Apostolul Crisp

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Crisp (Crispus) se numără printre Cei Şaptezeci de Apostoli şi a fost episcop al insulei greceşti Egina, lângă Peloponez.

Faptele Apostolilor îl menţionează pe Sfântul Crisp ca fiind conducătorul sinagogii, "a crezut în Domnul, împreună cu toată casa sa" (Fapte 18,8). În plus, Sfântul Apostol Pavel îl menţionează pe Sfântul Crisp ca pe unul pe care i-a botezat. (I Corinteni 1,14).

Cei Şaptezeci de Apostoli au fost aleşi de Mântuitorul Iisus Hristos însuşi şi trimişi să propovăduiască. Ei au fost aleşi după o vreme de la alegerea Celor Doisprezece Apostoli (Luca 10,1-24). Apostolul Crisp este pomenit de Biserică în 4 ianuarie şi nu are o dată de pomenire separată.

Sfântul Crisp este inclus în lista Celor Şaptezeci întocmită de Sfântul Dorotei al Tirului ca episcop de Galatia, dar acolo el este considerat una şi aceeaşi persoană cu Sfântul Crescent. Sfântul Dimitrie al Rostovului îl menţionează pe Sfântul Crisp ca fiind cel pomenit în Faptele Apostolilor şi în Epistola I către Corinteni.

Imnografie

Tropar (glas al 3-lea):

Apostole Sfinte, Crisp, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac, (glasul al 4-lea):

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Crisp, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos : Mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Iconografie

  • Ediția românească a Erminiei lui Dionisie din Furna (ed' Sophia, București, 2000) îl identifică pe Sfântul Apostol Crisp cu Sfântul Crescent, neatribuindu-i o reprezentare diferită.

Sursa

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.