Minciuna

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Pinocchio-Enrico Mazzanti, prima ilustrație (1883) la Le avventure di Pinocchio. Storia di un burattino - colorată de Daniel Donna
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Minciuna este unul din păcatele limbii, care constă într-o ,,denaturare intenționată a adevărului având de obicei ca scop înșelarea cuiva [1]. Minciuna este un păcat care se prezintă sub multe forme (minciună simplă, înșelare, prefăcătorie, viclenie, lingușire) și însoțește adeseori alte păcate (lăcomia de mâncare și băutură, lenea, nepăsarea, furtul, nedreptatea, vrăjitoria, etc). Mărturia mincinoasă reprezintă una din formele particulare ale minciunii. Cei ce iubesc minciuna nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu.[2] Mijloacele de luptă împotriva acestui păcat sunt: citirea Sfintei Scripturi, mersul regulat la biserică.

Dumnezeu urăște minciuna

Limba mincinoasă se află printre lucrurile urâte de Dumnezeu.[3]În Proverbele lui Solomon(Pildele lui Solomon) înțelepciunea strigă ca ea urăște gura mincinoasă.[4]Cel neprihănit, asemenea lui Dumnezeu, urăște cuvintele mincinoase[5]Prin poruncile Tale mă fac mai priceput, de aceea urăsc orice cale a minciunii, spune psalmistul[6] și adaugă: ,,Urăsc și nu pot suferi minciuna, dar iubesc Legea Ta.[7]El nu se împrietenește cu oamenii mincinoși, vicleni sau trufași.[8]

Minciuna, caracteristică omului

Minciuna este caracteristică omului,[9] fiilor oamenilor cum spune psalmistul.[10]Pâinea minciunii este dulce omului, dar mai pe urmă gura îi este plină de pietriș, arată Solomon.[11] În Exod este menționată interdicția de a răspândi zvonuri neadevărate.[12] Mincinoșii se rătăcesc de cum se nasc.[13]Mai mult prețuiește un sărac decât un mincinos.[14] Omul de nimic, omul nelegiuit umblă cu neadevărul în gură.[15] Oamenii răi sunt și mincinoși.[16]Potrivnicii psalmistului sunt niște mincinoși.[17]Unii veselesc pe căpeteniile lor cu minciuni.[18]Când cel ce stăpânește dă ascultare cuvintelor mincinoase, toți slujitorii lui sunt niște răi.[19] Unii fac jurăminte mincinoase.[20] În vremile din urmă unii vor fi abătuți de la calea cea dreaptă cu minciuni.[21]

Cine spune că n-a păcătuit îl face mincinos pe Hristos[22]Cine zice că îl cunoaște pe Hristos dar nu păzește poruncile Lui este un mincinos[23]Cel care îl tăgăduiește pe Hristos este mincinos.[24]Cine nu crede pe Dumnezeu Îl face mincinos[25]

Minciuna și spiritele rele

Fișier:Adam și Eva 3.jpg
Adam și Eva- Lucas Cranach Bătrânul, sec 16, Bode-Museum, Berlin; Cel rău este ,,mincinos și tatăl minciunii"

Iisus îi acuză pe fariseii care vroiau să-l omoare că sunt fiii Celui-Rău, care este ucigaș, mincinos și tatăl minciunii.[26]Proorocul Mica îi avertizează pe Ahab, împăratul Israelului și pe Iosafat, împăratul lui Iuda, că vor fi învinși în bătălia pentru Ramotul din Galaad și le spune că Dumnezeu a îngăduit unui duh rău să-l amăgească pe împăratul Ahab, transformându-se într-un duh de minciună în gura tuturor proorocilor care-l încurajau să pornească la luptă[27]

Idolii sunt mincinoși

Idolii sunt prin esența lor mincinoși căci ei sunt doar închipuiri înșelătoare, zadarnice, rătăcitoare de suflet, fără suflet și fără putere.[28]

Apostoli mincinoși

Apostolii mincinoși, care se prefac în slujitori ai neprihănirii, după cum Satana se preface într-un înger de lumină, trebuie identificați și izolați, sfârșitul lor fiind după faptele lor.[29]

Frați mincinoși

Frații mincinoși se strecurau printre ceilalți frați încercând să-i aducă pe aceștia la robia stricăciunii.[30]

Vrăjitorul mincinos

Vrăjitorul mincinos Elimas este pedepsit de sfântul apostol Pavel cu orbire, pentru că încerca să abată de la credință pe dregătorul înțelept Sergius Paulus[31]

