Apostolul Zina

De la OrthodoxWiki
Salt la: navigare, căutare

Sfântul, slăvitul și întru tot lăudatul Apostol Zina (Zenas sau Zenon) a fost unul din Cei Șaptezeci și este pomenit de Biserica Ortodoxă împreună cu aceștia în 4 ianuarie, iar la 27 aprilie și 27 septembrie este pomenit împreună cu Sfinții Apostoli Marcu și Aristarh.

Viața

Sfântul Apostol Zina a fost ucenic și împreună-lucrător cu Sfântul Apostol Pavel. El era numit avocat, și pentru că era o persoană învățată se ocupa de aspectele juridice în procesele bisericii. El este menționat în Epistola Sfântului Apostol Pavel către Tit (Epistola către Tit 3, 13): „Pe Zenas, cunoscătorul de lege, și pe Apollo trimite-i mai înainte, cu bună grijă, ca nimic să nu le lipsească.” Ulterior, Sfântul Zina este numit episcop în orașul Diospolis (sau Lida) din Palestina.

Se pare că a scris o Viață a Sfântului Apostol Tit, care nu s-a păstrat (cf Sinaxarului pe 25 august).

Imnografie

Tropar, glasul al 3-lea:

Apostole Sfinte Zina, roagă pe milostivul Dumnezeu ca să dăruiască iertare de greșeli sufletelor noastre.

Condac, glasul al 4-lea:

Ca pe o stea luminoasă, Biserica totdeauna te-a agonisit pe tine, Apostole Zina, cu minunile tale cele de multă dăruire luminându-se. Pentru aceea strigăm lui Hristos: Mântuiește pe cei ce cu credință cinstesc pomenirea Apostolului Tău, ca un milostiv.

Iconografie

  • Dionisie din Furna, în Erminia sa (ed. Sophia, București, 2000, p. 150) arată că Sf. Apostol Zenas se zugrăvește ca un bărbat nu prea bătrân, cu păr cărunt, cu barba rotundă, care ține în mână un sul înfășurat, însemnul propovăduirii sale apostolice.

Sursă

Legături externeApostoli
Cei Doisprezece (+1)
Petru | Andrei | Iacov (fiul lui Zevedeu) | Ioan Teologul | Filip | Bartolomeu | Matei | Toma | Iacov al lui Alfeu | Iuda Tadeu | Simon Zilotul | Matia (în locul lui Iuda Iscarioteanul) | Pavel*
Cei Șaptezeci
Acvila | Agav | Ahaic | Alfeu | Amplie | Anania | Andronic | Apelie | Apfia | Apollo | Arhip | Aristarh | Aristobul | Artema | Asincrit | Barnaba | Carp | Chesarie | Chifa | Clement | Cleopa | Crescent | Crisp | Codrat | Cvart | Epafrodit | Epenet | Erast | Ermie | Ermis | Evod | Filimon | Filip (Diaconul) | Filolog | Flegon | Fortunat | Gaie | Iacov (fratele Domnului) | Iason | Irodian | Iunia | Iust | Lin | Luca Evanghelistul | Luchie | Marcu Evanghelistul | Narcis | Natanail | Nicanor | Olimp | Onisifor | Onisim | Parmena | Patrova | Priscila | Prohor | Pudens | Ruf | Sila | Silvan | Simeon | Sosipatru | Sostene | Stahie | Ștefan Întâiul-mucenic | Tadeu | Terpne | Tertie | Tihic | Timon | Timotei | Tit | Trofim | Urban | Zaheu | Zina
*Sf. Apostol Pavel este de obicei numărat în rândul celor Doisprezece Mari Apostoli, pentru importanța sa, dar este practic cel de-al treisprezecelea.