Apostolul Ermie

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Ermie (numit şi Hermas sau Herma) se numără printre Cei Şaptezeci de Apostoli. El a fost episcop în Filipopolis, în Tracia. Era de origine greacă, dar a petrecut o vreme la Roma. Îi este atribuită în mod tradiţional lucrarea Păstorul lui Herma. A suferit multe necazuri de la păgânii cărora le-a predicat Evanghelia, iar în cele din urmă s-a săvârşit cu pace. El este menţionat în Epistola către Romani 16,14, iar prăznuirea lui se face la 5 noiembrie, împreună cu Apostolii Patrova, Lin, Gaie şi Filolog, şi la 4 ianuarie, împreună cu Cei Şaptezeci.

Nu trebuie confundat cu Sfântul Ermis sau Hermes, menţionat şi el în acelaşi verset din Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel.

Viaţa

Sfântul Ermie a fost iniţial înstărit, dar a ajuns sărac din pricina păcatelor lui şi din ale fiului său. Aflat în această stare, el a primit un înger de pocăinţă, care a rămas cu el până la sfârşitul vieţii, timp în care el a scris Păstorul, o lucrare cu o largă răspândire în vremea creştinismului primar, care prezintă detaliat învăţăturile pe care i le-a transmis îngerul, punând accentul pe pocăinţă:

 • crede în Dumnezeu;
 • trăieşte simplu şi curat; nu vorbi de rău; dă de pomană tuturor celor care îţi cer;
 • iubeşte adevărul şi evită minciuna (ipocrizia);
 • păstrează-ţi curăţia gândurilor;
 • învaţă răbdarea şi milostivirea;
 • află că un înger şi un demon însoţesc fiecare om
 • teme-te de Dumnezeu, iar nu de diavol;
 • fă toate faptele bune pe care ai ocazia să le faci şi abţine-te de la orice faptă rea;
 • roagă-te lui Dumnezeu din tot sufletul tău cu încredererugăciunile tale vor fi împlinite;
 • păzeşte-te de melancolie (întristare), sora îndoielii şi a mâniei;
 • încearcă duhurile bune şi cele rele [pentru a le deosebi];
 • păzeşte-te de orice poftă rea.

Sfântul Ermie şi-a sfârşit viaţa ca mucenic.

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

Sfinţilor Apostoli Ermie, Lin, Gaie, Filolog și Patrova din cei Șaptezeci, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea :

Viţe v-aţi arătat viei lui Hristos, înţelepţilor Ermie, Lin, Gaie, Filolog și Patrova, dătătoare de struguri întru fapte bune, care izvorăsc nouă vinul mântuirii, pe care primindu-l, ne umplem de veselie şi prăznuim cinstită pomenirea voastră, întru care rugaţi-vă ca să se dăruiască nouă mare milă şi iertare greşelilor.

Iconografie

 • Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, pp. 149, 151) arată că Sfântul Apostol Ermie trebuie zugrăvit ca un tânăr cu un început de barbă, ținând în mână un pergament înfășurat, însemn al apostoliei sale.

Articole înrudite

Sursa

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.