Învățători mincinoși

Sfântul apostol Petru avertiza că în norod se ridicaseră învățători mincinoși, eretici, care se lepădaseră de Hristos și ajunseseră robi ai stricăciunii: destrăbălați, lacomi de câștig, fără ocupație, cheflii, trufași, preacurvari. Din pricina acestora, calea adevărului urma a fi vorbită de rău.[32]

Prooroci mincinoși

Dumnezeu le rânduiește proorocilor mincinoși pedepse pe măsură: Hanania gustă moartea chiar în anul respectiv.[33]Pașhur ajunge rob în Babilon [34] iar în cazul lui Șemaia Dumnezeu face ca niciunul din sămânța lui să nu locuiască în mijlocul poporului și nu vadă binele pe care-l va face poporului.[35]Va veni o vreme când înșiși locuitorii țării vor scoate din țară proorocii mincinoși, cei care vor mai avea curaj să proorocească vor fi uciși chiar de părinții lor, rămânând doar cei care își vor ascunde meseria, după cuvântul proorocului Zaharia.[36]Iisus vestește apariția Hristoșilor mincinoși și a proorocilor mincinoși care vor face semne mari și minuni ca să înșele, pe cât este cu putință, și pe cei aleși.[37]Lupi răpitori în haine de oi, ei vor putea fi cunoscuți după roadele lor.[38]Iisus îi căina pe cei pe care toată lumea îi vorbea de bine, căci așa le făceau părinții proorocilor mincinoși.[39]Apostolul Ioan arăta că în lume ieșiseră mulți prooroci mincinoși, dar duhurile vestite de aceștia trebuiau cercetate: orice duh care nu mărturisește pe Iisus nu este de la Dumnezeu, iar orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup este de la Dumnezeu.

Proorocul mincinos

Din gura balaurului, a fiarei și a proorocului mincinos vor ieși 3 duhuri necurate, asemănătoare unor broaște, capabile de semne nemaipomenite, care se vor duce la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu.[40]Proorocul mincinos este cel care, înaintea fiarei, va face semnele cu care îi va amăgi pe cei ce urmau a primi semnul fiarei și a se închina icoanei ei. Acesta urmează a fi aruncat, de viu, împreună cu fiara, în iazul de foc care arde cu pucioasă [41]unde urmează să sosească și diavolul și unde vor fi munciți zi și noapte, în vecii vecilor.[42]

Soarta mincinoșilor

Iadul

Omul mincinos nu se întărește pe pământ[43] căci Dumnezeu va astupa gura celor mincinoși.[44] Legea lui Dumnezeu este pentru mincinoși[45]Pentru că au preacurvit cu nevestele aproapelui lor și pentru că au spus minciuni în Numele Domnului, Zedechia (fiul lui Maaseia) și Ahab (fiul lui Colaia) sunt dați de Dumnezeu în mâinile lui Nebucadnețar, împăratul Babilonului, care-i arde în foc.[46] Dumnezeu pierde pe cei mincinoși[47], căci aceștia nu au acces la împărăția lui Dumnezeu.[48]

Scăparea de minciună

Solomon ne sfătuiește să nu adăugăm nimic la cuvintele Domnului pentru ca El să nu ne pedepsească și pentru a nu fi găsiți mincinoși.[49] Apostolul Pavel spune să ne lăsăm de minciună pentru a ne îmbrăca în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, cu neprihănirea și sfințenia pe care o dă adevărul. ,,Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul``, pentru că suntem mădulare unii altora.[50] Agur cere lui Dumnezeu înainte de moarte să depărteze de la el neadevărul și cuvântul mincinos.[51]Psalmistul se roagă Domnului să facă ,,să amuțească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit![52] și ,,să-i scape sufletul de buza mincinoasă, de limba înșelătoare!"[53]Solomon ne îndeamnă hotărât:,,Izgonește neadevărul din gura ta; și depărtează viclenia de pe buzele tale!"[54] În veacul viitor nu va mai exista minciună.[55].


