Reîncarnarea

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare
Acest articol face parte din seria
Spiritualitate didactică
Sfânta Treime
Dumnezeu Tatăl - Dumnezeu Fiul - Duhul Sfânt
Duhuri (spirite)
Îngeri - Diavoli
Viața viitoare
Judecată - Rai - Iad
Sfintele Taine
Botezul - Mirungerea
Sf. Împărtășanie - Mărturisirea
Căsătoria - Preoția
Sf. Maslu
Condiția omului
Omul - Îmbrăcămintea - Munca - Alimentația - Grijile - Visele
Teama - Gelozia - Cercetarea - Plictiseala
Libertatea - Ispita - Virtutea - Păcatul - Patima
Vârstele omului
Sărăcia - Bogăția- Luxul
Plăcerea - Boala - Bucuria- Tristețea- Suferința - Fericirea
Diverse
Cerșetoria - Extratereștri - Superstiții
Patimi ce afectează libertatea omului
Dependența de televizor
Dependența de internet - Dependența de jocurile pe calculator
Jocurile pe bani
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului
Fumatul - Drogurile
Păcate îndreptate împotriva sănătății trupului și sufletului
Prostituția
Decalogul
Decalogul
Rugăciunea, veghea și postul
Rugăciunea
Rugăciunea Tatăl Nostru - Rugăciunea inimii
Veghea - Postul
Virtuți
Virtuțile teologice

Credința - Nădejdea - Iubirea

Credința la români
Virtuțile morale

Înțelepciunea - Smerenia - Mulțumirea - Adevăr
Răbdarea - Stăruința în bine
Prietenia - Blândețea - Iertarea - Pacea
Mila - Dreptatea - Hărnicia

Păcate
Păcate strigătoare la cer
Uciderea - Homosexualitatea
Asuprirea orfanilor, văduvelor, străinilor, săracilor, năpăstuiților
Întârzierea sau oprirea plății lucrătorilor
Păcate capitale
Mândria - Desfrânarea
Iubirea de arginți - Invidia - Lăcomia
Mânia - Lenea
Alte păcate
Necredința - Închinarea la dumnezei străini
Pretexte și justificări pentru necredință - Atitudinea față de cei necredincioși

Vrăjitoria - Credința în astrologie - Credința în reîncarnare
Egoism - Furt - Nedreptatea - Lovirea - Gândurile rele
Nesocotirea părinților - Nesăbuința - Nepăsarea

Păcatele limbii
Minciuna - Mărturia mincinoasă - Hula - Cârtirea
Cearta - Bârfa - Limbuția
Editați această casetă

Reîncarnarea (metempsihoza, transmigraţia) sufletelor este o credinţă greşită potrivit căreia sufletul unui om trece printr-un anumit număr de vieţi anterioare, viaţa actuală fiind doar una dintre aceste vieţi. Potrivit acestei credinţe greşite, ar exista un fel de perfecţionare morală continuă, iar vieţile respective ar putea fi şi vieţile unor plante sau animale. Reîncarnarea este o credinţă eronată veche, prezentă îndeosebi la indieni, egipteni, la unii greci (pitagoreicii-[1] , Platon[2]), la celţi, la germani[3][4] dar şi la alte popoare, inclusiv în cadrul unor curente religioase eretice (de exemplu maniheismul, apoi albigenezii, catarii)[5]Ea a fost arătată greşită de Mântuitorul nostru Iisus Hristos care i-a spus tâlharului pe cruce: ,,astăzi vei fi cu Mine în rai” (Lc23.43). În pilda bogatului nemilostiv, spusă de Iisus, bogatul ajunge într-un loc de chin imediat după moarte, în timpul fraţilor săi (Lc16.19-31). În perioada de dinaintea Conciliului de la Nicea din 325, au respins reîncarnarea Iustin Martirul şi Origen, Irineu, Minucius Felix, Tertulian şi Lactanţiu. [6] . În secolele IV şi V au fost împotriva reîncarnării Ieronim, Augustin şi Basil.[7] La al cincelea Conciliu Ecumenic, ţinut în anul 553, s-a condamnat, printre altele, şi teza preexistenţei sufletelor (aşa cum a fost enunţată de Origen şi de unii dintre urmaşii săi).[8] Credința creștin-ortodoxă învață că există o singură viață pământească, după care duhul omului se întoarce la Dumnezeu care l-a dat (Eccl12.7, Fac3.19, 2.7), imediat urmează judecata particulară (Lc23.43) și apoi învierea morților în trupuri duhovnicești, nestricăcioase (1 Cor. 15, 12-22, 1 Cor. 15, 36-42) și judecata universală care va da fiecăruia după faptele sale (Mat16.27, 2Cor5.10), adică omul va avea parte fie de osândă veșnică în iad, fie de viața veșnică în rai (Ioan 5, 28-29, Apocalipsa 2, 7, 1 Cor2.9, Mt25.46).

