Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor

Un păcat strigător la cer

Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor este un păcat[1] strigător la cer.[2] Dacă aceştia strigă la Dumnezeu după ajutor, Acesta le va auzi strigătele, Se va mânia şi îi va pedepsi pe asupritori.[3]. Asuprirea acestor categorii se manifestă prin nepăsare[4], zălogirea vacii sau hainei văduvei [5], atingerea (încălcarea) drepturilor acestora[6], mutarea hotarelor.[7], ucidere.[8]

Dreptul orfanului, văduvei, străinului

Legea ebraică prevedea că acea parte care rămânea după primul seceriş ,cules de măslini , ori cules de vie [9] să revină orfanului, văduvei, străinului. Zeciuiala din venit, scoasă în anul al 3-lea, revenea orfanilor, văduvelor, străinilor şi leviţilor.[10] Străinul trebuia să aibă şi el parte, alături de stăpân, slugi şi simbriaşi, la ce ieşea de la sine din pământ de ziua Sabatului[11] Străinul trebuie iubit ca pe sine, la fel ca pe ceilalţi, căci el trăieşte aceeaşi experienţă pe care au trăit-o şi evreii în Egipt.[12]La sărbători trebuie să se bucure şi străinul, văduva, orfanul, levitul.[13]

Dumnezeu şi credincioşii, apărătorii orfanilor, văduvelor şi străinilor

Dumnezeu este apărătorul orfanilor, văduvelor, cărora le face dreptate [14](14), însă orfanii şi văduvele celor răi nu sunt ajutaţi de Dumnezeu[15] Credincioşii adevăraţi ajută pe orfani, văduve şi străini.[16]Astfel Iov a împărţit din pâinea sa orfanilor, a scăpat pe orfanul lipsit de sprijin, pe care din tinereţe i-a crescut ca un tată, a sprijinit pe văduvă de când era mic, i-a umplut de bucurie inima.[17], a găzduit pe străin şi călător.[18] Apostolul Iacov arată:,,Cucernicia curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu şi Tatăl, aceasta este: să cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazurile lor, şi să ne păzim pe noi fără de pată din partea lumii.[19]Iisus spune că cel care primeşte pe străin, pe El îl primeşte şi că de acest lucru va ţine cont la Judecată.[20]

Asuprirea săracilor

Păcatul asupririi săracilor

Asuprirea săracilor este un păcat[21] care se traduce prin nepăsare [22], cererea de camătă[23], zălogirea nemiloasă[24], primirea de daruri în natură de la ei [25], părtinirea la judecată [26], atingerea dreptului săracului la judecată [27], jefuirea [28], uciderea[29] Asuprirea săracului în numele dreptăţii este un fapt de care nu trebuie să ne mirăm, avertizează Eclesiastul.[30] Zaheu, mai-marele vameşilor rămâne un model de bogat nedrept care devine vrednic de a fi numit ,,fiul lui Avraam”, căci el renunţă la jumătate din avere în favoarea săracilor, şi este dispus să întoarcă împătrit celor nedreptăţiţi de el; prin gestul său, el aduce mântuirea nu numai pentru el, ci pentru toată casa lui.[31]

Măsuri pentru protejarea săracilor

Legea ebraică prevedea ca unele roade să fie lăsate săracului, şi anume rodul pământului din anul al 7-lea, când nu este lucrat, regula aplicându-se şi viei şi măslinilor.[32]; apoi spicele rămase de pe urma secerătorilor[33] strugurii rămaşi după cules şi boabele căzute din ei, împreună cu străinii,[34]), ceea ce iese de pe colţul nesecerat lăsat special(împreună cu străinii,[35]). În general, cel înfometat putea să mănânce struguri, dar fără să ia în vas, şi să culeagă spice, dar fără să pună secera în holde.[36]

Îndemnuri de ajutorare a săracilor

Din moment ce totdeauna vor fi săraci în ţară[37], avem datoria de a lupta împotriva sărăciei[38], de a-i deschide mâna celui sărac şi celui lipsit,[39]Legea ebraică prevedea iertarea datoriile săracilor, la fiecare 7 ani[40] (de unde şi îndemnul de a-i împrumuta fără părere de rău în inimă, indiferent de cât de apropiat este anul iertării.[41]) şi de a-i elibera din sclavie, în anul al 7-lea, pe aceia dintre fraţi ajunşi sclavi din pricina sărăciei, eliberare care se recomanda a fi însoţită şi de daruri.[42] Apostolul Pavel îi îndeamnă pe hoţi să lucreze cu mâinile la ceva bun ca să aibă ce împărţi cu cel lipsit.[43]

