Apostolul Trofim

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Apostolul Trofim din cei Şaptezeci a fost ales de Iisus Hristos să propovăduiască vestea cea bună a Evangheliei. Pomenirea sa se face la 15 aprilie, împreună cu Sfinții Aristarh și Pudens, și pe 4 ianuarie împreună cu Cei Şaptezeci.

Viaţa

Sfântul Trofim s-a născut în oraşul Edesa. A fost un ucenic al Apostolului Pavel. Este amintit în Faptele Apostolilor - 20,4, când apare ca unul dintre însoțitorii Sfântului Pavel în călătoria spre Asia, și 21, 29, când e amintit ca ucenic neiudeu, "din Efes" al aceluiași în disputa din Ierusalim cu privire la propovăduirea Evangheliei către neamuri. Mai este amintit și la II Timotei 4, 20. Şi-a dat viaţa ca mucenic în timpul persecuţiilor Împăratului Nero, la scurt timp după Sfântul Apostol Pavel, împreună cu ceilalți ucenici pomeniți la 15 aprilie.

Imnografie

De obște pentru Apostoli:

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinte Apostole Trofim, din cei Șaptezeci,
roagă pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre

Condac (glasul al 4-lea):

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Trofim, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

La pomenirea din 15 aprilie (după sinaxar):

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinţilor Apostoli Aristarh, Pudens și Trofim, rugaţi pe milostivul Dumnezeu ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea):

Astăzi s-a arătat praznicul cel cinstit al Apostolilor, luminându-ne pe noi și gonind întunericul păcatului, celor ce strigăm: Lumina s-a arătat și a venit izbăvirea.

Sau, după versiunea engleză:

Tropar (glasul al 4-lea):

Împreună să cinstim întreitul cor al Apostolilor lui Hristos,
pe Aristarh, pe Pudens și pe sfântul Trofim.
Plini de înțelepciunea lui Dumnezeu, ca râurile
au revărsat apa Cuvântului peste toată lumea.
Cu ale lor mijlociri, Hristoase Dumnezeul nostru, miluiește-ne pe noi!

Condac (glasul 1):

Apostoli ai lui Hristos și lucrători ai Mântuitorului,
voi sunteți lumina lumii.
Mijlociți pentru noi care cinstim sfântă pomenirea voastră
și vă rugați pentru mântuirea noastră.

Iconografie

  • Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 150), arată că Sf. Apostol Trofim trebuie zugrăvit în chipul unui bărbat cu părul încărunțit, cu barba lungă, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Surse

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Irodian | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.