Bucuria

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Bucuria este o stare de mulţumire, satisfacţie, plăcere, veselie în raport cu ceea ce se întâmplă propriei persoane sau altor persoane. Ea este pozitivă atunci când se referă la bucuriile credinţei, ale săvârşirii virtuţii, trebuind a fi însoţită de frica de Dumnezeu, sau când se referă la bucuriile raiului. Bucuria este negativă atunci când se referă la bucuriile pentru defectele sau insuccesele altuia şi, în cazul unor oameni răi, la bucuriile care însoţesc uneori săvârşirea unor păcate. Există diverse tipuri de bucurii pozitive: bucuria simbriaşului care-şi primeşte plata, bucuria trupească conjugală, bucuria tinereţii, bucuria părinţilor în cazul copiilor ascultători, bucuria sărbătorilor, etc. Bucuria pozitivă este şi un bun leac: ,, O inimă veselă este un bun leac, dar un duh mâhnit usucă oasele, învaţă Solomon.(Prov17.22) Există bucurii intime, bucurii obişnuite şi bucurii din solidaritate. Există bucurii simple legate de necesităţile vieţii şi bucurii complexe legate de virtuţi şi credinţă ca roade ale Duhului (bucuria milosteniei, bucuria practicării virtuţii, bucuria celor aflaţi în rai) Sărbătorile sunt prilej de bucurie. Bucuria, alături de celelalte virtuţi, este roada Duhului (Gal5.22). Împărăţia lui Dumnezeu este ,,neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.(Rom14.17) Apostolul Pavel spune: Bucuraţi-vă pururea.(1Tes5.16). Cine face milostenie, s-o facă cu bucurie, spune apostolul Pavel(Rom12.8) Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ,,pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.``, arată acelaşi apostol(2Cor9.7) Solomon scria: Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.(Prov11.25). Referindu-se la rai, apostolul Pavel, scrie:"Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El"(1 Cor2.9) Dumnezeu se bucură faţă de orice păcătos care se întoarce la el .(Mt18.12-14,) aşa cum se vede şi din parabola fiului risipitor (Lc 15.32)

Bucuria săvârşirii virtuţii

Solomon spune:,,Este o bucurie pentru cel neprihănit să facă ce este bine, dar pentru cei ce fac răul este o groază.” (Prov21.15)

Bucuria însoţită de frică de Dumnezeu

,,Slujiţi Domnului cu frică, şi bucuraţi-vă, tremurând”, spune psalmistul.(Ps2.11)

Bucuria simbriaşului

În Cartea lui Iov citim: Întoarce-ţi privirea de la el, ca să aibă puţin răgaz, să se poată bucura ca simbriaşul la sfârşitul zilei (de muncă)..(Iov14.6)

Bucuriile trupeşti conjugale

Solomon scrie în Proverbele sale:Izvorul tău să fie binecuvântat, şi bucură-te de nevasta tinereţii tale.(Prov5.18)

Bucuriile simple

Se mai întâmplă să existe unii oameni neprihăniţi cărora să le meargă ca celor răi şi oameni răi cărora le merge ca celor neprihăniţi care fac fapte bune. De aceea Ecclesiastul recomandă ca omul să se veselească[1] pentru că nu este un lucru mai bun pentru om ca acela de a mânca, de a bea şi de a se veseli.[2], alături de nevasta iubită [3] pentru că această veselie trebuie să-l însoţească în mijlocul muncii lui în toate zilele vieţii pe care i le dă Dumnezeu sub soare.[4] Aşa că am văzut că nu este nimic mai bun pentru om decât să se veselească de lucrările lui: aceasta este partea lui. Căci cine -l va face să se bucure de ce va fi după el?(Eccl3.22) Iar bucuria este un dar de la Dumnezeu:Am ajuns să cunosc că nu este altă fericire pentru ei decât să se bucure şi să trăiască bine în viaţa lor; dar şi faptul că un om mănâncă şi bea şi duce un trai bun în mijlocul întregii lui munci, este un dar de la Dumnezeu.(Ecl3.12-13)

Bucuria apostolilor

Iisus îi îndeamnă pe apostoli să se bucure:Bucuraţi-vă şi vă veseliţi, că plata voastră multă este în ceruri, că aşa au prigonit pe proorocii cei dinainte de voi. (Mat5.3-12)Iisus le spune apostolilor:Totuşi, să nu vă bucuraţi de faptul că duhurile vă sunt supuse; ci bucuraţi-vă că numele voastre sunt scrise în ceruri.``(Lc10.20)Apostolul Iacov scrie:Fraţii mei, să priviţi ca o mare bucurie când treceţi prin felurite încercări,/ ca unii care ştiţi că încercarea credinţei voastre lucrează răbdare/Dar răbdarea trebuie să-şi facă desăvârşit lucrarea, pentru ca să fiţi desăvârşiţi, întregi, şi să nu duceţi lipsă de nimic.(Iac1.2-4)El mai scrie: 5. Cei ce sunteţi păziţi cu puterea lui Dumnezeu, prin credinţă, spre mântuire, gata să se dea pe faţă în vremea de apoi.

