Apostolul Zina

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul şi întru tot lăudatul Apostol Zina (Zenas sau Zenon) a fost unul din Cei Şaptezeci și este pomenit de Biserica Ortodoxă împreună cu aceştia în 4 ianuarie, iar la 27 aprilie și 27 septembrie este pomenit împreună cu Sfinţii Apostoli Marcu şi Aristarh.

Viaţa

Sfântul Apostol Zina a fost ucenic şi împreună-lucrător cu Sfântul Apostol Pavel. El era numit avocat, şi pentru că era o persoană învăţată se ocupa de aspectele juridice în procesele bisericii. El este menţionat în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit (Epistola către Tit 3, 13): "Pe Zenas, cunoscătorul de lege, şi pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească." Ulterior, Sfântul Zina este numit episcop în oraşul Diospolis (sau Lida) din Palestina.

Se pare că a scris o Viață a Sfântului Apostol Tit, care nu s-a păstrat (cf Sinaxarului pe 25 august).

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Zina, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greşeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Zina, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos : Mântuieşte pe cei ce cu credinţă cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Iconografie

  • Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 150) arată că Sf. Apostol Zenas se zugrăvește ca un bărbat nu prea bătrân, cu păr cărunt, cu barba rotundă, care ține în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Sursă

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedei) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplia | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Cvadrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Rodion | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ştefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.