Apostolul Ermis (episcop)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Ermis sau Hermes se numără printre Cei Șaptezeci de Apostoli. A fost episcop în Dalmația. El este menționat în Epistola către Romani (Romani 16,14), iar prăznuirea lui se face la 8 martie și la 4 ianuarie, împreună cu Cei Șaptezeci.

Nu trebuie confundat cu Sfântul Apostol Ermie sau Hermas, creditat cu lucrarea Păstorul și care este și el menționat în același verset al Epistolei către Romani.

Imnografie

Tropar (glasul 1) [1]:

Veniți să lăudăm înșesitul cor al Apostolilor:
Irodian și Agav, Ruf, Asincrit, Flegon și pe sfântul Hermes
Care pururea se roagă Treimii pentru sufletele noastre!

Tropar (glasul al 3-lea):

Sfinților Apostoli, rugați pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 2-lea):

Ucenici ai lui Hristos și apostoli preacinstiți v-ați arătat,
Irodion mărite, Agav și Ruf, Asincrit și Flegon, împreună cu Ermis.
Rugați-vă pururea Domnului să ne dea nouă iertare de greșeli
[nouă] celor ce vă lăudăm pe voi.

Condac (glasul al 4-lea)

Precum luceferii luminați calea credincioșilor cu lumina Sfântului Duh, Sfinților Apostoli
Întunericul greșelii îl risipiți, căutând la Dumnezeu Cuvântul!
Notă:
  1. Troparul pe glasul 1 și condacul pe glasul al 4-lea sunt traduse din limba engleză.

Iconografie

  • Erminia lui Dionisie din Furna (ed. Sophia, București, 2000, pp. 150-151) arată că sfântul apostol Ermis (Hermes) trebuie zugrăvit ca un (episcop) bătrân, având barbă lungă și lată; poartă în mâini un sul de pergament (hârtie), simbolizând propovăduirea Apostolilor către toate neamurile.

Articole înrudite

Sursa

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.