Iad

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Iadul
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Iadul (din grecescul Ἅδης - Hades -, prin slavonescul jadŭ) este locul chinurilor[1] veșnice.[2] Este locul unde vor merge unii oameni în urma Judecății lui Hristos de la sfârșitul veacurilor în care fiecare va da socoteală pentru toate faptele și vorbele sale.[3]

Caracteristicile iadului

Iadul se mai numește locul unde este „plângerea și scrâșnirea dinților” (Mt 13.42, 50. Mat 8.12, 22.13), foc nestins (Mt 3.12), „focul cel veșnic” (Mt 25.41), cuptor de foc (Mt 13.42, 50), iezerul de foc unde arde pucioasă (Apoc 19.20), gheenă (Mt 5.22, 29-30)[4] întunericul cel mai din afară (Mat 8.12, 22.13), depărtare de Hristos (Mt 7.23), adânc (Lc 8.31).

Iisus spune că omul va da seamă pentru orice cuvânt deșert pe care l-a rostit în timpul vieții.[5]

Categorii de păcătoși care nu vor avea acces la împărăția lui Dumnezeu

 1. Ucigașii [6]
 2. Necredincioșii[7], închinătorii la idoli (idolatrii)[8], vrăjitorii[9], nepăsătorii față de cei înfometați, însetați, străini, bolnavi sau aflați în temniță.[10], nepăsătorii față de adevărurile credinței.[11], cel nepăsător care nu asigură familiei din casa sa un minim necesar vieții.[12] Acestea sunt păcate legate de credință
 3. Hoții[13], escrocii[14], lacomii[15], bețivii[16], petrecăreții[17]. Acestea sunt păcate legate de bani, mâncare și băutură.
 4. Fricoșii[18]
 5. Pizmașii[19]
 6. Cei scârboși[20], cei întinați[21], cei care trăiesc în spurcăciune[22]
 7. Curvarii și desfrânații[23], preacurvarii (adulterii)[24], homosexualii[25], pervertiții erotici [26]. Acestea sunt păcate sexuale.( a se vedea desfrânarea)
 8. Mânioșii[27]
 9. Mincinoșii[28], defăimătorii[29] Acestea sunt unele păcate ale limbii.
 10. Cei ce seamănă certuri[30], cei ce creează dezbinări[31], cei ce creează diviziuni[32], cei ce creează gelozii.[33]


Coborârea lui Hristos la Iad

Iisus a zdrobit porțile iadului

După învățătura creștină, Iisus Hristos, om adevărat și Dumnezeu adevărat, s-a pogorât la Iad prin moarte și a înviat pe cei „ținuți în legăturile iadului”, și „a zdrobit porțile iadului”.

Acestea sunt spuse în puține cuvinte în troparul Învierii - „Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le.”[34] -, și dezvoltate în multe ale compoziții imnografice ale Bisericii legate de Învierea Domnului:

„De Te-ai și pogorât în mormânt, Cela ce ești fără de moarte, dar puterea iadului ai zdrobit și ai înviat ca un biruitor, Hristoase Dumnezeule, zicând femeilor Mironosițe: Bucurați-vă! și Apostolilor Tăi pace dăruindu-le, Cela ce dai celor căzuți sculare.”
(Condacul Învierii)
„Pogorâtu-Te-ai întru cele mai de jos ale pământului și ai sfărâmat încuietorile cele veșnice, care țineau pe cei legați, Hristoase; și a treia zi, precum Iona din chit, ai înviat din mormânt.”
(Penticostarul, Utrenia Paștilor, cântarea a 6-a, irmosul)

De asemenea, imnografia slujbei numită Prohodul Domnului, care se cântă în Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, conține gânduri de acest fel.

Note

 1. Mt 13.42, 50. Mat 8.12, 22.13
 2. Mt 25.41, Mt 3.12
 3. Mt 12.36
 4. Gheena (ebr. gehenna, gej-hinnom = valea Hinnom, valea blestemată, valea iadului): în această vale, la sud de cetatea Ierusalim, se aduceau jertfe de copii în timpul secolele II și I î.Hr. Mai târziu, valea a fost folosita pentru depozitarea gunoaielor. Din cauza murdăriei și a prostului renume, a fost numită gej-hinnom (Marcu 9,43, Matei 25,41). Aici focul ardea neîncetat pentru a distruge gunoaiele, mirosul fiind insuportabil.
 5. Mt 12.36
 6. Ga l5.20, Apoc 21.8, Apoc 22.15
 7. Apoc 21.8, Mat 10.11-15, eng. faithless, the unbelieving
 8. 1Cor 6.9 , Gal 5.20, Apoc 21.8, Apoc 22.15, eng. idolaters
 9. Gal 5.19-21, Apoc 21.8, Apoc 22.15, eng. sorcers, witchcraft
 10. Mat 25.31-46
 11. Lc 12.47-48
 12. 1Tim 5.8, eng. provide
 13. 1Cor 6.10, eng.thieves
 14. 1Cor 6.10, răpitorii; hrăpăreții, eng.swindlers
 15. 1Cor 6.9-10, Gal 5.20-21,eng. greedy, covetuos
 16. 1Cor 6.10, eng.drunkenness
 17. Gal 5.21, eng.orgies- ESV, NIVUK, TNIV, revellings-ASV, wild party- NIRV
 18. Apoc 21.8, eng. cowards
 19. Gal 5.21, eng.envy
 20. Apoc 21.8(the detestable - ESV, abominable - ASV,, the vile - NIVUK, spurcați - BO, spurcați - Anania)
 21. Apoc 21.27 (unclean- ESV, ASV, impure-NIVUK)
 22. Apoc 21.27(detestable- ESV, shameful- NIVUK, he that maketh an abomination- ASV
 23. 1Cor 6.9, Gal 5.19, Apoc 21.8, Apoc 22.15
 24. 1Cor 6.9, Gal 5.19
 25. 1Cor 6.9
 26. Apoc 22.15, câinii, eng. dogs
 27. Gal 5.20, eng. anger, rage
 28. Apoc 21.8, Apoc 22.15, Apoc 21.27, eng.liars
 29. 1Cor 6.10, ocărâtorii, insultătorii, calomniatorii, revilers-ESV, slanders-NIVUK, NIV; batjocoritorii-BO, batjocoritorii - Anania
 30. Gal 5.20, strife-ESV; discord-NIVUK, NIV; certuri-BO, certuri-Anania
 31. Gal 5.20, dissensions - ESV, NIVUK, NIV; dezbinări, dezbinări-Anania
 32. Gal 5.20, divions-ESV, factions-NIVUK, NIV; eresuri-BO, erezii-Anania
 33. Gal 5.20, jealousy- ESV, NIV,CEV, NIVUK, zavistii-BO, gelozii-Anania)
 34. La învierea lui Iisus Hristos au înviat și unii sfinți care apoi s-au arătat multora în cetate - Mt 27.52-53, de aceea se cântă la Înviere: „Și celor din morminte viață dăruindu-le”.

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001, ISBN 973-9332-86-2

Arhiepiscopia Ortodoxă Romană a Vadului, Feleacului și Clujului- Învățătură de credință ortodoxă, pag.179, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2003, ISBN 973-8248-43-4

Galerie imagini