6. Întru aceasta vă bucuraţi, măcar că acum ar trebui să fiţi trişti, încercaţi fiind de multe feluri de ispite pentru puţină vreme,

7. Pentru ca credinţa voastră încercată, mult mai de preţ decât aurul cel pieritor, dar lămurit prin foc, să fie găsită spre laudă şi spre slavă şi spre cinste, la arătarea lui Iisus Hristos.

8. Pe El, fără să-L fi văzut, Îl iubiţi; întru El, deşi acum nu-L vedeţi, voi credeţi şi vă bucuraţi cu bucurie negrăită şi preamărită,

9. Dobândind răsplata credinţei voastre, mântuirea sufletelor.(Iacov1.6,8)

Milostenia cu bucurie

Cine face milostenie, s'o facă cu bucurie, scrie apostolul Pavel romanilor(Rom12.8) Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui: nu cu părere de rău, sau de silă, căci ,,pe cine dă cu bucurie, îl iubeşte Dumnezeu.``, scrie apostolul Pavel corintenilor(2Cor9.7) Solomon scria: 25Sufletul binefăcător va fi săturat, şi cel ce udă pe alţii va fi udat şi el.(Prov11.25) -

Bucuria, roada Duhului

Apostolul Pavel învaţă că bucuria este roada Duhului (Gal5.22) Iisus înviat le-a întâmpinat pe femeile mironosiţe cu cuvintele,,Bucuraţi-vă”(Mt28.9)

Împărăţia lui Dumnezeu este şi bucurie

Apostolul Pavel arată:Căci Împărăţia lui Dumnezeu nu este mâncare şi băutură, ci neprihănire, pace şi bucurie în Duhul Sfânt.(Rom14.17)

Bucuria celor aflaţi în rai

Apostolul Pavel referindu-se la rai, scrie:"Cele ce ochiul n-a văzut şi urechea n-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, pe acestea le-a gătit Dumnezeu celor ce-L iubesc pe El"(1 Cor2.9) Psalmistul spune: Cunoscute mi-ai făcut căile vieţii; umple-mă-vei de veselie cu faţa Ta, şi la dreapta Ta de frumuseţi veşnice mă vei sătura.(Ps15.11) iar în altă parte spune: ,,şi să se veselească toţi cei ce nădăjduiesc întru Tine; în veac se vor bucura şi le vei fi lor sălaş şi se vor lăuda cu Tine toţi cei ce iubesc numele Tău.(Ps5.11) Solomon arată că ,,Aşteptarea celor neprihăniţi nu va fi decât bucurie, dar nădejdea celor răi va pieri.(Prov10.28)

Bucuriile tinereţii

În tinereţe omul trebuie să fie bucuros, să fie cu inima veselă, să umble pe căile alese de inima lui şi plăcute ochilor lui, neuitând că pentru toate acele lucruri va da socoteală lui Dumnezeu la judecată. Omul trebuie să-şi gonească din inimă necazul[5] şi răul (sau durerea) din trup căci tinereţea şi zorile vieţii sunt deşertăciune (trecătoare)[6][7]

Bucuriile părinţilor

Copiii ascultători îi bucură şi îi înveselesc pe părinţi, scrie în mai multe rânduri Solomon.[8]

Bucurie şi necaz

În altă parte Solomon învaţă că:De multe ori chiar în mijlocul râsului inima poate fi mâhnită, şi bucuria poate sfârşi prin necaz. –(Prov 14.13)

Sărbătorile, zile de bucurie

Sărbătorile sunt zile de bucurie`(Num10.10, Deut12.7,12, Lev26.43, 1 Regi 18.6, 3Regi 1.40, 1 Cron 15.16)