Păcate ale limbii apropiate minciunii

Păcatul limbii înșelătoare

Psalmistul îl mustră pe asupritorul său, arătând că acesta iubește mai mult minciuna decât adevărul, că iubește cuvintele nimicitoare și că are o limbă înșelătoare și-l asigură că Dumnezeu îl va pedepsi[56] . Proorocul Mica îi acuză pe unii locuitori ai Israelului că este numai înșelătorie în inima lor[57] Psalmistul ne spune să ne ferim limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare.[58] Apostolul Petru ne spune și el: Caci cine iubește viața, și vrea să vadă zile bune, să-și înfrâneze limba de la rău, și buzele de la cuvinte înșelătoare.[59] În veacul viitor rămășițele lui Israel nu vor mai săvârși nelegiuire, nu vor mai spune minciuni și în gura lor nu se va mai găsi o limbă înșelătoare. Ci vor paște, și se vor odihni, și nimeni nu-i va tulbura, scrie Sofonie.[60]

Păcatul limbii prefăcute

Psalmistul îl cheamă în ajutor pe Dumnezeu spunând că oamenii evlavioși și credincioși se împuținează și că oamenii își spun minciuni unii altora, pe buze au lucruri lingușitoare, vorbesc cu inimă prefăcută.[61]Solomon ne încredințează că cel cu inimă prefăcută nu găsește fericirea.[62] Răutatea prefăcutului se va descoperi în adunare, ne pune în gardă același Solomon.[63] Apostolul Pavel atrage atenția asupra unor apostoli mincinoși care se prefac în apostoli ai lui Hristos, în slujitori ai neprihănirii (asemenea lui Satana care se preface în înger de lumină), arătând că sfârșitul lor va fi după faptele lor.[64] Adresându-se unor farisei și cărturari, Iisus le zice: „Fățarnicilor, bine a proorocit Isaia despre voi, când a zis: Norodul acesta se apropie de Mine cu gura și mă cinstește cu buzele, dar inima lui este departe de Mine. Degeaba Mă cinstesc ei, învățând ca învățături niște porunci omenești.``.[65] Preoții cei de seamă și cărturarii au trimis niște iscoditori, care se prefăceau că sunt neprihăniți, ca să-L prindă cu vorba și să-L dea pe mâna stăpânirii și pe mâna puterii dregătorului. Aceștia l-au întrebat dacă se cuvenea să plătească bir Cezarului. Iisus îi mustră pentru că îl ispitesc, apoi le spune să dea Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu.``[66] Apostolul Pavel ne îndeamnă ca dragostea noastră să fie fără prefăcătorie.[67] Apostolul Ioan spune: Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.[68]Apostolul Petru arată că trebuie să lepădăm toată răutatea, prefăcătoria, pizma și prefăcătoria și ca niște prunci de curând născuți să dorim laptele cel duhovnicesc și neprefăcut, ca prin el să creștem spre mântuire.[69]

Păcatul limbii viclene

Viclenia este un păcat nelipsit din zestrea oamenilor răi, așa cum vedem în Psalmi.[70] Proorocul Ieremia observă că vicleana cetate Iuda s-a întors la Dumnezeu cu prefăcătorie.[71] Prefăcătoria i-a cuprins și pe apostolul Petru, pe Barnaba și pe alți iudei care, după ce au mâncat împreună cu Neamurile, când au venit unii apostoli, n-au mai mâncat de frica celor tăiați împrejur, drept pentru care Petru a fost mustrat de Pavel care i-a spus ,,Dacă tu, care ești Iudeu, trăiești ca Neamurile, și nu ca Iudeii, cum silești pe Neamuri să trăiască în felul Iudeilor?``.[72] Apostolul Pavel arată că propovăduirea apostolilor nu se întemeiază nici pe rătăcire, nici pe necurăție, nici pe viclenie, ci, fiindcă Dumnezeu i-a găsit vrednici de a le încredința Evanghelia, ei caută să vorbească astfel ca să placă nu oamenilor, ci lui Dumnezeu, care le cercetează inimile.[73] Solomon ne îndeamnă hotărât:Izgonește neadevărul din gura ta și depărtează viclenia de pe buzele tale![74]Oamenii fără vicleșug care umblă în neprihănire vor fi răsplătiți.[75] Hristos este Cel fără vicleșug care s-a jertfit pentru păcatele noastre.[76]

Păcatul limbii lingușitoare

Lingușitorul primește o bunăvoință momentană, dar de mai scurtă durată în raport cu cea obținută de cel care mustră.[77] Cine lingușește pe aproapele său întinde un laț aproapelui său.[78], pregătindu-i pieirea.[79] Omul darnic se înconjoară de lingușitori.[80] Psalmistul se roagă pentru nimicirea buzelor lingușitoare.[81] Antihristul va folosi puterea lingușirii, încercând să corupă pe mulți.[82]