Dumnezeu apără pe săraci şi pedepseşte pe asupritorii lor

Dumnezeu este apărătorul şi izbăvitorul săracilor[44] căci Dumnezeu i-a ales ,,pe cei săraci în ochii lumii acesteia, ca să -i facă bogaţi în credinţă şi moştenitori ai Împărăţiei”, precum spune apostolul Iacov[45]Dumnezeu îi va pedepsi pe cei asupritori şi înşelători care apasă pe cei săraci.[46] Uneori săracii îşi recuperează de la fiii celor răi lucrurile furate.[47]

Asuprirea năpăstuiţilor

Blestemat este cel ce îşi bate joc de cei cu deficienţe fizice, cum ar fi cei surzi[48] sau cei orbi.[49]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului şi Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea şi purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 1997, Bucureşti, ISBN 973-9130-88-7
 3. English Standard Version Bible, 1971
 4. Carte de învăţătură creştină ortodoxă, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, Bucureşti
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului şi Clujului- Învăţătură de credinţă ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediţia a 3-a revăzută, prefaţă la ediţia I de Bartolomeu Anania, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei şi Bucovinei- Concordanţă biblică tematică, ediţie revăzută şi completată de Pr. Vasile Dogaru şi Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu şi Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de Daniel, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei, Iaşi, 2000, ISBN 973-9272-58-4

Note

 1. Exod22.22, Ier7.6-7, Zah7.10, Exod23.9, Lev19.33, Deut1.16, Deut24.14, Ezec22.7,29, Mal3.5
 2. Exod22.22
 3. Exod22.22
 4. Is1.23, Ier5.28, Iov24.21, 22.9, 31.16
 5. Deu24.17, Iov24.3
 6. Deut24.17, Is10.1,2
 7. Prov23.10
 8. Ps94.6 ,Iov24.1-14
 9. Deut24.19-21
 10. Deut14.28-29, 26.12-13
 11. Lev25.6
 12. Lev19.34, Deut10.19
 13. Deut16.11,14
 14. Deut10.17-18, Ps10.14, Ps10.17-18, Ps68.5, Ps146.9, Ier49.11, Osea14.3, Prov15.25
 15. Is9.17
 16. Iov29.13 Iov31,16-23. 30-32, Is1.17, Iac1.27, Mat25.31-46
 17. Iov29.13, Iov31,17-18
 18. Iov 31.32
 19. Iac1.27
 20. Mat25.31-46
 21. Ezec22.29, Iov20.19, Ps10.10, Ps82.3-4, Is10.2, Zah7.10, Ezec18.10-13, Is3.14-15
 22. Ezec16.49
 23. Exod22.25
 24. Deut24.6, Deut24.12-13, Iov24.9
 25. Amos5.12
 26. Exod23.3, Lev19.15
 27. Exod23.6, Is32.7, Amos5.12
 28. Ps35.10
 29. Ps109.16 Iov24.14, Ps37.14
 30. Ecl5.8
 31. Lc19.8
 32. Exod23.11
 33. Lev23.22, Lev19.9
 34. Lev19.10, 23.22
 35. Lev23.22
 36. Deut23.24-25, Iov24.10
 37. Deut15.11, mat26.11, Mc14.7, Ioan 12.8
 38. Deut15.4
 39. Deut15.7-8
 40. Deut15.1-2
 41. Deut15.7-8
 42. Deut12.12-15
 43. Efes4.28
 44. Ps109.21-31, Ps12.5, Iov34.28, Ps35.10, Ps72.4,12, Ps109.31, Is11.4, Is26.6,1Sam2.8, Iov34.28, Amos2.6, 8.6
 45. Iac2.1-9
 46. Amos 8.1-14
 47. Iov20.10
 48. Lev19.14
 49. Lev19.14, Deut27.18