Bucuriile negative

Bucuria de răul altuia

Psalmistul se referă în mai multe locuri la bucuria vrăjmaşului în faţa necazurilor, înfrângerilor sale: Ps13.4, Ps12.5, Ps24.2, Ps35.15, Ps35.19, Ps35.26, Ps38.16. Solomon scrie: Cine îşi bate joc de sărac, îşi bate joc de Cel ce l-a făcut; cine se bucură de o nenorocire, nu va rămânea nepedepsit. –(Prov17.5) iar în altă parte spune:Nu te bucura de căderea vrăjmaşului tău, şi să nu ţi se veselească inima când se poticneşte el, ca nu cumva Domnul să vadă, să nu-I placă, şi să-Şi întoarcă mânia de la el. (Prov24.17-18)-

Bucuria păcătoşilor

Există unii care ,,se bucură să facă răul, şi îşi pun plăcerea în răutate,”, arată Solomon(Prov2.14) Solomon arată:Când le merge bine celor neprihăniţi, toată cetatea se bucură; şi când pier cei răi, toţi strigă de veselie.(Prov11.10) Tot Solomon arată că :Nebunia este o bucurie pentru cel fără minte, dar un om priceput merge pe drumul cel drept.(Prov15.21). Preoţii cei de seamă s-au bucurat când Iuda a venit la ei ca să-l vândă pe Iisus şi i-au făgăduit bani.(Mc14.10-11) Iacov îi îndeamnă pe păcătoşi să se pocăiască cu aceste cuvinte:Apropiaţi-vă de Dumnezeu, şi El Se va apropia de voi. Curăţiţi-vă mâinile, păcătoşilor; curăţiţi-vă inima, oameni cu inima împărţită! Simţiţi-vă ticăloşia; tânguiţi-vă şi plângeţi! Râsul vostru să se prefacă în tânguire, şi bucuria voastră în întristare:Smeriţi-vă înaintea Domnului, şi El vă va înălţa.(Iac4.8-10)

Bucuria intimă

Solomon se referă la bucuria intimă când scrie:Inima îşi cunoaşte necazurile, şi nici un străin nu se poate amesteca în bucuria ei.(Prov14.10) -

Bucuria în solidaritate

Iată cum este evocată o bucurie în solidaritate :Vecinii şi rudele Elisabetei au auzit că Domnul a arătat mare îndurare faţă de ea (este vorba de faptul că Elisabeta, mama lui Ioan Botezătorul rămăsese însărcinată-n.r), şi se bucurau împreună cu ea.(Lc1.58)Apostolul Pavel ne învaţă:Bucuraţi-vă cu cei ce se bucură; plângeţi cu cei ce plâng.(Rom12.15)

Bucuria răspunsului

Solomon arată un tip aparte de bucurie:,,Omul are bucurie să dea un răspuns cu gura lui, şi ce bună este o vorbă spusă la vreme potrivită! –(Prov15.23)

Bucuriile credinţei efemere

Există şi o bucurie efemeră a credinţei superficiale: Ascultaţi dar ce însemnează pilda semăntorului. Când un om aude Cuvântul privitor la Împărăţie, şi nu -l înţelege, vine Cel rău şi răpeşte ce a fost semănat în inima lui. Acesta este sămânţa căzută lângă drum. Sămânţa căzută în locuri stâncoase, este cel ce aude Cuvântul, şi -l primeşte îndată cu bucurie; dar n'are rădăcină în el, ci ţine până la o vreme; şi, cum vine un necaz sau o prigonire din pricina Cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânţa căzută între spini, este cel ce aude Cuvântul; dar îngrijorările veacului acestuia şi înşelăciunea bogăţiilor îneacă acest Cuvânt, şi ajunge neroditor. Iar sămânţa căzută în pământ bun, este cel ce aude Cuvântul şi -l înţelege; el aduce roadă: un grăunte dă o sută, altul şaizeci, altul treizeci.``(Mt13.20)

Bucuria lui Dumnezeu- întoarcerea păcătosului

Dumnezeu se bucură faţă de orice păcătos care se întoarce la el .(Mt18.12-14,) aşa cum se vede şi din parabola fiului risipitor (Lc 15.32)

Note

  1. eng.joy-ESV, the enjoyment of life-ASV
  2. Eccl8.9-14
  3. Eccl9.7-9
  4. Eccl8.9-14
  5. eng. ESV-vexation, NIVUK-anxiety, ASV-sorrow
  6. ESV, NIVUK-.vanity, ASV- meaninglesss
  7. Eccl11.9-10
  8. Prov-10.1, 15.20, 23.24,25, 29.3

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, ISBN 973-9332-86-2

A se vedea şi

Plăcere

Fericirea

Rai

Virtuţi

Păcat

Invidia