi nepieritoare ale blândeţii şi liniştii şi nu cu podoabe de aur, împletituri de păr sau haine frumoase. Căci aşa se împodobeau sfintele femei de odinioară care nădăjduiau în Dumnezeu şi erau supuse bărbaţilor lor.[1]

Nepăsarea, un pericol

Cel mai mare pericol pentru cei bogați este nepăsarea, așa cum se vede din pilda bogatului nemilostiv care ajunge în iad [2] dar și din cartea prorocului Amos care evocă luxul și desfătarea mai-marilor Sionului, care se culcau pe paturi de fildeș și erau nepăsători față de suferința propriului popor.[3]

Bogăția și tipuri de bogați

Bogăția este o binecuvântare dată omului de Dumnezeu precum ne spune în multe rânduri Sfânta Scriptură [4]. În cazul multora bogăția duce la rătăcirea de la credinţă, cei stăpâniți de ea ajungând străpunşi de o mulţime de chinuri[5] iar bogații ajung greu în împărăția cerurilor, așa cum spune Iisus[6] Sfânta Scriptură se referă și la bogați drepți precum Avraam [7], Lot [8], Isaac[9], Iacov [10], Iosif[11] , Iov[12], Iosif din Arimateea[13] Nicodim [14], femeia cu scurgere de sânge de 12 ani[15] , femeia bogată din Şunem[16] şi alţii.

Sfaturi pentru bogați

Bogaţii trebuie să le urmeze modelul, având datoria să nu se semeţească, să nu-şi lipească inima de averi, să nu-şi pună nădejdea în bogăţia cea nestatornică, ci în Dumnezeul cel viu, să fie miloși şi cu inima largă, îmbogăţindu-se în fapte bune, ca bună temelie pentru viaţa veşnică în rai. [17]

Note

 1. 1Pet3.3-6
 2. Lc16.19-31
 3. Amos 6.1-6
 4. (Fac26.12-Isaac, Fac39.5-Iosif, Iov1.10- Iov, 2Cron32.27-29- Iezechia)
 5. 1Tim6.10
 6. Mc10.25, Lc10.25
 7. Fac13.2
 8. Fac13.5-6
 9. Fac26.12-13
 10. Fac30.43
 11. Fac45.8
 12. Iov1.3
 13. Mt27.57
 14. Ioan 19.39
 15. Lc8.44
 16. 4Regi4.8-17
 17. 1Tim 6.17-19

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2