Apostolul Iunia

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfânta, slăvita şi întru tot lăudata Iunia apostolița se numără printre cei Şaptezeci. Ea este pomenită de Biserica Ortodoxă pe 17 mai, împreună cu Sfântul Andronic şi în 4 ianuarie Cu Cei Şaptezeci. Cei Şaptezeci de Apostoli au fost aleşi de Mântuitorul Iisus Hristos însuşi şi trimişi să propovăduiască. Ei au fost aleşi după o vreme de la alegerea Celor Doisprezece Apostoli (Luca 10,1-24).

Sfinţii Iunia şi Andronic erau rude ale Sfântului Apostol Pavel. Sfântul Pavel o menţionează împreună cu Sfântul Andronic într-una din Epistolele sale: Îmbrăţişaţi pe Andronic şi pe Iunia, cei de un neam cu mine şi împreună închişi cu mine, care sunt vestiţi între apostoli şi care înaintea mea au fost în Hristos (Romani 16,7). Slujba în cinstea acestor sfinţi spune că ei au suferit mucenicia pentru Hristos.

Imnografie

Tropar (glasul al 3-lea) :

Sfinţilor Apostoli, rugaţi pe milostivul Dumnezeu
ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 2-lea) [1]:

Cunoscuți însoțitori ai Apostolilor și adevărați slujitori ai lui Iisus
v-ați dovedit a fi sfințiți vestitori ai venirii Sale;
căci, primind Harul Duhului, slăviților Andronic și Iunia,
străluciți ca niște candele până la marginile lumii.

Condac (glasul al 8-lea) :

Pe steaua cea prealuminoasă, care cu lumina dumnezeieştii înţelepciuni a luminat neamurile,
pe Andronic Apostolul lui Hristos, împreună cu înţeleapta Iunia,
care s-a nevoit cu dânsul în propovăduire, să-i lăudăm, strigând :
Rugaţi-vă neîncetat lui Hristos pentru noi toţi.
Notă:
  1. Condac tradus din limba engleză.

Iconografie

  • Sfânta Iunia apostolița se zugrăvește împreună cu Sfântul Apostol Andronic, după chipul Sfintelor mucenițe, purtând în mână o cruce. Dionisie din Furna nu dă indicații specifice de reprezentare în Erminia sa (Sophia, București, 2000).

A se vedea și

SursaApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Irodian | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.