Apostolul Filip (din cei Șaptezeci)

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul și mult lăudatul Apostol Filip (din Cei Șaptezeci), și unul din Cei Șapte Diaconi, este pomenit de Biserică la 11 octombrie. El s-a născut în Palestina, a fost căsătorit și a avut copii[1]. Nu este același cu Sfântul Apostol Filip (14 noiembrie), care a fost unul din Cei Doisprezece Apostoli.

Viața

După Pogorârea Duhului Sfânt, Cei Doisprezece Apostoli l-au făcut pe Filip, împreună cu alți șase, diacon în Biserica din Ierusalim. Ei l-au însărcinat cu primirea darurilor de la credincioși și cu grija văduvelor, a orfanilor și nevoilor acestora. Când a început persecutarea creștinilor și evreii l-au lapidat pe Sfântul Ștefan Întâiul-mucenic, cel mai bătrân dintre cei Șapte Diaconi, Apostolul Filip, a părăsit Ierusalimul și s-a dus în Samaria. Acolo el a propovăduit cu mare succes creștinismul. Printre cei convertiți se numără și Simon Magul, care, „după ce a fost botezat, l-a însoțit pe Filip” (Fapte 8:9-13).

La porunca unui înger al Domnului, Sfântul Filip s-a dus să aștepte pe drumul care lega Ierusalimul de Gaza. Acolo a întâlnit un oficial al reginei Etiopiei, pe care, de asemenea, l-a convertit la creștinism (Fapte 8:26-39). Sfântul ucenic Filip a propovăduit fără odihnă Cuvântul lui Dumnezeu în multe regiuni din Orientul Apropiat, din jurul Palestinei. La Ierusalim, Apostolii l-au ridicat la treapta de episcop și l-au trimis la Tralles în Asia Mică, unde a botezat mulțime multă. Sfântul Filip a murit la adânci bătrâneți.

Imnografie

Tropar (glasul al 4-lea) [2]:

Lumea se împodobește și Etiopia se bucură, că de tine a fost luminată și cu a ta cunună împodobită. Strălucită face pomenirea ta, drept-vorbitorule Filip. Împlinit-ai o cale vrednică de Evanghelie, că pe toți i-ai învățat să creadă în Hristos. De aceea Etiopia își întinde mâinile către Dumnezeu: Roagă-te Lui, Filipe, să ne dăruiască nouă mare milă.

Tropar (glasul al 3-lea):

Apostole Sfinte, Filipe, roagă-L pe milostivul Dumnezeu
să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac (glasul al 4-lea):

Luminat fiind cu Preasfântul Duh, plinirile pământului le luminezi cu învățăturile tale și cu strălucirile minunilor, de sfințenie tăinuitorule, apostole Filipe.

Condac (glasul al 4-lea):

Următor făcându-te Învățătorului tău, Apostole, pentru Dânsul cu credință ai slujit la trebile sfinților săi. Pentru aceea, toți credincioșii te fericim.

Iconografie

Dionisie din Furna, în Erminia sa, arată că Sf. Apostol Filip trebuie zugrăvit în chipul unui tânăr, cu un început de barbă, neagră și scurtă, ținând în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.[3]

Note

  1. Tradiția transmite că Apostolul Filip a avut patru fete: Eutihia, Haritina și Ermiona sunt pomenite în ziua de 4 septembrie; după o tradiție păstrată de martirologiile occidentale, sfânta muceniță Irais sau Raisa, prăznuită pe 5 septembrie, ar fi a patra dintre fiicele sfântului Filip, și este prăznuită cu o zi după celelalte dintre surorile ei, pentru că ar fi primit mucenicia a doua zi după ele.
  2. Tropar tradus din limba engleză.
  3. Dionisie din Furna, Erminia picturii bizantine, Editura Sophia, București, 2000, pp. 149, 188.

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.