În Biblie

Există nenumărate pasaje în Sfânta Scriptură care vorbesc de faptul că imediat după moarte urmează judecata în urma căreia omul va ajunge în rai sau în iad. Mântuitorul nostru Iisus Hristos i-a spus tâlharului pe cruce: ,,astăzi vei fi cu Mine în rai” (Lc23.43). În pilda bogatului nemilostiv spusă de Iisus bogatul ajunge imediat după moarte într-un loc de chin iar săracul Lazăr ajunge în ,,sânul lui Avraam”; bogatul se roagă de Avraam să-l trimită pe Lazăr la cei cinci fraţi ai săi, crezând că dacă s-ar întâmpla să vină cineva din morţi ar crede şi s-ar pocăi şi nu ar ajunge în iad. Acesta îi răspunde că aceştia nu vor crede nici dacă cineva ar învia din morţi, referindu-se la Iisus. Din parabolă reiese că bogatul era în locul de chin în timpul vieţii fraţilor săi (Lc16.19-31)

Note

  1. Ovidiu Drimba Istoria culturii şi civilizaţiei, vol 1, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, pag561-562
  2. Ovidiu Drimba Istoria culturii şi civilizaţiei, vol 1, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, pag 626
  3. Ovidiu Drimba Istoria culturii şi civilizaţiei, vol 1, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, pag 275, 277, 280
  4. Enciclopedia catolică,http://www.newadvent.org/cathen/10234d.htm
  5. Enciclopedia catolică,http://www.newadvent.org/cathen/10234d.htm
  6. Ireneu, Against Heresies II.33.1,5; Tertulian, Apology 48; A Treatise on the Soul 28-35; Minucius Felix, Octavius 34; Lactantius, The Divine Institutes 18-19
  7. Augustin, The City of God X.30; Basil, The Hexaemeron VIII.2. http://www.rcrwebsite.com/reincarnation.htm
  8. http://www.rcrwebsite.com/reincarnation.htm, http://www.ziarullumina.ro/articole;1557;0;54402;0;Biserica-a-respins-reincarnarea-din-perioada-ei-primara.html

Bibliografie

Biserica a respins reîncarnarea din perioada ei primară, pr. Nicolae Achimescu, http://www.ziarullumina.ro/articole;1557;0;54402;0;Biserica-a-respins-reincarnarea-din-perioada-ei-primara.html

Pr. lect. dr. Vasile Pop, Atitudinea creştină faţă de reîncarnare http://www.crestinortodox.ro/religiile-lumii/religii/atitudinea-crestina-fata-reincarnare-71793.html

Enciclopedia Catolică, Metempsychosis, http://www.newadvent.org/cathen/10234d.htm

Reîncarnarea A fost ea înlăturată din Biblie de către Sfinţii Părinţi ai Bisericii? de Joseph P. Gudel, Robert M. Bowman, Jr., şi Dan R. Schlesinger, într-o traducere de Teodor Macavei. Articolul de mai sus a apărut în "Christian Research Journal" din vara lui 1987. http://www.rcrwebsite.com/reincarnation.htm