Bibliografie

 1. Biblia sau Sfânta Scriptură a Vechiului și Noului Testament, ISBN 0 564 01708 6
 2. Biblia sau Sfânta Scriptură, tipărită sub îndrumarea și purtarea de grijă a Prea Fericitului Părinte Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe, cu aprobarea Sfântului Sinod, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, 1997, București, ISBN 973-9130-88-7
 3. English Standard Version Bible, 1971
 4. Carte de învățătură creștină ortodoxă, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, 1978, București
 5. Arhiepiscopia Ortodoxă Română a Vadului, Feleacului și Clujului- Învățătură de credință ortodoxă, tipărită cu aprobarea Sfântului Sinod, ediția a 3-a revăzută, prefață la ediția I de Bartolomeu Anania, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4
 6. Mitropolia Moldovei și Bucovinei- Concordanță biblică tematică, ediție revăzută și completată de Pr. Vasile Dogaru și Pr. Neculai Dorneanu după lucrarea Călăuza predicatorului de Dr. Constantin Chiricescu și Iconom Constantin Nazarie, cuvânt înainte de Daniel, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Editura Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, Iași, 2000, ISBN 973-9272-58-4

Note

 1. DEX '98 - „MINCIÚNĂ”
 2. Apoc21.8, Apoc21.27, Apoc22.15, Prov 21.6, Is5.18, Prov 12.19
 3. Prov 6.16-19, Prov 12.22
 4. Prov 8.13
 5. Prov 13.5, Iov 24.25, 31.5, 34.6, 36.4, Ps 119.104,.128, Ps 119.163, Prov 8.7, 13.5, 17.7, Apoc 14.5, Ps 24.4
 6. Ps 119.104
 7. Ps 119.163
 8. Ps 26.4, Ps 101.7, Ps 40.4
 9. Num23.19, 1Sam15.26-29, Ps4.2,Ps62.9, Rom3.4,
 10. Ps4.2, Ps62.9
 11. Prov 20.17
 12. Exod23.1
 13. Ps58.3
 14. Prov19.22
 15. Prov 6.12, Ps 62.4, Ps 52.3, Prov 10.18, 27.6
 16. Ier9.3,.5,.8, Mica6.12, Ps12.2, Ps36.3, Ps59.12, Iov13.4, Is28.15, Is30.9, Is57.4, Is59.3, Is59.13, Ezec13.19-22, Osea10.13, Osea11.12, Osea 12.1, Mica 6.12
 17. Ps109.2, Ps144.8, Ps144.11
 18. Osea7.3
 19. Prov29.12
 20. Osea10.4, Ps24.4, Ezec21.23-29
 21. 1Tim4.2
 22. 1Ioan1.10
 23. 1Ioan2.4, 1Ioan4.20, Ioan8.55
 24. 1Ioan2.21-22
 25. 1Ioan5.10
 26. Ioan8.44
 27. 1Imp22.1-29
 28. Ier10.14, Ier16.19, Ier51.17, Amos2.4, Habacuc2.18, Rom1.25
 29. 2Cor11.13, 2Cor11.13
 30. Gal2.4, 2Cor11.26
 31. FA13.6
 32. 2Petru2.1
 33. Ier28.15
 34. Ier20.6
 35. Ier29.31
 36. Zah13.2-6
 37. Mt24.24, Mc13.22
 38. Mt7.15
 39. Lc6.26
 40. Apoc19.20
 41. Apoc19.20
 42. Apoc20.10
 43. Ps140.11
 44. Ps63.11, Is28.17, Ier13.25, Ezec7.8, Osea 7.13
 45. 1Tim1.10
 46. Ier29.21-23
 47. Ps5.6
 48. Apoc21.8, Apoc21.27, Apoc22.15, Prov 21.6, Is5.18, Prov 12.19
 49. Prov30.6
 50. Efes4.25
 51. Prov30.8
 52. Ps31.18
 53. Ps120.2
 54. Prov 4.24
 55. Sofonie3.13
 56. Ps52.4
 57. Mica6.12
 58. Ps34.13
 59. 1Pet3.10
 60. Sofonie3.13
 61. Ps12.2
 62. Prov17.20
 63. Prov 26.24-26
 64. 2Cor11.14
 65. Mat15.8, Mc7.6
 66. Luc20.20
 67. Rom12.9-10
 68. 1Ioan3.18
 69. 1Pet2.1
 70. Ps10.7, 50.19
 71. Ier3.6-13
 72. Gal2.11-14
 73. 1Tes2.3-7
 74. Prov4.24
 75. Is33.15-16
 76. Is53.1-9-12, 1Pet2.19-22-25
 77. Prov28.23
 78. Prov 29.5
 79. Prov26.28
 80. Prov19.6
 81. Ps12.3
 82. Dan11.31