Apostolul Pudens

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul şi mult lăudatul Apostol Pudens (sau Pud, Pudenţiu) din Cei Şaptezeci a fost chemat de Iisus Hristos la propovăduirea veştilor bune din Evanghelie. Prăznuirea sa în Biserica Ortodoxă se face la 15 aprilie (împreună cu sfinții Aristarh și Trofim), precum şi la 4 ianuarie împreună cu Cei Şaptezeci.

Viaţa

Sfântul Pudens a fost un propovăduitor de seamă al Evangheliei dar şi un membru marcant al Senatului Roman. Sfântul i-a luat în casa sa pe Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel când i-a întâlnit în Roma. Când apostolii au poposit în casa sa, creştinii din împrejurimi s-au adunat acolo pentru a-i asculta pe apostoli. Astfel, casa Sfântului Pudens a fost transformată în Biserică sub numele de "Pastorum."

În Sfânta Scriptură el este menţionat în 2 Timotei 4, 21: "Sileşte-te să vii mai înainte de începutul iernii. Te îmbrăţişează Eubul şi Pudenţiu şi Linos şi Claudia şi fraţii toţi.."

Sfântul Pudens şi-a dat viaţa ca un mucenic sub Împăratul Nero.

Imnografie

De obște pentru Apostoli:

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinte Apostole Pudens, din cei Șaptezeci,
roagă pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre

Condac (glasul al 4-lea):

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Pudens, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

La pomenirea din 15 aprilie (după sinaxar):

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pudens și Trofim, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea):

Astăzi s-a arătat praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminându-ne pe noi și gonind întunericul păcatului, celor ce strigăm: Lumina s-a arătat și a venit izbăvirea.

Sau, după versiunea engleză:

Tropar (glasul al 4-lea):

Împreună să cinstim întreitul cor al Apostolilor lui Hristos,
pe Aristarh, pe Pudens și pe sfântul Trofim.
Plini de înțelepciunea lui Dumnezeu, ca râurile
au revărsat apa Cuvântului peste toată lumea.
Cu ale lor mijlociri, Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

Condac (glasul 1):

Apostoli ai lui Hristos și lucrători ai Mântuitorului,
voi sunteți lumina lumii.
Mijlociți pentru noi care cinstim sfântă pomenirea voastră
și vă rugați pentru mântuirea noastră.

Iconografie

  • Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 150), arată că Sf. Apostol Pud trebuie zugrăvit în chipul unui tânăr cu început de barbă, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Sursa

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Irodian | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.