Vârstele omului

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Vârstele omului sunt: copilăria, tinerețea, maturitatea, bătrânețea. Copilăria este vârsta purității, dar și a unei cunoașteri imperfecte. Tinerețea este vremea în care omul trebuie să fie cu inima veselă, fără necazuri sau suferințe trupești, dar totuși cu frică de Judecata Domnului; este vremea căsătoriei și a nașterii de prunci. Maturitatea este vremea unei cunoașteri profunde a lucrurilor. Bătrânețea este vremea față de care tinerii trebuie să manifeste respect; este vremea unor greutăți fizice și morale.

Copilăria

Iisus Hristos face trimitere la puritatea copiilor pe care o dă drept model:

Și aduceau la El și pruncii, ca să Se atingă de ei. Iar ucenicii, văzând, îi certau. Iar Iisus i-a chemat la Sine, zicând: Lăsați copii să vină la Mine și nu-i opriți, căci împărăția lui Dumnezeu este a unora ca aceștia. Adevărat grăiesc vouă: Cine nu va primi împărăția lui Dumnezeu ca un prunc nu va intra în ea. (Luca 18.15–17) Copilașii sunt un model de smerenie. (Matei 18.4)

Viața pământească, când cunoașterea noastră e imperfectă, este comparată cu copilăria, în timp ce perioada maturității este comparată cu aceea a vieții veșnice (1 Corinteni 13.8–13)

Tinerețea

În tinerețea care este trecătoare, omul trebuie să fie cu inima veselă, fără necazuri sau suferințe trupești, dar totuși cu frică de Judecata Domnului: Bucură-te, omule, cât ești tânăr și inima ta să fie veselă în zilele tinereții tale și mergi în căile inimii tale și după ce-ți arată ochii tăi, dar să știi că, pentru toate acestea, Dumnezeu te va aduce la judecata Sa. Alungă necazul din inima ta și depărtează suferințele de trupul tău, căci copilăria și tinerețea sunt trecătoare (unele traduceri folosesc „deșertăciune”). (Ecclesiast 11.9)

Biblia se referă la căsătorie ca la o taină care este preferabil să fie făcută la vârsta tinereții „Izvorul tău să fie binecuvântat, și bucură-te de nevasta tinereții tale. Cerboaică iubită, căprioară plăcută: fii îmbătat tot timpul de drăgălășiile ei, fii îndrăgostit necurmat de dragostea ei.”(Prov 5.18) În altă parte se face o referire la soț ca la „bărbatul tinereții” (Prov 2.17, vezi și Ioil 1.8). Prorocul Maleahi în cartea sa redă vorbele Domnului care mustră nerespectarea legământului dintre om și „nevasta tinereții sale”, la care este martor Dumnezeu; acest legământ este căsătoria (Maleahi 2.14, 15) De asemenea copiii făcuți la tinerețe sunt precum „săgețile în mâna celui viteaz”, după cum zice psalmistul (Psalmi 126.4)

Iov adresându-se lui Dumnezeu spune: „De ce să scrii împotriva mea aceste hotărâri amare? De ce să-mi scoți ochii cu greșelile tinereții?”(Iov 13.26) Psalmistul scrie: „Păcatele tinereților mele și ale neștiinței mele nu le pomeni. (Psalmi 24.7)

Maturitatea

Perioada maturității este comparată cu aceea a vieții veșnice, când cunoașterea lucrurilor este profundă. (1 Corinteni 13.8–13)

Bătrânețea

Respectul față de bătrâni

În Levitic apare întâia oară datoria respectului față de bătrâni: „Să te scoli înaintea perilor albi, și să cinstești pe bătrân. Să te temi de Dumnezeul tău. Eu sunt Domnul.”[1] „Slava tinerilor este tăria, dar podoaba bătrânilor sunt perii albi”, va spune Solomon.[2] Apostolul Pavel învață și el: „Nu mustra cu asprime pe un bătrân, ci sfătuiește-l ca pe un tată; pe tineri sfătuiește-i ca pe niște frați.”[3] Tinerii trebuie să fie supuși celor bătrâni. (1 Pet 5.5)

Greutățile bătrâneții

Omul trebuie să-și aducă aminte de Făcătorul său până nu vin „zilele cele rele” și nu se apropie anii în care va zice că nu-și găsește „nicio plăcere în ei”. Atunci mădularele trupului sunt șubrezite: paznicii casei (mâinile) tremură, cele tari (picioarele) se încovoaie, cei ce macină (dinții) se opresc căci se împuținează, cei ce se uită pe ferestre (ochii) se întunecă, cele două uși dinspre uliță (buzele) se închid, uruitul morii (trupul) slăbește; omul se scoală la ciripitul unei păsări și glasul tuturor cântărețelor se aude înăbușit. Este vremea când omul se teme de orice înălțime, „se sperie pe drum”(este temător), îi albește părul („înflorește migdalul cu peri albi”), se deplasează cu greutate („abia se târăște lăcusta”) și îi trec poftele.( Ecclesiast 12.1–6) Povara bătrâneții trebuie să-l prindă pe om pregătit în credință, împodobit cu virtuțile creștine pentru a înfrunta cu nădejde aceste greutăți.

Note

  1. Levitic 19.32
  2. Prov 20.29
  3. 1 Timotei 5.1

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2