Apostolul Aristarh

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Aristarh (sau Aristarchos) din Cei Șaptezeci de Apostoli, a fost ales de Iisus Hristos să propovăduiască vestea cea bună, Evanghelia Sa. Sfântul Aristarh este pomenit împreună cu Cei Șaptezeci de Apostoli la 4 ianuarie, la 15 aprilie împreună cu Sfinții Pudens și Trofim și la 27 aprilie și 27 septembrie împreună cu Sfinții Marcu și Zina.

Viața

Aristarh l-a însoțit pe Sfântul Apostol Pavel în lucrarea de iluminare a celorlalți cu lumina Evangheliei. El a fost ucenicul Sfântului Pavel și ulterior a devenit episcopul orașului Apamea din Siria.

Și-a dat viața mucenicește în timpul persecuțiilor Împăratului Nero.

Menționări scripturale

  • Și s-a umplut toată cetatea de tulburare și au pornit într-un cuget la teatru, răpind împreună pe macedonenii Gaius și Aristarh, însoțitorii lui Pavel., (Fapte 19,29)
  • Și mergeau împreună cu el, până în Asia, Sosipatru al lui Piru din Bereea, Aristarh și Secundus din Tesalonic și Gaius din Derbe și Timotei, iar din Asia: Tihic și Trofim. (Fapte 20,4)
  • Și întorcându-se pe o corabie de la Adramit, care avea să treacă prin locurile de pe coasta Asiei, am plecat; și era cu noi Aristarh, macedonean din Tesalonic. (Fapte 27,2)
  • Vă îmbrățișează Aristarh, cel întemnițat împreună cu mine, și Marcu, vărul lui Barnaba - în privința căruia ați primit porunci; de va veni la voi primiți-l, (Coloseni 4,10)
  • Marcu, Aristarh, Dimas, Luca cei împreună-lucrători cu mine. (Filimon 1,24)

Imnografie

De obște ale pentru Apostoli:

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinte Apostole Aristarh, din cei Șaptezeci,
roagă pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre

Condac (glasul al 4-lea):

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole (N), cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos : Mântuiește pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

La pomenirea din 15 aprilie (după sinaxar):

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea):

Astăzi s-a arătat praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminându-ne pe noi și gonind întunericul păcatului, celor ce strigăm: Lumina s-a arătat și a venit izbăvirea.

Sau, după versiunea engleză:

Tropar (glasul al 4-lea) :

Împreună să cinstim întreitul cor al Apostolilor lui Hristos,
pe Aristarh, pe Pudens și pe sfântul Trofim.
Plini de înțelepciunea lui Dumnezeu, ca râurile
au revărsat apa Cuvântului peste toată lumea.
Cu ale lor mijlociri, Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

Condac (glasul 1)

Apostoli ai lui Hristos și lucrători ai Mântuitorului,
voi sunteți lumina lumii.
Mijlociți pentru noi care cinstim sfântă pomenirea voastră
și vă rugați pentru mântuirea noastră.

Iconografie

  • Erminia lui Dionisie din Furna (Sophia, București, 2000, p. 150) arată că Sfântul Apostol Aristarh trebuie zugrăvit în chipul unui episcop bătrân, având părul creț.

Articole înrudite

Sursa

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.