Veghe

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Veghea (privegherea) este un mijloc de luptă al duhului omului împotriva ispitelor, alături de rugăciune (Mt26.41). Ea poate lua diferite forme particulare cum ar fi veghea asupra păcatelor limbii, veghea asupra lăcomiei de mâncare, băutură sau asupra îngrijorărilor, veghea femeii asupra gospodăriei, veghea împotriva idolatriei şi astrologiei, veghea judecătorilor la judecată, veghea împotriva uitării adevărurilor de credinţă. Numai acela care veghează la sufletul său, îşi păzeşte sufletul său, cum spune Solomon şi va vedea mântuirea, precum spune psalmistul.

Caracterizare generală

Iosua spune poporului lui Israel să vegheze cu luare-aminte asupra sufletelor lor pentru a-l iubi pe Dumnezeu(Ios23.11)

Înainte de arestarea sa, pe când Iisus era cuprins de o întristare de moarte, i-a rugat de două ori pe Petru şi pe cei doi fii ai lui Zevedeu (Iacob şi Ioan) să privegheze şi să se roage alături de el dar de fiecare dată ei adorm. Ultima dată el le spusese: Privegheaţi şi vă rugaţi, ca să nu intraţi în ispită. Căci duhul este osârduitor, dar trupul este neputincios.(Mt26.38,39,41)

Apostolul Pavel îndeamnă la veghe în multe dintre epistolele sale (1Cor16.13, 2Cor 6.5, Efes 6.18, Colos4.2, 1Tes5.6, 1 Tes5.10, Evrei 10.24, 12.16). În una din epistole el scrie: Privegheaţi, staţi tari în credinţă, îmbărbătaţi-vă, întăriţi-vă./ Toate ale voastre cu dragoste să se facă. (1Cor16.13-14). În alta el scrie: Şi să luăm seama unul altuia,(să veghem unul asupra celuilalt-n.r) ca să ne îndemnăm la dragoste şi la fapte bune,(Evrei 10.24) Apostolul Petru îndeamnă şi el la veghe(1Pet4.7. 1Pet5.8): Fiţi treji, privegheaţi. Potrivnicul vostru, diavolul, umblă, răcnind ca un leu, căutând pe cine să înghită/ Căruia staţi împotrivă, tari în credinţă, ştiind că aceleaşi suferinţe îndură şi fraţii voştri în lume.(1Pet5.8-9) În Apocalipsă Dumnezeu spune: Iată, vin ca un fur. Fericit este cel ce priveghează şi păstrează veşmintele sale, ca să nu umble gol şi să se vadă ruşinea lui!(Apoc16.15)

Dumnezeu veghează

Iov îşi aminteşte cu nostalgie de zilele când Domnul veghea ca un prieten peste cortul lui. (Iov29.4) Ecclesiastul spune că peste cel mare veghează unul mai mare şi peste toţi Cel Atotputernic (Ecl5.7) Psalmistul se roagă ca bunătatea şi credincioşia lui Dumnezeu să vegheze asupra împăratului (Ps61.7) Veghea Domnului este însoţită fie de pedepse, fie de sprijinire: Precum am privegheat asupra lor ca să-i smulg şi să-i zdrobesc, ca să-i risipesc, să-i vatăm şi să-i pierd, aşa voi priveghea asupra lor, ca să-i zidesc şi să-i sădesc, zice Domnul.(Ieremia31.28) Domnul îi spune lui Ieremia că El priveghează asupra Cuvântului Lui că să-l împlinească (Ier1.12) Solomon îi spune împăratului să izbăvească pe cei condamnaţi la moarte. El întreabă retoric: Dacă vrei să spui: "Iată n-am ştiut nimic!", oare Cel ce cântăreşte inimile nu pătrunde cu privirea şi Cel ce veghează peste sufletul tău nu ştie şi nu va răsplăti omului după faptele lui?”(Prov24.12) Psalmistul spune că dacă nu păzeşte Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzeşte (Ps127.1)

Tipuri de veghe

Veghea împotriva păcatelor limbii

Psalmistul spune că va veghea asupra căilor lui ca să nu mai păcătuiască cu limba. (Ps39.1)

Veghea împotriva lăcomiei de băutură şi mâncare şi a îngrijorărilor

Lacomul-Thomas Rowlandson

Veghea şi rugăciunea ne ajută împotriva lăcomiei de băutură şi mâncare şi a îngrijorărilor, care îngreunează inima, preîntâmpinând surpriza venirii Zilei Judecăţii. (Lc21.34-36)

Veghea judecătorilor

Iosafat le spune judecătorilor să vegheze asupra faptelor lor, să judece cu frica Domnului ca pentru Dumnezeu, ca şi când Dumnezeu ar fi lângă ei când pronunţă judecăţi (2Cron19.6-7)

Veghea femeii

Femeia virtuoasă veghează peste casa sa (Prov31.27)

Veghea împotriva uitării adevărurilor de credinţă

Veghea trebuie să preîntâmpine uitarea lucrurilor văzute, ieşirea acestora din inimă (Deut 4.9) cum ar fi nimicirea celor care se închinaseră lui Baal, în număr de 24 000 (Deut4.3, Num 25.9, Ps106.29) Aceste lucruri trebuie povestite copiilor şi nepoţilor (Deut 4.9) Omul trebuie să vegheze cu luare-aminte asupra sufletului său pentru a nu cădea în idolatrie şi astrologie pentru că atunci când a primit Decalogul cei care stăteau la poalele muntelui au auzit glasul Domnului dar nu au văzut niciun chip.(Deut 4.10-15-19-20)

Recompensa pentru veghe şi pedeapsa pentru absenţa veghii

Dumnezeu spune că celui ce veghează asupra căii lui, aceluia îi va fi arătată mântuirea (Ps50.23)

La cel care ascultă învăţăturile părinţilor şi glasul înţelepciunii, chibzuinţa veghează asupra lui, spune Solomon (Prov2.11) Fericit este omul care ascultă de mine (vorbeşte înţelepciunea-n.r) şi veghează în fiecare zi la porţile mele (Prov8.34) Numai acela care ia aminte (veghează-n.r) la sufletul său, îşi păzeşte sufletul său. (Prov16.17) Cine nu veghează asupra căii sale, va muri.(n.r- va fi mort spiritual) (Prov19.16).

Iisus le spune de multe ori ucenicilor să privegheze pentru a nu fi surprinşi nepregătiţi de venirea Apocalipsei (Mt24.42,43, Mc13.33,35,37) Dacă vor veghea ei vor fi asemenea celor care, puşi de stăpân să vegheze, îşi vor primi partea de grâu (Lc12.42), li se va pune masa (Lc12.27) la întoarcerea stăpânului şi vor fi puşi peste toate avuţiile sale(Lc12.44).(vor primi viaţa veşnică în rai-n.r) Dacă nu vor veghea se vor asemăna cu acele slugi care se vor apuca să bată slugile şi slujnicele din subordine, să mănânce şi să se îmbete şi acestea vor fi tăiate în două de stăpân la întoarcere şi partea lor va fi pusă de stăpân cu cei necredincioşi(Lc12.45,46)(vor intra în iad-n.r)

Bibliografie

  • Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2